НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Самоков 03.07.2017 г.
С.Нивянин 05.05.2017 г.
С.Лиляче 05.05.2017 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2016
подземните води 2016


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
14.12.2017 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с.Василковци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с.Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста Бутан 2,000 18,273 735,000 82 18,154 1
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 35 4,300 -3
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 20 0,099 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 54 1,815 6
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 12 16,850 -10
18560 Малки Искър с.Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър гр. Роман 8,000 49,874 1 102,000 n.a. n.a. n.a.
18850 Искър с.Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 91 45,004 1
21350 Черни Вит с.Черни Вит 0,270 2,673 195,000 67 2,174 1
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 77 1,133 0
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 n.a. n.a. n.a.
21800 Вит Търнене 0,150 11,925 572,000 64 13,450 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 13 2,972 0
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 30 4,750 0
22800 Осъм с.Изгрев 0,200 11,017 285,000 120 6,250 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 n.a. n.a. n.a.
23700 Янтра В.Търново 0,259 11,656 944,000 123 10,303 0
23400 Джулюница с.Джулюница 0,070 7,044 575,000 101 8,269 3
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 102 2,077 -1
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 84 5,120 2
23850 Янтра Каранци 3,400 42,043 1 925,000 107 42,288 2
31550 Черни Лом с.Широково 0,500 3,444 161,489 45 2,391 -1
31830 Русенски Лом с.Божичен 0,836 5,450 63,000 196 4,206 2

Черноморски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 28 0,261 -2
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 174 0,660 0
43400 Врана с.Надарево 0,480 2,922 110,000 30 1,502 -1
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 120 3,440 0
43800 Камчия с.Гроздьово 0,961 15,631 418,000 82 6,432 -2
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -3 0,471 0
82850 Факийска река с.Зидарово 0 3,866 288,000 100 2,255 -4
83620 Ропотамо с.Веселие 0 1,366 279,000 112 0,501 0

Източнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа c.Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 28 2,741 0
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 109 12,636 -5
71650 Марица с.Радуил 0,012 0,302 32,349 10 0,250 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 28 2,740 -1
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 27 0,392 0
71480 Тополница с.Поибрене 0,400 5,761 399,897 42 2,440 -2
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -46 7,154 -5
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 26 0,376 -2
72340 Въча Девин - м.Забрал 1,250 9,772 301,705 155 35,836 77
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -26 28,312 0
72460 Чепеларска река с.Бачково 0,779 8,622 361,500 55 6,111 -2
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 150 49,000 -4
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 138 13,068 2
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 85 2,848 -2
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 137 61,828 -2
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 100 71,000 -1
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 78 10,712 10
61700 Арда с.Вехтино 0,920 13,680 672,000 68 17,822 -4
61500 Върбица сп.Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -35 10,561 -3

Западнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м.Момина кула 1,280 15,398 334,000 98 20,544 0
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 124 24,005 -2
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 58 1,429 0
51370 Бистрица (Соволян.) с.Гърляно 0,001 0,408 13,320 n.a. n.a. n.a.
51371 Бистрица (Сов.) лк с.Гърляно 0 0,280 0,770 60 0,599 8
51100 Речица с.Ваксево 0 0,332 15,280 49 0,183 1
51410 Елешница с.Ваксево 0,150 2,420 58,600 66 3,212 -2
51750 Струма с.Бобошево 1,718 21,282 215,000 100 17,450 -5
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 58 3,200 0
51510 Сушицка река с.Полена 0,025 0,620 18,750 30 0,545 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 74 32,943 0
51550 Лебница с.Лебница n.a. n.a. n.a. 22 0,969 0
51560 Струмешница с.Струмешница 0,050 3,679 52,400 102 5,524 -2
51880 Струма с.Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -16 75,770 -4
51590 Пирин.Бистрица с.Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 20 n.a. 0

 

13.12.17

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения или са се понижавали. Регистрираните колебания на водните нива в басейна са от -6 см до +6 см. По-значителни колебания вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени на р. Искър при гр. Нови Искър (от -10 см до +26 см). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Лом при с. Василковци и на р. Янтра при гр. Габрово са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания на водните нива от -4 см до +2 см. Водните количества на наблюдаваните реки в Черноморския басейн са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения или са се понижавали. Регистрираните колебания на водните нива в басейна са от -9 см до +10 см. По-значително понижение вследствие работата на хидротехническо съоръжение е отчетено на р. Въча при гр. Девин (-72 см). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в басейна са около праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества в горното течение на р. Арда.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива в басейна са от -10 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води. Около прага за високи води е само водното количество на р. Елешница при с. Ваксево.

Хидрологична прогноза:

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес (13.12) речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения, като вследствие на валежи и частично снеготопене са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките западно от р. Вит. На 14 и 15.12 речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 16 и на 17.12 в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива в целия басейн, по-съществени ще бъдат повишенията в средните и долните течения на реките разположени западно от р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 14, 15 и 16.12.2017 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (13.12) и през следващите три дни водните нива във водосбора на р. Искър ще бъдат без съществени изменения. В резултат на частично снеготопене днес и в следващите два дни (13, 14 и 15.12) са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части на водосбора. В късните часове на 16 и на 17 в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 14, 15 и 16.12.2017 ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (13.12) и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерта на 16.12 и на 17.12 в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 14, 15, 16 и 17.12.2017 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (13.12) и през следващите 3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 17-20.12 вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (13.12) и през следващите три дни нивата на реките в басейна ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 16 и на 17.12 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията на 17.12 във водосбора на р. Камчия и реките разположени южно от нея. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Източнобеломорски басейн: Днес (13.12) речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като в резултат на частично снеготопене са възможни незначителни повишения в планинските части водосборите на р. Тунджа и р. Марица. На 14 и 15.12 водните нива на реките в басейна ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 16 и на 17.12 в резултат на валежи речните нива в басейна ще се повишават, като по-значителни ще бъдат повишенията в горното течение на р. Тунджа, в родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

• Водното количество на р. Черна река при гр. Смолян според последната симулация няма да премине над жълтия праг за внимание във вечерните часове на 16.12.2017 г..

Западнобеломорски басейн: Днес (13.12) речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като в резултат на частично снеготопене ще има незначителни повишения на водните нива в Пиринските и Рилските притоци на р. Места и р. Струма. На 14 и 15.12 речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 16 и на 17.12 в резултат на валежи речните нива в басейна ще се повишават, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на р. Доспат и р. Места, както и в долното течение на р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906.

Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов, инж. Валерия Йорданова

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.