НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.

Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.

Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2019
подземните води 2019


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
25.10.2020 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 57 11,289 -3
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 16 2,224 -3
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 26 0,214 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 28 0,185 -2
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 14 6,171 0
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 14 11,633 -14
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 61 24,869 11
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 45 1,400 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 71 0,838 1
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 55 4,500 5
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 70 3,600 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 0 0,930 0
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 8 0,978 2
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 94 1,623 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 128 1,740 0
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 105 3,947 -2
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 77 2,328 -3
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 50 0,054 0
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 78 2,813 0
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 69 13,400 -1
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 20 1,484 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 130 1,900 0

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 16 0,060 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 162 0,375 -1
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 n.a. n.a. n.a.
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 n.a. n.a. n.a.
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 54 3,496 -2
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -26 0,145 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 32 0,000 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 70 0,059 n.a.

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 2 0,380 -1
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 64 4,700 24
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 5 0,056 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 10 0,341 -4
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 18 0,410 -1
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 33 0,684 1
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -66 5,100 -3
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 25 0,398 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 65 3,124 -1
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -29 28,861 -1
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 26 1,670 -2
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 140 36,486 0
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 70 2,500 1
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 68 1,530 2
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 110 33,500 1
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 89 40,487 0
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 34 0,605 0
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 26 1,722 -5
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -77 2,201 -1

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 62 4,350 -6
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 76 6,526 -2
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 52 0,693 0
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 28 0,220 -1
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 46 0,351 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 37 0,017 -1
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 55 1,173 -1
51750 Струма с. Бобошево 1,718 21,282 215,000 82 8,780 0
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 32 0,600 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 24 0,200 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 46 18,771 -1
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 18 0,674 0
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 78 1,582 -2
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 -105 24,500 -1
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 24 0,300 0

 

25.10.20

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата по течението на р. Искър след гр. Нови Искър (от -16 см до +13 см) и на р. Малък Искър при гр. Етрополе (от -16 см до +10 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -5 см до +2 см; за водосбора на р. Искър от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Вит от 8 до +12 см; за водосбора на р. Осъм с до ±9 см; за водосбора на р. Янтра с до ±8 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са с до ±4 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води, като река Факийска в района на с. Зидарово е пресъхнала.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата на р. Тунджа при гр. Елхово (от -1 см до +23 см), р. Марица при гр. Белово (с до ±13 см), р. Въча при гр. Девин (с до ±91 см), р. Арда при с. Вехтино (с до ±13 см) и при с Китница (от -24 см до +31 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -3 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -6 см до +55см; за водосбора на р. Арда с до ±7 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществено изменение. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -6 см до +2 см и за водосбора на р. Струма от -8 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и утре (25 и 26.10), в резултат на валежи се очакват незначителни повишения на речните нива в басейна, както следва: след обяд на 25.10 и през нощта срещу 26.10 във водосборите на реките Огоста, Искър, р. Вит и р. Осъм, а в сутрешните и обедни часове на 26.10 – в добруджанските реки. На 27 и 28.10 нивата на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.10.2020 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (25.10) в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива, главно във водосбора над яз. Огоста. През следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.10.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. В следобедните и вечерните часове днес (25.10), в резултат на валежи, ще има повишения на нивата на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Искрецка, р. Малък Искър, както и в средното и долно течение на основната река. През следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане на 26.10 ще има повишения на речните нива в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.10.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (25.10) в следобедните и вечерни часове и в сутрешните часове на утрешния ден (26.10) в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива, главно във водосбора на р. Росица и в планинските части от водосбора. През следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 26, 27, 28, 29 и 30.10.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (25.10) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Незначителни повишения, вследствие на валежи, са възможни днес (25.10) в следобедните и вечерни часове и през нощта срещу 26.10 в най-долната част от водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (25.10) и през следващите три дни нивата в по-голяма част наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Незначителни повишения на речните нива, в резултат на валежи, са вероятни в сутрешните и обедни часове на 26.10, в северночерноморските реки (над гр. Варна) и следобедните и вечерни часове на 28.10 във водосборите на южночерноморските реки (южно от гр. Бургас). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: В следобедните и вечерни часове днес (25.10) и сутрешните часове на 26.10, в резултат на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна, във водосбора на р. Марица над гр. Пловдив. През следващите 3 дни нивата на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 28.10, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива в долната част от водосбора на р. Марица (под гр. Първомай). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (25.10), в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в басейна, главно горната и средна част от водосбора на р. Струма. През следващите 3 дни нивата на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане през първия ден ще има незначителни повишения на речните нива в долното течение на р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.