НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2018
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


NIMH Sofia

Ежедневни данни за снежната покривка в 166 станции от мрежата на НИМХ
за 16.01.2020

No Станция Вид Валеж
Количество [mm*10]| вид | снежна покривка [cm]
1010 Ново село климатична | [ |
1020 Видин климатична | [ |
1030 Грамада климатична | [ |
1040 Белоградчик климатична | [ |
1460 Кула валежомерна
2015 Монтана климатична | [ |
2020 Д-р Йосифово климатична | =v|
2030 Вършец климатична | [ |
2050 Бъзовец климатична 1| =v|
2060 Лом климатична | [ |
2401 Чипровци валежомерна
2430 Берковица валежомерна
3010 Враца климатична | [ |
3040 Кнежа климатична | [ |
3050 Оряхово климатична | [ |
3401 Бяла Слатина валежомерна
3440 Борован валежомерна
3530 Роман валежомерна
4010 Плевен климатична | [ |
4020 Сомовит климатична | . |
4040 Новачене климатична | =v|
4060 Николаево климатична | [ |
4430 Пордим валежомерна
4500 Ореховица валежомерна
4590 Левски валежомерна
5010 Ловеч климатична | [ |
5020 Борима климатична | [ |
5030 Тетевен климатична | . |
5040 Троян климатична
5080 Дерманци климатична | [ |
5401 Луковит валежомерна
5460 Рибарица валежомерна
5490 Чифлик валежомерна
5510 Черни Осъм валежомерна
5520 Априлци валежомерна
6010 Севлиево климатична | [ |
6020 Габрово климатична | [ |
6470 Трявна валежомерна
7010 Велико Търново климатична | [ |
7020 Павликени климатична | [ |
7040 Елена климатична | [ |
7440 Костел валежомерна
7470 Кесарево валежомерна
7580 Полски Тръмбеш валежомерна
21010 Русе-АППД климатична | [ |
21020 Две могили климатична | [v|
21030 Образцов чифлик климатична | =v|
22010 Търговище климатична | =v|
22020 Омуртаг климатична | [ |
22030 Славяново климатична | = |
22480 Врани кон валежомерна
22520 Надарево валежомерна
23010 Разград климатична | = |
23020 Самуил климатична
23030 Исперих климатична | [ |
23480 Цар Калоян валежомерна
23490 Кубрат валежомерна
24010 Силистра - АППД климатична | [ |
24020 Алфатар климатична | [ |
24030 Главиница климатична | =v|
24430 Тутракан валежомерна
25010 Шумен климатична | . |
25040 Царев брод климатична
25401 Преслав валежомерна
25410 Нови пазар валежомерна
25420 Върбица валежомерна
25500 Риш валежомерна
26010 Добрич климатична | p=|
26020 Шабла климатична | [ |
26030 Калиакра климатична | p |
26060 Крушари климатична | [ |
26080 Генерал Тошево климатична | [ |
26630 Оброчище валежомерна
27010 Варна климатична | . |
27020 Старо Оряхово климатична
27030 Горен чифлик климатична | = |
27050 Суворово климатична | = |
27070 Дългопол климатична | = |
27460 Белослав валежомерна
27490 Нова шипка валежомерна
28010 Бургас климатична | p |
28021 Ахтопол климатична | . |
28040 Карнобат климатична | [ |
28045 Сунгурларе климатична | . |
28050 Люляково климатична | [ |
28060 Средец климатична | . |
28120 Резово климатична | . |
28150 Малко Търново климатична | . |
28510 Веселие валежомерна
28550 Кости валежомерна
28610 Факия валежомерна
28630 Зидарово валежомерна
29010 Ямбол климатична | . |
29020 Елхово климатична | . |
29060 Тополовград климатична 3| o |
29465 Странджа валежомерна
41010 Сливен климатична | [ |
41030 Садиево климатична | = |
41040 Котел климатична | = |
41430 Злати войвода валежомерна
41530 Градец валежомерна
42010 Стара Загора - инст климатична | [ |
42020 Чирпан климатична | [ |
42030 Казанлък климатична | [ |
42042 Раднево климатична | [ |
42420 Дълбоки валежомерна
42450 Пчелиново валежомерна
42470 Шипка валежомерна
43010 Хасково климатична | = |
43040 Любимец климатична | p |
43420 Симеоновград валежомерна
43520 Царева поляна валежомерна
44010 Кърджали климатична | [v|
44020 Джебел климатична | [ |
44030 Крумовград климатична | [ |
44040 Ивайловград климатична | [ |
44540 Ардино валежомерна
44470 Момчилград валежомерна
44510 Кирково валежомерна
45030 Чепеларе климатична | [ |
45040 Райково климатична | [ |
45070 Златоград климатична | [ |
45120 Рожен климатична | . | 10
45130 Девин климатична | [ |
45450 Мугла валежомерна
45480 Барутин валежомерна
45530 Манастир валежомерна
45541 Михалково валежомерна
46011 Пловдив климатична | =v|
46020 Садово климатична 1| = |
46030 Асеновград климатична | [ |
46060 Карлово климатична | [ |
46090 Вр. Ботев климатична | . | 65
46440 Първомай валежомерна
46680 Свежен валежомерна
46760 Клисура валежомерна
47010 Пазарджик климатична | [ |
47040 Велинград климатична | [ |
47050 Панагюрище климатична | [ |
47070 Пещера климатична | [ |
47570 Батак валежомерна
47590 Фотиново валежомерна
47640 Сърница валежомерна
61010 Благоевград климатична | . |
61040 Банско климатична | [ |
61100 Сандански климатична | . |
61111 Първомай климатична | p |
61420 Якоруда валежомерна
61570 Сатовча валежомерна
61600 Гайтаниново валежомерна
61631 Полена валежомерна
61695 С. Пирин валежомерна
62010 Кюстендил климатична | . |
62050 Дупница климатична | . |
63010 Перник климатична | . |
63406 Чуйпетлово валежомерна
64132 Златица климатична | [ |
64201 София климатична 2| * |P%1
64205 Черни връх климатична | . | 60
64210 Вр. Мургаш климатична | . | 22
64215 Вр. Мусала климатична | . |
64235 Самоков климатична | . |
64305 Божурище климатична | . |
64310 Драгоман климатична | v |
64315 Банкя климатична | = |
64420 Етрополе валежомерна

Легенда

Всяко отделно поле, което се отнася за отделна станция и дата, съдържа 3 вида информация. Трите отделни подполетата са разделени с вертикална черта. В средното подполе има информация за вид на валеж според легенда 1: В лявото подполе има информация за измерено количество валеж в „линии” (десети от милиметър или десети от литър на квадратен метър). За да се получи количеството валеж в милиметри или литри на квадратен метър, трябва намеренето в лявото подполе число да се раздели на 10. Когато в лявото подполе няма число, няма валеж. В дясното подполе има информация за височина на снежната покривка в сантиметри или специален символ според легенда 2.

За климатичните станции се подава информация всеки ден. В случай че липсва информация за дадена дата, в средното подполе се изписва |n.a|.

За валежомерните станции по принцип се подава информация само за дните с измерено количество валеж >=0.5 mm, но е възможно да има и дни с информация за валеж с количество <0.5 mm и това не е грешно. За тези станции е възможно да има дни, в които има валеж, но не е подадена информация. За такъв тип станция, празно поле означава че не е постъпила инормация за съответната дата. Също за такъв тип станция, информация от типа n.a|n.a|n.a означава, че за тази дата е постъпила грешна информация, която е коригирана.

Легенда 1: Използвани символи за вид на валеж в средно подполе.
Символ Вид на валежа
| . |няма явления
|n.a|няма данни
| p |роса
| o |дъжд
| = |мокреща мъгла
| " |ръмеж
| [ |слана
| v |скреж
| * |сняг
| ~ |поледица
| ^ |суграшица
| / |ледени игли
| x |снежни зърна
| ) |леден дъжд
| r |краткотраен дъжд
| s |краткотраен сняг
| G |град
|err|грешка

 

Легенда 2: Специални символи за снежна покривка в дясно подполе.
СимволСнежна покривка
p%Nна по-малко от половината земна повърхност, където N е средна височина на снежната покривка в cm, когaто е <10 cm, или N=A, когато е >=10cm
P%Nна повече от половината земна повърхност, където N е средна височина на снежната покривка в cm, когaто е <10 cm, или N=A, когато е >=10cm
n.aима петна снежна покривка, с неизмерима височина
errгрешка
Забележка 1: Това са неверифицирани оперативни данни за валежа и снежната покривка в три вида станции: синоптични, климатични, валежомерни.
Забележка 2: На високопланинска станция Мусала не се измерва снежна покривка.