НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2019
подземните води 2019


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


NIMH Sofia

Ежедневни данни за снежната покривка в 166 станции от мрежата на НИМХ
за 19.06.2021

No Станция Вид Валеж
Количество [mm*10]| вид | снежна покривка [cm]
1010 Ново село климатична 105| r |
1020 Видин климатична 34| or|
1030 Грамада климатична 147| r |
1040 Белоградчик климатична 35| r |
1460 Кула валежомерна
2015 Монтана климатична 22| r |
2020 Д-р Йосифово климатична 15| r |
2030 Вършец климатична 4| r |
2050 Бъзовец климатична 15| r |
2060 Лом климатична 6| r |
2401 Чипровци валежомерна 67| o |
2430 Берковица валежомерна
3010 Враца климатична 98| r |
3040 Кнежа климатична 142| r |
3050 Оряхово климатична 212| r |
3401 Бяла Слатина валежомерна 224| o |
3440 Борован валежомерна 155| o |
3530 Роман валежомерна 84| o |
4010 Плевен климатична 153| o |
4020 Сомовит климатична 68| or|
4040 Новачене климатична 282| or|
4060 Николаево климатична 127| o |
4430 Пордим валежомерна 230| o |
4500 Ореховица валежомерна 150| o |
4590 Левски валежомерна 197| o |
5010 Ловеч климатична 93| o |
5020 Борима климатична 184| o |
5030 Тетевен климатична 97| o |
5040 Троян климатична
5080 Дерманци климатична 66| o |
5401 Луковит валежомерна 85| o |
5460 Рибарица валежомерна 57| o |
5490 Чифлик валежомерна 165| o |
5510 Черни Осъм валежомерна 280| o |
5520 Априлци валежомерна 180| o |
6010 Севлиево климатична 176| o |
6020 Габрово климатична 173| o |
6470 Трявна валежомерна 165| o |
7010 Велико Търново климатична 239| r |
7020 Павликени климатична 240| r |
7040 Елена климатична 230| r |
7440 Костел валежомерна 267| o |
7470 Кесарево валежомерна 248| o |
7580 Полски Тръмбеш валежомерна 223| o |
21010 Русе-АППД климатична 295| r |
21020 Две могили климатична
21030 Образцов чифлик климатична
22010 Търговище климатична
22020 Омуртаг климатична
22030 Славяново климатична
22480 Врани кон валежомерна
22520 Надарево валежомерна
23010 Разград климатична 291| r |
23020 Самуил климатична
23030 Исперих климатична 245| o |
23480 Цар Калоян валежомерна 300| o |
23490 Кубрат валежомерна 180| o |
24010 Силистра - АППД климатична 246| or|
24020 Алфатар климатична 110| o |
24030 Главиница климатична 448| o |
24430 Тутракан валежомерна 144| o |
25010 Шумен климатична 260| o |
25040 Царев брод климатична
25401 Преслав валежомерна 215| o |
25410 Нови пазар валежомерна 94| o |
25420 Върбица валежомерна 217| o |
25500 Риш валежомерна 184| o |
26010 Добрич климатична 284| or|
26020 Шабла климатична 158| r |
26030 Калиакра климатична 16| or|
26060 Крушари климатична 184| o |
26080 Генерал Тошево климатична 171| o |
26630 Оброчище валежомерна 116| o |
27010 Варна климатична
27020 Старо Оряхово климатична
27030 Горен чифлик климатична
27050 Суворово климатична
27070 Дългопол климатична
27460 Белослав валежомерна
27490 Нова шипка валежомерна
28010 Бургас климатична 88| or|
28021 Ахтопол климатична 16| o |
28040 Карнобат климатична 99| o |
28045 Сунгурларе климатична 126| o |
28050 Люляково климатична 91| o |
28060 Средец климатична 48| o |
28120 Резово климатична
28150 Малко Търново климатична 108| o |
28510 Веселие валежомерна 56| o |
28550 Кости валежомерна
28610 Факия валежомерна 46| o |
28630 Зидарово валежомерна 66| o |
29010 Ямбол климатична
29020 Елхово климатична
29060 Тополовград климатична
29465 Странджа валежомерна
41010 Сливен климатична 88| r |
41030 Садиево климатична 152| o |
41040 Котел климатична 198| o |
41430 Злати войвода валежомерна 193| o |
41530 Градец валежомерна 89| o |
42010 Стара Загора - инст климатична 88| or|
42020 Чирпан климатична 29| r |
42030 Казанлък климатична 66| r |
42042 Раднево климатична 53| o |
42420 Дълбоки валежомерна 90| o |
42450 Пчелиново валежомерна 70| o |
42470 Шипка валежомерна
43010 Хасково климатична 21| r |
43040 Любимец климатична 54| o |
43420 Симеоновград валежомерна 37| o |
43520 Царева поляна валежомерна 41| o |
44010 Кърджали климатична 76| or|
44020 Джебел климатична 50| o |
44030 Крумовград климатична 66| o |
44040 Ивайловград климатична 22| o |
44540 Ардино валежомерна 50| o |
44470 Момчилград валежомерна 25| o |
44510 Кирково валежомерна 104| o |
45030 Чепеларе климатична 33| o |
45040 Райково климатична 1| o |
45070 Златоград климатична 9| o |
45120 Рожен климатична 38| r |
45130 Девин климатична | p |
45450 Мугла валежомерна 5| o |
45480 Барутин валежомерна 5| o |
45530 Манастир валежомерна 16| o |
45541 Михалково валежомерна 15| o |
46011 Пловдив климатична 26| r |
46020 Садово климатична
46030 Асеновград климатична
46060 Карлово климатична
46090 Вр. Ботев климатична 515| so| 0
46440 Първомай валежомерна
46680 Свежен валежомерна
46760 Клисура валежомерна
47010 Пазарджик климатична 75| or|
47040 Велинград климатична 28| o |
47050 Панагюрище климатична
47070 Пещера климатична 14| o |
47570 Батак валежомерна 20| o |
47590 Фотиново валежомерна 25| o |
47640 Сърница валежомерна 6| o |
61010 Благоевград климатична | . |
61040 Банско климатична 0| o |
61100 Сандански климатична | . |
61111 Първомай климатична 0| o |
61420 Якоруда валежомерна
61570 Сатовча валежомерна
61600 Гайтаниново валежомерна
61631 Полена валежомерна
61695 С. Пирин валежомерна 15| o |
62010 Кюстендил климатична | . |
62050 Дупница климатична 2| o |
63010 Перник климатична 3| o |
63406 Чуйпетлово валежомерна 27| o |
64132 Златица климатична 11| o |
64201 София климатична 0| r |
64205 Черни връх климатична 82| r |
64210 Вр. Мургаш климатична 52| r |
64215 Вр. Мусала климатична 72| o"|
64235 Самоков климатична 27| o |
64305 Божурище климатична 28| r |
64310 Драгоман климатична | . |
64315 Банкя климатична 7| o |
64420 Етрополе валежомерна 27| o |

Легенда

Всяко отделно поле, което се отнася за отделна станция и дата, съдържа 3 вида информация. Трите отделни подполетата са разделени с вертикална черта. В средното подполе има информация за вид на валеж според легенда 1: В лявото подполе има информация за измерено количество валеж в „линии” (десети от милиметър или десети от литър на квадратен метър). За да се получи количеството валеж в милиметри или литри на квадратен метър, трябва намеренето в лявото подполе число да се раздели на 10. Когато в лявото подполе няма число, няма валеж. В дясното подполе има информация за височина на снежната покривка в сантиметри или специален символ според легенда 2.

За климатичните станции се подава информация всеки ден. В случай че липсва информация за дадена дата, в средното подполе се изписва |n.a|.

За валежомерните станции по принцип се подава информация само за дните с измерено количество валеж >=0.5 mm, но е възможно да има и дни с информация за валеж с количество <0.5 mm и това не е грешно. За тези станции е възможно да има дни, в които има валеж, но не е подадена информация. За такъв тип станция, празно поле означава че не е постъпила инормация за съответната дата. Също за такъв тип станция, информация от типа n.a|n.a|n.a означава, че за тази дата е постъпила грешна информация, която е коригирана.

Легенда 1: Използвани символи за вид на валеж в средно подполе.
Символ Вид на валежа
| . |няма явления
|n.a|няма данни
| p |роса
| o |дъжд
| = |мокреща мъгла
| " |ръмеж
| [ |слана
| v |скреж
| * |сняг
| ~ |поледица
| ^ |суграшица
| / |ледени игли
| x |снежни зърна
| ) |леден дъжд
| r |краткотраен дъжд
| s |краткотраен сняг
| G |град
|err|грешка

 

Легенда 2: Специални символи за снежна покривка в дясно подполе.
СимволСнежна покривка
p%Nна по-малко от половината земна повърхност, където N е средна височина на снежната покривка в cm, когaто е <10 cm, или N=A, когато е >=10cm
P%Nна повече от половината земна повърхност, където N е средна височина на снежната покривка в cm, когaто е <10 cm, или N=A, когато е >=10cm
n.aима петна снежна покривка, с неизмерима височина
errгрешка
Забележка 1: Това са неверифицирани оперативни данни за валежа и снежната покривка в три вида станции: синоптични, климатични, валежомерни.
Забележка 2: На високопланинска станция Мусала не се измерва снежна покривка.