НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Самоков 03.07.2017 г.
С.Нивянин 05.05.2017 г.
С.Лиляче 05.05.2017 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2016
подземните води 2017


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
19.03.2018 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с.Василковци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с.Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста Бутан 2,000 18,273 735,000 130 47,512 15
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 60 13,200 22
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 25 0,173 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 112 5,545 8
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 132 76,745 60
18560 Малки Искър с.Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър гр. Роман 8,000 49,874 1 102,000 n.a. n.a. n.a.
18850 Искър с.Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 172 122,505 4
21350 Черни Вит с.Черни Вит 0,270 2,673 195,000 80 5,801 12
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 132 15,084 26
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 n.a. n.a. n.a.
21800 Вит Търнене 0,150 11,925 572,000 140 90,500 30
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 84 30,165 32
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 100 43,000 38
22800 Осъм с.Изгрев 0,200 11,017 285,000 280 36,561 60
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 n.a. n.a. n.a.
23700 Янтра В.Търново 0,259 11,656 944,000 173 37,838 20
23400 Джулюница с.Джулюница 0,070 7,044 575,000 213 57,199 61
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 167 16,184 36
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 136 57,811 30
23850 Янтра Каранци 3,400 42,043 1 925,000 265 213,052 61
31550 Черни Лом с.Широково 0,500 3,444 161,489 170 19,798 20
31830 Русенски Лом с.Божичен 0,836 5,450 63,000 360 16,850 -2

Черноморски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 n.a. n.a. n.a.
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 200 4,440 2
43400 Врана с.Надарево 0,480 2,922 110,000 173 15,074 62
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 238 43,487 85
43800 Камчия с.Гроздьово 0,961 15,631 418,000 n.a. n.a. n.a.
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 23 1,406 9
82850 Факийска река с.Зидарово 0 3,866 288,000 172 10,935 8
83620 Ропотамо с.Веселие 0 1,366 279,000 158 1,167 20

Източнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа c.Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 78 13,625 19
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 220 31,700 -8
71650 Марица с.Радуил 0,012 0,302 32,349 18 0,694 4
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 59 8,752 5
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 70 7,400 19
71480 Тополница с.Поибрене 0,400 5,761 399,897 80 15,500 4
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 24 40,419 20
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 24 0,300 0
72340 Въча Девин - м.Забрал 1,250 9,772 301,705 205 76,648 48
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 28 115,960 14
72460 Чепеларска река с.Бачково 0,779 8,622 361,500 111 34,894 25
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 256 178,864 12
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 227 37,259 2
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 143 10,387 1
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 212 184,698 -7
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 149 204,856 -3
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 110 20,525 12
61700 Арда с.Вехтино 0,920 13,680 672,000 176 118,145 82
61500 Върбица сп.Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -27 14,143 2

Западнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м.Момина кула 1,280 15,398 334,000 170 82,500 34
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 222 86,691 50
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 92 7,100 24
51370 Бистрица (Соволян.) с.Гърляно 0,001 0,408 13,320 n.a. n.a. n.a.
51371 Бистрица (Сов.) лк с.Гърляно 0 0,280 0,770 50 0,400 -12
51100 Речица с.Ваксево 0 0,332 15,280 68 1,560 2
51410 Елешница с.Ваксево 0,150 2,420 58,600 108 13,295 16
51750 Струма с.Бобошево 1,718 21,282 215,000 176 93,187 16
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 85 13,900 17
51510 Сушицка река с.Полена 0,025 0,620 18,750 44 1,836 4
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 172 141,363 30
51550 Лебница с.Лебница n.a. n.a. n.a. 60 9,050 10
51560 Струмешница с.Струмешница 0,050 3,679 52,400 130 13,000 8
51880 Струма с.Марино поле** 3,650 58,558 575,000 59 182,863 17
51590 Пирин.Бистрица с.Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 36 1,176 10

 

19.03.18

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили, вследствие на валежи. Регистрираните колебания са от -50 см до +104 см. По-значителни изменения на водните нива са регистрирани на р. Искър при гр. Нови Искър (-50/+104 см), както и във водосбора на р. Янтра (притока й р. Джулюница при гр. Джулюница - -36/+98 см) Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се повишили, вследствие на валежи. Регистрирани са повишения до +85 см на р. Луда Камчия при с. Бероново. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива в басейна са се повишили, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива във водосбора на р. Арда са от -26 см до +109 см, във водосбора на р. Тунджа - -47 до +75 см, а във водосбора на р. Марица -16 см до +35 см. По-значителния изменения на речните нива във водосбора на р. Марица, вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани на в средното и горно течение на р. Марица и в притока ѝ р. Въча при гр. Девин (-57/+62 см). Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили, вследствие на валежи. Значително колебание на речното ниво е регистрирано на р. Струма при гр. Перник - -90/+121 см. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са -17 см до +76 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води.

Хидрологична прогноза издадена на 19.03.2018 г.:

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес (19.03) речните нива в басейна временно ще се понижат, но все още ще останат високи, като повишения ще има в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. От следобедните часове на 19 и на 20.03 в резултат на валежи от дъжд и сняг ще има нови повишения на речните нива в басейна в горните и средните части от водосборите на основните реки, като по-значителни ще са повишенията във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и добруджанските реки. От вечерните часове на 20 и на 21 ще започне процес на понижение на речните нива в басейна, като в резултат на оттичане значителни повишения ще има в долните течения на основните реки. На 21.03 в следобедните и вечерните часове в резултат на валежи и частично снеготопене ще има нови незначителни повишения на речните нива в целия басейн. От 22.03 ще започне процес на понижение на водните нива на реките в басейна.

Ниска вероятност за поройни наводнения има:

• В следобедните и вечерни часове на 19.03.2018 г. – във водосборите на р. Нишавав притока ѝ р. Ерма;

• В следобедните и вечерните часове на 21.03.2018 г. – в горното течение на р. Огоста над с. Гаврил Геново.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.03.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (19.03) в резултат на валежи ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато и р. Искрецка. На 20.03 и ще има незначителни повишения на речните нива. На 21.03 в резултат на валежи и снеготопене ще има по- значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато. На 22.03 речните нива на притоците на р. Искър ще се понижават или ще останат без изменения. Водните нива на основната река в средното течение ще се повишават до 21.03, а в долното течение ще се повишават до 22.03. Водните количества ще са под праговете за внимание, но водните количества на р. Искър при гр. Нови Искър и на р. Искър при с. Ореховица ще бъдат около и над прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 20, 21 и 22.03.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес водните нива в горните части от водосбора временно ще се понижават, а в долните части на основната река ще се повишават, вследствие оттичане. От следобедните часове днес (19.03) и на 20.03, вследствие на валежи от дъжд и сняг, се очакват нови повишения във водосбора. На 21.03 и 22.03 речните нива във водосбора ще се понижават като в сутрешните часове на 21.03 все още ще има повишения в долните части на основната река, вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22 и 23.03.2018 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (19.03) и в периода до 22.03 ще има повишения във водосбора, вследствие на валежи. В периода от следобедните часове на 19.03 до вечерните часове на 21.03 има вероятност за локални разливи в ниските части на р. Русенски Лом след сливането на р. Бели и Черни Лом. От вечерните часове на 19.03 водното количество в р. Русенски Лом ще бъде около прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (19.03) речните нива в басейна временно ще се понижават, като повишения ще има в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. В сутрешните часове на 20.03 в резултат на валежи се очакват нови повишения на водните нива в басейна, като по-значителни ще бъдат във водосборите на р. Батова, р. Провадийска, р. Камчия и в горните течения от водосборите на р. Двойница, р. Хаджидере, р. Ахелой, р. Айтоска, р. Чукарска, р. Русокастренска и р. Средецка. На 21 и 22.03 речните нива в целия басейн ще се понижават, като повишения ще има само в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане.

Източнобеломорски басейн: Днес (19.03) ще има временни понижения на речните нива в горните и средните части от водосборите на основните реки, а в долните течения все още водните нива ще се повишават, вследствие на оттичане. От вечерните часове на 19 и на 20.03 в резултат на валежи се очакват нови повишения на речните нива в басейна, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосбора на р. Тунджа и в долните течения на р. Марица и р. Арда. От вечерните часове на 20 и на 21.03 речните нива в басейна ще започнат да се понижават, но ще останат високи, като в резултата на оттичане ще има повишения в средните и долни течения на основните реки. На 22.03 вследствие на валежи от дъжд и сняг са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна.

Ниска вероятност за поройни наводнения има:

• Във вечерните часове на 19.03.2018 г. – във водосборите на р. Асеновска и р. Мочурица (притоци на р. Тунджа).

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

- Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол има вероятност да премине над жълтия праг за предупреждение във вечерните часове на 20.03.2018 г..

- Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово ще се задържи над жълтия праг за предупреждение през следващите дни, като във вечерните часове на 22.03.2018 г. има вероятност водното ниво да достигне до оранжевия праг за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

- Водното количество на р. Върбица при гр. Златоград има вероятност да премине над жълтия праг за внимание в сутрешните часове на 20.03.2018 г..

Западнобеломорски басейн: Днес (19.03) речните нива в горните течения на основните реки временно ще се понижават, като в средните и долните течения на реките все още ще има повишения на водните нива вследствие на оттичане. Нови повишения на нивата в целия басейн ще има от следобедните часове днес (19.03) и на 20.03 сутринта, вследствие на валежи. От обедните часове на 20 и на 21.03 ще започне процес на понижение на нивата на реките в басейна, но те ще се задържат високи, като повишения ще има в средните и долни течения на основните реки, вследствие на оттичане. На 22.03 процесът на понижение на речните нива ще продължи в горните и средните течения на основните реки в басейна, но в долните течения нивата на реките ще се повишат незначително вследствие на валежи.

Вероятност за поройни наводнения има:

- В следобедните и вечерни часове на 19.03.2018 г. – в долното течение на р. Места в притоците ѝ р. Бабешка, р. Златарица, р. Туфча и р. Неврокопска, в средното и долното течение на р. Струма в притоците ѝ р. Елешница, р. Джерман, р. Копривен, р. Лисийска, р. Логодашка, р. Стара река, р. Сушичка, р. Цапаревска и в горното течение на р. Струмешница (в притока ѝ р. Градешница).

- В обедните часове на 21.03.2018 г. – в горното течение на р. Струма и в притоците ѝ р. Драговищица и р. Соволянска Бистрица.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ-БАН.

Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов, инж. Валерия Йорданова

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.