НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2019
подземните води 2019


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
20.04.2021 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 104 34,967 -2
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 44 10,191 5
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 30 0,364 1
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 290 25,927 72
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 198 93,057 36
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 162 193,448 38
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 193 149,689 16
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 70 4,100 10
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 121 9,696 12
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 149 62,588 32
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 146 74,189 44
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 54 16,772 9
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 70 22,200 12
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 207 21,811 6
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 169 11,243 10
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 154 26,291 10
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 208 53,559 71
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 125 6,491 31
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 108 22,400 4
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 165 83,093 -1
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 76 6,524 4
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 240 8,440 0

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 48 0,665 2
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 184 1,774 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 76 5,830 8
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 150 9,450 12
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 98 8,315 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 0 0,699 6
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 118 4,302 4
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 120 1,500 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 42 5,242 2
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 248 36,384 14
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 17 0,780 6
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 82 15,678 38
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 63 6,843 23
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 112 25,311 34
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 90 109,647 72
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 10 0,000 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 166 43,655 3
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 52 151,099 12
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 88 23,752 18
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 258 155,058 -8
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 215 25,571 62
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 161 16,251 41
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 229 215,302 15
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 155 247,269 2
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 78 6,590 3
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 93 25,574 17
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -11 37,125 22

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 176 91,317 64
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 222 102,073 80
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 89 7,800 4
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 50 2,100 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 56 0,422 -2
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 80 2,970 20
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 100 12,200 10
51750 Струма с. Бобошево 1,718 21,282 215,000 168 88,416 12
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 72 15,171 10
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 47 2,069 9
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 193 177,130 41
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 48 3,571 20
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 118 9,032 14
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 40 221,228 46
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 46 3,017 18

 

20.04.21

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са се повишавали, вследствие на валежи. По-значителни са повишенията във водосборите на р. Искър (р. Лесновска при Г. Богров с до 97 см) и на р. Янтра (р. Джулюница при с. Джулюница с до 63 см). Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава от -4 см до +12 см; за водосбора на р. Огоста с от -19 см до +23 см; за водосбора на р. Искър от -27 см до +47 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +37 см; за водосбора на р. Осъм от -12 см до +19 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +25 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишавали, вследствие на валежи. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Камчия от -4 см до +13 см; за водосбора на р. Айтоска с до +6 см; за водосбора на р. Факийска с до +4 см; за водосбора на р. Ропотамо при с. Веселие без изменение; за водосбора на р. Велека от -3 см до +8 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са над праговете за средни води. С водно количество под прага за средни води е река Камчия при с. Гроздьово.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна са се повишавали, вследствие на валежи. По-значителни са повишенията във водосбора на р. Марица (р. Луда Яна при Росен с до 100 см, р. Тополница при Памидово с до 87 см, Марица при Пазарджик с до 76 см, р. Сазлийка при Гълъбово с до 72 см). Регистрираните колебания на нивото на р. Марица при гр. Белово (от -45 см до +84 см), р. Въча при м. Забрал (от -125 см до +127 см) и при гр. Кричим (от -26 см до +24 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа с от -35 см до +34 см; за водосбора на р. Марица с от -19 см до +52 см; за водосбора на р. Арда с от -7 см до +45 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишавали, в резултат на валежи комбинирани със снеготопене. По-значителни са повишенията във водосбора на р. Места (при Хаджидимово с до 93 см). Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места с от -14 см до +64 см и за водосбора на р. Струма с от -13 см до +46 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (20.04) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане до следобедните часове на 21.04 ще има повишения в средните и долните течния на основните реки. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 21.04 са възможни краткотрайни повишения в планинските части от водосборите на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.04.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (20.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават, като в резултат на оттичане до 20.04 ще има повишения в долните части на р. Огоста и р. Скът. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.04.2021 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (20.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават, само водното ниво в средното и долното течение на основната река ще продължи да се повишава и на 21.04 в резултат на оттичане. На 21.04 са възможни краткотрайни повишения на речните нива в старопланинските притоци, вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.04.2021 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (20.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават, само водното ниво в средното и долното течение на основната река ще продължи да се повишава и на 21.04 в резултат на оттичане. В резултат на валежи на 21.04 са възможни краткотрайни повишения на речните нива по основната река над гр. Габрово и в притока ѝ р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на р. Черни Лом на 21, 22, 23, 24 и 25.04.2021 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (20.04) и утре, вследствие на валежи, ще има повишения на речните нива във водосбора. В периода 22-25.04 речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (20.04) и утре речните нива в басейна ще се повишават незначително в реките от целия басейн. По-значителни ще бъдат повишенията на реките в района на гр. Бургас и във водосборите на Южночерноморските реки. На 22 и 23.04 речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.04.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (20.04) и утре речните нива във водосбора ще се повишават, в резултат на валежи. На 22 и 23.04 речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества за водосбора на р. Факийска на 21, 22, 23, 24 и 25.04.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (20.04) и утре речните нива във водосбора ще се повишават, в резултат на валежи. В периода 22-25.04 речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (20.04) и утре, в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосборите на р. Тунджа и р. Арда и в родопските притоци на р. Марица. В резултат на оттичане повишения ще има и по основните реки Марица и Тунджа, в средните и долните течения. На 22 и 23.04 речните нива в целия басейн ще се понижават, като вследствие на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово е преминало жълтия праг за внимание във вечерните часове на 18.04.2021 г. и ще се задържи над него през следващите 5 дни.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (20.04) и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки. В резултат на валежи на 23.04 ще има повишения на водните нива на реките в средното и долното течение на р. Струма и в долното течение на р. Места. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Валерия Йорданова, инж. Георги Кошинчанов

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.