НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2017
подземните води 2017


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
14.12.2018 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с.Василковци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с.Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста Бутан 2,000 18,273 735,000 84 19,185 12
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 8 0,980 0
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 16 0,059 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 34 0,525 0
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 18 16,624 16
18560 Малки Искър с.Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър гр. Роман 8,000 49,874 1 102,000 27 20,534 7
18850 Искър с.Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 65 26,500 -6
21350 Черни Вит с.Черни Вит 0,270 2,673 195,000 49 0,499 -1
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 66 0,728 -1
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 n.a. n.a. n.a.
21800 Вит Търнене 0,150 11,925 572,000 74 6,991 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 0 0,930 -1
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 8 0,981 -2
22800 Осъм с.Изгрев 0,200 11,017 285,000 94 3,255 -2
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 122 1,420 0
23700 Янтра В.Търново 0,259 11,656 944,000 113 6,542 0
23400 Джулюница с.Джулюница 0,070 7,044 575,000 82 3,166 -4
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 67 0,220 -1
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 76 2,100 0
23850 Янтра Каранци 3,400 42,043 1 925,000 103 38,666 -1
31550 Черни Лом с.Широково 0,500 3,444 161,489 50 2,925 0
31830 Русенски Лом с.Божичен 0,836 5,450 63,000 194 4,066 0

Черноморски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 40 0,570 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 188 2,434 0
43400 Врана с.Надарево 0,480 2,922 110,000 25 1,265 0
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 102 0,440 0
43800 Камчия с.Гроздьово 0,961 15,631 418,000 78 5,400 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 0 0,560 0
82850 Факийска река с.Зидарово 0 3,866 288,000 76 0,670 -2
83620 Ропотамо с.Веселие 0 1,366 279,000 160 0,983 0

Източнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа c.Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 9 0,647 -1
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 115 12,794 6
71650 Марица с.Радуил 0,012 0,302 32,349 4 0,090 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 19 1,080 0
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 23 0,548 8
71480 Тополница с.Поибрене 0,400 5,761 399,897 47 3,460 2
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -35 12,170 10
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 22 0,202 0
72340 Въча Девин - м.Забрал 1,250 9,772 301,705 156 36,534 0
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 9 75,645 1
72460 Чепеларска река с.Бачково 0,779 8,622 361,500 32 1,826 1
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 182 74,970 18
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 107 5,563 -1
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 76 1,926 1
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 142 67,379 1
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 105 85,400 -2
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 48 0,678 2
61700 Арда с.Вехтино 0,920 13,680 672,000 30 2,280 -6
61500 Върбица сп.Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -71 2,631 -1

Западнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м.Момина кула 1,280 15,398 334,000 70 6,573 0
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 85 9,157 1
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 60 1,950 1
51370 Бистрица (Соволян.) с.Гърляно 0,001 0,408 13,320 n.a. n.a. n.a.
51371 Бистрица (Сов.) лк с.Гърляно 0 0,280 0,770 40 0,251 0
51100 Речица с.Ваксево 0 0,332 15,280 46 0,100 1
51410 Елешница с.Ваксево 0,150 2,420 58,600 59 1,619 1
51750 Струма с.Бобошево 1,718 21,282 215,000 79 7,387 -5
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 48 1,420 2
51510 Сушицка река с.Полена 0,025 0,620 18,750 24 0,160 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 42 15,517 2
51550 Лебница с.Лебница n.a. n.a. n.a. 20 0,417 0
51560 Струмешница с.Струмешница 0,050 3,679 52,400 86 2,661 0
51880 Струма с.Марино поле** 3,650 58,558 575,000 n.a. n.a. n.a.
51590 Пирин.Бистрица с.Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 24 0,435 2

 

14.12.18

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива във водосбора са останали без съществена промяна. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -19 см до +20 см; за водосбора на р. Вит от -5 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна сa около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на реките във водосбора са останали без съществена промяна. Регистрирани са понижения с до 2 см. Водните количества на повечето реки в басейна са около праговете за средни води, само водното количество на река Провадийска при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -8 см до +14 см; за водосбора на р. Марица от -25 см до +23 см; за водосбора на р. Арда от -12 см до +11 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения се наблюдават по-значителни колебания в нивото на р. Въча (от -89 см до +90 см), в горното течение на р. Марица (от -74 см до +76 см) и в средното течение на р. Тунджа (от -74 см до +76 см). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Марица при гр. Пловдив, където е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на реките във водосбора са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са от -7 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (14.12) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в режима на наблюдаваните реки. В резултат на валежи на 15 и 16.12 са вероятни незначителни повишения на речните нива в източната част на водосборния басейн – поречията Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.12.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (14.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 15 и 16.12 са възможни незначителни повишения на водните нива в средните и долните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.12.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (14.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 15 и 16.12 са възможни незначителни повишения на водните нива в средните и долните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 15, 16 и 17.12.2018 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (14.12) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 16 и 17.12 са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 15, 16, 17 и 18.12.2018 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. В периода 15.12 – 17.12 са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (14.12) не се очаква съществена промяна в режима на наблюдаваните реки. През следващите 3 дни в резултат на валежи са вероятни незначителни повишения на речните нива във водосборния басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (14.12) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 16.12 до сутрешните часове на 17.12 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в долното течение на р. Марица и средното течение на р. Арда.

В резултат на интензивни валежи има ниска вероятност за възникнавне на поройни наводнения от вечерните часове на 15.12 до сутрешните часове на 16.12.2018 г. във водосбора р. Марица - в долното течение на основната река (след влисването на р. Сазлийка) и в притоците ѝ р. Харманлийска, р. Бисерска и р. Лозенска; р. Арда (в средното течение на основната река).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Според последните симулации не се очаква водното количество на р. Върбица при гр. Златоград да достигне жълтия праг за внимание през следващите пет дни.

Западнобеломорски басейн: Днес (14.12) и през следващите два дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществено изменение. През нощта на 16 срещу 17.12 в резултат на валежи са вероятни незначителни повишения на речните нива във водосборния басейн, главно в десните притоци на река Струма.

В резултат интензивни валежи има ниска вероятност за възникнавне на поройни наводнения от вечерните часове на 16.12.2018 г. във водосбора р. Струма (в десния ѝ приток р. Лебница)

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Силвия Стоянова, инж. Георги Кошинчанов

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.