НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2017
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2019
Ниво/Дебит
февруари 2019
Норма
февруари 2019
324в 002T1 Слана бара Дунав BG1G0000QAL002 Qal 89 93 -
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 480 488 455
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 263 265 191
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 180 145 86
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 246 241 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 674 572 473
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 286 239 186
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 229 182 155
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 410 411 365

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2019
Ниво/Дебит
февруари 2019
Норма
февруари 2019
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 299 295 245
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal 712 759 613
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 276 288 374
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 278 285 234
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 171 182 162
986S1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal Л.Д. 115 -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 291 310 292
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 268 273 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 218 222 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 457 461 379
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 345 348 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 486 493 459
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 465 467 416
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 11 5 49
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 366 387 406
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 208 219 155

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2019
Ниво/Дебит
февруари 2019
Норма
февруари 2019
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 186 186 201
578T1 Марино поле Струма BG4G000000Q002 Qal 376 364 -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 444 404 387
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 233 228 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 322 324 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 409 416 351
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 623 633 545
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 422 436 328
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 674 690 650
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 335 340 272
531б 765S1 Свиленград Марица BG3G000000Q048 Qal 442 437 -
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal 240 216 244
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr 778 733 699
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 188 196 153
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 457 452 438
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 110 68 72

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2019
Ниво/Дебит
февруари 2019
Норма
февруари 2019
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 486 468 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal 538 536 566
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal 832 839 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr 697 662 568
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 298 274 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 591 644 656

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2019
Ниво/Дебит
февруари 2019
Норма
февруари 2019
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 562 596 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 123 117 89

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2019
Ниво/Дебит
февруари 2019
Норма
февруари 2019
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal 479 481 468
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 110 127 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 225 156 140

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2019
Ниво/Дебит
февруари 2019
Норма
февруари 2019
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal 677 672 637
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 321 325 304
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 391 391 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 1024 1023 994
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 203 189 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 512 515 -
715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 286 280 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 757 761 700
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal 595 587 623
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr 269 260 291
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 504 489 433

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2019
Ниво/Дебит
февруари 2019
Норма
февруари 2019
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 192 194 189
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 687 689 671
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 1101 1068 945
216a 777S1 Крън Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 305 296 293
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 640 638 612

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2019
Ниво/Дебит
февруари 2019
Норма
февруари 2019
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 177 167 104
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 165 149 84
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 396 391 513

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2019
Ниво/Дебит
февруари 2019
Норма
февруари 2019
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1407 1418 1208
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 987 986 935

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2019
Ниво/Дебит
февруари 2019
Норма
февруари 2019
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 1694 1710 -
13а 299S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 6087 6079 -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7193 7194 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1358 1352 1348
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 122 171 158
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3250 3269 3200
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3902 3904 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2019
Ниво/Дебит
февруари 2019
Норма
февруари 2019
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 290 298 497
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1276 1272 1264
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1575 1575 1529
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 576 424 429
249T2 Сребърна Дунав BG1G0000K1b041 K1b 455 430 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1279 1323 1096
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11129 11138 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11407 11451 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8187 8201 8456
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6715 6728 7008
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 7993 7963 -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 589 592 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5289 5305 5604

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2019
Ниво/Дебит
февруари 2019
Норма
февруари 2019
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 55.1 60.0 111
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 48.0 61.0 97.8
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 176 415 470
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 250 277 323
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 108 101 272
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 19.0 35.0 79.6
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 200 2275 2230
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 105 586 634
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 5.06 42.5 37.6
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 921 1334 3219
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 62.0 664 425
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 562 573 655
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 168 97.0 85.0
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 11.4 11.6 8.87
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 2.54 2.25 4.99
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3431 3281 3195
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 25.8 40.2 133
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 148 1036 932
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 13.0 17.2 89.4
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 50.0 52.0 55.5
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 37.0 22.0 45.4
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 465 540 623
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 150 93.3 79.7
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 657 400 619
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 21.0 66.5 -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 18.0 18.0 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 560 575 449
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 914 787 854
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 82.9 113 160
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 760 1079 689
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 425 408 410
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 239 410 250
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 2.51 2.47 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 62.0 62.0 69.1
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 347 195 305
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 472 211 366

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
януари 2019
Ниво/Дебит
февруари 2019
Норма
февруари 2019
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 184 148 199
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 2.47 11.8 6.04
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 0.72 2.13 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.