НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2019
подземните води 2019


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


NIMH Sofia

Ежедневни данни за снежната покривка в 166 станции от мрежата на НИМХ
за 23.09.2021

No Станция Вид Валеж
Количество [mm*10]| вид | снежна покривка [cm]
1010 Ново село климатична | . |
1020 Видин климатична | p |
1030 Грамада климатична 3| r |
1040 Белоградчик климатична 12| r |
1460 Кула валежомерна 10| o |
2015 Монтана климатична 0| o |
2020 Д-р Йосифово климатична | . |
2030 Вършец климатична 10| o |
2050 Бъзовец климатична | p |
2060 Лом климатична 2| r |
2401 Чипровци валежомерна 6| o |
2430 Берковица валежомерна
3010 Враца климатична 8| o |
3040 Кнежа климатична | p |
3050 Оряхово климатична 2| o |
3401 Бяла Слатина валежомерна
3440 Борован валежомерна
3530 Роман валежомерна
4010 Плевен климатична | p |
4020 Сомовит климатична | p |
4040 Новачене климатична 0| p"|
4060 Николаево климатична | p |
4430 Пордим валежомерна
4500 Ореховица валежомерна
4590 Левски валежомерна
5010 Ловеч климатична | . |
5020 Борима климатична | . |
5030 Тетевен климатична 5| o |
5040 Троян климатична
5080 Дерманци климатична 6| o |
5401 Луковит валежомерна
5460 Рибарица валежомерна 6| o |
5490 Чифлик валежомерна
5510 Черни Осъм валежомерна
5520 Априлци валежомерна
6010 Севлиево климатична | . |
6020 Габрово климатична | . |
6470 Трявна валежомерна 2| o |
7010 Велико Търново климатична 2| r |
7020 Павликени климатична | p |
7040 Елена климатична 7| o |
7440 Костел валежомерна 5| o |
7470 Кесарево валежомерна
7580 Полски Тръмбеш валежомерна 1| o |
21010 Русе-АППД климатична 1| r |
21020 Две могили климатична 4| po|
21030 Образцов чифлик климатична 2| o |
22010 Търговище климатична 0| o |
22020 Омуртаг климатична | . |
22030 Славяново климатична 8| o |
22480 Врани кон валежомерна
22520 Надарево валежомерна 5| o |
23010 Разград климатична 19| o"|
23020 Самуил климатична
23030 Исперих климатична 72| o |
23480 Цар Калоян валежомерна 11| o |
23490 Кубрат валежомерна
24010 Силистра - АППД климатична | . |
24020 Алфатар климатична | p |
24030 Главиница климатична | p |
24430 Тутракан валежомерна
25010 Шумен климатична 2| o |
25040 Царев брод климатична
25401 Преслав валежомерна
25410 Нови пазар валежомерна 9| o |
25420 Върбица валежомерна
25500 Риш валежомерна
26010 Добрич климатична 29| r |
26020 Шабла климатична 68| r |
26030 Калиакра климатична 26| r |
26060 Крушари климатична | p |
26080 Генерал Тошево климатична 2| o |
26630 Оброчище валежомерна 10| o |
27010 Варна климатична 7| r |
27020 Старо Оряхово климатична
27030 Горен чифлик климатична | p |
27050 Суворово климатична 34| =o|
27070 Дългопол климатична | . |
27460 Белослав валежомерна 30| o |
27490 Нова шипка валежомерна
28010 Бургас климатична 0| r |
28021 Ахтопол климатична 237| o |
28040 Карнобат климатична | p |
28045 Сунгурларе климатична | . |
28050 Люляково климатична | . |
28060 Средец климатична | p |
28120 Резово климатична
28150 Малко Търново климатична | . |
28510 Веселие валежомерна
28550 Кости валежомерна
28610 Факия валежомерна
28630 Зидарово валежомерна
29010 Ямбол климатична | p |
29020 Елхово климатична | . |
29060 Тополовград климатична | . |
29465 Странджа валежомерна
41010 Сливен климатична | . |
41030 Садиево климатична | . |
41040 Котел климатична 28| o |
41430 Злати войвода валежомерна
41530 Градец валежомерна
42010 Стара Загора - инст климатична | . |
42020 Чирпан климатична 0| r |
42030 Казанлък климатична | . |
42042 Раднево климатична | p |
42420 Дълбоки валежомерна
42450 Пчелиново валежомерна
42470 Шипка валежомерна
43010 Хасково климатична 1| r |
43040 Любимец климатична 6| o |
43420 Симеоновград валежомерна
43520 Царева поляна валежомерна
44010 Кърджали климатична | . |
44020 Джебел климатична 14| o |
44030 Крумовград климатична 8| o |
44040 Ивайловград климатична 6| o |
44540 Ардино валежомерна 10| o |
44470 Момчилград валежомерна 3| o |
44510 Кирково валежомерна
45030 Чепеларе климатична 3| " |
45040 Райково климатична 48| o |
45070 Златоград климатична 30| o |
45120 Рожен климатична 19| rs|
45130 Девин климатична | p |
45450 Мугла валежомерна 30| o |
45480 Барутин валежомерна 12| o |
45530 Манастир валежомерна 11| o |
45541 Михалково валежомерна 25| o |
46011 Пловдив климатична 3| r |
46020 Садово климатична | . |
46030 Асеновград климатична 8| o |
46060 Карлово климатична | . |
46090 Вр. Ботев климатична 17| v*| 1
46440 Първомай валежомерна
46680 Свежен валежомерна 4| o |
46760 Клисура валежомерна 3| o |
47010 Пазарджик климатична | . |
47040 Велинград климатична | . |
47050 Панагюрище климатична | . |
47070 Пещера климатична 12| o |
47570 Батак валежомерна 24| o |
47590 Фотиново валежомерна
47640 Сърница валежомерна
61010 Благоевград климатична 1| r |
61040 Банско климатична 2| o |
61100 Сандански климатична | . |
61111 Първомай климатична 0| po|
61420 Якоруда валежомерна
61570 Сатовча валежомерна
61600 Гайтаниново валежомерна
61631 Полена валежомерна 8| o |
61695 С. Пирин валежомерна
62010 Кюстендил климатична 7| r |
62050 Дупница климатична 7| o |
63010 Перник климатична 9| o |
63406 Чуйпетлово валежомерна 42| o |
64132 Златица климатична 3| o |
64201 София климатична 8| . |
64205 Черни връх климатична 31| v*| 3
64210 Вр. Мургаш климатична 49| s |
64215 Вр. Мусала климатична 36| s |
64235 Самоков климатична 20| o |
64305 Божурище климатична | . |
64310 Драгоман климатична 12| r |
64315 Банкя климатична | . |
64420 Етрополе валежомерна 9| o |

Легенда

Всяко отделно поле, което се отнася за отделна станция и дата, съдържа 3 вида информация. Трите отделни подполетата са разделени с вертикална черта. В средното подполе има информация за вид на валеж според легенда 1: В лявото подполе има информация за измерено количество валеж в „линии” (десети от милиметър или десети от литър на квадратен метър). За да се получи количеството валеж в милиметри или литри на квадратен метър, трябва намеренето в лявото подполе число да се раздели на 10. Когато в лявото подполе няма число, няма валеж. В дясното подполе има информация за височина на снежната покривка в сантиметри или специален символ според легенда 2.

За климатичните станции се подава информация всеки ден. В случай че липсва информация за дадена дата, в средното подполе се изписва |n.a|.

За валежомерните станции по принцип се подава информация само за дните с измерено количество валеж >=0.5 mm, но е възможно да има и дни с информация за валеж с количество <0.5 mm и това не е грешно. За тези станции е възможно да има дни, в които има валеж, но не е подадена информация. За такъв тип станция, празно поле означава че не е постъпила инормация за съответната дата. Също за такъв тип станция, информация от типа n.a|n.a|n.a означава, че за тази дата е постъпила грешна информация, която е коригирана.

Легенда 1: Използвани символи за вид на валеж в средно подполе.
Символ Вид на валежа
| . |няма явления
|n.a|няма данни
| p |роса
| o |дъжд
| = |мокреща мъгла
| " |ръмеж
| [ |слана
| v |скреж
| * |сняг
| ~ |поледица
| ^ |суграшица
| / |ледени игли
| x |снежни зърна
| ) |леден дъжд
| r |краткотраен дъжд
| s |краткотраен сняг
| G |град
|err|грешка

 

Легенда 2: Специални символи за снежна покривка в дясно подполе.
СимволСнежна покривка
p%Nна по-малко от половината земна повърхност, където N е средна височина на снежната покривка в cm, когaто е <10 cm, или N=A, когато е >=10cm
P%Nна повече от половината земна повърхност, където N е средна височина на снежната покривка в cm, когaто е <10 cm, или N=A, когато е >=10cm
n.aима петна снежна покривка, с неизмерима височина
errгрешка
Забележка 1: Това са неверифицирани оперативни данни за валежа и снежната покривка в три вида станции: синоптични, климатични, валежомерни.
Забележка 2: На високопланинска станция Мусала не се измерва снежна покривка.