НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
01.12.2021 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 30 2,050 5
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 65 9,000 4
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 67 17,290 11
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 11 1,522 -14
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 26 0,201 -1
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 42 1,953 -4
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 37 13,937 -23
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 44 31,627 -16
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 97 49,980 44
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 49 2,600 -1
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 74 0,540 -7
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 68 8,348 15
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 72 6,400 2
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 2 1,235 -4
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 24 3,127 4
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 100 2,935 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 131 1,762 -1
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 115 4,200 3
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 96 3,707 17
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 85 0,542 5
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 76 2,226 4
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 99 24,449 13
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 40 2,400 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 178 4,279 2

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 26 0,175 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 164 0,405 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 19 1,030 3
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 116 0,690 1
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 108 1,253 5
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 78 5,897 8
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -15 0,251 1
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 60 0,072 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 104 0,362 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 8 1,104 0
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 92 6,944 1
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 6 0,139 -1
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 20 1,795 -2
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 27 0,820 -7
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 40 1,940 -3
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -50 9,620 3
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 22 0,269 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 155 35,936 75
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -9 42,570 7
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 39 4,269 -6
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 172 61,605 4
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 104 4,377 3
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 70 1,750 -4
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 119 41,995 -6
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 100 63,800 0
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 64 3,950 -8
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 73 15,235 7
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -44 13,934 13

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 94 16,245 -10
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 116 19,598 -13
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 55 1,204 -7
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 32 0,511 -14
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 38 0,176 8
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 45 0,282 -1
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 74 4,628 -14
51750 Струма с. Бобошево 1,718 21,282 215,000 100 22,350 -4
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 38 1,710 1
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 33 0,774 -5
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 n.a. n.a. n.a.
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 29 2,854 5
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 98 4,721 -2
51880 Струма с. Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -41 42,730 19
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 21 0,272 -1

 

01.12.21

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са се повишили в резултат на валежи и снеготопене. Регистрираните колебания на нивата в средното и долното течение на р. Огоста (от -17 см до +18 см), в средното течение на р. Искър (от -33 см до +18 см) и на р. Малък Искър при гр. Етрополе (от -18 см до +15 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения в комбинация с валежи и снеготопене. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава с до ±1 см; за водосбора на р. Лом от -1 см до +5 см; за водосбора на р. Огоста от -4 см до +8 см; за водосбора на р. Искър от -10 см до +44 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +15 см; за водосбора на р. Осъм от -10 см до +28 см; за водосбора на р. Янтра от -6 см до +18 см; за водосбора на р. Русенски Лом с до ±3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са се повишили в резултат на валежи. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска с до ±12 см; за водосбора на р. Камчия от -5 см до +10 см; за водосбора на р. Айтоска от -9 см до +13 см; за водосбора на р. Ропотамо от -1 см до +12 см; за водосбора на р. Велека от -2 см до +6 см; в останалата част от басейна без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са се повишили незначително в резултат на валежи или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата на реките р. Въча при гр. Девин (от -81 см до +78 см), р. Тополница при с. Поибрене от -43 см до +41 см и Арда при с. Китница (от -6 см до +14 см) и с. Вехтино (от -9 см до +16 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения в комбинация с валежи. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -9 см до +10 см; за водосбора на р. Марица от -9 см до +11 см; за водосбора на р. Арда от -24 см до +19 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води, като водното количество на р. Въча при м. Забрал е над прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -20 см до +7 см; за водосбора на р. Струма от -15 см до +22 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и над праговете за средни води, като водното количество на р. Елешница при с. Ваксево е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (01.12) и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като в резултат на снеготопене ще има краткотрайни повишения на водните нива в планинските части на реките от басейна. През нощта на 03 срещу 04.12, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива във водосборите на реките източно от р. Осъм. През деня на 04.12 речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 02, 03 и 04.12.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (01.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора щя се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на снеготопене ще има краткотрайни повишения на нивата в следобедните часове. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 01, 02 и 03.12.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (30.11) в резултат на оттичане повишения на речните нива ще има в долното течение на основната река. През следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на снеготопене ще има краткотрайни повишения в следобедните часове. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 02, 03 и 04.12.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (01.12) и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на снеготопене ще има краткотрайни повишения в следобедните часове. През нощта на 03 срещу 04.12, в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива във водосбора. През деня на 04.12 речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на р. Черни Лом на 02, 03, 04, 05 и 06.12.2021 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (01.12) и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През нощта на 03 срещу 04.12, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива във водосбора. В периода 04-06.12 речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (01.12) и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През нощта на 03 срещу 04.12 и през деня на 04.12, в резултат на валежи ще има повишения на водните нива в реките в целия басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 02, 03 и 04.12.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (01.12) и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, речните нива във водосбора ще се повишат през нощта на 03 срещу 04.12 и на 04.12. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества за водосбора на р. Факийска на 02, 03, 04, 05 и 06.12.2021 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (01.12) и през следващите два дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи повишения на речните нива във водосбора ще има на 04.12. в периода 05-06.12 речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (01.12) и през следващите два дни, речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на снеготопене ще има краткотрайни повишения в следобедните часове във водосборите на планинските притоци на р. Места и р. Тунджа. В резултат на валежи през нощта на 03 срещу 04.12 ще има повишения на речните нива в средните и долните части от водосборите на р. Тунджа и р. Марица, и в целия водосбор на р. Арда. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (01.12) и утре нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения, като в резултат на снеготопене ще има краткотрайни повишения в следобедните часове. На 03.12 през деня в резултат на снеготопене ще има повишения на речните нива в басейна. От вечерните часове на 03 и през нощта срещу 04.12, в резултат на валежи, ще има повишения, като по-съществени ще са те в долните течения на р. Места и р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Весела Стоянова, инж. Валерия Йорданова

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.