НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2018
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
23.10.2019 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 24 1,350 2
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 50 2,500 0
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 57 11,586 -1
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 1 0,630 0
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 20 0,036 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 26 0,165 0
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 -12 7,248 0
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 25 1,050 0
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 7 10,000 1
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 38 14,585 0
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 46 1,450 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 57 0,400 -1
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 44 2,044 1
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 68 4,272 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 0 0,930 0
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 0 0,440 0
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 100 4,850 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 136 2,931 0
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 105 4,300 0
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 76 2,176 2
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 62 0,150 1
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 70 0,850 0
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 70 13,100 0
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 36 2,001 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 144 2,278 0

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 20 0,160 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 162 0,285 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 14 0,733 0
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 117 0,739 0
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 92 0,116 0
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 72 4,352 -2
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -24 0,264 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 42 0,000 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 66 0,275 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 -5 0,100 0
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 52 3,550 0
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 5 0,140 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 6 0,833 0
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 20 0,457 0
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 33 0,613 1
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -62 4,440 0
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 22 0,202 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 60 3,017 0
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -32 25,481 3
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 25 2,258 -1
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 128 37,467 0
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 80 3,200 0
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 70 1,750 -2
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 108 39,500 -3
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 87 42,066 0
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 46 0,835 -1
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 21 1,720 -1
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -87 1,211 0

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 60 3,920 0
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 71 5,400 0
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 50 0,860 0
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 21 n.a. 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 36 0,198 8
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 38 0,032 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 49 0,437 0
51750 Струма с. Бобошево 1,718 21,282 215,000 72 4,650 0
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 34 n.a. 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 23 0,145 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 18 7,520 -1
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 14 0,385 0
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 72 0,800 0
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 -109 9,950 -1
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 24 0,445 0

 

23.10.19

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на: р. Малък Искър при гр. Етрополе (от -16 см до +17 см) и р. Осъм при гр. Ловеч (от -11 см до +20 см). Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са: за водосбора на р. Огоста: от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Искър: от -8 см до +10 см; за водосбора на р. Вит: от -9 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм: от -9 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра: от -9 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -2 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -5 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, като р. Факийска в района на с. Зидарово е пресъхнала.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Въча при м. Забрал (от -96 см до +96 см) и р. Арда при с. Китница (от -32 см до +31 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са: за водосбора на р. Тунджа: от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Марица: от -4 см до +8 см; за водосбора на р. Арда: от -3 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Струма от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (23.10) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.10.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (23.10) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.10.2019 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (23.10) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.10.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (23.10) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 24, 25, 26, 27 и 28.10.2019 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (23.10) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (23.10) и през следващите три дни водните нива на реките от басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (23.10) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (23.10) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов, инж. Мария Бонева

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.