НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2017
подземните води 2017


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


NIMH Sofia

Ежедневни данни за снежната покривка в 166 станции от мрежата на НИМХ
за 23.01.2019

No Станция Вид Валеж
Количество [mm*10]| вид | снежна покривка [cm]
1010 Ново село климатична 60| * | 5
1020 Видин климатична 48| * | 6
1030 Грамада климатична 50| * | 4
1040 Белоградчик климатична 65| * | 5
1460 Кула валежомерна 64| * | 5
2015 Монтана климатична 8| ~"|
2020 Д-р Йосифово климатична 5| s |
2030 Вършец климатична 8| ) |
2050 Бъзовец климатична 3| * |
2060 Лом климатична 19| * | 1
2401 Чипровци валежомерна 59| * | 5
2430 Берковица валежомерна 8| =o| 1
3010 Враца климатична | = |
3040 Кнежа климатична 0| * |
3050 Оряхово климатична 8| =*|
3401 Бяла Слатина валежомерна
3440 Борован валежомерна
3530 Роман валежомерна
4010 Плевен климатична | . |
4020 Сомовит климатична | . |
4040 Новачене климатична | . |
4060 Николаево климатична | . |
4430 Пордим валежомерна
4500 Ореховица валежомерна
4590 Левски валежомерна
5010 Ловеч климатична | . |
5020 Борима климатична | . |
5030 Тетевен климатична | . |
5040 Троян климатична | . |
5080 Дерманци климатична | . |
5401 Луковит валежомерна
5460 Рибарица валежомерна
5490 Чифлик валежомерна
5510 Черни Осъм валежомерна
5520 Априлци валежомерна
6010 Севлиево климатична | [ |
6020 Габрово климатична | . |
6470 Трявна валежомерна
7010 Велико Търново климатична | . |
7020 Павликени климатична | = |
7040 Елена климатична | . |
7440 Костел валежомерна
7470 Кесарево валежомерна
7580 Полски Тръмбеш валежомерна
21010 Русе-АППД климатична 14| o |
21020 Две могили климатична 6| o |
21030 Образцов чифлик климатична 4| o |
22010 Търговище климатична | . |
22020 Омуртаг климатична | . |
22030 Славяново климатична 14| o |
22480 Врани кон валежомерна
22520 Надарево валежомерна
23010 Разград климатична 7| o |
23020 Самуил климатична
23030 Исперих климатична 13| o |
23480 Цар Калоян валежомерна
23490 Кубрат валежомерна 17| o |
24010 Силистра - АППД климатична 52| o |
24020 Алфатар климатична 30| o |
24030 Главиница климатична 30| o |
24430 Тутракан валежомерна 26| o |
25010 Шумен климатична 5| o |
25040 Царев брод климатична
25401 Преслав валежомерна 5| o |
25410 Нови пазар валежомерна 7| o |
25420 Върбица валежомерна 20| o |
25500 Риш валежомерна 33| o |
26010 Добрич климатична 0| o |
26020 Шабла климатична 7| o |
26030 Калиакра климатична 1| o |
26060 Крушари климатична 7| o |
26080 Генерал Тошево климатична | . |
26630 Оброчище валежомерна
27010 Варна климатична 0| o |
27020 Старо Оряхово климатична
27030 Горен чифлик климатична | . |
27050 Суворово климатична 0| o |
27070 Дългопол климатична 13| o |
27460 Белослав валежомерна
27490 Нова шипка валежомерна
28010 Бургас климатична 16| o |
28021 Ахтопол климатична | . |
28040 Карнобат климатична 20| o |
28045 Сунгурларе климатична 49| o |
28050 Люляково климатична 16| o |
28060 Средец климатична 5| o |
28120 Резово климатична | . |
28150 Малко Търново климатична 18| o |
28510 Веселие валежомерна 4| o |
28550 Кости валежомерна 5| o |
28610 Факия валежомерна 13| o |
28630 Зидарово валежомерна 3| o |
29010 Ямбол климатична 58| o |
29020 Елхово климатична 14| o |
29060 Тополовград климатична 49| o |
29465 Странджа валежомерна 40| o |
41010 Сливен климатична 42| o |
41030 Садиево климатична 32| o |
41040 Котел климатична 32| o |
41430 Злати войвода валежомерна
41530 Градец валежомерна 92| o |
42010 Стара Загора - инст климатична 26| o*|
42020 Чирпан климатична 5| o^|
42030 Казанлък климатична 37| o"|
42042 Раднево климатична 30| o |
42420 Дълбоки валежомерна 35| o |
42450 Пчелиново валежомерна 29| o |
42470 Шипка валежомерна
43010 Хасково климатична 56| o"|
43040 Любимец климатична 28| o |
43420 Симеоновград валежомерна 47| o |
43520 Царева поляна валежомерна 90| o |
44010 Кърджали климатична 87| or|
44020 Джебел климатична 90| o |
44030 Крумовград климатична 132| o |
44040 Ивайловград климатична 120| o |
44540 Ардино валежомерна 85| o |
44470 Момчилград валежомерна 136| o |
44510 Кирково валежомерна 200| o |
45030 Чепеларе климатична 58| o*| 5
45040 Райково климатична 109| o*| 4
45070 Златоград климатична 144| o |
45120 Рожен климатична 108| * | 78
45130 Девин климатична 49| o |
45450 Мугла валежомерна 104| o*| 20
45480 Барутин валежомерна 65| o |
45530 Манастир валежомерна 74| o*| 10
45541 Михалково валежомерна 28| o |
46011 Пловдив климатична 3| " |
46020 Садово климатична 10| o"|
46030 Асеновград климатична
46060 Карлово климатична 8| o |
46090 Вр. Ботев климатична 4| v | 88
46440 Първомай валежомерна 14| o |
46680 Свежен валежомерна 16| * |
46760 Клисура валежомерна 10| * |
47010 Пазарджик климатична 12| o"|
47040 Велинград климатична 14| * | 2
47050 Панагюрище климатична 37| o |
47070 Пещера климатична 2| o |
47570 Батак валежомерна 6| * | 1
47590 Фотиново валежомерна
47640 Сърница валежомерна 96| o | 3
61010 Благоевград климатична | . |
61040 Банско климатична 107| o*| 19
61100 Сандански климатична 88| o |
61111 Първомай климатична 94| o |
61420 Якоруда валежомерна 113| o~| 6
61570 Сатовча валежомерна 90| o |
61600 Гайтаниново валежомерна 82| o | 6
61631 Полена валежомерна 75| o |
61695 С. Пирин валежомерна 92| o |
62010 Кюстендил климатична 44| o*| 5
62050 Дупница климатична | . |
63010 Перник климатична 4| o | 2
63406 Чуйпетлово валежомерна
64132 Златица климатична | = |
64201 София климатична 0| s |
64205 Черни връх климатична 2| v | 95
64210 Вр. Мургаш климатична 5| v | 49
64215 Вр. Мусала климатична 39| v*|
64235 Самоков климатична | . |
64305 Божурище климатична | . |
64310 Драгоман климатична | . | 8
64315 Банкя климатична | . | 5
64420 Етрополе валежомерна

Легенда

Всяко отделно поле, което се отнася за отделна станция и дата, съдържа 3 вида информация. Трите отделни подполетата са разделени с вертикална черта. В средното подполе има информация за вид на валеж според легенда 1: В лявото подполе има информация за измерено количество валеж в „линии” (десети от милиметър или десети от литър на квадратен метър). За да се получи количеството валеж в милиметри или литри на квадратен метър, трябва намеренето в лявото подполе число да се раздели на 10. Когато в лявото подполе няма число, няма валеж. В дясното подполе има информация за височина на снежната покривка в сантиметри или специален символ според легенда 2.

За климатичните станции се подава информация всеки ден. В случай че липсва информация за дадена дата, в средното подполе се изписва |n.a|.

За валежомерните станции по принцип се подава информация само за дните с измерено количество валеж >=0.5 mm, но е възможно да има и дни с информация за валеж с количество <0.5 mm и това не е грешно. За тези станции е възможно да има дни, в които има валеж, но не е подадена информация. За такъв тип станция, празно поле означава че не е постъпила инормация за съответната дата. Също за такъв тип станция, информация от типа n.a|n.a|n.a означава, че за тази дата е постъпила грешна информация, която е коригирана.

Легенда 1: Използвани символи за вид на валеж в средно подполе.
Символ Вид на валежа
| . |няма явления
|n.a|няма данни
| p |роса
| o |дъжд
| = |мокреща мъгла
| " |ръмеж
| [ |слана
| v |скреж
| * |сняг
| ~ |поледица
| ^ |суграшица
| / |ледени игли
| x |снежни зърна
| ) |леден дъжд
| r |краткотраен дъжд
| s |краткотраен сняг
| G |град
|err|грешка

 

Легенда 2: Специални символи за снежна покривка в дясно подполе.
СимволСнежна покривка
p%Nна по-малко от половината земна повърхност, където N е средна височина на снежната покривка в cm, когaто е <10 cm, или N=A, когато е >=10cm
P%Nна повече от половината земна повърхност, където N е средна височина на снежната покривка в cm, когaто е <10 cm, или N=A, когато е >=10cm
n.aима петна снежна покривка, с неизмерима височина
errгрешка
Забележка 1: Това са неверифицирани оперативни данни за валежа и снежната покривка в три вида станции: синоптични, климатични, валежомерни.
Забележка 2: На високопланинска станция Мусала не се измерва снежна покривка.