НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2019
подземните води 2019


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


NIMH Sofia

Ежедневни данни за снежната покривка в 166 станции от мрежата на НИМХ
за 20.04.2021

No Станция Вид Валеж
Количество [mm*10]| вид | снежна покривка [cm]
1010 Ново село климатична | . |
1020 Видин климатична | p |
1030 Грамада климатична 3| o |
1040 Белоградчик климатична 38| o |
1460 Кула валежомерна
2015 Монтана климатична 64| o |
2020 Д-р Йосифово климатична 56| o |
2030 Вършец климатична 107| o |
2050 Бъзовец климатична 47| o |
2060 Лом климатична 10| o |
2401 Чипровци валежомерна 84| o |
2430 Берковица валежомерна 83| o |
3010 Враца климатична 87| o |
3040 Кнежа климатична 101| o |
3050 Оряхово климатична 19| o |
3401 Бяла Слатина валежомерна 114| o |
3440 Борован валежомерна 72| o |
3530 Роман валежомерна 100| o |
4010 Плевен климатична 121| o |
4020 Сомовит климатична 133| o |
4040 Новачене климатична 107| o |
4060 Николаево климатична 131| o |
4430 Пордим валежомерна 142| o |
4500 Ореховица валежомерна 100| o |
4590 Левски валежомерна 110| o |
5010 Ловеч климатична 104| o |
5020 Борима климатична 124| o |
5030 Тетевен климатична 114| o |
5040 Троян климатична
5080 Дерманци климатична 96| o |
5401 Луковит валежомерна 105| o |
5460 Рибарица валежомерна 124| o |
5490 Чифлик валежомерна 9| o |
5510 Черни Осъм валежомерна 111| o |
5520 Априлци валежомерна 115| o |
6010 Севлиево климатична 120| o |
6020 Габрово климатична 94| o |
6470 Трявна валежомерна 92| o |
7010 Велико Търново климатична 119| o |
7020 Павликени климатична 80| o |
7040 Елена климатична 173| o |
7440 Костел валежомерна 166| o |
7470 Кесарево валежомерна 232| o |
7580 Полски Тръмбеш валежомерна 97| o |
21010 Русе-АППД климатична 204| or|
21020 Две могили климатична 175| o |
21030 Образцов чифлик климатична 195| o |
22010 Търговище климатична 144| =o|
22020 Омуртаг климатична 290| =o|
22030 Славяново климатична 199| o |
22480 Врани кон валежомерна 100| o |
22520 Надарево валежомерна 105| o |
23010 Разград климатична 184| o |
23020 Самуил климатична
23030 Исперих климатична 108| o |
23480 Цар Калоян валежомерна 225| o |
23490 Кубрат валежомерна 120| o |
24010 Силистра - АППД климатична 89| o |
24020 Алфатар климатична 93| o |
24030 Главиница климатична 110| o |
24430 Тутракан валежомерна 110| o |
25010 Шумен климатична 67| r |
25040 Царев брод климатична
25401 Преслав валежомерна 57| o |
25410 Нови пазар валежомерна 40| o |
25420 Върбица валежомерна 60| o |
25500 Риш валежомерна 22| o |
26010 Добрич климатична 86| o"|
26020 Шабла климатична 97| o |
26030 Калиакра климатична 98| o |
26060 Крушари климатична 34| o |
26080 Генерал Тошево климатична 30| o |
26630 Оброчище валежомерна 24| o |
27010 Варна климатична 40| o |
27020 Старо Оряхово климатична
27030 Горен чифлик климатична 70| o |
27050 Суворово климатична 32| o |
27070 Дългопол климатична 45| o |
27460 Белослав валежомерна 20| o |
27490 Нова шипка валежомерна 56| o |
28010 Бургас климатична 188| or|
28021 Ахтопол климатична 170| o |
28040 Карнобат климатична 84| or|
28045 Сунгурларе климатична 45| o |
28050 Люляково климатична 30| o |
28060 Средец климатична 157| o |
28120 Резово климатична
28150 Малко Търново климатична 140| o |
28510 Веселие валежомерна 120| o |
28550 Кости валежомерна 113| o |
28610 Факия валежомерна 102| o |
28630 Зидарово валежомерна 80| o |
29010 Ямбол климатична 139| o |
29020 Елхово климатична 166| r |
29060 Тополовград климатична 167| o |
29465 Странджа валежомерна 100| o |
41010 Сливен климатична 118| o |
41030 Садиево климатична 102| o |
41040 Котел климатична 204| o |
41430 Злати войвода валежомерна 82| o |
41530 Градец валежомерна 55| o |
42010 Стара Загора - инст климатична 184| or|
42020 Чирпан климатична 178| r |
42030 Казанлък климатична 43| r |
42042 Раднево климатична 204| o |
42420 Дълбоки валежомерна 122| o |
42450 Пчелиново валежомерна 120| o |
42470 Шипка валежомерна 27| o |
43010 Хасково климатична 244| r |
43040 Любимец климатична 147| o |
43420 Симеоновград валежомерна 218| o |
43520 Царева поляна валежомерна 238| o |
44010 Кърджали климатична 119| or|
44020 Джебел климатична 134| o |
44030 Крумовград климатична 78| o |
44040 Ивайловград климатична 49| o |
44540 Ардино валежомерна 180| o |
44470 Момчилград валежомерна 135| o |
44510 Кирково валежомерна 64| o |
45030 Чепеларе климатична 170| o*| 2
45040 Райково климатична 108| Go|
45070 Златоград климатична 218| o |
45120 Рожен климатична 192| s^| 12
45130 Девин климатична 220| o*|
45450 Мугла валежомерна 225| o*| 2
45480 Барутин валежомерна 181| o |
45530 Манастир валежомерна 218| o*|
45541 Михалково валежомерна 255| o |
46011 Пловдив климатична 249| r |
46020 Садово климатична 281| o |
46030 Асеновград климатична
46060 Карлово климатична 151| o |
46090 Вр. Ботев климатична 201| v*|276
46440 Първомай валежомерна 268| o |
46680 Свежен валежомерна 144| o |
46760 Клисура валежомерна 181| o |
47010 Пазарджик климатична 173| or|
47040 Велинград климатична 192| o |
47050 Панагюрище климатична 264| o |
47070 Пещера климатична 160| o |
47570 Батак валежомерна 270| o |
47590 Фотиново валежомерна 180| o |
47640 Сърница валежомерна 240| o*| 2
61010 Благоевград климатична 128| or|
61040 Банско климатична 307| o*| 1
61100 Сандански климатична 198| or|
61111 Първомай климатична 184| o |
61420 Якоруда валежомерна 278| o*|
61570 Сатовча валежомерна 170| o |
61600 Гайтаниново валежомерна 217| o |
61631 Полена валежомерна 255| o |
61695 С. Пирин валежомерна 268| o |
62010 Кюстендил климатична 38| r |
62050 Дупница климатична 86| o |
63010 Перник климатична 47| o |
63406 Чуйпетлово валежомерна 119| o*|
64132 Златица климатична 134| o |
64201 София климатична 120| or|
64205 Черни връх климатична 43| s |204
64210 Вр. Мургаш климатична 207| s*| 43
64215 Вр. Мусала климатична 98| v*|
64235 Самоков климатична 125| o |
64305 Божурище климатична 84| o |
64310 Драгоман климатична 64| r |
64315 Банкя климатична 58| o |
64420 Етрополе валежомерна 168| o*|

Легенда

Всяко отделно поле, което се отнася за отделна станция и дата, съдържа 3 вида информация. Трите отделни подполетата са разделени с вертикална черта. В средното подполе има информация за вид на валеж според легенда 1: В лявото подполе има информация за измерено количество валеж в „линии” (десети от милиметър или десети от литър на квадратен метър). За да се получи количеството валеж в милиметри или литри на квадратен метър, трябва намеренето в лявото подполе число да се раздели на 10. Когато в лявото подполе няма число, няма валеж. В дясното подполе има информация за височина на снежната покривка в сантиметри или специален символ според легенда 2.

За климатичните станции се подава информация всеки ден. В случай че липсва информация за дадена дата, в средното подполе се изписва |n.a|.

За валежомерните станции по принцип се подава информация само за дните с измерено количество валеж >=0.5 mm, но е възможно да има и дни с информация за валеж с количество <0.5 mm и това не е грешно. За тези станции е възможно да има дни, в които има валеж, но не е подадена информация. За такъв тип станция, празно поле означава че не е постъпила инормация за съответната дата. Също за такъв тип станция, информация от типа n.a|n.a|n.a означава, че за тази дата е постъпила грешна информация, която е коригирана.

Легенда 1: Използвани символи за вид на валеж в средно подполе.
Символ Вид на валежа
| . |няма явления
|n.a|няма данни
| p |роса
| o |дъжд
| = |мокреща мъгла
| " |ръмеж
| [ |слана
| v |скреж
| * |сняг
| ~ |поледица
| ^ |суграшица
| / |ледени игли
| x |снежни зърна
| ) |леден дъжд
| r |краткотраен дъжд
| s |краткотраен сняг
| G |град
|err|грешка

 

Легенда 2: Специални символи за снежна покривка в дясно подполе.
СимволСнежна покривка
p%Nна по-малко от половината земна повърхност, където N е средна височина на снежната покривка в cm, когaто е <10 cm, или N=A, когато е >=10cm
P%Nна повече от половината земна повърхност, където N е средна височина на снежната покривка в cm, когaто е <10 cm, или N=A, когато е >=10cm
n.aима петна снежна покривка, с неизмерима височина
errгрешка
Забележка 1: Това са неверифицирани оперативни данни за валежа и снежната покривка в три вида станции: синоптични, климатични, валежомерни.
Забележка 2: На високопланинска станция Мусала не се измерва снежна покривка.