НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2019
подземните води 2019


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
24.09.2021 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 20 0,660 0
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 78 16,224 5
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 64 15,880 -3
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 7 0,959 1
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 23 0,114 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 28 0,178 -4
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 6 6,027 2
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 7 7,940 -1
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 42 14,377 -2
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 45 2,400 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 61 0,220 0
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 46 2,477 -1
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 68 3,800 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 -2 0,630 0
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 2 0,580 -2
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 90 1,570 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 122 1,079 0
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 105 2,529 0
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 75 1,103 -1
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 88 0,641 4
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 68 0,500 0
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 110 29,863 7
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 26 1,680 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 149 2,665 0

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 18 0,080 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 162 0,340 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 6 0,331 0
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 89 0,138 1
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 67 4,716 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -22 0,181 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 34 0,010 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 90 0,115 -2

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 -4 0,380 1
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 75 5,178 1
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 6 0,139 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 4 0,527 0
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 16 0,380 4
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 29 0,424 0
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -45 11,530 3
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 28 0,522 -1
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 70 3,050 0
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -10 48,760 8
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 24 1,797 0
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 154 45,379 -2
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 139 9,300 -1
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 72 1,981 0
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 121 44,057 -3
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 98 58,271 -2
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 34 0,216 -1
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 30 2,312 -2
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -78 0,650 0

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 62 4,200 0
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 80 7,450 0
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 54 1,015 4
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 21 0,035 -1
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 26 0,050 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 35 0,014 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 48 0,415 0
51750 Струма с. Бобошево 1,718 21,282 215,000 68 5,700 -2
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 30 0,780 -1
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 24 0,183 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 23 11,092 -1
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 16 0,610 0
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 68 0,700 0
51880 Струма с. Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -83 17,389 4
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 21 0,272 0

 

24.09.21

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива на р. Огоста при с. Бутан (от -20 см до +11 см) и при с. Кобиляк (от -10 см до +22 см) и на р. Искър в средното течение на основната река (от -10 см до +13 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава от -1 см до +1 см; за водосбора на р. Лом от -1 см до +1 см; за водосбора на р. Огоста от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Искър от -6 см до +9 см; за водосбора на р. Вит от -7 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Янтра от -6 см до +13 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -4 см до +3 см; за водосбора на р. Камчия от -2 см до +3 см; за водосбора на р. Велека от -5 см до +3 см; в останалата част от басейна речните нива са с изменения от -2 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата на реките Тунджа при с. Баня (от -43 см до +43 см), Марица при гр. Белово (от -72 см до +73 см) и при гр. Пазарджик (от -9 см до +14 см), Въча при гр. Девин (с до ±88 см) и при гр. Кричим (от -29 см до +28 см), Арда при с. Вехтино (от -15 см до +16 см) и при с. Китница (от -32 см до +37 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Марица от -8 см до +10 см; за водосбора на р. Арда от -7 см до +7 см; за водосбора на р. Бяла от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -1 см до +1 см; за водосбора на р. Струма от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (24.09) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.09.2021 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (24.09) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.09.2021 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (24.09) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.09.2021 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (24.09) и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на р. Черни Лом на 25, 26, 27, 28 и 29.09.2021 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (24.09) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (24.09) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.09.2021 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (24.09) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26, 27, 28 и 29.09.2021 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (24.09) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (24.09) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (24.09) и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Весела Стоянова, инж. Валерия Йорданова

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.