НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
19.01.2022 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 32 2,479 0
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 77 15,523 1
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 78 22,460 11
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 20 3,550 3
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 16 0,021 -2
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 44 1,091 -2
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 42 15,628 0
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 30 3,100 0
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 37 25,643 -1
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 76 35,066 -1
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 46 2,450 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 75 0,580 1
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 62 6,562 2
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 74 7,700 -2
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 10 2,500 -3
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 28 3,879 0
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 124 6,933 2
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 147 5,003 -1
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 125 9,500 -4
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 94 3,446 -6
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 87 0,604 0
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 82 4,137 -2
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 123 38,031 1
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 43 2,576 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 182 4,522 0

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 29 0,235 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 180 1,464 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 28 1,718 0
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 114 0,600 1
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 119 2,865 -2
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 80 6,124 -1
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 40 0,247 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 104 2,937 -6
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 122 1,682 -2

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 22 2,466 0
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 124 11,331 -17
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 5 0,086 -1
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 39 4,402 -8
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 19 0,432 -5
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 59 6,859 -1
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -25 18,930 -7
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 10 0,000 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 154 35,331 -1
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 7 67,763 3
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 60 10,000 -4
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 216 105,663 2
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 180 17,194 -3
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 125 9,550 -6
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 181 128,690 -5
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 133 169,461 -5
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 74 5,781 0
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 67 12,819 -7
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -32 22,500 -3

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 n.a. n.a. n.a.
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 98 13,635 -4
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 57 1,546 -1
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 26 0,130 2
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 46 0,316 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 34 0,014 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 56 1,360 0
51750 Струма с. Бобошево 1,718 21,282 215,000 93 18,147 -1
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 38 1,710 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 73 2,748 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 58 27,232 0
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 26 2,141 -4
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 118 9,032 0
51880 Струма с. Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -60 31,300 -1
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 21 0,272 1

 

19.01.22

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата на р. Огоста при с. Кобиляк (от -11 см до +21 см) и при с. Бутан (от -23 см до +22 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения в комбинация със снеготопене. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава с до ±1 см; за водосбора на р. Лом от -1 см до +2 см; за водосбора на р. Огоста от -4 см до +3 см; за водосбора на р. Искър от -12 см до +9 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм с до ±6 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +5 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Ледови явления във водосбора:

- р. Искър в района на с. Бели Искър - подприщване на водния стоеж от ледови явления;

- р. Бистрица(Мусаленска) в района на лет. Боровец - брегови лед;

- р. Палакария в района на с. Рельово - брегови лед.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -4 см до +7 см; за водосбора на р. Камчия от -6 см до +4 см; за водосбора на р. Айтоска с до ±1 см; за водосбора на р. Факийска с до -6 см; за водосбора на р. Ропотамо с до ±3 см; за водосбора на р. Велека от -6 см до +2 см. Водните количества на по-голяма част от реките в басейна са под праговете за средни води. С водни количества над праговете за средни води са водните количества на р. Факийска при с. Зидарово и на р. Ропотамо при с. Веселие.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата на р. Тунджа при гр. Баня (с до ±51 см), р. Въча при гр. Девин (с до ±85 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -19 см до +25 см; за водосбора на р. Марица от -12 см до +9 см; за водосбора на р. Арда от -9 см до +3 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества по основното течение на р. Марица след гр. Пловдив, в притоците ѝ р. Въча при гр. Девин и р. Харманлийска при гр. Харманли, както и р. Върбица при сп. Джебел (приток на р. Арда).

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки от басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -4 см до +1 см; за водосбора на р. Струма от -6 см до +3 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са реките Сушицка при с. Полена и Струмешница при с. Струмешница.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (19.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.01.2022 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (19.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.01.2022 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (19.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.01.2022 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (19.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на р. Черни Лом на 20, 21, 22, 23 и 24.01.2022 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (19.01) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (19.01) и през следващите три дни водните нива на реките от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.01.2022 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (19.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества за водосбора на р. Факийска на 20, 21, 22, 23 и 24.01.2022 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (18.01) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (19.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (19.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Валерия Йорданова, инж. Весела Стоянова

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.