НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Самоков 03.07.2017 г.
С.Нивянин 05.05.2017 г.
С.Лиляче 05.05.2017 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2016
подземните води 2017


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
21.04.2018 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с.Василковци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с.Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста Бутан 2,000 18,273 735,000 97 26,404 -7
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 67 20,674 0
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 50 1,418 -2
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 56 1,662 -2
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 64 37,806 -6
18560 Малки Искър с.Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър гр. Роман 8,000 49,874 1 102,000 n.a. n.a. n.a.
18850 Искър с.Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 125 74,892 -5
21350 Черни Вит с.Черни Вит 0,270 2,673 195,000 62 2,281 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 93 3,788 -2
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 n.a. n.a. n.a.
21800 Вит Търнене 0,150 11,925 572,000 72 16,611 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 25 6,250 5
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 44 8,035 0
22800 Осъм с.Изгрев 0,200 11,017 285,000 160 13,200 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 n.a. n.a. n.a.
23700 Янтра В.Търново 0,259 11,656 944,000 130 13,729 0
23400 Джулюница с.Джулюница 0,070 7,044 575,000 101 8,269 0
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 101 2,056 0
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 90 7,720 -2
23850 Янтра Каранци 3,400 42,043 1 925,000 136 71,020 -1
31550 Черни Лом с.Широково 0,500 3,444 161,489 100 9,000 0
31830 Русенски Лом с.Божичен 0,836 5,450 63,000 310 12,407 8

Черноморски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 69 1,516 -1
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 182 1,787 0
43400 Врана с.Надарево 0,480 2,922 110,000 73 4,920 -1
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 n.a. n.a. n.a.
43800 Камчия с.Гроздьово 0,961 15,631 418,000 200 34,000 -20
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 24 1,598 10
82850 Факийска река с.Зидарово 0 3,866 288,000 110 3,430 -10
83620 Ропотамо с.Веселие 0 1,366 279,000 n.a. n.a. n.a.

Източнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа c.Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 46 5,302 -2
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 171 22,880 7
71650 Марица с.Радуил 0,012 0,302 32,349 7 0,180 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 41 4,617 7
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 36 1,730 0
71480 Тополница с.Поибрене 0,400 5,761 399,897 70 12,621 5
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 6 30,725 0
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 22 0,202 -1
72340 Въча Девин - м.Забрал 1,250 9,772 301,705 158 37,838 -5
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 24 106,975 3
72460 Чепеларска река с.Бачково 0,779 8,622 361,500 58 6,626 -1
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 224 113,216 2
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 227 28,866 3
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 110 5,440 -6
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 194 133,316 2
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 137 183,568 -1
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 70 1,775 -2
61700 Арда с.Вехтино 0,920 13,680 672,000 55 11,227 0
61500 Върбица сп.Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -58 6,425 0

Западнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м.Момина кула 1,280 15,398 334,000 148 56,394 -2
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 190 63,700 -4
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 75 4,215 -3
51370 Бистрица (Соволян.) с.Гърляно 0,001 0,408 13,320 n.a. n.a. n.a.
51371 Бистрица (Сов.) лк с.Гърляно 0 0,280 0,770 62 0,660 0
51100 Речица с.Ваксево 0 0,332 15,280 65 1,276 -1
51410 Елешница с.Ваксево 0,150 2,420 58,600 80 6,400 0
51750 Струма с.Бобошево 1,718 21,282 215,000 132 42,467 -4
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 74 7,800 1
51510 Сушицка река с.Полена 0,025 0,620 18,750 37 1,100 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 140 94,200 -5
51550 Лебница с.Лебница n.a. n.a. n.a. 30 2,221 -2
51560 Струмешница с.Струмешница 0,050 3,679 52,400 116 8,550 -2
51880 Струма с.Марино поле** 3,650 58,558 575,000 34 127,396 -7
51590 Пирин.Бистрица с.Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 24 0,570 0

 

21.04.18

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -16 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменение. Регистрираните колебания в басейна са от -20 см. до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води, само водното количества на р. Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -15 см до +15 см. Водните количества на реките във водосбора на р. Тунджа и в средното и долното течение на р. Марица са около праговете за високи води, а във водосбора на р. Арда и в горното течение на р. Марица водните количества са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -7 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (21.04) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще са без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.04.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (21.04) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 22, 23 и 24.04.2018 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (21.04)и през следващите 3 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 22, 23, 24 и 25.04.2018 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (21.04) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (21.04) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще са без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (21.04) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще са без съществени изменения или ще се понижават. Водните нива на реките в басейна ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (21.04) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще са без съществени изменения или ще се понижават. Водните нива на реките в басейна ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Весела Стоянова, инж. Станислав Дарачев

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.