НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2017
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
18.06.2019 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 83 20,789 22
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 44 9,113 5
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 40 0,757 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 32 0,368 -3
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 30 21,745 30
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 28 20,312 -2
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 71 31,677 3
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 52 1,736 3
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 88 2,376 -2
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 55 4,500 -2
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 78 10,307 -2
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 20 4,750 -2
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 40 6,800 0
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 140 11,450 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 138 3,221 -1
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 126 11,718 -5
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 115 14,000 -3
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 96 1,331 10
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 88 6,544 -2
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 137 72,085 2
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 110 11,329 20
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 242 8,222 4

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 36 0,368 -2
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 182 1,888 4
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 96 7,164 73
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 128 5,972 8
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 90 8,364 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -13 0,372 -3
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 72 0,364 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 75 0,790 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 34 3,126 -1
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 81 7,058 -3
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 4 0,126 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 18 1,444 -2
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 22 0,515 0
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 66 8,686 3
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -35 13,600 28
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 55 2,135 4
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 71 4,439 0
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -22 33,311 1
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 38 3,700 -1
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 152 52,431 -2
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 124 9,823 -7
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 73 2,099 -2
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 132 57,722 -4
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 99 69,125 -3
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 53 1,711 -1
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 36 3,443 -2
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -80 1,836 -2

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 94 15,405 -2
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 108 17,633 2
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 56 1,290 0
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 22 n.a. -2
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 54 0,574 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 44 0,086 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 58 1,410 0
51750 Струма с. Бобошево 1,718 21,282 215,000 84 9,700 -4
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 71 6,582 7
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 29 0,395 1
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 60 25,400 0
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 32 2,547 10
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 88 2,977 2
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 -67 45,566 2
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 24 0,445 2

 

18.06.19

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са останали без съществена промяна, а в резултат на валежи по-съществено са се повишавали нивата на реките Огоста при с. Бутан (с 24 см.), Искър при гр. Нови Искър (с 62 см.), Черни Вит при с. Черни Вит (с 34 см.), Голяма река при гр. Стражица (с 49 см.), Янтра при с. Каранци (с 29 см.) и Черни Лом шри с. Широково (с 68 см.). Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -6 до +24 см, р. Искър от -27 см до +62 см, за водосбора на р. Вит от -20 см до +34 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра от -33 см до +49 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -5 см до +68 см. Водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в басейна са около праговете за средни води. С водни количества над праговете за високи води са реките Искър при с. Бели Искър, Мусаленска Бистрица при лет. Боровец, Джулюница при с. Джулюница, Янтра при с. Каранци, Черни Лом при с. Широково и Русенски Лом при с. Божичен.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. В резултат на валежи е регистрирано значително повишение на нивото на р. Врана при с. Надарево (със 73 см.), като реката е излязла от коритото си в района на гр. Търговище. При останалите измервателни пунктове отчетените колебания на речните нива са от -11 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Врана при с. Надарево, където водното количество е над прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валежи по-съществено се е повишило нивото на р. Марица в средното течение - при гр. Пазарджик с 40 см. и гр. Пловдив с 25 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките Въча (±85 см при гр. Девин и -30/+27 см при гр. Кричим) и Марица при гр. Белово (от -87 до +89 см). Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -12 см до +9 см; за водосбора на р. Марица от -22 см до +40 см; за водосбора на р. Арда от -14 см до +17 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Краткотрайни повишения в резултат на валежи са регистрирани във водосбора на р. Струма, по-съществено при гр. Дупница (с 27 см.). Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -6 см до +3 см, а за водосбора на р. Струма от -14 см до +27 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Джерман при гр. Дупница, където водното количество е над прага за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (18.06) до края на деня, в резултат на валежи се очакват известни повишения на нивата на наблюдаваните реки. През следващите три дни речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават, като вследствие на валежи са вероятни краткотрайни повишения на водните нива утре до обяд в поречията западно от р. Вит, а на 20.06 в следобедните часове във водосбора на р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 19, 20и 21.06.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (18.06) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, днес и утре са възможни краткотрайни, незначителни повишения на речните нива в средните и долните части от водосбора.Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 19, 20и 21.06.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (18.06) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 19, 20 и 21.06.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (18.06) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В периода 19-20.06, в резултат на валежи се очаква повишение на речните нива в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 19, 20, 21, 22 и 23.06.2019 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (18.06) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (18.06) и през следващите три нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Очакват се краткотрайни повишения на речните нива в резултат на валежи: минимални днес през деня и по-съществени на 21.06 в следобедните часове във водосбора р. Провадийска. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Източнобеломорски басейн: Днес (18.06) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, в следобедните часове на 19.06 се очакват краткотрайни повишения на речните нива, по-съществени в горните части от водосбора на р. Арда и в Родопските притоци на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (18.06) и утре се очаква повишение на речните нива в резултат на валежи, по-съществено в следобедните часове на 19.06 във водосбора на р. Места. От 20.06 речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов, инж. Силвия Стоянова

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.