НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2019
подземните води 2019


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
19.06.2021 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 82 24,334 -4
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 57 15,942 -3
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 60 2,114 2
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 66 2,620 -2
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 67 25,557 -33
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 76 64,000 5
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 124 73,864 20
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 59 3,172 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 135 13,887 -4
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 103 24,978 4
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 100 26,307 -8
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 80 29,200 38
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 64 18,562 20
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 170 15,066 20
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 177 14,532 31
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 167 34,170 24
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 250 78,560 110
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 150 11,900 50
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 142 57,021 46
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 302 260,121 75
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 125 14,373 37
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 258 9,888 -14

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 40 0,480 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 200 3,000 22
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 n.a. n.a. n.a.
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 221 37,250 61
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 131 14,375 43
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -6 0,444 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 92 1,865 -2
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 n.a. n.a. n.a.

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 56 8,024 6
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 142 14,640 38
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 8 0,245 -1
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 100 21,550 20
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 22 0,515 -2
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 62 7,690 2
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -4 30,072 31
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 29 0,568 -1
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 158 37,815 0
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 0 62,378 9
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 54 8,094 -7
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 184 72,857 4
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 140 9,466 -1
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 74 2,219 -1
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 146 72,630 4
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 108 87,077 -1
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 51 1,947 -1
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 61 10,606 -6
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -48 11,407 1

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 118 30,022 -2
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 132 31,684 -4
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 65 3,414 0
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 28 0,220 -2
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 56 0,422 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 43 0,101 -1
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 61 1,933 -6
51750 Струма с. Бобошево 1,718 21,282 215,000 96 15,981 2
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 58 9,257 -2
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 32 0,603 -1
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 96 50,187 1
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 24 0,420 0
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 86 2,644 0
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 -24 54,235 1
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 24 0,430 0

 

19.06.21

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили в резултат на валежи. Значителни повишения са регистрирани във водосборите на реките Янтра и Русенски Лом, съответно на Голяма река при гр. Стражица (+119 см), на р. Джулюница при едноименното село (+119 см) и на р. Янтра при с. Каранци (+128 см), По р. Черни Лом е преминала висока вълна с повторяемост веднъж на 15 години, а регистрираното повишение на реката при гр. Кардам е с 277 см. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава от -2 см до +1 см; за водосбора на р. Огоста с до ±12 см; за водосбора на р. Искър от -36 см до +22 см; за водосбора на р. Вит от -21 см до +39 см; за водосбора на р. Осъм от -15 см до +47 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +36 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -63 см до +66 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения, а в резултат на валежи по-съществено са се повишавали водните нива във водосбора на р. Камчия – с до 84 см на р. Луда Камчия при с. Бероново. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -2 до +3 см; за водосбора на р. Камчия от -3 до +43 см; за водосбора на р. Велека от -4 до +2 см; в останалата част от басейна речните нива са се понижавали с до 2 см. Водните количества повечето реки в басейна са около и под праговете за средни води. Водните количества на реките Провадийска при г. Синдел и Луда Камчия при с. Бероново са над праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са по-съществено са се повишавали водните нива във водосбора на р. Тунджа - с до 38 см при гр. Елхово. Регистрираните колебания на нивата на реките Тунджа при с. Баня (с до ±50 см), Марица при гр. Белово (от -64 см до +69 см) и при гр. Пазарджик (от -11 см до +38 см), и Въча при гр. Девин (от -83 см до +81 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -11 см до +32 см; за водосбора на р. Марица от -14 см до +15 см; за водосбора на р. Арда от -15 см до +14 см; за водосбора на р. Бяла от -4 см до +2 см. Водните количества на повечето реки в басейна са около и под праговете за средни води. Водните количества на реките Марица при гр. Белово и гр. Пазарджик, Въча при гр. Девин и Тунджа при гр. Павел баня са над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -6 см до +3 см; за водосбора на р. Струма с до ±8 см. Водните количества на повечето реки в басейна са около и под праговете за средни води. Водните количества на реките Струма при гр. Перник, Джерман при гр. Дупница и Места при м. Момина кула са над праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: В резултат на валежи днес (19.06) и утре ще се повишават речните нива в целия басейн, по-значително днес в следобедните и вечерни часове в горните части от водосборите на реките Огоста, Осъм и Янтра, както и във водосборите на реките Искър, Вит, Русенски Лом и Добруджанските реки. Утре очакваните повишения ще са краткотрайни и несъществени, основно в поречията Янтра и Русенски Лом. На 21 и 22.06 речните нива в целия басейн ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.06.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (19.06) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива над яз. Огоста. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.06.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (19.06) в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосбора над яз. Панчарево и във водосборите на р. Владайска и р. Блато. На 21 и 22.06 речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.06.2021 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (19.06) и утре в резултат на валежи ще се повишават речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на р. Черни Лом на 20, 21, 22, 23 и 24.06.2021г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (19.06) и утре в резултат на валежи ще се повишават водните нива в целия водосбор. Водното количество на р. Черни Лом при с. Кардам е преминало жълтия праг за внимание във вечерните часове на 18.06.2021 г. Очаква се водното количество на р. Черни Лом при с. Широково да премине жълтия праг за внимание във вечерните часове днес. В периода 21-23.06 речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане все още са възможни повишения в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за предупреждение.

Черноморски басейн: Днес (19.06) в резултат на валежи ще има значителни повишения на речните нива в целия басейн. Утре отново в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива, по-съществени в долната част от водосбора на р. Камчия. На 21 и 22.06 речните нива в целия басейн ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.06.2021 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (19.06) и утре в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества за водосбора на р. Факийска на 20, 21, 22, 23 и 24.06.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (19.06) и утре в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. В периода 21-23 речите нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (19.06) и утре в резултат на валежи ще се повишават речните нива в целия басейн, по-значително днес в следобедните и вечерни часове в горните части от водосборите на реките Тунджа и Арда, както и рило-родопските притоци на р. Марица. На 20.06 очакваните повишения ще са краткотрайни и несъществени, основно по рило-родопските притоци на р. Марица. На 21 и 22.06 речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (19.06) и утре в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива в басейна: по-значителни днес в следобедните и вечерни часове във водосбора на р. Места и в горната част от водосбора на р. Струма, а утре – в долната част от водосбора на р. Места. На 21 и 22.06 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Силвия Стоянова

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.