НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2017
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


NIMH Sofia

Ежедневни данни за снежната покривка в 166 станции от мрежата на НИМХ
за 20.09.2019

No Станция Вид Валеж
Количество [mm*10]| вид | снежна покривка [cm]
1010 Ново село климатична | . |
1020 Видин климатична | . |
1030 Грамада климатична | . |
1040 Белоградчик климатична | . |
1460 Кула валежомерна
2015 Монтана климатична | . |
2020 Д-р Йосифово климатична | . |
2030 Вършец климатична 23| r |
2050 Бъзовец климатична | . |
2060 Лом климатична | . |
2401 Чипровци валежомерна 6| o |
2430 Берковица валежомерна 14| o |
3010 Враца климатична 8| o |
3040 Кнежа климатична 3| o |
3050 Оряхово климатична | . |
3401 Бяла Слатина валежомерна
3440 Борован валежомерна
3530 Роман валежомерна 10| o |
4010 Плевен климатична 1| o |
4020 Сомовит климатична | . |
4040 Новачене климатична 0| " |
4060 Николаево климатична | . |
4430 Пордим валежомерна
4500 Ореховица валежомерна
4590 Левски валежомерна 3| o |
5010 Ловеч климатична 17| o |
5020 Борима климатична 51| o |
5030 Тетевен климатична 59| o |
5040 Троян климатична 46| o |
5080 Дерманци климатична 14| o |
5401 Луковит валежомерна
5460 Рибарица валежомерна 98| o |
5490 Чифлик валежомерна 79| o |
5510 Черни Осъм валежомерна 104| o |
5520 Априлци валежомерна 74| o |
6010 Севлиево климатична 35| o |
6020 Габрово климатична 78| r |
6470 Трявна валежомерна 91| o |
7010 Велико Търново климатична 55| o |
7020 Павликени климатична 5| o |
7040 Елена климатична 120| r |
7440 Костел валежомерна 101| o |
7470 Кесарево валежомерна 79| o |
7580 Полски Тръмбеш валежомерна 17| o |
21010 Русе-АППД климатична 17| r |
21020 Две могили климатична 10| o |
21030 Образцов чифлик климатична 15| o |
22010 Търговище климатична 69| o |
22020 Омуртаг климатична 82| o |
22030 Славяново климатична 64| o |
22480 Врани кон валежомерна 55| o |
22520 Надарево валежомерна 60| o |
23010 Разград климатична 30| o |
23020 Самуил климатична
23030 Исперих климатична 26| o |
23480 Цар Калоян валежомерна 20| o |
23490 Кубрат валежомерна 20| o |
24010 Силистра - АППД климатична 0| o |
24020 Алфатар климатична 56| o |
24030 Главиница климатична 44| o |
24430 Тутракан валежомерна 8| o |
25010 Шумен климатична 42| r |
25040 Царев брод климатична
25401 Преслав валежомерна 40| o |
25410 Нови пазар валежомерна 55| o |
25420 Върбица валежомерна 48| o |
25500 Риш валежомерна 48| o |
26010 Добрич климатична 118| o |
26020 Шабла климатична 111| o |
26030 Калиакра климатична 75| o |
26060 Крушари климатична 40| o |
26080 Генерал Тошево климатична 94| o |
26630 Оброчище валежомерна
27010 Варна климатична 89| o |
27020 Старо Оряхово климатична
27030 Горен чифлик климатична 50| o |
27050 Суворово климатична 0| =o|
27070 Дългопол климатична 74| o |
27460 Белослав валежомерна
27490 Нова шипка валежомерна 84| o |
28010 Бургас климатична 114| or|
28021 Ахтопол климатична 49| o |
28040 Карнобат климатична 133| o |
28045 Сунгурларе климатична 80| o |
28050 Люляково климатична 98| o |
28060 Средец климатична 121| o |
28120 Резово климатична 20| o |
28150 Малко Търново климатична 64| o |
28510 Веселие валежомерна 145| o |
28550 Кости валежомерна 55| o |
28610 Факия валежомерна 91| o |
28630 Зидарово валежомерна 105| o |
29010 Ямбол климатична 102| o |
29020 Елхово климатична 48| r |
29060 Тополовград климатична 81| o |
29465 Странджа валежомерна 18| o |
41010 Сливен климатична 103| o"|
41030 Садиево климатична 182| o |
41040 Котел климатична 98| o |
41430 Злати войвода валежомерна 112| o |
41530 Градец валежомерна 136| o |
42010 Стара Загора - инст климатична 142| o |
42020 Чирпан климатична 146| r |
42030 Казанлък климатична 89| r |
42042 Раднево климатична 150| o |
42420 Дълбоки валежомерна 118| o |
42450 Пчелиново валежомерна 151| o |
42470 Шипка валежомерна 102| o |
43010 Хасково климатична 116| or|
43040 Любимец климатична 58| o |
43420 Симеоновград валежомерна 82| o |
43520 Царева поляна валежомерна 97| o |
44010 Кърджали климатична 64| or|
44020 Джебел климатична 124| o |
44030 Крумовград климатична 46| o |
44040 Ивайловград климатична 30| o |
44540 Ардино валежомерна 75| o |
44470 Момчилград валежомерна 65| o |
44510 Кирково валежомерна 45| o |
45030 Чепеларе климатична 220| o*|
45040 Райково климатична 194| o |
45070 Златоград климатична 64| o |
45120 Рожен климатична 190| r |
45130 Девин климатична 198| o |
45450 Мугла валежомерна 214| o |
45480 Барутин валежомерна 200| o |
45530 Манастир валежомерна 184| o |
45541 Михалково валежомерна 110| o |
46011 Пловдив климатична 136| r |
46020 Садово климатична 172| o |
46030 Асеновград климатична 86| o |
46060 Карлово климатична 99| o |
46090 Вр. Ботев климатична 78| o*|
46440 Първомай валежомерна 169| o |
46680 Свежен валежомерна 142| o |
46760 Клисура валежомерна 125| o |
47010 Пазарджик климатична 127| r |
47040 Велинград климатична 64| o |
47050 Панагюрище климатична 108| o |
47070 Пещера климатична 85| o |
47570 Батак валежомерна 138| o |
47590 Фотиново валежомерна 110| o |
47640 Сърница валежомерна 98| o |
61010 Благоевград климатична 80| r |
61040 Банско климатична 26| o |
61100 Сандански климатична 74| r |
61111 Първомай климатична 60| o |
61420 Якоруда валежомерна
61570 Сатовча валежомерна 160| o |
61600 Гайтаниново валежомерна
61631 Полена валежомерна 28| o |
61695 С. Пирин валежомерна 106| o |
62010 Кюстендил климатична 36| r |
62050 Дупница климатична 92| o |
63010 Перник климатична 11| o |
63406 Чуйпетлово валежомерна 110| o |
64132 Златица климатична 139| o |
64201 София климатична 91| or|
64205 Черни връх климатична 106| o*|
64210 Вр. Мургаш климатична 91| o |
64215 Вр. Мусала климатична 28| o"|
64235 Самоков климатична 109| o |
64305 Божурище климатична 78| o |
64310 Драгоман климатична 84| r |
64315 Банкя климатична 82| o |
64420 Етрополе валежомерна 71| o |

Легенда

Всяко отделно поле, което се отнася за отделна станция и дата, съдържа 3 вида информация. Трите отделни подполетата са разделени с вертикална черта. В средното подполе има информация за вид на валеж според легенда 1: В лявото подполе има информация за измерено количество валеж в „линии” (десети от милиметър или десети от литър на квадратен метър). За да се получи количеството валеж в милиметри или литри на квадратен метър, трябва намеренето в лявото подполе число да се раздели на 10. Когато в лявото подполе няма число, няма валеж. В дясното подполе има информация за височина на снежната покривка в сантиметри или специален символ според легенда 2.

За климатичните станции се подава информация всеки ден. В случай че липсва информация за дадена дата, в средното подполе се изписва |n.a|.

За валежомерните станции по принцип се подава информация само за дните с измерено количество валеж >=0.5 mm, но е възможно да има и дни с информация за валеж с количество <0.5 mm и това не е грешно. За тези станции е възможно да има дни, в които има валеж, но не е подадена информация. За такъв тип станция, празно поле означава че не е постъпила инормация за съответната дата. Също за такъв тип станция, информация от типа n.a|n.a|n.a означава, че за тази дата е постъпила грешна информация, която е коригирана.

Легенда 1: Използвани символи за вид на валеж в средно подполе.
Символ Вид на валежа
| . |няма явления
|n.a|няма данни
| p |роса
| o |дъжд
| = |мокреща мъгла
| " |ръмеж
| [ |слана
| v |скреж
| * |сняг
| ~ |поледица
| ^ |суграшица
| / |ледени игли
| x |снежни зърна
| ) |леден дъжд
| r |краткотраен дъжд
| s |краткотраен сняг
| G |град
|err|грешка

 

Легенда 2: Специални символи за снежна покривка в дясно подполе.
СимволСнежна покривка
p%Nна по-малко от половината земна повърхност, където N е средна височина на снежната покривка в cm, когaто е <10 cm, или N=A, когато е >=10cm
P%Nна повече от половината земна повърхност, където N е средна височина на снежната покривка в cm, когaто е <10 cm, или N=A, когато е >=10cm
n.aима петна снежна покривка, с неизмерима височина
errгрешка
Забележка 1: Това са неверифицирани оперативни данни за валежа и снежната покривка в три вида станции: синоптични, климатични, валежомерни.
Забележка 2: На високопланинска станция Мусала не се измерва снежна покривка.