НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

П Р О Т Е С Т

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Самоков 03.07.2017 г.
С.Нивянин 05.05.2017 г.
С.Лиляче 05.05.2017 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2016
подземните води 2017


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Ежемесечна информация за оттока на вътрешните реки по БД — месец април

БД за управление на водите Дунавски басейн

Модул на оттока

Номер на ХМС Река Местоположение Модул [l/s/km2]
14840 Лом с.Василковци 17.32
16850 Огоста Бутан 12.41
18850 Искър с.Ореховица 12.57
21800 Вит Търнене 10.54
22800 Осъм с.Изгрев 8.74
23850 Янтра Каранци 13.99
31830 Русенски Лом с.Божичен 5.29

Обем на оттока за територията на БД 1267 [млн.м.куб]

БД за управление на водите Черноморски басейн

Модул на оттока

Номер на ХМС Река Местоположение Модул [l/s/km2]
42850 Провадийска река гара Синдел 1.22
43800 Камчия с.Гроздьово 11.47
81800 Айтоска река Камено 4.80
82850 Факийска река с.Зидарово 9.24
83620 Ропотамо с.Веселие 4.18

Обем на оттока за територията на БД 339 [млн.м.куб]

БД за управление на водите Източнобеломорски басейн

Модул на оттока

Номер на ХМС Река Местоположение Модул [l/s/km2]
74850 Tунджа Елхово 5.99
73850 Марица Свиленград 10.33
61700 Арда с.Вехтино 22.72

Обем на оттока за територията на БД 983 [млн.м.куб]

БД за управление на водите Западнобеломорски басейн

Модул на оттока

Номер на ХМС Река Местоположение Модул [l/s/km2]
52850 Места Хаджидимово 30.45
51880 Струма с.Марино поле 14.09

Обем на оттока за територията на БД 656 [млн.м.куб]

 

Забележка: Ежемесечната информация за оттока на вътрешните реки е изготвена с невалидирана оперативна информация.

Месеченият обем на оттока на вътрешните реки по БД е определен с невалидирана оперативна информация и зависимости определени в разработка на НИМХ.