НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Батановци 10-11.01.2021г.
Котел 16.05.2021г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2021
подземните води 2021


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


NIMH Sofia

Ежедневни данни за снежната покривка в 166 станции от мрежата на НИМХ
за 27.09.2022

No Станция Вид Валеж
Количество [mm*10]| вид | снежна покривка [cm]
1010 Ново село климатична 92| r |
1020 Видин климатична 218| or|
1030 Грамада климатична 274| o |
1040 Белоградчик климатична 225| r |
1460 Кула валежомерна 198| o |
2015 Монтана климатична 77| r |
2020 Д-р Йосифово климатична 150| o |
2030 Вършец климатична 53| r |
2050 Бъзовец климатична
2060 Лом климатична 170| r |
2401 Чипровци валежомерна 258| o |
2430 Берковица валежомерна 121| o |
3010 Враца климатична 22| or|
3040 Кнежа климатична 56| o |
3050 Оряхово климатична 103| r |
3401 Бяла Слатина валежомерна 82| o |
3440 Борован валежомерна 62| o |
3530 Роман валежомерна 70| o |
4010 Плевен климатична 10| o |
4020 Сомовит климатична 48| o |
4040 Новачене климатична 10| o |
4060 Николаево климатична 49| o |
4430 Пордим валежомерна 27| o |
4500 Ореховица валежомерна 36| o |
4590 Левски валежомерна 27| o |
5010 Ловеч климатична 52| o |
5020 Борима климатична 42| o |
5030 Тетевен климатична 84| o |
5040 Троян климатична
5080 Дерманци климатична 64| o |
5401 Луковит валежомерна 66| o |
5460 Рибарица валежомерна 62| o |
5490 Чифлик валежомерна 46| o |
5510 Черни Осъм валежомерна 39| o |
5520 Априлци валежомерна 46| o |
6010 Севлиево климатична 42| o |
6020 Габрово климатична 29| o |
6470 Трявна валежомерна 74| o |
7010 Велико Търново климатична 26| r |
7020 Павликени климатична 30| o |
7040 Елена климатична 45| o |
7440 Костел валежомерна 35| o |
7470 Кесарево валежомерна 36| o |
7580 Полски Тръмбеш валежомерна 35| o |
21010 Русе-АППД климатична 1| or|
21020 Две могили климатична 17| o |
21030 Образцов чифлик климатична 1| o |
22010 Търговище климатична 21| o |
22020 Омуртаг климатична 20| o |
22030 Славяново климатична 38| o |
22480 Врани кон валежомерна
22520 Надарево валежомерна 15| o |
23010 Разград климатична 28| r |
23020 Самуил климатична
23030 Исперих климатична 13| o |
23480 Цар Калоян валежомерна 23| o |
23490 Кубрат валежомерна 16| o |
24010 Силистра - АППД климатична | . |
24020 Алфатар климатична 6| o |
24030 Главиница климатична 6| o |
24430 Тутракан валежомерна
25010 Шумен климатична 10| o |
25040 Царев брод климатична
25401 Преслав валежомерна 3| o |
25410 Нови пазар валежомерна 2| o |
25420 Върбица валежомерна
25500 Риш валежомерна
26010 Добрич климатична | . |
26020 Шабла климатична | . |
26030 Калиакра климатична | . |
26060 Крушари климатична 13| o |
26080 Генерал Тошево климатична
26630 Оброчище валежомерна
27010 Варна климатична | . |
27020 Старо Оряхово климатична
27030 Горен чифлик климатична | p |
27050 Суворово климатична | . |
27070 Дългопол климатична | . |
27460 Белослав валежомерна
27490 Нова шипка валежомерна
28010 Бургас климатична | . |
28021 Ахтопол климатична | . |
28040 Карнобат климатична | . |
28045 Сунгурларе климатична | . |
28050 Люляково климатична | . |
28060 Средец климатична | . |
28120 Резово климатична
28150 Малко Търново климатична | . |
28510 Веселие валежомерна
28550 Кости валежомерна
28610 Факия валежомерна
28630 Зидарово валежомерна
29010 Ямбол климатична | . |
29020 Елхово климатична | . |
29060 Тополовград климатична | . |
29465 Странджа валежомерна
41010 Сливен климатична 2| r |
41030 Садиево климатична | . |
41040 Котел климатична 5| o |
41430 Злати войвода валежомерна 1| o |
41530 Градец валежомерна
42010 Стара Загора - инст климатична 2| r |
42020 Чирпан климатична 3| r |
42030 Казанлък климатична 8| r |
42042 Раднево климатична | . |
42420 Дълбоки валежомерна 2| o |
42450 Пчелиново валежомерна 11| o |
42470 Шипка валежомерна 29| o |
43010 Хасково климатична | . |
43040 Любимец климатична 0| o |
43420 Симеоновград валежомерна
43520 Царева поляна валежомерна
44010 Кърджали климатична | . |
44020 Джебел климатична | . |
44030 Крумовград климатична | . |
44040 Ивайловград климатична | . |
44540 Ардино валежомерна
44470 Момчилград валежомерна
44510 Кирково валежомерна
45030 Чепеларе климатична | . |
45040 Райково климатична | . |
45070 Златоград климатична | . |
45120 Рожен климатична | . |
45130 Девин климатична | p |
45450 Мугла валежомерна
45480 Барутин валежомерна
45530 Манастир валежомерна
45541 Михалково валежомерна
46011 Пловдив климатична 1| r |
46020 Садово климатична | p |
46030 Асеновград климатична | . |
46060 Карлово климатична
46090 Вр. Ботев климатична 23| r |
46440 Първомай валежомерна 1| o |
46680 Свежен валежомерна 18| o |
46760 Клисура валежомерна 40| o |
47010 Пазарджик климатична 2| o |
47040 Велинград климатична
47050 Панагюрище климатична 18| o |
47070 Пещера климатична | . |
47570 Батак валежомерна 2| o |
47590 Фотиново валежомерна
47640 Сърница валежомерна
61010 Благоевград климатична 16| r |
61040 Банско климатична 22| o |
61100 Сандански климатична | . |
61111 Първомай климатична 10| o |
61420 Якоруда валежомерна 25| o |
61570 Сатовча валежомерна
61600 Гайтаниново валежомерна 6| o |
61631 Полена валежомерна 4| o |
61695 С. Пирин валежомерна 5| o |
62010 Кюстендил климатична 84| r |
62050 Дупница климатична 74| o |
63010 Перник климатична 156| o |
63406 Чуйпетлово валежомерна 235| o |
64132 Златица климатична 44| o |
64201 София климатична 67| r |
64205 Черни връх климатична 93| r |
64210 Вр. Мургаш климатична 89| o |
64215 Вр. Мусала климатична 16| r |
64235 Самоков климатична 63| o |
64305 Божурище климатична 13| o |
64310 Драгоман климатична 122| r |
64315 Банкя климатична
64420 Етрополе валежомерна 51| o |

Легенда

Всяко отделно поле, което се отнася за отделна станция и дата, съдържа 3 вида информация. Трите отделни подполетата са разделени с вертикална черта. В средното подполе има информация за вид на валеж според легенда 1: В лявото подполе има информация за измерено количество валеж в „линии” (десети от милиметър или десети от литър на квадратен метър). За да се получи количеството валеж в милиметри или литри на квадратен метър, трябва намеренето в лявото подполе число да се раздели на 10. Когато в лявото подполе няма число, няма валеж. В дясното подполе има информация за височина на снежната покривка в сантиметри или специален символ според легенда 2.

За климатичните станции се подава информация всеки ден. В случай че липсва информация за дадена дата, в средното подполе се изписва |n.a|.

За валежомерните станции по принцип се подава информация само за дните с измерено количество валеж >=0.5 mm, но е възможно да има и дни с информация за валеж с количество <0.5 mm и това не е грешно. За тези станции е възможно да има дни, в които има валеж, но не е подадена информация. За такъв тип станция, празно поле означава че не е постъпила инормация за съответната дата. Също за такъв тип станция, информация от типа n.a|n.a|n.a означава, че за тази дата е постъпила грешна информация, която е коригирана.

Легенда 1: Използвани символи за вид на валеж в средно подполе.
Символ Вид на валежа
| . |няма явления
|n.a|няма данни
| p |роса
| o |дъжд
| = |мокреща мъгла
| " |ръмеж
| [ |слана
| v |скреж
| * |сняг
| ~ |поледица
| ^ |суграшица
| / |ледени игли
| x |снежни зърна
| ) |леден дъжд
| r |краткотраен дъжд
| s |краткотраен сняг
| G |град
|err|грешка

 

Легенда 2: Специални символи за снежна покривка в дясно подполе.
СимволСнежна покривка
p%Nна по-малко от половината земна повърхност, където N е средна височина на снежната покривка в cm, когaто е <10 cm, или N=A, когато е >=10cm
P%Nна повече от половината земна повърхност, където N е средна височина на снежната покривка в cm, когaто е <10 cm, или N=A, когато е >=10cm
n.aима петна снежна покривка, с неизмерима височина
errгрешка
Забележка 1: Това са неверифицирани оперативни данни за валежа и снежната покривка в три вида станции: синоптични, климатични, валежомерни.
Забележка 2: На високопланинска станция Мусала не се измерва снежна покривка.