НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2019
подземните води 2019


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

ВИСОКИ ВОДИ ПРЕЗ МАЙ 2003 г.

Синоптична обстановка

През периода 21-26 май се зароди висок циклон над северните райони на Адриатика, премина през Южна Гърция, Егейско море и към края на периода достигна Мала Азия. Движението на въздушните маси е илюстрирано на фигурите по-долу.

През целия този период баричното поле при земята над Балканския поруостров беше малкоградиентно, циклонално с бавно преместваща се фронтална система на изток-югоизток. Над страната нахлу влажен и хладен въздух. Същевременно въздушната маса беше силно неустойчива. Създаде се валежна обстановка, която се счита нормална за този период на годината.

Валежи и речни води

През първите две десетдневия на май повечето от реките в страната протичаха при силно изразена тенденция към намаляване на водните количества. През периода 15-20.V. в много райони на страната паднаха валежи, които бяха с преобладаващи количества, общо за периода, между 5 и 10 л/кв.м в Северна България; от 15 до 35-40 л/кв.м в Южна България, на отделни места в Родопите до 80-128 л/кв.м. Тези валежи предимно овлажняваха водосборите и не повлияха на повърхностния отток на реките. Последвалите повсеместни интензивни валежи през периода 20-31.V.бяха с най-големи валежни количества, общо за периода, в западната част на Северна България на места до 150 -166 л/кв.м и в планинските райони на Южна България. Сумарните количества валеж през втората половина на май бяха от 100 до 150%, а в Родопите - 200% спрямо нормата за месеца.

% от месечната норма Валежна сума [мм]
Разпределение на валежите по територията на страната за периода 15 – 30.05.2003

Вследствие на тези валежи и специфичното им разпределение нивата на повечето реки от Дунавския водосбор и на някои от южните реки значително се повишиха, а по някои от тях преминаха високи води.

През периода 21-31.V. в Дунавския водосбор нивата на реките:-Огоста, Искър при Нови Искър, Вит по цялото течение, Осъм при Ловеч, Росица при Севлиево и Джулюница при едноименното село се повишиха със 78 до 138 cm, а на р.Осъм при Изгрев-с 380 cm. Със 170 до 235 cm се повишиха нивата на реките Искър в участъка Кунино-Ореховица и Малък Искър при Своде. Максималните протичащи водни количества на споменатите реки надвишиха с 2 до 5 пъти, на р.Вит по цялото течение и на р. Малък Искър при Своде около 1 0 пъти нормите за май. Техните стойности и дата на регистриране са посочени в таблицата по-долу.

В Южна България през същия период най-силно се повишиха нивата на реките: Марица в участъка гара Белово-Харманли, Въча при м. Забрал, Чепеларска река при Бачково, Арда по цялото течение и Върбица при Джебел - със 100 до 174 cm. Максималните протичащи водни количества бяха: по течението на р.Марица- от 48,7 куб.м/с при гара Белово до 393 куб.м/с при Харманли. Стойностите на тези количества за останалите реки и датата на тяхното регистриране са посочени в таблицата по-долу.

От началото на юни нивата на реките в цялата страна спадат и оттока им намалява.

Река

Течение

Местност

Пик вълна

куб.м/с

Дата

% спрямо норма

Северна България (Дунавски басейн)

М.Искър

долно

Своде

182,0

29.05.2003

1046

Искър

долно

Оряховоица

373,8

30.05.2003

504

Вит

горно

Тетевен

96,3

27.05.2003

985

Вит

средно

Садовец

147,4

31.05.2003

802

Вит

долно

Търнене

161,6

28.05.2003

770

Осъм

горно

Ловеч

100,0

26.05.2003

494

Осъм

долно

Изгрев

106,0

30.05.2003

515

Росица

горно

Севлиево

87,7

28.05.2003

522

Южна България (Егейски басейн)

Върбица

долно

Джебел

89,5

25.05.2003

730

Арда

горно

Рудозем

28,4

25.05.2003

626

Арда

горно

Вехтино

128,0

25.05.2003

724

Марица

горно

Белово

48,7

30.05.2003

323

Въча

горно

Забрал

76,7

26.05.2003

486

Чепеларска

долно

Бачково

111,0

25.05.2003

632

Материалът е изготвен въз основа на оперативната информация. Измерванията са от 08 ч.