НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с решението на Народното събрание на Р. България за въвеждане на извънредно положение на територията на цялата страна и мерките срещу разпространението на COVID-19, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.

Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.

Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредното положение.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2018
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


NIMH Sofia

Ежедневни данни за снежната покривка в 166 станции от мрежата на НИМХ
за 2.04.2020

No Станция Вид Валеж
Количество [mm*10]| вид | снежна покривка [cm]
1010 Ново село климатична 58| * |
1020 Видин климатична 98| * | 8
1030 Грамада климатична 145| * | 19
1040 Белоградчик климатична 210| * | 25
1460 Кула валежомерна 142| * | 14
2015 Монтана климатична 222| * | 20
2020 Д-р Йосифово климатична 118| * | 14
2030 Вършец климатична 398| * | 31
2050 Бъзовец климатична 100| * | 8
2060 Лом климатична 115| * | 1
2401 Чипровци валежомерна 241| * | 34
2430 Берковица валежомерна 191| * | 30
3010 Враца климатична 203| * | 20
3040 Кнежа климатична 49| o*|
3050 Оряхово климатична 60| o~|
3401 Бяла Слатина валежомерна 85| o*| 1
3440 Борован валежомерна 105| * | 7
3530 Роман валежомерна 112| * | 1
4010 Плевен климатична 7| o*|
4020 Сомовит климатична | . |
4040 Новачене климатична 0| " |
4060 Николаево климатична 66| * |
4430 Пордим валежомерна
4500 Ореховица валежомерна 14| o*|
4590 Левски валежомерна
5010 Ловеч климатична 77| * |p%1
5020 Борима климатична 58| * | 4
5030 Тетевен климатична 46| * | 5
5040 Троян климатична
5080 Дерманци климатична 80| * |
5401 Луковит валежомерна 77| o*| 2
5460 Рибарица валежомерна 57| * | 2
5490 Чифлик валежомерна 56| * | 2
5510 Черни Осъм валежомерна 21| * | 4
5520 Априлци валежомерна 48| * | 5
6010 Севлиево климатична 33| * |
6020 Габрово климатична 4| * |P%1
6470 Трявна валежомерна 15| * |
7010 Велико Търново климатична 0| * |
7020 Павликени климатична | p |
7040 Елена климатична | p |
7440 Костел валежомерна
7470 Кесарево валежомерна
7580 Полски Тръмбеш валежомерна
21010 Русе-АППД климатична | . |
21020 Две могили климатична 0| o*|
21030 Образцов чифлик климатична | . |
22010 Търговище климатична 2| * |
22020 Омуртаг климатична 2| * |
22030 Славяново климатична 13| * |
22480 Врани кон валежомерна 10| * |
22520 Надарево валежомерна
23010 Разград климатична 6| * |
23020 Самуил климатична
23030 Исперих климатична 1| * |
23480 Цар Калоян валежомерна
23490 Кубрат валежомерна
24010 Силистра - АППД климатична | . |
24020 Алфатар климатична | p |
24030 Главиница климатична | . |
24430 Тутракан валежомерна
25010 Шумен климатична | . |
25040 Царев брод климатична
25401 Преслав валежомерна
25410 Нови пазар валежомерна
25420 Върбица валежомерна 7| o*|
25500 Риш валежомерна 3| * |
26010 Добрич климатична 0| s |
26020 Шабла климатична | . |
26030 Калиакра климатична | . |
26060 Крушари климатична | p |
26080 Генерал Тошево климатична | . |
26630 Оброчище валежомерна
27010 Варна климатична | . |
27020 Старо Оряхово климатична
27030 Горен чифлик климатична | . |
27050 Суворово климатична | . |
27070 Дългопол климатична | . |
27460 Белослав валежомерна
27490 Нова шипка валежомерна
28010 Бургас климатична 0| o |
28021 Ахтопол климатична 14| o |
28040 Карнобат климатична | . |
28045 Сунгурларе климатична | . |
28050 Люляково климатична | . |
28060 Средец климатична 30| o |
28120 Резово климатична 25| o |
28150 Малко Търново климатична 58| o |
28510 Веселие валежомерна 55| o |
28550 Кости валежомерна 80| o |
28610 Факия валежомерна 17| o |
28630 Зидарово валежомерна 63| o |
29010 Ямбол климатична 0| * |
29020 Елхово климатична | . |
29060 Тополовград климатична 0| * |
29465 Странджа валежомерна 15| o |
41010 Сливен климатична 2| * |
41030 Садиево климатична | . |
41040 Котел климатична 10| o*|
41430 Злати войвода валежомерна
41530 Градец валежомерна 3| o*|
42010 Стара Загора - инст климатична 4| * |
42020 Чирпан климатична 36| * |
42030 Казанлък климатична 7| * |
42042 Раднево климатична 2| o |
42420 Дълбоки валежомерна 8| o*|
42450 Пчелиново валежомерна
42470 Шипка валежомерна 8| o*|
43010 Хасково климатична 48| o*|
43040 Любимец климатична 0| o |
43420 Симеоновград валежомерна
43520 Царева поляна валежомерна 50| o*| 1
44010 Кърджали климатична 69| so| 2
44020 Джебел климатична 74| o*| 2
44030 Крумовград климатична 68| o*| 2
44040 Ивайловград климатична 18| o |
44540 Ардино валежомерна 160| o*| 12
44470 Момчилград валежомерна 137| o*| 1
44510 Кирково валежомерна 170| o*| 10
45030 Чепеларе климатична 150| * | 18
45040 Райково климатична 130| * | 26
45070 Златоград климатична 107| * | 7
45120 Рожен климатична 183| s | 33
45130 Девин климатична 130| * | 19
45450 Мугла валежомерна 207| * | 30
45480 Барутин валежомерна 120| * | 20
45530 Манастир валежомерна 152| * | 25
45541 Михалково валежомерна 85| * | 10
46011 Пловдив климатична 89| o*|
46020 Садово климатична 84| o*|P%1
46030 Асеновград климатична 116| o*|p%1
46060 Карлово климатична 28| * | 3
46090 Вр. Ботев климатична 153| v*|107
46440 Първомай валежомерна 96| o*| 2
46680 Свежен валежомерна 42| * | 2
46760 Клисура валежомерна 104| * | 12
47010 Пазарджик климатична 169| x | 7
47040 Велинград климатична 72| * | 17
47050 Панагюрище климатична 89| * | 13
47070 Пещера климатична 152| * | 15
47570 Батак валежомерна 138| * | 25
47590 Фотиново валежомерна 155| * | 16
47640 Сърница валежомерна 120| * | 20
61010 Благоевград климатична 132| s*| 10
61040 Банско климатична 253| * | 34
61100 Сандански климатична 130| o*|
61111 Първомай климатична 253| o*| 2
61420 Якоруда валежомерна 75| * | 8
61570 Сатовча валежомерна 150| * | 13
61600 Гайтаниново валежомерна 228| o*| 10
61631 Полена валежомерна 188| * | 13
61695 С. Пирин валежомерна 133| o*| 10
62010 Кюстендил климатична 257| * | 24
62050 Дупница климатична 5| * | 2
63010 Перник климатична 147| * | 11
63406 Чуйпетлово валежомерна 55| * | 10
64132 Златица климатична 48| * | 10
64201 София климатична 108| * | 18
64205 Черни връх климатична 44| s |126
64210 Вр. Мургаш климатична 60| v*| 19
64215 Вр. Мусала климатична 58| v*|
64235 Самоков климатична 59| * | 16
64305 Божурище климатична 128| * | 14
64310 Драгоман климатична 82| s | 16
64315 Банкя климатична 64| * | 21
64420 Етрополе валежомерна 103| * | 10

Легенда

Всяко отделно поле, което се отнася за отделна станция и дата, съдържа 3 вида информация. Трите отделни подполетата са разделени с вертикална черта. В средното подполе има информация за вид на валеж според легенда 1: В лявото подполе има информация за измерено количество валеж в „линии” (десети от милиметър или десети от литър на квадратен метър). За да се получи количеството валеж в милиметри или литри на квадратен метър, трябва намеренето в лявото подполе число да се раздели на 10. Когато в лявото подполе няма число, няма валеж. В дясното подполе има информация за височина на снежната покривка в сантиметри или специален символ според легенда 2.

За климатичните станции се подава информация всеки ден. В случай че липсва информация за дадена дата, в средното подполе се изписва |n.a|.

За валежомерните станции по принцип се подава информация само за дните с измерено количество валеж >=0.5 mm, но е възможно да има и дни с информация за валеж с количество <0.5 mm и това не е грешно. За тези станции е възможно да има дни, в които има валеж, но не е подадена информация. За такъв тип станция, празно поле означава че не е постъпила инормация за съответната дата. Също за такъв тип станция, информация от типа n.a|n.a|n.a означава, че за тази дата е постъпила грешна информация, която е коригирана.

Легенда 1: Използвани символи за вид на валеж в средно подполе.
Символ Вид на валежа
| . |няма явления
|n.a|няма данни
| p |роса
| o |дъжд
| = |мокреща мъгла
| " |ръмеж
| [ |слана
| v |скреж
| * |сняг
| ~ |поледица
| ^ |суграшица
| / |ледени игли
| x |снежни зърна
| ) |леден дъжд
| r |краткотраен дъжд
| s |краткотраен сняг
| G |град
|err|грешка

 

Легенда 2: Специални символи за снежна покривка в дясно подполе.
СимволСнежна покривка
p%Nна по-малко от половината земна повърхност, където N е средна височина на снежната покривка в cm, когaто е <10 cm, или N=A, когато е >=10cm
P%Nна повече от половината земна повърхност, където N е средна височина на снежната покривка в cm, когaто е <10 cm, или N=A, когато е >=10cm
n.aима петна снежна покривка, с неизмерима височина
errгрешка
Забележка 1: Това са неверифицирани оперативни данни за валежа и снежната покривка в три вида станции: синоптични, климатични, валежомерни.
Забележка 2: На високопланинска станция Мусала не се измерва снежна покривка.