НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2019
подземните води 2019


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
17.05.2021 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 74 20,580 -1
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 69 23,010 -6
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 60 2,114 -4
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 62 2,340 -10
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 96 39,018 4
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 67 54,311 -6
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 102 53,941 -17
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 50 2,650 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 96 2,797 0
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 75 10,906 5
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 82 12,949 -2
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 30 7,600 5
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 54 12,843 8
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 155 12,389 16
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 130 1,600 -2
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 126 10,048 1
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 91 3,066 -3
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 90 0,729 2
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 98 13,066 2
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 102 25,939 -1
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 50 3,193 -2
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 210 6,218 -2

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 34 0,350 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 178 1,306 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 37 2,450 5
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 129 4,793 15
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 84 6,585 2
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -8 0,380 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 86 1,377 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 102 0,290 -2

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 38 4,517 0
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 116 10,042 -3
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 14 0,600 -2
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 30 2,840 0
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 29 1,000 1
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 63 7,974 -1
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -21 22,168 0
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 36 0,946 -16
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 84 6,607 0
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 2 65,323 -8
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 48 6,466 0
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 194 82,302 -12
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 167 14,457 3
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 70 1,750 -9
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 168 106,628 -4
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 121 127,858 -2
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 50 1,800 -2
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 50 6,905 4
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -55 7,651 2

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 146 53,490 -6
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 170 55,937 -8
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 69 3,900 4
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 40 1,145 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 58 0,462 -2
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 47 0,191 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 67 2,991 -1
51750 Струма с. Бобошево 1,718 21,282 215,000 110 26,000 -1
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 60 10,080 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 34 0,755 -2
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 126 78,317 -4
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 22 0,300 -6
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 92 3,633 0
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 4 164,612 -4
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 24 0,430 -1

 

17.05.21

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки се повишиха краткотрайно или останаха без съществени изменения. Отчетени повишения на речните нива във водосбора на р. Искър са вследствие на валежи и работа на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава от -1 см до +3 см; за водосбора на р. Огоста от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Искър от -23 см до +32 см; за водосбора на р. Вит от -17 см до +16 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +20 см; за водосбора на р. Янтра от -10 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -15 см до +34 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества над праговете за високи води са единствено хидрометричните станции в горните и средни части от водосбора на река Искър, р. Осъм при гр. Троян и р. Росица при гр. Севлиево.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи са регистрирани повишения на речните нива във водосбора на р. Камчия. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -2 см до +3 см; за водосбора на р. Камчия от -10 см до +21 см; за водосбора на р. Велека от -2 см до +1 см; в останалата част от басейна речните нива са без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижавали. Регистрираните колебания на нивата на реките Тунджа при с. Баня (от -49 см до +49 см), Марица при гр. Белово (от -66 см до +65 см) и при гр. Пазарджик (от -18 см до +27 см), Въча при гр. Девин (с до ±77 см) и при гр. Кричим (от -27 см до +27 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Марица от -24 см до +17 см; за водосбора на р. Арда от -11 см до +17 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества над праговете за високи води са реките Тунджа при гр. Павел Баня, Марица при гр. Радуил, гр. Белово, гр. Пазарджик и гр. Пловдив.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места – понижение с до 8 см и за водосбора на р. Струма от -8 см до +8 см. Водните количества на реките във водосбора на р. Места са около праговете за високи води, а в по-голяма част от водосбора на р. Струма са около и над праговете за средни води. С водни количества над праговете за високи води са река Струма по цялото течение, р. Джерман при гр. Дупница и р. Соволянска Бистрица с. Гърляно.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (17.05) и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи ще има краткотрайни повишения от следобедните часове днес (17.05) до обедните часове на 18.05, главно във водосборите на реките западно от р. Янтра. В следобедните и вечерни часове на 19.05 и през н нощта срещу 20.05, в резултат на валежи, са възможни нови краткотрайни повишения на речните нива, главно във водосбора на р. Русенски Лом и добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20.05.2021 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове днес (17.05) и на 19.05 са възможни незначителни повишения на речните нива, главно в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20.05.2021 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (17.05) в следобедните и вечерните часове и утре 18.05 в сутрешните часове, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. На 19 и 20.05 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20.05.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи днес (17.05) в следобедните и вечерни часове са възможни несъществени повишения на речните нива в горните части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на р. Черни Лом на 18, 19, 20, 21 и 22.05.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (17.05) и през следващите 4-5 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на оттичане в следобедните и вечерни часове днес ще има незначителни повишения на речните нива в долните течения на реките. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (17.05) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива както следва: от следобедните часове днес до сутрешните часове на 18.05 – в южночерноморските реки (южно от гр. Бургас), а в сутрешните часове и през деня на 20.05 – във водосборите на северночерноморските реки (северно от гр. Варна). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20.05.2021 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (17.05) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества за водосбора на р. Факийска на 18, 19, 20, 21 и 22.05.2021 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (17.05) и през следващите 4-5 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 17.05 до обедните часове на 18.05 са възможни незначителни повишения на речните нива в резултат на валежи. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (17.05) и през следващите 3 дни речните нива в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, от следобедните часове днес до обедните часове на 18.05 се очакват краткотрайни повишения на речните нива, главно в горните части от водосборите на р. Тунджа и р. Марица, родопските ѝ притоци и водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (17.05) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. От следобедните и вечерни часове днес до сутрешните часове на 18.05, в резултат на валежи, са възможни краткотрайни повишения на речните нива главно в рилските и пирински притоци на р. Струма и р. Места, както и в горните части от водосбора на р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов, инж. Снежанка Балабанова

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.