НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини

Наводнение с.Лиляче 05.05.2017 г.


Годишни оценки на:

реките 2015
подземните води 2016


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2017
Ниво/Дебит
август 2017
Норма
август 2017
324в 002T1 Слана бара Дунав BG1G0000QAL002 Qal 21 28 -
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 417 424 451
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 184 196 205
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 187 205 159
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 357 324 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 608 664 517
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 352 341 241
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 215 253 224
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 388 362 398

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2017
Ниво/Дебит
август 2017
Норма
август 2017
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 287 287 269
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal 588 698 539
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 343 344 399
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 255 258 272
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 178 193 189
986S1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal 118 138 -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 309 310 299
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 245 293 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 184 233 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 339 364 374
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 322 327 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 443 484 448
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 466 476 417
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 113 122 87
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 510 523 526
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 261 205 183

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2017
Ниво/Дебит
август 2017
Норма
август 2017
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 218 231 208
580T1 Марино поле Струма Qal Л.Д. Л.Д. -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 450 454 406
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 263 280 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 319 338 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 379 382 370
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 662 668 564
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 437 448 341
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 690 698 674
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 358 365 278
531б 765S1 Свиленград Марица BG3G000000Q048 Qal 496 499 -
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal 285 306 257
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr 737 759 677
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 186 185 153
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 489 520 533
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 100 101 86

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2017
Ниво/Дебит
август 2017
Норма
август 2017
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 468 479 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal 501 508 438
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal 835 842 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr 608 631 516
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 255 282 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 624 610 649

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2017
Ниво/Дебит
август 2017
Норма
август 2017
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 521 462 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 167 188 122

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2017
Ниво/Дебит
август 2017
Норма
август 2017
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal Л.Д. 507 430
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 195 222 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 228 348 188

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2017
Ниво/Дебит
август 2017
Норма
август 2017
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal 719 739 667
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 327 332 313
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 407 418 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 1007 1030 1011
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 246 243 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 522 524 -
715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 303 311 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 757 763 703
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal 615 626 682
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr 310 350 316
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 521 540 481

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2017
Ниво/Дебит
август 2017
Норма
август 2017
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 217 224 215
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 687 699 680
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 948 1058 920
1014 773T1 Бузовград Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 266 268 237
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 632 637 614

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2017
Ниво/Дебит
август 2017
Норма
август 2017
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 215 240 175
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 178 182 136
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 486 507 559

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2017
Ниво/Дебит
август 2017
Норма
август 2017
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1411 1423 1218
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1007 1013 971

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2017
Ниво/Дебит
август 2017
Норма
август 2017
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 1621 1618 -
13а 299S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 6117 6112 -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7247 7243 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1356 1342 1352
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 144 153 189
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3369 3379 3211
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3907 3912 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2017
Ниво/Дебит
август 2017
Норма
август 2017
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 326 350 517
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1285 1292 1296
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1481 1591 1517
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 584 574 524
1550 260T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1218 1214 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1254 1277 1102
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11209 11220 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11477 11477 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8224 8238 8445
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6755 6760 7003
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 8179 8211 -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 600 609 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5324 5330 5611

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2017
Ниво/Дебит
август 2017
Норма
август 2017
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 89.2 50.4 83.9
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 28.0 25.0 70.0
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 303 188 220
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 197 97.9 194
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 137 110 289
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 22.2 17.7 40.6
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 1036 480 1137
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 312 109 275
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 20.9 14.5 18.8
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 3993 3076 3087
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 471 124 232
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 459 458 313
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 91.0 105 87.6
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 9.34 10.3 8.54
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 2.92 2.92 4.51
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3651 3599 3135
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 95.3 27.7 17.7
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 125 81.7 129
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 83.4 30.4 50.8
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 58.0 48.2 49.9
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 23.0 22.0 43.6
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 580 554 62.9
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 1100 814 531
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 1043 922 1099
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 27.3 22.0 -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 18.0 16.6 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 407 377 510
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 1017 670 1217
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 260 181 111
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 468 490 649
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 505 357 450
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 150 190 280
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 4.08 4.03 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 36.0 31.0 50.4
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 184 123 85.9
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 328 274 218

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2017
Ниво/Дебит
август 2017
Норма
август 2017
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 420 204 209
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 1.74 0.49 1.81
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 1.75 1.48 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.