НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.

Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.

Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
01.07.2020 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 36 3,640 -1
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 53 10,003 1
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 41 9,083 -2
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 46 1,128 -2
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 36 0,527 -2
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 26 8,615 0
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 68 15,651 -2
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 27 19,508 1
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 67 28,942 5
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 50 1,650 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 91 3,309 -3
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 60 6,000 -4
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 78 8,275 -2
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 16 3,634 -2
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 34 5,146 -2
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 120 4,398 -10
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 132 2,101 -1
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 118 8,198 0
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 115 13,857 3
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 52 0,067 -1
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 82 4,137 -4
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 102 38,818 -1
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 28 1,760 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 148 2,636 -4

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 27 0,195 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 174 0,980 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 11 0,575 -1
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 98 0,170 0
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 106 1,025 -1
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 62 4,503 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -18 0,206 -2
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 64 0,130 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 88 0,093 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 21 1,426 -2
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 68 5,120 -1
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 8 0,155 1
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 19 1,078 -1
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 22 0,515 1
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 57 6,491 0
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -47 10,705 -16
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 40 1,272 5
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 76 5,237 -1
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -11 48,824 -4
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 46 5,236 -2
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 162 55,069 5
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 102 5,554 -8
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 68 1,530 -1
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 130 54,000 4
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 97 61,205 0
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 52 1,272 0
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 n.a. n.a. n.a.
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -65 4,799 -2

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 70 6,190 -2
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 80 7,693 -4
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 54 0,888 0
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 26 0,105 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 52 0,489 4
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 45 0,146 -1
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 56 1,290 1
51750 Струма с. Бобошево 1,718 21,282 215,000 78 6,800 0
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 50 3,600 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 27 0,337 -1
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 48 19,600 -4
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 18 0,674 0
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 78 1,582 -2
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 n.a. n.a. n.a.
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 25 0,351 0

 

01.07.20

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижили или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -15 см до +17 см; за водосбора на р. Искър от -11 см до +14 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +10 см; за водосбора на р. Янтра от -9 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -7 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, с изключение на р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец, р. Искър при с. Бели Искър, р. Малък Искър при с. Своде и р. Джулюница при с. Джулюница, където водните количества са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -4 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата на р. Тунджа при с. Баня (с до ±43 см), р. Марица при гр. Белово (от -77 см до +75 см), гр. Пазарджик (от -25 см до +27 см) и гр. Пловдив (от -15 см до +23 см), р. Въча при гр. Кричим (от -25 см до +27 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Регистрираните колебания на р. Марица при гр. Първомай (от -15 см до +19 см) и гр. Димитровград (от -5 см до +19 см) са в резултата на оттичане. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -10 см до +8 см; за водосбора на р. Арда от -15 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили или останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -4 см до +2 см и за водосбора на р. Струма от -10 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (01.07) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. На 04.07 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на реките Лом, Огоста, Искър, Вит и Осъм. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 01, 02 и 03.07.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (30.06) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 03.07 незначителни повишения са възможни в горните части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 02, 03 и 04.07.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (01.06) през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 02, 03 и 04.07.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (01.07) и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 02, 03, 04, 05 и 06.07.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (01.07) и през следващите 4-5 дни нивата в по-голяма част от водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (01.07) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (01.07) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. На 04.07 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива на Средногорско-Старопланинските и Рило-Родопските притоци на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (01.07) и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 03 и на 04.07, в резултат на валежи, са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките от водосборите на р. Струма, р. Места и р. Доспат. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Силвия Стоянова, Илия Димитров

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.