НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Карлово 02.09.2023г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2022
подземните води 2022


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

 

Архив на индексите на засушаване (в нов прозорец)

 

Стандартизиран индекс на валежите (SPI) е разработен от Mckee и др. (1993) за определяне на дефицита на валежите за различни периоди от време. SPI представлява трансформацията на многогодишна редица от валежи по стадартно нормално разпределение. Пълната процедура по изчисленията е описана в детайли от (Guttman, 1999).

SPI се основава само на данните от падналите валежи и изисква изчисляване на само два параметъра (гама разпределение). Той може да се използва за наблюдаване засушаване с различна продължителност, което го прави полезен за описване на сушата в метеорологични, агрометеорологични и хидроложки приложения. Непостоянството във времето дава възможност да се определи динамиката на засушаването, както и началото на сушата, продължителността и нейния край. Друго предимство е неговата стандартизация, която гарантира, че честотата на екстремната суша във всяко място и по всяко време е постоянна.

Сигнал за засушаване е продължително задържане на стойността на индекса под -1.0 . Събитието приключва когато SPI става положителен. По тази причина всеки случай на засушаване е с продължителност определена от неговото начало и край и интензивността за всеки месец, през който събитието продължава. В Таблица 1 е представена класификация на засушаването според стойността на индекса SPI .


McKee, T. B., N. J. Doesken, and J. Kleist, 1993: The relationship of drought frequency and duration of time scales. Eighth Conference on Applied Climatology, American Meteorological Society, Jan17-23, 1993, Anaheim CA, pp.179-186.

Guttman, N. B., 1999: Accepting the Standardized Precipitation Index: A calculation algorithm. J. Amer. Water Resources Assoc., 35(2), 311-322.

Повече за SPI