НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2017
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
24.08.2019 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 88 23,215 13
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 5 0,825 0
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 22 0,063 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 26 0,165 -1
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 -16 6,630 -2
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 3 n.a. -1
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 40 15,221 0
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 45 1,400 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 61 0,499 0
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 39 1,300 -1
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 72 5,966 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 0 0,930 0
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 0 0,440 -2
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 60 2,750 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 131 2,307 0
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 115 7,250 -2
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 74 1,892 0
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 79 0,379 0
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 74 1,650 2
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 87 25,168 0
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 40 2,273 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 146 2,350 0

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 20 0,160 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 164 0,379 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 n.a. n.a. n.a.
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 n.a. n.a. n.a.
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 78 5,513 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -20 0,300 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 n.a. n.a. n.a.
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 60 0,000 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 8 0,558 -1
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 62 4,564 1
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 8 0,215 3
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 6 0,833 -1
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 n.a. n.a. n.a.
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 45 2,795 -1
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -72 2,900 -6
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 n.a. n.a. n.a.
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 66 3,551 3
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -34 24,163 0
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 38 3,700 8
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 133 40,250 -1
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 118 8,750 -4
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 67 1,415 7
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 116 43,870 -1
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 90 48,450 1
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 36 0,380 -11
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 27 2,157 3
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -90 0,966 -1

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 58 3,580 -4
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 67 4,600 1
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 54 1,050 0
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 22 n.a. 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 40 0,278 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 37 0,024 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 50 0,515 0
51750 Струма с. Бобошево 1,718 21,282 215,000 66 3,200 0
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 33 3,257 -1
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 24 0,180 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 13 6,720 -1
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 10 0,180 0
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 70 0,645 0
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 -114 7,200 -1
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 21 0,205 0

 

24.08.19

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат от работа на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени колебания в долното течение на р. Огоста (от -24 см до +30 см) и в средните части от водосбора на р. Искър (от -17 см до +16 см). Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за останалата част от водосбора на р. Искър от -5 см до +8 см; за водосбора на р. Вит от -7 см до +9 см; за водосбора на р. Осъм от -11 см до +15 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -7 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -5 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, като р. Факийска в района на с. Зидарово и р. Ропотамо в района на с. Веселие са пресъхнали.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +7 см; за водосбора на р. Марица от -12 см до +5 см; за водосбора на р. Арда от -29 см до +44 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Марица при гр. Белово (от -15 см до +17 см), р. Въча при гр. Девин (от -93 см до +94 см) и на р. Тунджа при с. Баня (от -45 см до +45 см). Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (24.08) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.08.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (24.08) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.08.2019 ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (24.08) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 25, 26 и 27.08.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (24.08) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 25, 26, 27, 28 и 29.08.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (24.08) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (24.08) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (24.08) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (24.08) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Станислав Дарачев

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.