НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2017
подземните води 2017


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
14.11.2018 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с.Василковци 0,079 4,898 233,000 24 0,630 0
16800 Огоста с.Кобиляк 3,099 16,480 560,000 52 4,500 0
16850 Огоста Бутан 2,000 18,273 735,000 57 11,034 4
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 5 0,070 -1
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 18 0,065 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 30 0,258 0
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 -10 7,600 2
18560 Малки Искър с.Своде 0,649 9,186 650,000 20 1,690 0
18800 Искър гр. Роман 8,000 49,874 1 102,000 9 10,328 -3
18850 Искър с.Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 57 21,326 0
21350 Черни Вит с.Черни Вит 0,270 2,673 195,000 44 0,110 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 58 0,592 0
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 52 2,557 0
21800 Вит Търнене 0,150 11,925 572,000 72 6,146 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 -1 0,774 0
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 10 1,200 2
22800 Осъм с.Изгрев 0,200 11,017 285,000 80 2,620 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 120 1,308 0
23700 Янтра В.Търново 0,259 11,656 944,000 110 5,552 0
23400 Джулюница с.Джулюница 0,070 7,044 575,000 77 2,317 -2
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 64 0,195 0
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 74 1,650 0
23850 Янтра Каранци 3,400 42,043 1 925,000 96 32,588 0
31550 Черни Лом с.Широково 0,500 3,444 161,489 50 2,925 0
31830 Русенски Лом с.Божичен 0,836 5,450 63,000 190 3,870 2

Черноморски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 39 0,542 -1
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 180 1,600 -2
43400 Врана с.Надарево 0,480 2,922 110,000 23 1,206 0
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 117 0,690 0
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 97 0,228 0
43800 Камчия с.Гроздьово 0,961 15,631 418,000 74 4,400 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 0 0,560 0
82850 Факийска река с.Зидарово 0 3,866 288,000 68 0,380 0
83620 Ропотамо с.Веселие 0 1,366 279,000 162 1,008 0

Източнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа c.Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 2 0,307 0
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 88 8,177 -2
71650 Марица с.Радуил 0,012 0,302 32,349 4 0,090 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 18 0,986 -1
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 19 0,407 -2
71480 Тополница с.Поибрене 0,400 5,761 399,897 40 1,275 0
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -18 19,308 34
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 10 0,000 0
72340 Въча Девин - м.Забрал 1,250 9,772 301,705 153 34,629 2
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -1 58,277 -3
72460 Чепеларска река с.Бачково 0,779 8,622 361,500 28 1,459 -2
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 162 49,648 -26
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 130 9,000 4
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 68 1,362 0
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 155 83,000 23
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 106 88,227 6
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 42 0,500 0
61700 Арда с.Вехтино 0,920 13,680 672,000 22 1,270 -7
61500 Върбица сп.Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -82 0,830 0

Западнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м.Момина кула 1,280 15,398 334,000 64 6,100 0
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 79 6,569 -2
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 55 1,200 2
51370 Бистрица (Соволян.) с.Гърляно 0,001 0,408 13,320 n.a. n.a. n.a.
51371 Бистрица (Сов.) лк с.Гърляно 0 0,280 0,770 40 0,231 0
51100 Речица с.Ваксево 0 0,332 15,280 40 0,017 0
51410 Елешница с.Ваксево 0,150 2,420 58,600 53 0,614 -1
51750 Струма с.Бобошево 1,718 21,282 215,000 79 7,387 0
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 45 0,899 0
51510 Сушицка река с.Полена 0,025 0,620 18,750 25 0,271 1
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 31 11,256 -1
51550 Лебница с.Лебница n.a. n.a. n.a. 18 0,390 0
51560 Струмешница с.Струмешница 0,050 3,679 52,400 78 1,640 0
51880 Струма с.Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -93 17,690 -1
51590 Пирин.Бистрица с.Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 22 0,404 0

 

14.11.18

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -10 см до +13 см; за водосбора на р. Вит от -9 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +3 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +5 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -2 см до +3 см. Водните количества в реките от басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -7 см до +8 см; за водосбора на р. Арда от -7 см до +8 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средното течение на р. Марица от -89 см до +88 см и в притока ѝ р. Въча от -92 см до +92 см, както и по р. Арда от -24 см до +39 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само на р. Въча в местността Забрал и на р. Марица при градовете Пазарджик и Пловдив са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -6 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (14.11) речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Утре (15.11) и в сутрешните часове на 16.11, вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосборите на р. Вит, р.Осъм, р. Янтра и р. Русенски Лом. На 16 и 17.11 водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.11.2018 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (14.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.11.2018 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (14.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 15, 16 и 17.11.2018 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (14.11) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Утре (15.11) и на 16.11, вследствие на валежи ще има незначителни повишения на речните нива в притоците и по основната река над гр. Габрово. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 15, 16, 17 и 18.11.2018 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (14.11) и през следващите 3-4 дни водните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (14.11) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 15.11 вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосборите на южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (14.11) и през следващите три дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. На 15.11 са възможни незначителни повишения на речните нива в Родопските и Старопланинските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Тунджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (14.11) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Валерия Йорданова

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.