НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2018
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
17.01.2020 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 49 10,051 0
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 5 0,825 0
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 19 0,045 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 31 0,300 0
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 18 6,900 2
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 10 10,700 -3
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 50 19,000 0
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 57 2,075 1
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 67 0,657 -2
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 n.a. n.a. n.a.
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 68 4,272 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 0 0,930 0
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 8 0,981 -4
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 100 4,850 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 134 2,669 0
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 103 4,090 -2
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 74 1,892 -1
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 65 0,178 -1
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 74 1,300 -2
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 74 15,635 0
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 36 2,001 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 142 2,205 0

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 24 0,191 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 170 0,740 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 11 0,551 0
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 102 0,732 0
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 62 2,666 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -12 0,385 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 64 0,228 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 86 1,649 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 13 1,036 1
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 68 5,253 -2
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 4 0,126 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 19 1,524 7
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 17 0,394 -2
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 36 0,900 0
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -58 6,538 0
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 10 0,000 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 64 3,326 -71
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -35 22,800 0
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 34 3,000 0
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 136 33,276 2
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 84 3,447 -2
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 69 1,639 1
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 111 34,331 -1
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 87 35,581 0
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 55 2,050 0
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 41 4,639 -1
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -71 3,182 -1

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 70 6,140 -2
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 84 8,900 0
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 48 0,605 0
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 22 n.a. 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 32 0,125 -2
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 35 0,016 -1
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 52 0,700 0
51750 Струма с. Бобошево 1,718 21,282 215,000 75 5,438 0
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 35 0,920 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 24 0,198 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 26 10,666 0
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 16 0,535 0
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 88 2,977 0
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 -95 20,750 0
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 24 0,300 -1

 

17.01.20

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -7 см до +7 см; за водосбора на р. Искър: от -13 см до +10 см; за водосбора на р. Вит: от -8 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм: от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра: от -15 см до +16 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -1 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

• р. Искър в района на с Бели Искър – Ледена покривка;

• р. Палакария в района на с. Рельово – Брегови лед;

• р. Черни Вит в района на с. Черни Вит – Брегови лед;

• р. Осъм в района на гр. Троян – Брегови лед.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Измененията на нивото на р. Марица при гр. Белово (от -18 см до +21 см), на р. Въча при гр. Девин (от -94 см до +22 см) и на р. Арда при с. Китница (от -16 см до +19 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -6 см до +14 см; за водосбора на р. Марица: от -13 см до +13 см; за водосбора на р. Арда: от -4 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места: от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Струма: от -5 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

• р. Бистрица (Соволянска) в района на с. Гърляно – Ледена покривка.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (17.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20.01.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (17.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20.01.2020 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (17.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20.01.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (17.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 18, 19, 20, 21 и 22.01.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (17.01) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (17.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (17.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (17.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов, Илия Димитров

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.