НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Самоков 03.07.2017 г.
С.Нивянин 05.05.2017 г.
С.Лиляче 05.05.2017 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2016
подземните води 2016


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
17.11.2017 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с.Василковци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с.Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста Бутан 2,000 18,273 735,000 64 11,903 3
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 17 1,219 0
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 24 0,150 -2
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 38 0,587 0
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 -2 12,097 6
18560 Малки Искър с.Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър гр. Роман 8,000 49,874 1 102,000 n.a. n.a. n.a.
18850 Искър с.Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 56 20,747 -5
21350 Черни Вит с.Черни Вит 0,270 2,673 195,000 49 0,878 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 64 0,666 0
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 n.a. n.a. n.a.
21800 Вит Търнене 0,150 11,925 572,000 58 8,638 2
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 1 1,079 -1
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 18 2,256 2
22800 Осъм с.Изгрев 0,200 11,017 285,000 100 3,750 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 135 4,934 8
23700 Янтра В.Търново 0,259 11,656 944,000 108 6,132 0
23400 Джулюница с.Джулюница 0,070 7,044 575,000 78 2,488 0
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 99 1,612 -1
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 82 4,222 -2
23850 Янтра Каранци 3,400 42,043 1 925,000 81 20,178 0
31550 Черни Лом с.Широково 0,500 3,444 161,489 48 2,788 3
31830 Русенски Лом с.Божичен 0,836 5,450 63,000 204 3,904 2

Черноморски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 26 0,305 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 168 0,712 -2
43400 Врана с.Надарево 0,480 2,922 110,000 28 1,370 2
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 106 0,855 1
43800 Камчия с.Гроздьово 0,961 15,631 418,000 82 5,355 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -4 0,338 -1
82850 Факийска река с.Зидарово 0 3,866 288,000 84 0,473 2
83620 Ропотамо с.Веселие 0 1,366 279,000 118 0,506 12

Източнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа c.Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 18 1,600 0
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 74 6,740 0
71650 Марица с.Радуил 0,012 0,302 32,349 6 0,103 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 20 1,800 3
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 24 0,280 2
71480 Тополница с.Поибрене 0,400 5,761 399,897 38 1,560 -2
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -54 4,772 4
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 26 0,376 0
72340 Въча Девин - м.Забрал 1,250 9,772 301,705 60 2,110 0
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -32 24,992 1
72460 Чепеларска река с.Бачково 0,779 8,622 361,500 38 2,522 -1
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 132 41,100 -2
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 106 6,495 7
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 74 1,804 0
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 115 42,700 0
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 89 45,984 0
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 35 2,654 -1
61700 Арда с.Вехтино 0,920 13,680 672,000 37 4,110 3
61500 Върбица сп.Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -76 0,682 0

Западнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м.Момина кула 1,280 15,398 334,000 80 12,300 4
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 110 16,300 7
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 54 1,180 1
51370 Бистрица (Соволян.) с.Гърляно 0,001 0,408 13,320 80 0,375 -4
51371 Бистрица (Сов.) лк с.Гърляно 0 0,280 0,770 50 0,385 8
51100 Речица с.Ваксево 0 0,332 15,280 38 0,011 0
51410 Елешница с.Ваксево 0,150 2,420 58,600 58 1,500 0
51750 Струма с.Бобошево 1,718 21,282 215,000 84 9,536 2
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 48 1,412 0
51510 Сушицка река с.Полена 0,025 0,620 18,750 28 0,427 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 42 14,437 6
51550 Лебница с.Лебница n.a. n.a. n.a. 30 2,558 0
51560 Струмешница с.Струмешница 0,050 3,679 52,400 108 6,830 6
51880 Струма с.Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -39 33,190 4
51590 Пирин.Бистрица с.Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 32 0,445 0

 

17.11.17

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се задържали без съществени изменения. Вследствие на валежи са регистрирани незначителни повишения във водосборите на р. Ропотамо (Черноморски басейн) и р. Струма (Западнобеломорски басейн).

Водните количества на наблюдаваните реки в страната са под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +14 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -3 см до +12 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +9 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +8 см.

Хидрологична прогноза:

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес (17.11) и през следващите три дни в резултат на валежи са възможни колебания на водните нива в планинските части от водосборите на реките в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20.11.2017 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (17.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 17, 18 и 19.11.2017 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. От вечерните часове днес до 19.11 в резултат на валежи се очакват повишения на водните нива в целия водосбор. По-съществени е възможно да бъдат повишенията в основаната река при гр. Габрово и във водосбора на притока ѝ р. Лефеджа. От 19.11 ще започне процес на понижение на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 18, 19, 20 и 21.11.2017 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (17.11) нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 18-20.11 са възможни краткотрайни незначителни повишения във водосбора вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре (17 и 18.11) речните нива ще останат без съществени изменения. Във следобедно-вечерните часове на 19-ти и на 20.11 в резултат на валежи са възможни повишения в средните и долните течения на реките в басейна, като по-съществени се очаква да бъдат повишенията във водосборите на южночерноморските реки - р. Факийска, р. Велека и р. Резовска. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре (17 и 18.11) в резултат на валежи се очакват повишения на водните нива във водосборите на родопските притоци на р. Марица, а на 19 и 20.11 в долните течения на р. Тунджа и р. Марица, както и във водосборите на р. Арда и р. Бяла река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и утре (17 и 18.11) в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения в долните течения на р. Места и р. Струма. На 19.11 ще започне процес на понижение на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906.

Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов, инж. Анна Гърдева

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.