НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето


Прекратяваме нашия чисто професионален протест поради неговото политизиране и манипулиране.

ОСТАВАМЕ В ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ!

Благодарим за търпението на гражданите и съдействието на медиите!

 

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Батановци 10-11.01.2021г.
Котел 16.05.2021г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
28.05.2022 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 26 1,275 -1
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 80 17,584 3
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 66 14,933 -4
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 78 33,779 3
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 63 2,508 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 38 0,748 0
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 22 10,168 10
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 22 11,916 -14
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 69 30,348 -6
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 46 1,664 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 76 1,728 -1
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 n.a. n.a. n.a.
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 70 5,100 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 10 2,100 -5
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 28 3,883 0
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 110 4,600 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 n.a. n.a. n.a.
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 120 5,764 -3
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 85 2,319 -1
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 89 1,150 1
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 86 5,725 0
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 115 30,648 -3
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 36 36,000 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 166 3,567 -2

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 30 0,260 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 184 1,774 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 n.a. n.a. n.a.
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 110 1,500 0
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 96 8,046 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 38 0,222 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 82 1,074 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 99 0,220 -1

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 28 3,098 -1
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 78 6,486 -2
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 8 0,190 -8
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 27 2,331 1
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 27 0,973 -1
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 43 2,591 0
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -49 9,906 -13
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 49 1,819 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 156 39,578 -8
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -10 41,300 0
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 44 5,300 -4
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 176 58,832 6
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 133 10,569 7
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 75 1,862 -22
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 134 59,273 5
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 104 77,260 -2
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 88 6,882 19
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 90 22,200 27
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -67 3,192 3

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 152 44,273 6
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 157 47,367 8
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 60 2,145 7
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 28 0,230 -2
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 52 0,428 2
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 36 0,105 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 58 1,713 1
51750 Струма с. Бобошево 1,718 21,282 215,000 84 11,919 -2
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 50 5,482 -5
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 67 0,497 1
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 86 47,110 -1
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 18 0,822 0
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 98 3,258 0
51880 Струма с. Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -30 81,000 3
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 22 0,355 1

 

28.05.22

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки от басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на нивата на реките Огоста в средното и долно течение (от -22 см до +23 см) и в средното и долно течение на р. Искър (от -17 см до +20 см) са вследствие работа на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава от -1 см до +1 см; за водосбора на р. Лом от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Огоста от -1 см до +2 см; за водосбора на р. Искър от -5 см до +3 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +9 см; за водосбора на р. Осъм от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра от -8 см до +8 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +1 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са под праговете за средни води. Водните количества на реките Мусаленска Бистрица при лет. Боровец, Искър при с. Бели Искър и р. Черни Лом при с. Широково са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Камчия от -18 см до +2 см; за водосбора на р. Айтоска до -1 см; за водосбора на р. Факийска – без изменения; за водосбора на р. Ропотамо с до -2 см; за водосбора на р. Велека от -1 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Краткотрайни повишения, вследствие на валежи са отчетени във водосбора на р. Арда (при с. Вехтино от -50 см до +79 см). Регистрираните колебания на нивата на реките Тъжа при ВЕЦ Тъжа (от -12 см до +9 см), Тунджа при с. Баня (с до ±42 см), Марица в горното течение (от -49 см до +52 см) и Въча при гр. Девин (от -85 см до +104 см) и при гр. Кричим (от -30 см до +30 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -6 см до +10 см; за водосбора на р. Марица от -23 см до +23 см; за водосбора на р. Арда от -11 см до +22 см. Водните количества на реките в по-голяма част от басейна са около и под праговете за средни води. С водно количество над прага за средни води са р. Тунджа при гр. Павел баня, р. Марица при гр. Първомай, р. Въча при м. Забрал и р. Арда при гр. Рудозем и с. Вехтино.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -7 см до +15 см; за водосбора на р. Струма от -10 см до +11 см. Водните количества във водосбора на р. Места са около праговете за високи води. Водните количества на по-голямата част от реките във водосбора на р. Струма са около и под праговете за средни води. С водно количество около праговете за високи води са р. Струма при гр. Перник и р. Джерман при гр. Дупница.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (28.05) от следобедните часове и на 29.05 ще има повишения на речните нива в басейна, значителни ще са те във вечерните часове на 28.05 и през нощта срещу 29.05 във водосборите на реките западни от р. Осъм. На 29.05 речните нива ще са без съществени изменения, като в следобедните часове са възможни нови краткотрайни повишения във водосборите на реките западно от р. Вит, по-значителни във водосборите на р. Огоста и р. Искър. На 30 и 31.05 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на част от основните реки (р. Огоста, р. Искър, р. Вит и р. Осъм).

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 28.05.2022 г. и през нощта срещу 29.05 във водосборите на р. Ерма (р. Лишковица), р. Ябланица (по основната река), р. Габерска (по основната река), р. Нишава (р. Гинска), р. Лом (р. Лява, по основната река), р. Цибрица (р. Цибър, по основната река), р. Огоста (р. Скът, р. Бързина, р. Бързица, р. Рибене, р. Превалска, р. Ботуня, р. Въртешница, р. Черна, р. Бяла, р. Шугавица, р. Дългоделска, р. Лопушанска, р. Бързия, р. Берковска, р. Врещица, по основната река, р. Мартиновска), р. Искър (р. Гостиля, р. Искрецка, р. Блато, р. Сливнишка, по основната река), р. Вит (в долните части от водосбора по основната река), р. Осъм (р. Мечка, долните части от водосбора по основната река) , р. Дунав (по поречието на реката между градовете Козлодуй и Свищов).

В района на: обл. Видин (общ. Чупрене, обл. Монтана (общ. Монтана, общ. Бойчиновци, общ. Чипровци, общ. Георги Дамяново, общ. Берковица, общ. Вършец), обл. София-област (общ. Годеч, общ. Своге, общ. Костинброд, общ. Драгоман, общ. Сливница), обл. Враца (общ. Козлодуй, общ. Оряхово, общ. Мизия, общ. Хайредин, общ. Борован, общ. Бяла Слатина, общ. Криводол, общ. Враца, общ. Роман, общ. Мездра), обл. Плевен (общ. Плевен, общ. Долна Митрополия, общ. Гулянци, общ. Никопол, общ. Кнежа, общ. Червен бряг, общ. Долни Дъбник).

Черноморски басейн: Днес (28.05) през деня речните нива ще са без съществени изменения, като в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове ще има повишения на нивата на реките в планинските части от басейна, по-значителни във водосборите на реките южно от гр. Бургас. През следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи на 30.05 са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (28.05) в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на речните нива в по-голямата част от басейна, по-значителни във водосбора на р. Тунджа, водосборите на старопланинските и родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда. През следващите три дни речните нива в по-голямата част от басейна ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения в планинските части на водосборите в следобедните часове. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (28.05) в резултат на валежи, в следобедните и вечерни часове ще има повишения на речните нива в басейна, по-съществени в планинките части от басейна. През следващите три дни нивата ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на нивата в планинските части от басейна.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения вечерта на 28.05.2022 г. и през нощта срещу 29.05 във водосбора на р. Струма (р. Конска).

В района на: обл. Перник (общ. Брезник).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Весела Стоянова

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.