НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


NIMH Sofia

Ежедневни данни за снежната покривка в 166 станции от мрежата на НИМХ
за 1.12.2021

No Станция Вид Валеж
Количество [mm*10]| вид | снежна покривка [cm]
1010 Ново село климатична | . |
1020 Видин климатична | . |
1030 Грамада климатична | . |
1040 Белоградчик климатична | . |
1460 Кула валежомерна
2015 Монтана климатична | [ |
2020 Д-р Йосифово климатична | . |
2030 Вършец климатична 2| * |
2050 Бъзовец климатична | . |
2060 Лом климатична | . |
2401 Чипровци валежомерна
2430 Берковица валежомерна 22| * |
3010 Враца климатична 0| [*|
3040 Кнежа климатична 24| o*|
3050 Оряхово климатична 3| o |
3401 Бяла Слатина валежомерна 12| o |
3440 Борован валежомерна 26| o |
3530 Роман валежомерна 10| o |
4010 Плевен климатична 34| * | 1
4020 Сомовит климатична 54| o |
4040 Новачене климатична 81| o*|
4060 Николаево климатична 87| * | 3
4430 Пордим валежомерна 81| * |
4500 Ореховица валежомерна 25| o*|
4590 Левски валежомерна 77| o*|
5010 Ловеч климатична 116| * | 6
5020 Борима климатична 124| * | 12
5030 Тетевен климатична 51| * | 8
5040 Троян климатична
5080 Дерманци климатична 60| * |p%1
5401 Луковит валежомерна 12| o |
5460 Рибарица валежомерна 98| * | 12
5490 Чифлик валежомерна 36| * | 4
5510 Черни Осъм валежомерна 37| * | 4
5520 Априлци валежомерна 71| * | 13
6010 Севлиево климатична 36| * |
6020 Габрово климатична 86| * | 14
6470 Трявна валежомерна 115| * | 5
7010 Велико Търново климатична 132| [*|p%1
7020 Павликени климатична 70| o*|
7040 Елена климатична 117| * | 4
7440 Костел валежомерна 144| * | 8
7470 Кесарево валежомерна 160| o*|
7580 Полски Тръмбеш валежомерна 118| o*|
21010 Русе-АППД климатична 103| o*|
21020 Две могили климатична 117| o*| 2
21030 Образцов чифлик климатична 64| o*|
22010 Търговище климатична 49| o*|
22020 Омуртаг климатична 140| * | 5
22030 Славяново климатична 139| * | 5
22480 Врани кон валежомерна 15| o*|
22520 Надарево валежомерна 92| o*|
23010 Разград климатична 129| o*| 7
23020 Самуил климатична
23030 Исперих климатична 155| o*| 3
23480 Цар Калоян валежомерна 141| o*| 1
23490 Кубрат валежомерна 130| o*| 4
24010 Силистра - АППД климатична 78| o |
24020 Алфатар климатична 132| o |
24030 Главиница климатична 165| o*|
24430 Тутракан валежомерна 126| o |
25010 Шумен климатична 85| o*|
25040 Царев брод климатична
25401 Преслав валежомерна
25410 Нови пазар валежомерна 97| o |
25420 Върбица валежомерна 43| o |
25500 Риш валежомерна 187| o*|
26010 Добрич климатична 160| o*|
26020 Шабла климатична 373| o*|
26030 Калиакра климатична 211| o~|
26060 Крушари климатична 108| o*|
26080 Генерал Тошево климатична 154| [*|
26630 Оброчище валежомерна
27010 Варна климатична 218| o |
27020 Старо Оряхово климатична
27030 Горен чифлик климатична 151| o*|
27050 Суворово климатична 125| o*|
27070 Дългопол климатична 171| o*|
27460 Белослав валежомерна 180| o |
27490 Нова шипка валежомерна 162| o*|
28010 Бургас климатична 98| or|
28021 Ахтопол климатична | [ |
28040 Карнобат климатична 131| o*|
28045 Сунгурларе климатична 90| o[|
28050 Люляково климатична 171| o*|
28060 Средец климатична 115| o |
28120 Резово климатична
28150 Малко Търново климатична 6| o[|
28510 Веселие валежомерна 120| o |
28550 Кости валежомерна
28610 Факия валежомерна 125| o |
28630 Зидарово валежомерна 144| o |
29010 Ямбол климатична 76| o[|
29020 Елхово климатична 63| o[|
29060 Тополовград климатична 43| o[|
29465 Странджа валежомерна 72| o*|
41010 Сливен климатична 32| o*|
41030 Садиево климатична | . |
41040 Котел климатична 102| * | 4
41430 Злати войвода валежомерна
41530 Градец валежомерна 45| o*|
42010 Стара Загора - инст климатична 17| o |
42020 Чирпан климатична 51| r |
42030 Казанлък климатична | [ |
42042 Раднево климатична 27| o |
42420 Дълбоки валежомерна 6| o*|
42450 Пчелиново валежомерна 60| o*|
42470 Шипка валежомерна 32| o*|
43010 Хасково климатична 4| o[|
43040 Любимец климатична 65| o |
43420 Симеоновград валежомерна 15| o |
43520 Царева поляна валежомерна
44010 Кърджали климатична 3| o[|
44020 Джебел климатична | [ |
44030 Крумовград климатична 36| o[|
44040 Ивайловград климатична 34| o |
44540 Ардино валежомерна 10| o |
44470 Момчилград валежомерна 4| o |
44510 Кирково валежомерна
45030 Чепеларе климатична
45040 Райково климатична | [ |
45070 Златоград климатична | [ |
45120 Рожен климатична 12| * | 10
45130 Девин климатична 28| o*|
45450 Мугла валежомерна 24| * | 1
45480 Барутин валежомерна 6| o |
45530 Манастир валежомерна
45541 Михалково валежомерна
46011 Пловдив климатична 26| o |
46020 Садово климатична 14| o |
46030 Асеновград климатична 2| o |
46060 Карлово климатична | [ |
46090 Вр. Ботев климатична 31| v*| 12
46440 Първомай валежомерна
46680 Свежен валежомерна 26| * |
46760 Клисура валежомерна
47010 Пазарджик климатична | [ |
47040 Велинград климатична | [ |
47050 Панагюрище климатична | . |
47070 Пещера климатична | [ |
47570 Батак валежомерна 12| * | 1
47590 Фотиново валежомерна
47640 Сърница валежомерна 8| o*| 2
61010 Благоевград климатична 17| s |
61040 Банско климатична | . | 3
61100 Сандански климатична | [ |
61111 Първомай климатична | [ |
61420 Якоруда валежомерна
61570 Сатовча валежомерна
61600 Гайтаниново валежомерна
61631 Полена валежомерна 14| * |
61695 С. Пирин валежомерна
62010 Кюстендил климатична 0| s |
62050 Дупница климатична 3| * | 4
63010 Перник климатична | . | 7
63406 Чуйпетлово валежомерна 44| o*|
64132 Златица климатична 4| *^|
64201 София климатична 19| * | 10
64205 Черни връх климатична 4| v | 11
64210 Вр. Мургаш климатична 22| * | 15
64215 Вр. Мусала климатична 44| v*|
64235 Самоков климатична | . |
64305 Божурище климатична | . | 7
64310 Драгоман климатична 15| s | 4
64315 Банкя климатична
64420 Етрополе валежомерна 85| * | 6

Легенда

Всяко отделно поле, което се отнася за отделна станция и дата, съдържа 3 вида информация. Трите отделни подполетата са разделени с вертикална черта. В средното подполе има информация за вид на валеж според легенда 1: В лявото подполе има информация за измерено количество валеж в „линии” (десети от милиметър или десети от литър на квадратен метър). За да се получи количеството валеж в милиметри или литри на квадратен метър, трябва намеренето в лявото подполе число да се раздели на 10. Когато в лявото подполе няма число, няма валеж. В дясното подполе има информация за височина на снежната покривка в сантиметри или специален символ според легенда 2.

За климатичните станции се подава информация всеки ден. В случай че липсва информация за дадена дата, в средното подполе се изписва |n.a|.

За валежомерните станции по принцип се подава информация само за дните с измерено количество валеж >=0.5 mm, но е възможно да има и дни с информация за валеж с количество <0.5 mm и това не е грешно. За тези станции е възможно да има дни, в които има валеж, но не е подадена информация. За такъв тип станция, празно поле означава че не е постъпила инормация за съответната дата. Също за такъв тип станция, информация от типа n.a|n.a|n.a означава, че за тази дата е постъпила грешна информация, която е коригирана.

Легенда 1: Използвани символи за вид на валеж в средно подполе.
Символ Вид на валежа
| . |няма явления
|n.a|няма данни
| p |роса
| o |дъжд
| = |мокреща мъгла
| " |ръмеж
| [ |слана
| v |скреж
| * |сняг
| ~ |поледица
| ^ |суграшица
| / |ледени игли
| x |снежни зърна
| ) |леден дъжд
| r |краткотраен дъжд
| s |краткотраен сняг
| G |град
|err|грешка

 

Легенда 2: Специални символи за снежна покривка в дясно подполе.
СимволСнежна покривка
p%Nна по-малко от половината земна повърхност, където N е средна височина на снежната покривка в cm, когaто е <10 cm, или N=A, когато е >=10cm
P%Nна повече от половината земна повърхност, където N е средна височина на снежната покривка в cm, когaто е <10 cm, или N=A, когато е >=10cm
n.aима петна снежна покривка, с неизмерима височина
errгрешка
Забележка 1: Това са неверифицирани оперативни данни за валежа и снежната покривка в три вида станции: синоптични, климатични, валежомерни.
Забележка 2: На високопланинска станция Мусала не се измерва снежна покривка.