НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Самоков 03.07.2017 г.
С.Нивянин 05.05.2017 г.
С.Лиляче 05.05.2017 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2016
подземните води 2016


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
19.01.2018 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с.Василковци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с.Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста Бутан 2,000 18,273 735,000 111 35,594 9
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 16 1,180 -1
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 20 0,099 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 52 1,665 4
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 32 24,136 -8
18560 Малки Искър с.Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър гр. Роман 8,000 49,874 1 102,000 n.a. n.a. n.a.
18850 Искър с.Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 123 72,930 39
21350 Черни Вит с.Черни Вит 0,270 2,673 195,000 57 1,065 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 74 1,012 -1
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 n.a. n.a. n.a.
21800 Вит Търнене 0,150 11,925 572,000 72 20,488 4
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 18 4,153 -8
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 42 7,805 10
22800 Осъм с.Изгрев 0,200 11,017 285,000 120 6,250 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 n.a. n.a. n.a.
23700 Янтра В.Търново 0,259 11,656 944,000 129 13,338 8
23400 Джулюница с.Джулюница 0,070 7,044 575,000 118 14,595 15
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 106 2,813 5
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 102 16,925 16
23850 Янтра Каранци 3,400 42,043 1 925,000 125 59,402 28
31550 Черни Лом с.Широково 0,500 3,444 161,489 69 5,090 10
31830 Русенски Лом с.Божичен 0,836 5,450 63,000 214 5,228 4

Черноморски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 34 0,407 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 178 0,868 -2
43400 Врана с.Надарево 0,480 2,922 110,000 40 2,178 6
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 144 9,266 12
43800 Камчия с.Гроздьово 0,961 15,631 418,000 92 8,646 -4
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -3 0,471 0
82850 Факийска река с.Зидарово 0 3,866 288,000 200 14,890 -50
83620 Ропотамо с.Веселие 0 1,366 279,000 173 1,385 15

Източнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа c.Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 18 1,600 -1
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 122 14,897 7
71650 Марица с.Радуил 0,012 0,302 32,349 5 0,068 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 29 2,869 -5
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 23 0,250 -14
71480 Тополница с.Поибрене 0,400 5,761 399,897 51 4,773 1
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -38 10,037 4
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 10 0,000 0
72340 Въча Девин - м.Забрал 1,250 9,772 301,705 66 2,600 0
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -24 29,800 -2
72460 Чепеларска река с.Бачково 0,779 8,622 361,500 43 3,240 1
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 146 47,152 -2
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 109 7,023 3
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 82 2,545 -6
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 130 54,800 0
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 94 57,120 0
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 70 8,420 -2
61700 Арда с.Вехтино 0,920 13,680 672,000 55 11,076 -1
61500 Върбица сп.Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -54 4,253 2

Западнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м.Момина кула 1,280 15,398 334,000 84 13,250 -18
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 104 14,610 -14
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 60 1,730 -2
51370 Бистрица (Соволян.) с.Гърляно 0,001 0,408 13,320 n.a. n.a. n.a.
51371 Бистрица (Сов.) лк с.Гърляно 0 0,280 0,770 44 0,291 0
51100 Речица с.Ваксево 0 0,332 15,280 53 0,365 -5
51410 Елешница с.Ваксево 0,150 2,420 58,600 68 3,664 -4
51750 Струма с.Бобошево 1,718 21,282 215,000 101 18,051 4
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 55 2,627 0
51510 Сушицка река с.Полена 0,025 0,620 18,750 29 0,486 -2
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 67 28,232 6
51550 Лебница с.Лебница n.a. n.a. n.a. 28 1,975 8
51560 Струмешница с.Струмешница 0,050 3,679 52,400 94 3,970 0
51880 Струма с.Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -21 68,941 4
51590 Пирин.Бистрица с.Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 20 0,452 -24

 

19.01.18

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие, вследствие на оттичане и снеготопене речните нива в по-голямата част от басейна са се повишили. Регистрирани са колебания от -18 см до +39 см. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна са около праговете за високи и средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижили. По-значителни колебания, вследствие на оттичане и снеготопене, са регистрирани на р. Велека при с. Граматиково (-41/+48 см), р. Факийска при с. Зидарово (понижение с до -50 см) и р. Ропотамо при с. Веселие (повишение с до +15 см). Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -4 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Факийска река при с Зидарово, чието водно количество е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -18 см до +10 см. Водните количества в басейна са под праговете за средни води с изключение на водното количество в горното течение на р. Арда, което е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от -24 см до +10 см. Водните количества в басейна са около праговете за средни води, като само водното количество на р. Елешница при с. Ваксево е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза:

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре (19 и 20.01) речните нива в басейна ще се повишават незначително, следствие на частично снеготопене. На 21 и 22.01 водните нива в на реките от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.01.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (19.01) и през следващите три дни речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 20, 21 и 22.01.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (19.01) и в следващите 2-3 дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22 и 23.01.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (19.01) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Незначителни повишения са възможни днес (19.01) в долните течения на реките, вследствие оттичане. В периода 21-23.01 са възможни незначителни повишения вследствие валежи от дъжд и сняг. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре (19 и 20.01) водните нива в реките от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 20 и на 21 и 22.01 г., следствие на валежи от дъжд, водните нива в целия басейн ще се повишават, като по-съществени ще са повишенията в южночерноморските реки – р. Русокастренска, р. Средецка, р. Факийска, р. Изворска, р. Ропотамо, р. Дяволска, р. Караагач, р. Велека, р. Силистар и р. Резовска. В сутрешните часове на 22.01 има вероятност за поройни наводнения в долните части от водосбора на р Камчия, и във водосборите на р. Ахелойска, р. Айтоска, р. Чукарска, р. Русокастренска, р.Средецка и р. Велека.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре (19 и 20.01) водните нива на реките в басейна ще бъдат без съществени изменения. Във вечерните часове на 20.01 са възможни незначителни и краткотрайни повишения в долните части от водосборите на р. Тунджа и р. Марица и в целите водосбори на р. Арда и р. Бяла. От вечерните часове на 21.01 и на 22.01, вследствие на валежи от дъжд, ще се повишават водните нива в средните и долни части от водосбора на р. Тунджа, както и в долните части от водосборите на р. Марица, р. Арда и р. Бяла.

Системи за ранно предупреждение

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

- Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

- Според последните симулации на модела водното количество на р. Върбица при гр. Златоград няма да достигне жълтия праг за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (19.01) водните нива в басейна ще останат без съществени изменения. През следващите два дни са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива във водосбора на р. Струма, следствие на валежи от дъжд. На 22.01 водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906.

Дежурни хидролози: инж. Весела Стоянова, инж. Георги Кошинчанов

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.