НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2019
подземните води 2019


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
21.01.2021 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 76 18,122 12
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 25 4,304 -1
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 24 0,151 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 58 2,159 -4
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 84 36,329 -12
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 74 78,179 2
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 120 70,000 0
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 58 2,180 -2
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 89 2,879 1
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 77 12,343 -2
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 84 12,694 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 2 1,235 -18
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 36 5,614 2
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 145 8,340 -4
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 158 7,567 -1
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 129 13,688 -2
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 96 7,103 -9
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 73 0,290 -1
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 86 5,732 -2
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 105 41,586 -4
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 32 1,950 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 170 3,700 0

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 30 0,260 -1
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 172 0,853 -2
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 11 0,575 -1
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 130 5,000 -2
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 72 5,235 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -10 0,328 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 90 1,700 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 122 1,682 -4

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 34 3,078 -1
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 168 20,072 -20
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 7 0,114 -1
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 27 2,344 1
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 28 0,907 -10
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 59 7,162 0
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -20 22,610 -13
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 10 0,000 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 161 39,847 -1
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 42 130,266 -3
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 58 9,238 -1
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 252 144,720 -4
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 134 11,975 0
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 102 5,847 -2
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 205 170,008 4
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 142 203,282 -1
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 73 4,822 -1
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 74 16,181 -5
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -30 21,853 -4

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 108 23,891 2
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 140 36,800 -2
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 65 2,406 -9
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 32 0,485 -8
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 60 0,725 10
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 48 0,215 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 70 3,637 0
51750 Струма с. Бобошево 1,718 21,282 215,000 124 38,480 -4
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 38 2,070 -1
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 37 1,017 -1
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 104 57,224 -6
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 30 1,860 -5
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 116 8,564 -4
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 14 180,052 -2
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 25 0,351 0

 

21.01.21

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива на р. Огоста при с. Бутан (от -16 см до +30 см), р. Искър при с. Ребърково (от -19 см до +22 см), р. Голяма река при Стражица (от -21 см до +22 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за р. Нишава при Калотина от -2 см до +1 см; за водосбора на р. Искър от -16 см до +18 см; за водосбора на р. Вит от -9 см до +12 см; за водосбора на р. Осъм от -8 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -15 см до +14 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и над праговете за средни води. Над праговете за високи води са водните количества на реките: Искър при гр. Нови Искър, гр. Роман и с. Ореховица, Янтра при гр. Габрово.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -14 см до +9 см, за водосбора на р. Камчия от -6 см до +7 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -15 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивото на реките Марица при гр. Белово (от -74 см до +75 см) и гр. Пазарджик (от -28 см до +32 см) и Въча при гр. Девин (от -112 см до +110 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -19 см до +9 см; за водосбора на р. Марица от -18 см до +11 см; за водосбора на р. Арда от -11 см до +7 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества в горните течения на р. Марица и р. Тунджа.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -6 см до +5 см и за водосбора на р. Струма от -11 см до +11 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и над праговете за средни води. Под праговете за средни води са водните количества на реките: Речица при с. Ваксево, Джерман при гр. Дупница, Лебница при с. Лебница, Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (21.01) и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вследствие на снеготопене в следобедните часове днес (21.01) и през следващите три дни ще има краткотрайни незначителни повишения на речните нива в басейна. На 24.01, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива на реките Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.01.2021 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (21.01) и утре речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на снеготопене, на 23 и 24.01 ще има повишения на речните нива, главно в средните и долните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.01.2021г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (21.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.01.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (21.01) и през следващите два дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Вследствие на снеготопене в следобедните часове на 21, 22 и 23.01 ще има краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосбора. На 24.01, в резултат на валежи ще има повишения на водните нива на реките в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество във водосбора на р. Черни Лом на 22, 23, 24, 25 и 26.01.2021 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (21.01) и през следващите два дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, като вследствие на снеготопене в следобедните часове ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. В периода 24-26.01, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива на реките във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (21.01) и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 24.01, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива на реките от басейна, като по-съществени ще бъдат повишенията във водосборите на Южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (21.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вследствие на снеготопене в следобедните часове днес и през следващите три дни ще има краткотрайни незначителни повишения на речните нива в басейна. На 24.01, в резултат на валежи ще има повишения на водните нива на реките от басейна, като по-съществени ще бъдат повишенията във водосборите на Родопските притоци на р. Марица и в горните течения на р. Арда и притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (21.01) и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вследствие на снеготопене в следобедните часове днес и през следващите три дни ще има краткотрайни и незначителни повишения на речните нива в басейна. През нощта на 23 срещу 24.01 и на 24.01, в резултат на валежи ще има повишения на водните нива на реките от басейна, като по-съществени ще бъдат повишенията в долните течения на р. Места (в района на Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово) и р. Струма (в района на Кресна, Струмяни, Сандански, Петрич).

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения през нощта на 23 срещу 24.01 във водосбора на р. Цапаревска (община Струмяни).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Валерия Йорданова, инж. Снежанка Балабанова

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.