НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Самоков 03.07.2017 г.
С.Нивянин 05.05.2017 г.
С.Лиляче 05.05.2017 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2016
подземните води 2017


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2018
Ниво/Дебит
февруари 2018
Норма
февруари 2018
324в 002T1 Слана бара Дунав BG1G0000QAL002 Qal 40 33 -
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 428 421 457
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 295 291 191
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 66 52 84
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 291 275 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 471 435 469
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 138 145 185
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 109 50 154
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 329 293 365

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2018
Ниво/Дебит
февруари 2018
Норма
февруари 2018
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 279 270 244
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal 541 560 611
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 340 323 375
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 265 250 233
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 171 152 162
986S1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal Л.Д. 90 -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 325 286 291
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 272 261 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 212 193 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 468 471 379
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 304 306 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 471 475 459
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 496 482 415
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 8 1 50
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 296 284 409
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 113 93 156

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2018
Ниво/Дебит
февруари 2018
Норма
февруари 2018
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 200 180 201
580T1 Марино поле Струма Qal 356 359 -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 451 440 384
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 243 208 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 318 317 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 418 425 351
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 650 643 542
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 451 455 325
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 696 693 649
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 341 340 270
531б 765S1 Свиленград Марица BG3G000000Q048 Qal 469 444 -
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal 233 191 244
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr 777 782 699
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 186 113 152
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 437 360 437
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 88 0 71

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2018
Ниво/Дебит
февруари 2018
Норма
февруари 2018
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 486 485 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal 538 538 568
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal 832 837 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr 697 702 570
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 298 269 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 591 617 657

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2018
Ниво/Дебит
февруари 2018
Норма
февруари 2018
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 612 596 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 145 125 89

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2018
Ниво/Дебит
февруари 2018
Норма
февруари 2018
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal 505 505 467
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 127 123 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 198 179 138

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2018
Ниво/Дебит
февруари 2018
Норма
февруари 2018
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal 733 720 636
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 330 321 340
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 400 396 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 1013 1010 993
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 215 203 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 532 532 -
715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 290 282 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 762 733 699
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal 691 619 623
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr 320 297 291
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 520 504 432

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2018
Ниво/Дебит
февруари 2018
Норма
февруари 2018
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 202 197 189
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 688 683 672
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 1156 1174 940
1014 773T1 Бузовград Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 269 263 235
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 629 625 612

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2018
Ниво/Дебит
февруари 2018
Норма
февруари 2018
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 118 92 103
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 76 63 84
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 515 492 516

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2018
Ниво/Дебит
февруари 2018
Норма
февруари 2018
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1422 1420 1194
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1002 1003 932

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2018
Ниво/Дебит
февруари 2018
Норма
февруари 2018
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 1645 1637 -
13а 299S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 6108 6099 -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7230 7224 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1342 1347 1348
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 125 130 158
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3424 3391 3195
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3906 3909 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2018
Ниво/Дебит
февруари 2018
Норма
февруари 2018
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 282 283 504
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1277 1273 1263
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1520 1513 1527
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 346 374 430
1550 260T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 994 1024 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1294 1083 1094
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11217 11199 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11418 11358 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8250 8232 8462
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6775 6769 7015
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 8249 Л.Д. -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 593 595 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5356 5350 5612

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2018
Ниво/Дебит
февруари 2018
Норма
февруари 2018
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 123 136 110
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 78.0 65.0 97.8
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 493 705 460
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 405 501 320
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 135 201 274
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 35.6 52.6 80.9
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 1325 2689 2221
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 376 635 631
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 36.9 27.0 37.2
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 3805 4283 3213
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 420 509 423
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 591 970 658
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 94.0 88.0 84.3
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 9.65 9.87 8.83
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 6.00 5.33 5.04
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3499 3314 3189
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 80.0 251 130
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 550 992 924
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 124 109 89.7
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 48.0 47.0 55.6
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 26.0 18.0 45.8
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 470 470 625
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 260 208 79.4
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 735 735 620
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt * * -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 19.0 20.0 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 505 458 451
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 645 726 856
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 144 Л.Д. 162
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 828 1058 698
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 445 482 416
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 369 401 251
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 3.62 3.61 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 58.0 50.0 70.1
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 528 590 298
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 372 279 367

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2018
Ниво/Дебит
февруари 2018
Норма
февруари 2018
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 147 188 201
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 4.17 9.09 6.11
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 1.89 2.41 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.