НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.

Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.

Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2019
подземните води 2019


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
25.09.2020 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 64 13,840 3
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 2 0,410 0
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 23 0,124 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 28 0,185 3
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 6 4,856 -14
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 8 8,580 0
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 35 12,900 0
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 46 1,450 1
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 50 0,400 0
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 41 1,606 -2
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 66 1,599 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 0 0,930 0
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 0 0,420 0
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 82 1,249 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 124 1,442 1
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 106 4,170 1
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 72 1,645 2
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 50 0,054 0
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 70 0,700 2
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 64 12,100 0
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 15 1,350 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 117 1,441 3

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 13 0,030 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 158 0,284 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 2 0,150 2
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 73 0,006 0
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 50 3,200 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -26 0,145 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 32 0,000 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 72 0,061 -4

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 -8 0,225 2
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 40 2,870 -1
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 8 0,155 1
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 18 0,940 2
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 22 0,515 1
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 28 0,300 0
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -68 4,854 -6
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 34 0,884 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 64 2,974 0
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -29 28,861 -1
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 34 2,586 9
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 138 34,861 0
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 89 3,746 -5
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 65 1,195 -1
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 110 33,500 1
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 90 43,000 2
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 38 1,134 6
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 34 2,952 14
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -94 0,667 0

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 58 3,590 0
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 71 5,227 0
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 51 0,608 0
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 22 0,024 1
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 34 0,124 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 38 0,018 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 50 0,650 0
51750 Струма с. Бобошево 1,718 21,282 215,000 70 3,530 2
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 30 0,468 1
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 24 0,200 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 17 7,686 2
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 10 0,140 0
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 74 1,130 0
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 -123 10,538 1
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 24 0,300 0

 

25.09.20

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива на р. Огоста при с. Бутан (от -49 см до +35 см); р. Малък Искър при гр. Етрополе (от -12 см до +15 см) и р. Искър при гр. Нови Искър (от -17 см до +20 см) и при гр. Роман (от -13 см до +11 см) са в резултат от работа на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Искър от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Вит с от -7 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +10 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -3 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води, като река Факийска в района на с. Зидарово е пресъхнала.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили несъществено в резултат на валежи. Регистрираните колебания на нивата на реките Арда при с. Вехтино (от -13 см до +19 см) и при с. Китница (от -16 см до +25 см), Марица при градовете Белово (от -11 см до +12 см), Въча при гр. Девин (от -91 см до +91 см) и Сазлийка при гр. Гълъбово (от -15 см до +20 см)са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +8 см; за водосбора на р. Марица от -7 см до +14 см; за водосбора на р. Арда от -8 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -3 см до +4 см и за водосбора на р. Струма от -3 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (25.09) речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. От обедните часове на 26.09, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия басейн, като значителни повишения се очакват във водосборите на реките разположени западно от р. Русенски Лом. На 27 и 28.09 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане през първия ден ще има повишения в средните и долните течения на основните реки западно от р. Русенски Лом.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 26.09 във водосборите на: р. Лом (р. Нечинска бара и по основната река); в горните части от водосбора на р. Огоста (р. Превалска, р. Мартиновска и по основната река) – в района на гр. Чипровци; р. Искър (в горните и средни части от водосбора – над яз. Искър, р. Бистрица Мусаленска, р. Урдина, р. Леви Искър, р. Бели Искър) – в района на гр. Самоков и гр. София; р. Вит (р. Тученица, р. Каменка, р. Катунецка, р. Черни Вит, р. Чернялка) – в района на гр. Тетевен, гр. Плевен; в долното течение на р. Осъм (р. Мечка).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.09.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (25.09) водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Вследствие на валежи от обедните часове на 26.09 ще има повишения на речните нива в целия водосбор. На 27.09 речните нива във водосбора ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в средните и долните части на основната река. На 28.09, вследствие на валежи, ще има нови незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.09.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (25.09) речните нива ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерните часове на 26.09, в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Малък Искър и р. Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.09.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (25.09) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи от следобедните часове на 26.09 ще има значителни повишения на речните нива, главно в горните части на водосбора (над гр. Габрово) и в притока р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. На 27 и 28.09 речните нива във водосбора ще се понижават, като в резултат на оттичане през първия ден ще има повишения в средните и долните части на основната река.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 26, 27, 28, 29 и 30.09.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (25.09) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 26.09 и на 29.09, вследствие на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре (25 и 26.09), в резултат на валежи, са възможни незначителни повишения на водните нива на реките от басейна. На 27 и 28.09 речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (25.09) речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на валежи от следобедните часове на 26.09 ще има значителни повишения на речните нива по-голяма част от басейна. По-съществени ще бъдат повишенията в горните части от водосбора на р. Арда (над с. Вехтино и в притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица), както и в Средногорските, Рилските и Родопските притоци на р. Марица и в горните части от водосбора на р. Тунджа (над яз. Жребчево). На 27.09 и 28.09 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане през първия ден ще има повишения в средните и долните части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 26.09 в горната част от водосбора на р. Марица (р. Тополница, р. Буновщица, р. Мътивир, р. Очушница, р. Гуцалска, р. Ибър р. Стара (Костенецка)) – в района на градовете Ихтиман, Костенец, Средногорие.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (25.09) речните нива в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Вследствие на валежи, от сутрешните часове на 26.09 ще има значителни повишения на речните нива в целия басейн. На 27.09 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в средните и долните части на основните реки. На 28.09 в резултат на валежи ще има нови краткотрайни повишения на речните нива в басейна.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения през деня и вечерта на 26.09 в средната и долна част от водосбора на р. Струма (р. Илийна, р. Сушичка, р. Потока, р. Джерман, р. Рилска, р. Бистрица (Благоевградска), р. Хърсовска, р. Градевска, р. Осеновска, р. Бистрица (Санданска), р Мелнишка, р. Пиринска Бистрица, р. Цапаревска, р. Лебница, р. Струмешница, р. Петричка и по основната река) - в района на гр. Дупница, гр. Благоевград, гр. Кресна, гр. Сандански, гр. Мелник, гр. Петрич, както и в горната и долна част от водосбора на р. Места (р. Бяла Места, р. Торишка, р. Вотрачка, р. Белишка, р. Исток, р. Вищерица, р. Добринишка, р. Канина, р. Туфча, р. Неврокопска, р. Честна и по основната река) – в района на гр. Якоруда, гр. Разлог, гр. Банско, гр. Гоце Делчев.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Валерия Йорданова, инж. Георги Кошинчанов

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.