НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2017
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


NIMH Sofia

Ежедневни данни за снежната покривка в 166 станции от мрежата на НИМХ
за 21.05.2019

No Станция Вид Валеж
Количество [mm*10]| вид | снежна покривка [cm]
1010 Ново село климатична 16| r |
1020 Видин климатична 32| r |
1030 Грамада климатична 42| r |
1040 Белоградчик климатична 25| r |
1460 Кула валежомерна 8| o |
2015 Монтана климатична 53| r |
2020 Д-р Йосифово климатична 182| r |
2030 Вършец климатична 9| r |
2050 Бъзовец климатична 50| r |
2060 Лом климатична 40| r |
2401 Чипровци валежомерна 27| o |
2430 Берковица валежомерна
3010 Враца климатична 47| r |
3040 Кнежа климатична 68| r |
3050 Оряхово климатична 25| r |
3401 Бяла Слатина валежомерна 93| o |
3440 Борован валежомерна 56| o |
3530 Роман валежомерна
4010 Плевен климатична 115| r |
4020 Сомовит климатична 64| o |
4040 Новачене климатична 69| r |
4060 Николаево климатична 204| Go|
4430 Пордим валежомерна 135| o |
4500 Ореховица валежомерна 50| o |
4590 Левски валежомерна 190| Go|
5010 Ловеч климатична 186| Gr|
5020 Борима климатична 72| or|
5030 Тетевен климатична 29| o |
5040 Троян климатична 106| o |
5080 Дерманци климатична 1992| Gr|
5401 Луковит валежомерна 23| o |
5460 Рибарица валежомерна 178| o |
5490 Чифлик валежомерна 32| o |
5510 Черни Осъм валежомерна 21| o |
5520 Априлци валежомерна 12| o |
6010 Севлиево климатична 9| o |
6020 Габрово климатична 96| Gr|
6470 Трявна валежомерна 4| o |
7010 Велико Търново климатична 80| r |
7020 Павликени климатична 4| o |
7040 Елена климатична 44| r |
7440 Костел валежомерна 67| o |
7470 Кесарево валежомерна 82| o |
7580 Полски Тръмбеш валежомерна 40| o |
21010 Русе-АППД климатична 91| r |
21020 Две могили климатична 42| po|
21030 Образцов чифлик климатична 38| po|
22010 Търговище климатична 8| o |
22020 Омуртаг климатична 12| o |
22030 Славяново климатична 27| o |
22480 Врани кон валежомерна
22520 Надарево валежомерна
23010 Разград климатична 40| r |
23020 Самуил климатична
23030 Исперих климатична 40| po|
23480 Цар Калоян валежомерна 56| o |
23490 Кубрат валежомерна 35| o |
24010 Силистра - АППД климатична | p |
24020 Алфатар климатична | p |
24030 Главиница климатична 11| po|
24430 Тутракан валежомерна 12| o |
25010 Шумен климатична | p |
25040 Царев брод климатична
25401 Преслав валежомерна
25410 Нови пазар валежомерна
25420 Върбица валежомерна 3| o |
25500 Риш валежомерна
26010 Добрич климатична | p |
26020 Шабла климатична | p |
26030 Калиакра климатична | p |
26060 Крушари климатична | . |
26080 Генерал Тошево климатична | p |
26630 Оброчище валежомерна
27010 Варна климатична | p |
27020 Старо Оряхово климатична
27030 Горен чифлик климатична | p |
27050 Суворово климатична | . |
27070 Дългопол климатична | p |
27460 Белослав валежомерна
27490 Нова шипка валежомерна
28010 Бургас климатична | . |
28021 Ахтопол климатична | . |
28040 Карнобат климатична | p |
28045 Сунгурларе климатична | p |
28050 Люляково климатична | p |
28060 Средец климатична | p |
28120 Резово климатична | . |
28150 Малко Търново климатична | p |
28510 Веселие валежомерна
28550 Кости валежомерна
28610 Факия валежомерна
28630 Зидарово валежомерна
29010 Ямбол климатична | p |
29020 Елхово климатична | p |
29060 Тополовград климатична | . |
29465 Странджа валежомерна
41010 Сливен климатична 2| r |
41030 Садиево климатична | p |
41040 Котел климатична | p |
41430 Злати войвода валежомерна
41530 Градец валежомерна
42010 Стара Загора - инст климатична | p |
42020 Чирпан климатична | p |
42030 Казанлък климатична 9| r |
42042 Раднево климатична | p |
42420 Дълбоки валежомерна
42450 Пчелиново валежомерна
42470 Шипка валежомерна
43010 Хасково климатична | p |
43040 Любимец климатична | . |
43420 Симеоновград валежомерна
43520 Царева поляна валежомерна
44010 Кърджали климатична | p |
44020 Джебел климатична | p |
44030 Крумовград климатична | p |
44040 Ивайловград климатична | p |
44540 Ардино валежомерна
44470 Момчилград валежомерна
44510 Кирково валежомерна
45030 Чепеларе климатична | . |
45040 Райково климатична | p |
45070 Златоград климатична | . |
45120 Рожен климатична | p |
45130 Девин климатична | p |
45450 Мугла валежомерна 13| o |
45480 Барутин валежомерна
45530 Манастир валежомерна
45541 Михалково валежомерна 34| o |
46011 Пловдив климатична 4| r |
46020 Садово климатична | p |
46030 Асеновград климатична | . |
46060 Карлово климатична 6| o |
46090 Вр. Ботев климатична 14| Gr| 51
46440 Първомай валежомерна
46680 Свежен валежомерна 5| o |
46760 Клисура валежомерна
47010 Пазарджик климатична | p |
47040 Велинград климатична 12| o |
47050 Панагюрище климатична | p |
47070 Пещера климатична | . |
47570 Батак валежомерна 12| o |
47590 Фотиново валежомерна 12| o |
47640 Сърница валежомерна 55| Go|
61010 Благоевград климатична 32| r |
61040 Банско климатична 3| o |
61100 Сандански климатична 27| r |
61111 Първомай климатична 0| po|
61420 Якоруда валежомерна 107| o |
61570 Сатовча валежомерна
61600 Гайтаниново валежомерна 17| o |
61631 Полена валежомерна 25| o |
61695 С. Пирин валежомерна 20| Go|
62010 Кюстендил климатична 7| r |
62050 Дупница климатична 65| o |
63010 Перник климатична 42| o |
63406 Чуйпетлово валежомерна 52| o |
64132 Златица климатична 54| o |
64201 София климатична 1| r |
64205 Черни връх климатична 12| r | 21
64210 Вр. Мургаш климатична 8| r |
64215 Вр. Мусала климатична 28| s^|
64235 Самоков климатична 38| o |
64305 Божурище климатична 24| o |
64310 Драгоман климатична 8| r |
64315 Банкя климатична 17| o |
64420 Етрополе валежомерна 6| o |

Легенда

Всяко отделно поле, което се отнася за отделна станция и дата, съдържа 3 вида информация. Трите отделни подполетата са разделени с вертикална черта. В средното подполе има информация за вид на валеж според легенда 1: В лявото подполе има информация за измерено количество валеж в „линии” (десети от милиметър или десети от литър на квадратен метър). За да се получи количеството валеж в милиметри или литри на квадратен метър, трябва намеренето в лявото подполе число да се раздели на 10. Когато в лявото подполе няма число, няма валеж. В дясното подполе има информация за височина на снежната покривка в сантиметри или специален символ според легенда 2.

За климатичните станции се подава информация всеки ден. В случай че липсва информация за дадена дата, в средното подполе се изписва |n.a|.

За валежомерните станции по принцип се подава информация само за дните с измерено количество валеж >=0.5 mm, но е възможно да има и дни с информация за валеж с количество <0.5 mm и това не е грешно. За тези станции е възможно да има дни, в които има валеж, но не е подадена информация. За такъв тип станция, празно поле означава че не е постъпила инормация за съответната дата. Също за такъв тип станция, информация от типа n.a|n.a|n.a означава, че за тази дата е постъпила грешна информация, която е коригирана.

Легенда 1: Използвани символи за вид на валеж в средно подполе.
Символ Вид на валежа
| . |няма явления
|n.a|няма данни
| p |роса
| o |дъжд
| = |мокреща мъгла
| " |ръмеж
| [ |слана
| v |скреж
| * |сняг
| ~ |поледица
| ^ |суграшица
| / |ледени игли
| x |снежни зърна
| ) |леден дъжд
| r |краткотраен дъжд
| s |краткотраен сняг
| G |град
|err|грешка

 

Легенда 2: Специални символи за снежна покривка в дясно подполе.
СимволСнежна покривка
p%Nна по-малко от половината земна повърхност, където N е средна височина на снежната покривка в cm, когaто е <10 cm, или N=A, когато е >=10cm
P%Nна повече от половината земна повърхност, където N е средна височина на снежната покривка в cm, когaто е <10 cm, или N=A, когато е >=10cm
n.aима петна снежна покривка, с неизмерима височина
errгрешка
Забележка 1: Това са неверифицирани оперативни данни за валежа и снежната покривка в три вида станции: синоптични, климатични, валежомерни.
Забележка 2: На високопланинска станция Мусала не се измерва снежна покривка.