НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
16.10.2021 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 30 2,050 4
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 88 24,692 8
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 90 28,100 5
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 39 9,768 23
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 35 0,571 9
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 54 1,781 2
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 60 22,729 -28
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 58 44,933 -18
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 109 59,923 42
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 70 4,100 10
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 166 23,333 48
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 122 38,577 58
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 98 24,657 20
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 68 23,070 20
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 78 26,966 42
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 110 4,579 -2
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 156 7,139 -7
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 131 12,832 11
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 113 6,469 -2
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 89 0,683 0
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 134 48,643 26
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 143 57,220 35
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 49 3,095 -7
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 192 5,146 -12

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 22 0,120 -2
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 164 0,405 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 n.a. n.a. n.a.
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 n.a. n.a. n.a.
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 73 5,341 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -18 0,222 -6
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 42 0,025 -2
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 106 0,454 2

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 70 12,400 14
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 107 8,734 5
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 36 2,550 24
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 150 39,900 104
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 76 10,434 27
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 99 18,859 34
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 34 53,214 62
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 28 0,522 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 204 80,300 36
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 35 117,111 22
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 178 91,037 73
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 292 207,714 80
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 170 15,070 6
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 144 12,898 36
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 197 155,806 14
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 129 155,487 4
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 208 67,059 98
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 279 257,226 114
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 75 129,686 74

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 230 180,205 70
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 298 196,427 105
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 55 1,204 0
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 53 2,330 27
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 27 0,055 2
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 62 1,479 2
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 88 8,477 12
51750 Струма с. Бобошево 1,718 21,282 215,000 110 28,650 20
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 40 2,135 1
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 45 1,982 6
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 93 52,665 24
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 70 n.a. 30
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 170 26,000 60
51880 Струма с. Марино поле** 3,650 58,558 575,000 32 116,000 60
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 65 6,324 37

 

16.10.21

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили вследствие на валежи. Регистрираните изменения на водните нива в средното и долно течение на р. Огоста (от -31 см до +24 см), средното течение на река Искър (от -22 см до +25 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения и валежи. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава от -2 см до +3 см; за водосбора на р. Лом с до +4 см; за водосбора на р. Огоста от -4 см до +14 см; за водосбора на р. Искър от -15 см до +45 см; за водосбора на р. Вит от -8 см +61 см; за водосбора на р. Осъм от -11 см до +66 см; за водосбора на р. Янтра от -29 см до +35 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -11 см до +4 см. Водните количества на реките в по-голяма част от басейна са около и над праговете за средни води, а водните количества в планинските части от басейна и във водосборите на р. Вит и р. Осъм са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се повишавали, вследствие на валежи. Отчетените колебания са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -9 см до +4 см; за водосбора на р. Камчия от -40 см до +27 см; за водосбора на р. Велека от -6 см до +4 см; в останалата част от басейна са регистрирани изменения от -6 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на реките от водосборите на р. Марица и р. Арда са се повишили вследствие на валежи, във водосбора на р. Тунджа речните нива са останали без съществени изменения. По-значителни изменения са регистрирани във водосбора на р. Арда (от -55см до +145 см при с. Китница, от -53см до +115 см при с. Вехтино по основната река и от -48 см до +101см на р. Върбица при сп. Джебел) и р. Марица (с до +149 см на р. Луда Яна при с. Росен). Регистрираните колебания на нивата на реките Марица при гр. Белово (от -42 см до +98 см) и Въча при гр. Девин (от -65 см до +134 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения и валежи. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -30 см до +20 см; за водосбора на р. Марица от -39 см до +99 см; за водосбора на р. Арда от -51 см до +98 см, за водосбора на р. Бяла от -21 см до +33 см. Водните количества в по-голяма част от басейна са около праговете за високи води. Под прага за средни води е единствено водното количество на р. Тунджа при гр. Елхово.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са се повишавали, вследствие на валежи. По-значителни повишения са регистрирани във водосбора на р. Места. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -7 см до +105 см; за водосбора на р. Струма от -29 см до +70 см. Водните количества на реките в по-голяма част от басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (16.10), в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна, по-значителни в следобедните и вечерни часове във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки. На 17, 18 и 19.10 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане през първия ден ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерните часове на 16.10.2021 г във водосбора на р. Суха река (по основната река).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.10.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (16.10), вследствие на валежи, ще има незначителни повишения на нивата на реките в целия водосбор. На 17, 18 и 19.10 речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.10.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. От обедните часове днес (16.10) ще започне процес на понижения на речните нива, като в резултат на оттичане до сутрешните часове на 17.10 ще има повишения на речните нива в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.10.2021 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (16.10) в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. На 17, 18 и 19.10 речните нива ще се понижават, като до сутрешните часове на 17.10 все още са възможни повишения на речните нива в долното течение на основната река, вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, с изключение на основната река при гр. Габрово, където днес (16.10) в сутрешните часове е възможно до премине над жълтия праг.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на р. Черни Лом на 17, 18, 19, 20 и 21.10.2021 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (16.10) в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. На 18, 19 и 20.10 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (16.10) резултат на валежи речните нива в басейна ще се повишават. По-значителни повишения ще има в следобедни и вечерни часове на 16.10 в северночерноморските реки (северно от гр. Варна) и във вечерните часове на 16.10 във водосборите на реките южно от р. Айтоска, включително. На 17, 18 и 19.10 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане през първия ден са възможни незначителни повишения на речните нива в долните течения на основните реки.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерните часове на 16.10.2021 г във водосбора на р. Батова (р. Екренска, р. Изворска, по основната река).

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.10.2021 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (16.10) и през нощта срещу 17.10 в резултат на валежи ще има повишения на нивата на реките от водосбора. По-значителни ще са те във вечерните часове днес. На 17, 18 и 19.10 речните нива във водосбора ще се понижават като през първия ден все още са възможни повишения в долното течение на реката в резултат на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества за водосбора на р. Факийска на 17, 18, 19, 20 и 21.10.2021 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (16.10) и утре, вследствие на валежи, ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. По-значителни повишения са възможни в следобедните и вечерни часове на 16.10 и през нощта срещу 17.10. От 17.10 и през следващите 3 дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като през първия ден ще има повишения в долното течение на основната река вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (16.10) в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в целия басейн. Значителни ще бъдат повишенията на 16.10 във водосборите на р. Тунджа над яз. Жребчево, родопските притоци на р. Марица и в средното и долно течение на р. Марица и във водосбора на р. Арда (притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица). На 17.10 ще започне процес на понижение на речните нива, който ще продължи и на 18 и 19.10. Вследствие на оттичане, до 18.10, ще има повишения на речните нива в средното и долно течение на р. Марица и р. Тунджа.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водното ниво на р. Марица при гр. Пловдив ще премине над жълтия праг на предупреждение през нощта на 16 срещу 17.10.2021 г.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: От следобедните часове днес (16.10) речните нива ще започнат да се понижават, като в резултат на оттичане, до обедните часове на 17.10, все още ще има повишения на речните нива в долните течения на реките Струма и Места. На 18 и 19.10 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Весела Стоянова

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.