НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.

Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.

Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2018
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
31.05.2020 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 62 13,120 -3
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 42 9,450 -2
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 41 0,852 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 40 0,759 0
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 50 15,665 0
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 40 32,000 -3
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 82 39,174 0
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 50 1,650 -2
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 102 5,644 -24
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 87 17,348 26
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 90 18,000 18
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 26 6,484 -6
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 42 7,390 2
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 120 4,398 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 145 4,153 -1
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 118 8,198 -1
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 90 5,137 1
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 57 0,110 -5
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 86 5,732 0
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 111 47,253 -6
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 28 1,760 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 152 2,823 2

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 n.a. n.a. n.a.
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 n.a. n.a. n.a.
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 n.a. n.a. n.a.
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 113 1,890 1
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 60 4,410 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -21 0,162 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 70 0,300 -4
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 94 0,161 -2

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 33 2,913 1
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 51 3,608 1
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 6 0,080 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 21 1,380 -3
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 21 0,483 0
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 50 4,300 -1
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -52 8,544 0
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 42 1,317 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 73 4,554 -1
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -23 35,349 -4
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 46 5,236 -1
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 156 50,029 -4
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 112 7,330 -5
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 77 2,578 2
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 127 50,687 -8
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 100 69,500 -1
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 56 1,846 0
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 n.a. n.a. n.a.
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -26 24,516 30

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 88 12,593 -2
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 108 18,170 0
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 55 1,008 -1
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 24 0,073 -2
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 50 0,440 -4
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 44 0,123 1
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 56 1,290 1
51750 Струма с. Бобошево 1,718 21,282 215,000 82 8,780 -2
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 52 4,071 -2
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 30 0,531 2
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 61 25,940 -1
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 20 0,932 -2
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 90 3,310 0
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 -84 27,557 0
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 26 0,410 0

 

31.05.20

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили незначително вследствие на оттичане или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата на р. Огоста при с. Бутан (от -10 см до +10 см) и на река Искър в средното и долно течение (от -17 см до +17 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения и валежи. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Искър от -9 см до +5 см; за водосбора на р. Вит от -24 см до +45 см; за водосбора на р. Осъм от -14 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води, само водните количества на р. Искър при с. Бели Искър и р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец, р. Вит при с. Крушовица и с. Търнене са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -3 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили незначително вследствие на валежи или са останали без съществени изменения. В резултат на валежи във водосбора на р. Арда са регистрирани повишения на речните нива при наблюдателните пунктове – р. Бяла при гр. Смолян (с 21 см), р. Черна при с. Търън (с 25 см), р. Върбица при с. Върли дол (с 43 см) и при сп. Джебел (с 31 см). Регистрираните изменения на нивата на реките Въча при гр. Девин (от -86 см до +85 см), Марица при гр. Белово (от -63 см до +63) и при гр. Пазарджик (от -11 см до +12), р. Стряма при Трилистник (от -14 см до +21 см), Арда при с. Китница (от -11 см до +21 см) и Тунджа при с. Баня (от -42 см до +42 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -2 см до +2 см; за водосбора на р. Марица от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Арда от -24 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Върбица при сп. Джебел е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -5 см до +4 см и за водосбора на р. Струма от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Джерман при гр. Дупница е над прага за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (31.05), в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките, главно в горните части от водосборите на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. На 01, 02 и 03.06 речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения, като: в резултат на оттичане на 01.06 са възможни повишения в долните течения на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра; в резултат на валежи на 02.06 са възможни незначителни повишения във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 01, 02 и 03.06.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (31.05) и през следващите три дни водните нива на реките от водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 01, 02 и 03.06.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (31.05), в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в горните части на водосбора (над яз. Искър. През следващите три дни водните нива на реките от водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане ще има повишения в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 01, 02 и 03.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (31.05) и утре водните нива на реките от водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 02.06 ще има незначителни повишения на водните нива на реките от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 01, 02, 03, 04 и 05.06.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (31.05) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 02.06 ще има незначителни повишения на водните нива на реките от водосбора.Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (31.05) и през следващите два дни, в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. По-съществени ще бъдат повишенията на 31.05 и 02.06 във водосборите на р. Камчия (в притока ѝ р. Луда Камчия), Севернобургаските реки и реките южно от р. Ропотамо. На 03.06 водните нива на реките от водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (31.05) и през следващите два дни, в резултат на валежи, се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. По-съществени ще са повишенията: днес (31.05) в горното течение на р. Тунджа (в притоците ѝ над над яз. Жребчево и в района над гр. Сливен), в рило-родопските притоци на р. Марица (в района на гр. Асеновград); на 01.06 в родопските притоци на р. Марица (в района на гр. Девин) и в горното течение на р. Арда (в района на гр. Смолян и гр. Рудозем); на 02.06 в горното течение на р. Арда (в района на гр. Смолян и в горните течения на притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица). На 03.06 водните нива на реките от водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (31.05) и утре, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. По-съществени ще бъдат повишенията днес (31.05) във водосборите на р. Доспат, р. Места (в притоците ѝ р. Ръждавица, р. Златарица, р. Добринишка, р. Безбожка, р. Ретиже, р. Граднишка, р. Лъкенска) и в средното и долното течение на р. Струма (по основната река и в притоците ѝ р. Сушичка, р. Цапаревска, р. Лебница и р. Струмешница); на (01.06) във водосбора на р. Доспат, р. Места (в долното течение на основната река и в притоците ѝ р. Добринишка, р. Безбожка, р. Ретиже) и р. Пиринска Бистрица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Валерия Йорданова, инж. Снежанка Балабанова

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.