НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с решението на Народното събрание на Р. България за въвеждане на извънредно положение на територията на цялата страна и мерките срещу разпространението на COVID-19, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.

Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.

Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредното положение.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2018
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
02.04.2020 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 0,000
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 0,000
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 0,000
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 0,000
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 0,000
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 0,000
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 0,000
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 0,000
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 0,000
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 0,000
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 0,000
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 0,000
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 0,000
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 0,000
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 0,000
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 0,000
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 0,000
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 0,000
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 0,000
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 0,000
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 0,000
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 0,000
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 0,000
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 0,000
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 0,000

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 0,000
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 0,000
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 0,000
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 0,000
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 0,000
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 0,000
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 0,000
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 0,000
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 0,000

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 0,000
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 0,000
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 0,000
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 0,000
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 0,000
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 0,000
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 0,000
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 0,000
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 0,000
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 0,000
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 0,000
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 0,000
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 0,000
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 0,000
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 0,000
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 0,000
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 0,000
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 0,000
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 0,000

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 0,000
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 0,000
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 0,000
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 0,000
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 0,000
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 0,000
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 0,000
51750 Струма с. Бобошево 1,718 21,282 215,000 0,000
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 0,000
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 0,000
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 0,000
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 0,000
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 0,000
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 0,000
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 0,000

 

02.04.20

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -4 см до +3 см; за водосбора на р. Искър от -12 см до +8 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -14 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -11 см до +4 см; за водосбора на р. Русенски Лом - от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са р. Искър при гр. Роман и с. Ореховица, горното течение на р. Янтра и притока ѝ р. Росциа.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -10 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата на р. Въча при град Девин (-83 см до +84 см) и при град Кричим (-26 см до +26 см) и в средното течение на р. Марица (от -18 см до 25 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +3 см; за останалата част от водосбора на р. Марица от -9 см до +15 см; за водосбора на р. Арда от -8 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Повишения, вследствие на валежи, са отчетени във водосбора на р. Струма (на р. Струмешница при с. Струмешница) и по р. Места. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -2 см до +16 см и за водосбора на р. Струма от -6 см до +14 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (02.04) и през следващите два дни в резултат на снеготопене, ще има незначителни повишения на речните нива в басейна. На 05.04 речните нива в басейна ще се понижават или останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (02.04) в следобедните и вечерните часове, в резултат на валежи от дъжд ще има повишение на водните нива във водосборите на Южночерноморските реки. На 03.04 водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. От следобедните часове на 04.04 и на 05.04 в резултат на валежи от дъжд ще има повишение на водните нива във водосборите на Южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (02.04) в следобедните часове ще има повишения във водосбора на р. Тунджа, във водосбора на р. Марица (по основната река след гр. Пловдив и Родопските притоци), в средното и долното течение на р. Арда, в целите водосбори на р. Атеринска и р. Бяла. На 03.04 в следобедните часове, в резултат на снеготопене, ще има незначително повишение на речните нива главно в средните и долните части от водосбора на р. Марица и по-значително повишение в целите водосбори на р. Арда, р. Атеринска и р. Бяла. На 04.04 и 05.04 в резултат на валежи от дъжд и снеготопене ще има повишения на речните нива във водосбора на р. Марица (основната река след гр. Пловдив, Родопските притоци, р. Харманлийска, р. Бисерска и р. Лозенска и) и в целите водосбори на р. Арда, р. Атеринска и р. Бяла. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (02.04) в резултат на валежи от дъжд и мокър сняг ще има по-значителни повишения на водните нива в средното и долното течение на р. Струма (по основната река и в притоците р. Лебница, р. Склавска, р. Струмешница, р. Мелнишка и р. Пиринска Бистрица), в долното течение на р. Места (по основната река и в притоците ѝ р. Канина, р. Мътница, р. Бистрица) и във водосбора на р. Доспат. На 03.04 в резултат на снеготопене ще има незначителни повишения в целия басейн. От следобедните часове на 04.04 до следобедните часове на 05.04 в резултат на валежи от дъжд ще има повишение на речните нива в долните части на водосборите на р. Струма, р. Места и в целия водосбор на р. Доспат.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Снежанка Балабанова и инж. Георги Кошинчанов

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.