НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

П Р О Т Е С Т

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2016
подземните води 2017


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
21.09.2018 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с.Василковци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с.Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста Бутан 2,000 18,273 735,000 88 21,391 -2
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 8 0,250 0
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 23 0,091 -2
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 28 0,196 -2
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 2 10,800 22
18560 Малки Искър с.Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър гр. Роман 8,000 49,874 1 102,000 n.a. n.a. n.a.
18850 Искър с.Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 57 21,326 -7
21350 Черни Вит с.Черни Вит 0,270 2,673 195,000 44 0,110 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 68 0,769 0
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 57 3,371 -1
21800 Вит Търнене 0,150 11,925 572,000 74 18,234 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 1 1,079 0
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 10 1,200 -8
22800 Осъм с.Изгрев 0,200 11,017 285,000 94 3,255 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 n.a. n.a. n.a.
23700 Янтра В.Търново 0,259 11,656 944,000 112 6,200 0
23400 Джулюница с.Джулюница 0,070 7,044 575,000 89 4,855 0
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 80 0,380 0
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 74 1,650 0
23850 Янтра Каранци 3,400 42,043 1 925,000 98 34,310 -1
31550 Черни Лом с.Широково 0,500 3,444 161,489 40 1,900 0
31830 Русенски Лом с.Божичен 0,836 5,450 63,000 174 3,204 -2

Черноморски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 39 0,542 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 178 1,349 0
43400 Врана с.Надарево 0,480 2,922 110,000 26 1,310 0
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 93 0,146 -1
43800 Камчия с.Гроздьово 0,961 15,631 418,000 82 6,360 -2
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -2 0,500 0
82850 Факийска река с.Зидарово 0 3,866 288,000 50 0,080 0
83620 Ропотамо с.Веселие 0 1,366 279,000 160 0,983 0

Източнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа c.Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 4 0,383 0
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 75 6,150 1
71650 Марица с.Радуил 0,012 0,302 32,349 7 0,180 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 17 0,899 -1
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 21 0,461 0
71480 Тополница с.Поибрене 0,400 5,761 399,897 50 4,500 0
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -46 7,895 -19
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 32 0,621 -2
72340 Въча Девин - м.Забрал 1,250 9,772 301,705 153 34,629 0
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -7 50,473 -6
72460 Чепеларска река с.Бачково 0,779 8,622 361,500 34 2,043 0
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 168 54,196 -12
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 176 17,748 7
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 71 1,558 1
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 141 66,184 -3
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 106 88,227 -1
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 42 0,500 0
61700 Арда с.Вехтино 0,920 13,680 672,000 32 2,737 4
61500 Върбица сп.Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -86 0,539 1

Западнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м.Момина кула 1,280 15,398 334,000 68 6,960 0
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 82 6,453 0
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 50 0,505 0
51370 Бистрица (Соволян.) с.Гърляно 0,001 0,408 13,320 n.a. n.a. n.a.
51371 Бистрица (Сов.) лк с.Гърляно 0 0,280 0,770 40 0,231 0
51100 Речица с.Ваксево 0 0,332 15,280 38 0,012 0
51410 Елешница с.Ваксево 0,150 2,420 58,600 49 0,156 0
51750 Струма с.Бобошево 1,718 21,282 215,000 75 5,733 -1
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 44 0,850 0
51510 Сушицка река с.Полена 0,025 0,620 18,750 24 0,225 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 34 12,357 -1
51550 Лебница с.Лебница n.a. n.a. n.a. 10 0,045 0
51560 Струмешница с.Струмешница 0,050 3,679 52,400 76 1,420 0
51880 Струма с.Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -97 38,550 -2
51590 Пирин.Бистрица с.Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 20 0,265 0

 

21.09.18

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -8 см до +30 см; за водосбора на р. Вит от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -8 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -2 см до +1 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -5 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните понижения са с до -2 см. Водните количества в реките от басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -19 см до +17 см; за водосбора на р. Арда от -26 см до +31 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица и притока й р. Въча от -141 см до +142 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -4 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (21.09) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.09.2018 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (21.09) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 22, 23 и 24.09.2018 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (21.09) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 22, 23, 24 и 25.09.2018 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (21.09) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (21.09) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (21.09) и през следващите 3 дни водните нива на реките от басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение

Западнобеломорски басейн: Днес (21.09) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Снежанка Балабанова

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.