НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2018
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
06.12.2019 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 54 10,795 1
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 8 1,020 -2
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 10 0,002 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 32 0,368 0
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 2 10,800 0
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 16 13,123 -3
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 53 20,325 -2
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 49 1,600 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 66 0,628 -2
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 47 2,596 -1
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 68 4,272 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 0 0,930 0
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 8 0,981 0
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 100 4,850 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 137 3,072 -2
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 106 4,480 1
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 79 2,602 -2
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 95 1,200 4
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 78 2,300 2
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 77 17,716 -2
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 40 2,273 -5
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 164 2,966 -2

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 24 0,191 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 166 0,481 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 21 1,199 -1
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 99 0,364 -1
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 72 4,352 -2
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -10 0,410 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 70 0,330 -14
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 114 4,483 4

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 18 1,488 -1
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 79 6,744 -1
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 4 0,126 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 19 1,524 -1
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 21 0,483 -2
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 36 0,900 -1
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -55 7,520 0
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 10 0,000 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 68 3,865 -1
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -19 39,704 0
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 38 3,700 -1
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 158 51,708 -6
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 89 3,943 -3
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 75 2,340 -1
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 131 55,136 -3
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 101 72,297 5
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 65 4,000 -2
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 56 9,553 -3
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -50 10,796 -2

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 80 9,282 2
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 91 11,244 -8
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 53 0,980 0
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 20 n.a. 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 34 0,158 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 38 0,032 -1
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 51 0,600 0
51750 Струма с. Бобошево 1,718 21,282 215,000 78 7,060 0
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 35 n.a. 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 25 0,221 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 28 10,539 -3
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 18 0,735 -2
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 88 2,977 0
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 -93 22,325 -2
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 25 0,525 0

 

06.12.19

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -2 см до +2 см; за водосбора на р. Искър: от -13 см до +10 см; за водосбора на р. Вит: от -7 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм: от -9 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра: от -14 см до +12 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -4 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -14 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижили. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -3 см до +16 см; за водосбора на р. Марица: от -15 см до +7 см; за водосбора на р. Арда: от -14 см до +10 см, за водосбора на р. Бяла: от -6 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места: от -8 см до +4 см; за водосбора на р. Струма: от -5 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (06.12) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 07, 08 и 09.12.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (06.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 07, 08 и 09.12.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (06.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 07, 08 и 09.12.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (06.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 07, 08, 09, 10 и 11.12.2019 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (06.12) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (06.12) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (06.12) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (06.12) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 07.12, вследствие на валежи и очаквано снеготопене, са възможни незначителни повишения на водните нива в басейна, главно на притоците на р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов, Илия Димитров

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.