НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

П Р О Т Е С Т

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Самоков 03.07.2017 г.
С.Нивянин 05.05.2017 г.
С.Лиляче 05.05.2017 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2016
подземните води 2017


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
17.06.2018 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с.Василковци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с.Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста Бутан 2,000 18,273 735,000 95 25,281 -16
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 39 6,921 -7
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 38 0,760 -2
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 50 1,300 -2
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 67 39,365 13
18560 Малки Искър с.Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър гр. Роман 8,000 49,874 1 102,000 n.a. n.a. n.a.
18850 Искър с.Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 120 70,000 28
21350 Черни Вит с.Черни Вит 0,270 2,673 195,000 67 3,300 -1
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 99 5,072 -16
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 n.a. n.a. n.a.
21800 Вит Търнене 0,150 11,925 572,000 90 32,000 10
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 15 3,350 -7
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 34 5,206 -6
22800 Осъм с.Изгрев 0,200 11,017 285,000 140 9,600 36
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 n.a. n.a. n.a.
23700 Янтра В.Търново 0,259 11,656 944,000 124 10,804 -21
23400 Джулюница с.Джулюница 0,070 7,044 575,000 97 7,472 -10
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 91 0,771 3
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 96 11,605 n.a.
23850 Янтра Каранци 3,400 42,043 1 925,000 123 57,902 33
31550 Черни Лом с.Широково 0,500 3,444 161,489 52 3,181 0
31830 Русенски Лом с.Божичен 0,836 5,450 63,000 202 4,500 -10

Черноморски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 50 0,875 n.a.
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 n.a. n.a. n.a.
43400 Врана с.Надарево 0,480 2,922 110,000 n.a. n.a. n.a.
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 n.a. n.a. n.a.
43800 Камчия с.Гроздьово 0,961 15,631 418,000 98 10,124 -2
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -2 0,500 0
82850 Факийска река с.Зидарово 0 3,866 288,000 82 0,985 0
83620 Ропотамо с.Веселие 0 1,366 279,000 112 0,430 0

Източнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа c.Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 36 3,320 7
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 92 8,837 3
71650 Марица с.Радуил 0,012 0,302 32,349 6 0,152 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 23 1,476 -4
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 35 1,620 5
71480 Тополница с.Поибрене 0,400 5,761 399,897 76 15,338 30
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -44 8,663 -2
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 51 2,160 -1
72340 Въча Девин - м.Забрал 1,250 9,772 301,705 86 7,026 -86
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -8 49,305 8
72460 Чепеларска река с.Бачково 0,779 8,622 361,500 68 10,050 4
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 158 56,017 6
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 147 11,928 3
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 74 1,774 2
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 130 54,300 8
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 100 71,900 7
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 70 1,775 2
61700 Арда с.Вехтино 0,920 13,680 672,000 60 13,800 -8
61500 Върбица сп.Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -63 4,776 18

Западнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м.Момина кула 1,280 15,398 334,000 118 31,570 -4
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 144 34,254 -10
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 57 1,468 -5
51370 Бистрица (Соволян.) с.Гърляно 0,001 0,408 13,320 n.a. n.a. n.a.
51371 Бистрица (Сов.) лк с.Гърляно 0 0,280 0,770 52 0,438 0
51100 Речица с.Ваксево 0 0,332 15,280 48 0,140 -1
51410 Елешница с.Ваксево 0,150 2,420 58,600 78 5,927 -2
51750 Струма с.Бобошево 1,718 21,282 215,000 109 23,282 -5
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 71 6,327 -1
51510 Сушицка река с.Полена 0,025 0,620 18,750 32 0,685 -3
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 85 41,102 -8
51550 Лебница с.Лебница n.a. n.a. n.a. 22 0,860 0
51560 Струмешница с.Струмешница 0,050 3,679 52,400 98 4,721 10
51880 Струма с.Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -30 62,500 -2
51590 Пирин.Бистрица с.Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 20 0,265 0

 

17.06.18

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се повишили, вследствие на валежи и оттичане. По-значителни изменения, вследствие на валежи и оттичане са отчетени по основната река Искър (при гр. Нови Искър - -59/+78 см, при с. Ребърково - -33/+43 см, при с. Ореховица - -9/+33см) и в долните течения на р. Вит (при с. Биволаре - -27/+33 см) и р. Янтра (при с. Каранци - -8/+40 см). В останалата част от басейна водните нива са с изменение в граници от -18 см до +18 см. Водните количества в средното и долно течение на р. Искър са около праговете за високи води, а в останалата част от басейна около и над праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива са останали без съществени изменения. Регистрирани са понижения на водните нива в реките от басейна до -2 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие, водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се повишили вследствие на валежи. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по р. Въча (-132/+130 см), р. Тополница при с. Поибрене (-23/+26см) и р. Марица при гр. Плодвив (-25/+38 см). По-значителни колебания в резултат на валежи са отчетени на р. Беленска при гара Чумерна (-50/+67 см) р. Тунджа при гр. Павел баня (-6/+24 см) и р. Харманлийска при гр. Харманли (-22/+24 см). Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -19 см до +18 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие, водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -13 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (17.06) в следобедните и вечени часове в резултат на валежи, са възможни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките в басейна и във водосборите на добруджанските реки. На 18.06, вследствие на валежи, в следобедните и вечерни часове ще има повишения на речните нива в целия басейн. През нощта на 18 срещу 19.06 значителни повишения ще има само в реките западно от р. Искър, в резултат на валежи. На 19 и 20.06 речните нива ще се понижават, като на 19.06 в резултат на оттичане повишения ще има все още в долните течения на основните реки от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20.06.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (17.06) речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните чати на основната река. На 18.06 в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на водните нива в целия водосбора. По-значителни повишения се очакват във водосборите на: р. Владайска, р. Банкенска, над яз. Панчарево, р. Искрецка и р. Малък Искър. На 19 и 20.06, в следствие на оттичане, повишения на водните нива ще има в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 18, 19 и 20.06.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. От днес речните нива във водосбора ще започнат да се понижават. Вследствие на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива във вечерните часове на 18 и на 19.06. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 18, 19, 20 и 21.06.2018 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (17.06) и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще се повишават, вследствие на валежи, като в периода от 18.06 до 20.06 се очакват по-значителни повишения. На 21.06 речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (17.06) в следобедните и вечерни часове ще има повишения на речните нива в целия басейн, по-значителни във водосборите на р. Батова, Провадийска река и р. Камчия. След временно понижиние през нощта срещу 18.06,от обедните часове на 18.06 ще започнат нови повишения на водните нива в реките от басейна, в резултат от валежи. По-значитени е възможно да са те във водосборите на р. Батова, Провадийска река както и в реките южно от р. Русокастренска. На 19 и 20.06 речните нива в басейна ще се понижават като на 19.06 като все още ще има повишения в долните части на основните реки, вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес 17 и 18.06, в следобедните и вечерни часове, повишения на водните нива ще има отново в целия басейн, като по-съществени ще бъдат те в планинските притоци на р. Марица и в горните части от водосбор на р. Арда. На 19 и 20.06 речните нива в басейна ще се понижават като в резултат на оттичане, все още ще има повишения на речните нива в средното и долно течение на р. Марица и р. Тунджа.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 18.06.2018 г. - в горните части от водосбора на р. Марица – притоците ѝ р. Крива, р. Яденица и в горните части на старопланинските притоци на р. Марица (р. Мъти Вир, р. Тополница, р. Луда Яна).

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

- Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

- Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн Днес и утре (17 и 18.06), в следобедните и вечерни часове, ще има по-значителни повишения на речните нива в басейна - в рилските и пиринските притоци на р. Места и на р. Струма, както и в десните притоци на р. Струма (р. Цапаревска, р. Лебница и р. Струмешница) както и във водосбора на р. Доспат. На 19.06 отново в следобедните и вечерни часове са възможни краткорайни повишения в рилските и пиринските притоци на р. Струма и р. Места, както и в долните течения на основните реки в резултат на оттичане. На 20.06 речните нива в басейна ще се понижават.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в следобедните часове на 17.06.2018 г. - във водосборите на р. Цапаревкса и р. Лебница (притоци на р. Струма); в следобедните часове на 18.06.2018 г. - във водосборите на р. Рислка, р. Благоевградска Бистрица, р. Градевска (притоци на р. Струма); във водосборите на р. Белишка, р. Вотрачка, р. Исток (притоци на р. Места); във вечерните часове на 18.06.2018 г. - във водосборите на р. Дяволска и р. Влахинска (притоци на р. Струма);

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.