НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Самоков 03.07.2017 г.
С.Нивянин 05.05.2017 г.
С.Лиляче 05.05.2017 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2016
подземните води 2016


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2017
Ниво/Дебит
декември 2017
Норма
декември 2017
324в 002T1 Слана бара Дунав BG1G0000QAL002 Qal 42 46 -
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 434 431 476
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 295 299 209
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 180 125 111
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 344 307 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 634 557 521
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 264 147 235
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 229 173 196
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 357 350 394

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2017
Ниво/Дебит
декември 2017
Норма
декември 2017
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 281 243 251
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal Л.Д. 563 622
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 346 340 390
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 270 263 258
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 188 156 169
986S1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal 126 82 -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 329 323 299
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 290 279 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 222 218 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 470 466 378
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 309 307 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 382 465 468
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 498 497 435
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 77 13 70
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 453 420 504
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 105 129 183

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2017
Ниво/Дебит
декември 2017
Норма
декември 2017
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 225 194 210
580T1 Марино поле Струма Qal 385 374 -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 470 454 413
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 273 258 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 326 321 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 401 393 355
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 648 645 549
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 443 444 331
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 691 690 656
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 335 331 270
531б 765S1 Свиленград Марица BG3G000000Q048 Qal 493 481 -
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal 251 235 264
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr 756 751 706
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 186 179 161
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 498 422 480
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 61 0 75

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2017
Ниво/Дебит
декември 2017
Норма
декември 2017
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 495 491 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal 533 524 565
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal 858 807 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr 682 686 560
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 299 291 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 648 583 666

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2017
Ниво/Дебит
декември 2017
Норма
декември 2017
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 592 608 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 178 147 98

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2017
Ниво/Дебит
декември 2017
Норма
декември 2017
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal 520 517 458
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 280 150 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 245 224 177

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2017
Ниво/Дебит
декември 2017
Норма
декември 2017
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal 756 756 657
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 329 325 306
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 409 405 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 1007 1015 1001
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 212 207 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 520 527 -
715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 301 288 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 766 751 722
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal 704 683 656
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr 334 Л.Д. 322
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 529 523 461

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2017
Ниво/Дебит
декември 2017
Норма
декември 2017
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 212 210 190
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 692 686 676
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 1194 1200 948
1014 773T1 Бузовград Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 268 268 245
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 634 629 622

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2017
Ниво/Дебит
декември 2017
Норма
декември 2017
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 113 74 140
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 108 63 109
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 526 524 543

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2017
Ниво/Дебит
декември 2017
Норма
декември 2017
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1412 1417 1208
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1008 1003 955

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2017
Ниво/Дебит
декември 2017
Норма
декември 2017
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 1635 1640 -
13а 299S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 6110 6106 -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7236 7235 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1363 1341 1354
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 144 142 162
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3423 3422 3222
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3916 3914 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2017
Ниво/Дебит
декември 2017
Норма
декември 2017
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 300 296 520
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1294 1357 1277
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1553 1538 1533
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 516 434 462
1550 260T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1188 1064 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1285 1285 1096
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11214 11200 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11479 11439 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8242 8238 8448
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6757 6772 7001
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 8259 8256 -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 600 593 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5339 5347 5611

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2017
Ниво/Дебит
декември 2017
Норма
декември 2017
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 77.5 121 84.6
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 47.0 52.0 77.2
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 468 653 330
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 268 510 253
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 106 121 261
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 8.34 29.2 48.7
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 486 4970 1989
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 74.5 2230 427
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 2.00 19.7 19.5
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 4231 5894 2350
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 139 587 233
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 654 557 390
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 94.0 89.0 86.5
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 9.85 9.74 8.76
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 2.02 2.78 4.10
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3204 3587 3144
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 26.7 64.3 53.1
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 288 851 505
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 8.94 87.0 68.2
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 42.0 53.3 50.0
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 18.0 19.0 42.0
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 490 470 583
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 200 352 127
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 694 765 735
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt * * -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 19.0 19.0 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 562 589 435
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 754 774 906
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 199 887 163
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 687 1405 696
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 321 799 435
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 248 272 250
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 3.07 3.58 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 65.0 55.0 55.1
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 274 615 177
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 370 356 286

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2017
Ниво/Дебит
декември 2017
Норма
декември 2017
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 125 269 192
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 1.98 5.56 2.64
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 1.56 1.89 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.