НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2018
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
19.11.2019 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 55 11,000 0
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 8 1,020 3
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 20 0,036 -2
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 30 0,280 -2
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 -12 7,248 0
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 8 10,204 -2
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 47 17,771 -3
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 46 1,450 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 60 0,474 0
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 43 1,900 2
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 68 4,272 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 0 0,930 0
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 2 0,500 0
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 100 4,850 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 132 2,425 3
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 105 4,300 0
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 77 2,313 0
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 65 0,178 0
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 74 1,300 0
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 76 16,996 0
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 38 2,132 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 154 2,629 -2

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 24 0,191 1
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 166 0,481 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 18 0,982 0
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 98 0,290 -3
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 72 4,352 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -10 0,410 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 42 0,000 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 74 0,729 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 0 0,380 -1
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 62 4,564 -2
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 6 0,162 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 10 0,960 -4
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 21 0,483 -2
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 38 1,213 0
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -55 6,111 -4
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 10 0,000 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 74 5,089 14
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -17 38,696 -15
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 35 3,134 5
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 154 53,783 -8
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 104 6,259 -2
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 69 1,639 -4
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 133 58,792 17
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 96 61,200 7
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 62 3,365 10
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 53 8,432 10
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -66 4,491 6

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 76 7,892 4
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 88 10,202 2
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 49 0,835 0
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 22 n.a. 2
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 37 0,218 6
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 38 0,032 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 51 0,600 0
51750 Струма с. Бобошево 1,718 21,282 215,000 76 6,205 0
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 34 n.a. 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 25 0,221 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 27 9,846 1
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 16 0,535 0
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 82 2,025 0
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 -95 20,702 0
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 24 0,445 -1

 

19.11.19

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Искър: от -9 см до +12 см; за водосбора на р. Вит: от -6 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм: от -5 см до +2 см; за водосбора на р. Янтра: от -10 см до +11 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -7 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивото на р. Въча при м. Забрал (с от -88 см до +92 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. В резултат на оттичане е регистрирано повишаване на водното ниво на р. Марица в долното и течение с до +21 см. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Марица: от -18 см до +13 см; за водосбора на р. Арда: от -18 см до +18 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Струма от -8 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Г.Спанчево е над прага за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (19.11) речните нива ще са без съществени изменения. В резултат на валежи от следобедните и вечерни часове утре 20.11.2019г до сутрешните часове на 21.11.2019г. са възможни незначителни повишения на водните нива на реките в басейна източно от р. Искър. На 22.11.2019г. речните нива ще са останат без изменение или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (19.11) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.11.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (19.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи във вечерните часове на 20.11 са възможни незначителни повишения на водните нива в горните и средните части на водосбора. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (19.11) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. През следващите 3 дни вследствие на валежи речните нива във водосбора ще се повишат незначително. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22, 23 и 24.11.2019 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (19.11) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (19.11) и утре нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения или ще се понижават. На 21.11 в резултат на валежи речните нива в басейна ще се повишават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (19.11) и утре през деня речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от следобедните часове утре 20.11.2019г до следобедните часове на 22.11.219г. ще има повишения на водните нива на реките в басейна, като по съществени ще са от вечерните часове на 21.11.2019г. във водосбора от долното течение на р. Марица, р.Арда и р. Бяла. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Вследствие на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 20.11.2019 г. във водосбора на р. Арда (горното течение по основната река ) и през нощта на 21.11 срещу 22.11.2019г във водосбора на р. Бяла и р Арда(р. Крумовица и р. Марешница) .

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (19.11) и утре през деня речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от следобедните часове утре 20.11.2019г ще има повишения на водните нива на реките в басейна. В следобедните часове на 21.11.219г в резултат на валежи повишения ще има в долното течение на р. Струма и във водосборите на р. Места, р. Доспат и р. Пиринска бистрица. На 22.11 нивата на реките в басейна ще се понижават или ще останат без изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Вследствие на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 20.11.2019 г. във водосборите на р. Места ( р.Неврокопска);

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Станислав Дарачев, Илия Димитров

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.