НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

П Р О Т Е С Т

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2016
подземните води 2017


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
22.07.2018 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с.Василковци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с.Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста Бутан 2,000 18,273 735,000 60 11,351 0
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 35 5,523 0
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 40 0,868 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 48 1,178 -2
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 46 28,898 -4
18560 Малки Искър с.Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър гр. Роман 8,000 49,874 1 102,000 n.a. n.a. n.a.
18850 Искър с.Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 106 57,131 -1
21350 Черни Вит с.Черни Вит 0,270 2,673 195,000 60 1,900 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 80 1,500 -3
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 n.a. n.a. n.a.
21800 Вит Търнене 0,150 11,925 572,000 64 10,221 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 16 3,600 -2
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 34 5,206 -2
22800 Осъм с.Изгрев 0,200 11,017 285,000 140 9,600 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 n.a. n.a. n.a.
23700 Янтра В.Търново 0,259 11,656 944,000 123 10,347 -4
23400 Джулюница с.Джулюница 0,070 7,044 575,000 89 4,855 -5
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 83 0,438 0
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 82 3,891 n.a.
23850 Янтра Каранци 3,400 42,043 1 925,000 102 37,800 -1
31550 Черни Лом с.Широково 0,500 3,444 161,489 55 3,500 -3
31830 Русенски Лом с.Божичен 0,836 5,450 63,000 206 4,733 -2

Черноморски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 48 0,812 8
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 190 2,919 -2
43400 Врана с.Надарево 0,480 2,922 110,000 35 1,925 -1
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 n.a. n.a. n.a.
43800 Камчия с.Гроздьово 0,961 15,631 418,000 112 10,661 -2
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -2 0,500 0
82850 Факийска река с.Зидарово 0 3,866 288,000 82 0,985 0
83620 Ропотамо с.Веселие 0 1,366 279,000 159 0,971 n.a.

Източнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа c.Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 22 1,625 -5
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 95 9,350 -1
71650 Марица с.Радуил 0,012 0,302 32,349 30 2,321 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 40 4,400 -4
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 26 0,744 0
71480 Тополница с.Поибрене 0,400 5,761 399,897 74 14,420 6
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -18 19,308 0
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 36 0,888 11
72340 Въча Девин - м.Забрал 1,250 9,772 301,705 165 42,663 82
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 17 91,746 11
72460 Чепеларска река с.Бачково 0,779 8,622 361,500 60 7,800 -3
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 208 94,885 -8
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 172 16,913 3
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 70 1,490 -1
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 172 104,360 -2
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 121 132,279 -3
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 62 1,200 -6
61700 Арда с.Вехтино 0,920 13,680 672,000 75 21,934 -18
61500 Върбица сп.Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -67 3,624 -5

Западнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м.Момина кула 1,280 15,398 334,000 88 12,900 -6
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 106 15,415 0
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 61 2,050 0
51370 Бистрица (Соволян.) с.Гърляно 0,001 0,408 13,320 n.a. n.a. n.a.
51371 Бистрица (Сов.) лк с.Гърляно 0 0,280 0,770 56 0,521 0
51100 Речица с.Ваксево 0 0,332 15,280 41 0,022 0
51410 Елешница с.Ваксево 0,150 2,420 58,600 61 2,143 0
51750 Струма с.Бобошево 1,718 21,282 215,000 89 11,746 -4
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 60 2,600 0
51510 Сушицка река с.Полена 0,025 0,620 18,750 28 0,428 -1
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 70 30,270 -2
51550 Лебница с.Лебница n.a. n.a. n.a. 18 0,390 0
51560 Струмешница с.Струмешница 0,050 3,679 52,400 78 1,640 -8
51880 Струма с.Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -63 55,250 -4
51590 Пирин.Бистрица с.Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 20 0,265 0

 

22.07.18

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи е регистрирано краткотрайно повишение по р. Черни лом с до +18 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани колебания от -13 см до +10 см в средното и долно течение на р. Искър. Регистрираните колебания в останалата част басейна са от -9 до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества в средното и долно течение на р. Искър са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в останалата част басейна са от -2 до +8 см.Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води само водното количество на р. Провадийска при с. Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие, водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. По-значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на р. Марица(-42 см до +43 см), на р. Тополница (-14 см до +33 см), на р. Въча при гр. Девин (-81 см до +80 см), на р. Чепеларска при с. Бачково (-28 см до +28 см). Регистрираните колебания на водните нива в останалата част от басейна са от -25 см до +24 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -8 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (22.07) речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от вечерните часове на 23.07, повишения на водните нива се очакват в целият водосбор, като по-значителни ще са във водосборите на реките западно от р. Огоста, р. Огоста р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. В резултат на валежи през деня на 25.07, речните нива в басейна краткотрайно ще се повишат.Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:

• През нощта на 23 срещу 24.07.2018 г. и в сутрешните часове на 24.07.2018 г. – в планинските части от водосбора на р. Янтара (р. Дряновска, р. Плачковска, р. Еньовица, р. Белица, р. Райковска, р. Веселина, р. Златаришка и по основната река).

• През деня на 24.07.2018 г. – във водосбора от горното течение на р. Ботуня (приток на р. Огоста).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.07.2018 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (22.07) и утре речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 23.07 и през нощта срещу 24.07 ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Косматица, р. Златна Панега и в долното течение на основната река. От следобедните часове на 24.07 и през нощта срещу 25.07 ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над. яз. Панчарево, р. Батулийска, р. Малък Искър, р. Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. В следобедните часове на 25.07 ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над. яз.Искър, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка и в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 23, 24 и 25.07.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (22.07) и утре водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Вследствие на валежи от вечерта на 23.07 се очаква водните нива от водосбора да се повишават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 23, 24, 25 и 26.07.2018 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (22.07) и утре нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерта на 23.07 в следствие на валежи речните нива ще започнат да се повишават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (22.07), и през следващите три дни в резултат на валежи речните нива в басейна краткотрайно ще се повишават. По-значителни ще са повишенията в старопланинските и странджански притоци на южночерноморските реки и р. Камчия. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:

• През нощта на 23 срещу 24.07.2018 г. и в сутрешните часове на 24.07.2018 г. – във старопланинските водосбори на южночерноморските реки (от долното течение на р. Луда Камчия до р. Чукарска). Във водосборите от горното течение на р. Русокастренска, р. Средецка.

Източнобеломорски басейн: Днес (22.07) и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В следобедните часове днес (22.07), в резултат на валежи, са възможни краткотрайни повишения на реките в горното течение на р. Арда. От следобедните и вечерни часове утре 23.07 в резултат на валежи, повишения на речните нива ще има в целият водосбор на р. Арда. От вечерните часове на 23.07 и сутрешните часове на 24.07 в резултат на валежи, повишения на речните нива ще има в целият водосбор на р. Марица и р. Тунджа. В резултат на валежи, речните нива в басейна краткотрайно ще се повишат на 25.07 през деня.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:

• Във вечерните часове на 23.07.2018 г. и в сутрешните часове на 24.07.2018 г. – във родопските притоци от водосбора на р. Марица (р. Първенецка, р.Чепеларска, р. Черкезица, р. Мечка, р. Каялийска, р. Банска, р. Харманлийска и в долното течение на основната река). Във водосбора на р. Сазлийка (р. Овчарица, р. Соколица, р. Главанска). Във водосбора н а р. Тунджа (р. Радова, р. Топлата, р. Беленска, р. Мочурица, р. Боа, р. Дереорман, р. Коюнбунар, р. Азмак, р. Синаповска и по основната река от яз. Жребчево до гр. Елхово). Във водосбора на р. Арда ( по основната река, р. Елховска, р. Чамдере, р. Кьошдере, р. Върбица, р. Перперек, р. Бюйюкдере, р. крумовица и Кулиджийска) .

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водното количество на р. Черна река при гр. Смолян е възможно да достигне жълтия праг на внимание във вечерните часове утре (23.07.2018 г.).

• Водното количество на р. Елховска при гр. Рудозем е възможно да достигне жълтия праг на внимание в сутрешните часове на 24.07.2018 г.

• Водното количество на р. Маданска при гр. Мадан е възможно да достигне жълтия праг на внимание през деня на 24.07.2018 г.

• Водното количество на р. Ардинска при гр. Ардино ще премине жълтия праг в сутрешните часове на 24.07. Възможно да достигне оранжевият праг на внимание през деня на 24.07.2018 г.

• Водното количество на р. Арда при с. Долно Черковище е възможно да достигне жълтия праг на внимание в сутрешните часове на 25.07.2018 г.

• Водното количество на р. Върбица при гр. Златоград е възможно да достигне жълтия праг на внимание през деня на 24.07.2018 г.

• Водното количество на р. Върбица при с. Груево е възможно да достигне жълтия праг на внимание във вечерните часове на 24.07.2018 г.

• Водното количество на р. Крумовица при гр. Крумовград е възможно да достигне жълтия праг на внимание в сутрешните часове на 24.07.2018 г.

• Водното количество на р. Елсабандере при гр. Крумовград ще премине жълтия праг на внимание и е възможно да достигне червен праг на внимание в сутрешните часове на 24.07.2018 г.

• Водното количество на р. Крумовица при с. Горна Кула е възможно да достигне жълтия праг на внимание в сутрешните часове на 24.07.2018 г.

Западнобеломорски басейн: Днес (22.07) п през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, речните нива в басейна краткотрайно ще се повишават от вечерта на 23.07, като по-значителни ще са повишенията в пиринските притоци на р. Места и р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:

• Във вечерните часове на 23.07.2018 г. и в сутрешните часове на 24.07.2018 г. – във пиринските притоци от водосбора на р. Сртума (р. Бистрица /санданска/ и р. Мелнишка).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Станислав Дарачев

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.