НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2017
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
23.04.2019 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с.Василковци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с.Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста Бутан 2,000 18,273 735,000 66 14,595 0
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 20 2,070 0
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 26 0,157 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 50 1,653 -4
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 10 13,400 10
18560 Малки Искър с.Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър гр. Роман 8,000 49,874 1 102,000 30 22,000 -8
18850 Искър с.Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 82 39,174 0
21350 Черни Вит с.Черни Вит 0,270 2,673 195,000 48 1,550 -1
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 93 3,431 -1
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 65 7,640 -2
21800 Вит Търнене 0,150 11,925 572,000 78 10,307 -2
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 30 7,800 -2
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 44 8,214 -4
22800 Осъм с.Изгрев 0,200 11,017 285,000 156 14,250 -4
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 142 4,020 -1
23700 Янтра В.Търново 0,259 11,656 944,000 133 15,238 -2
23400 Джулюница с.Джулюница 0,070 7,044 575,000 99 8,067 -3
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 75 0,330 -1
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 96 11,582 0
23850 Янтра Каранци 3,400 42,043 1 925,000 105 40,500 -6
31550 Черни Лом с.Широково 0,500 3,444 161,489 45 2,750 0
31830 Русенски Лом с.Божичен 0,836 5,450 63,000 184 3,752 -4

Черноморски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 43 0,510 -1
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 186 2,340 0
43400 Врана с.Надарево 0,480 2,922 110,000 28 1,839 -2
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 130 6,950 -5
43800 Камчия с.Гроздьово 0,961 15,631 418,000 86 7,200 1
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 0 0,535 0
82850 Факийска река с.Зидарово 0 3,866 288,000 118 4,101 -2
83620 Ропотамо с.Веселие 0 1,366 279,000 76 0,104 0

Източнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа c.Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 35 3,626 -1
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 88 8,177 3
71650 Марица с.Радуил 0,012 0,302 32,349 6 0,162 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 31 2,968 -3
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 27 0,820 -2
71480 Тополница с.Поибрене 0,400 5,761 399,897 59 6,604 1
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -55 6,150 -3
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 44 1,445 1
72340 Въча Девин - м.Забрал 1,250 9,772 301,705 162 40,580 78
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -27 29,000 -8
72460 Чепеларска река с.Бачково 0,779 8,622 361,500 72 15,131 -3
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 170 64,700 2
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 135 11,800 -1
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 112 7,423 0
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 146 74,854 -1
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 109 96,933 -1
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 69 4,908 -2
61700 Арда с.Вехтино 0,920 13,680 672,000 62 11,970 -2
61500 Върбица сп.Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -52 9,858 -2

Западнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м.Момина кула 1,280 15,398 334,000 98 17,430 0
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 113 19,589 -1
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 60 1,950 2
51370 Бистрица (Соволян.) с.Гърляно 0,001 0,408 13,320 38 n.a. 4
51371 Бистрица (Сов.) лк с.Гърляно 0 0,280 0,770 60 0,717 0
51100 Речица с.Ваксево 0 0,332 15,280 45 0,107 1
51410 Елешница с.Ваксево 0,150 2,420 58,600 70 3,200 1
51750 Струма с.Бобошево 1,718 21,282 215,000 102 19,175 2
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 51 1,833 1
51510 Сушицка река с.Полена 0,025 0,620 18,750 33 0,736 1
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 66 28,771 -2
51550 Лебница с.Лебница n.a. n.a. n.a. 32 2,547 0
51560 Струмешница с.Струмешница 0,050 3,679 52,400 102 5,533 -2
51880 Струма с.Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -63 50,436 -3
51590 Пирин.Бистрица с.Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 26 0,605 -2

 

23.04.19

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки са се понижавали. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Искър с от -10 см до +16 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -7 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -7 см до +6 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. Водното количество на р. Осъм при гр. Троян е около прага за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са от -6 см до +3 см. Водните количества на по-голямата част от реките са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води е река Провадийска при гара Синдел.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -9 см до +6 см; за водосбора на р. Арда от -12 см до +12 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на нивото на р. Въча в горното течение (от -79 см до +78 см). Водните количества на по-голямата част от реките са около и под праговете за средни води. С водно количество около праговете за високи води са реките Тунджа при с. Павел баня, Чепеларска при с. Бачково, р. Въча при м. Забрал и Харманлийска при гр. Харманли.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -5 см до +6 см, а за водосбора на р. Струма от -6 см до +5 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. Водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Г. Спанчево е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (23.04) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, краткотрайни повишения на речните нива са възможни днес (23.04) във водосборите на реките разположени западно от р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (23.04) в резултат на валежи ще има краткотрайни и незначителни повишения на речните нива. През следващите три дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (23.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 24, 25 и 26.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (23.04) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 24, 25, 26, 27 и 28.04.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (23.04) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (23.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, краткотрайни и незначителни повишения на речните нива в басейна са възможни на 24.04. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (23.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 26.04, в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в родопските притоци на р. Марица в горните части от водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговeте за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (23.04) в резултат на валежи краткотрайни повишения на речните нива ще има в басейна. През следващите три дни водните нива в басейна ще са без съществено изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Весела Стоянова, инж. Георги Кошинчанов

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.