НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2017
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2019
Ниво/Дебит
юни 2019
Норма
юни 2019
324в 002T1 Слана бара Дунав BG1G0000QAL002 Qal 55 58 -
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 442 449 424
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 210 230 167
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 93 23 89
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 234 224 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 498 384 418
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 108 107 141
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 107 30 120
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 421 381 363

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2019
Ниво/Дебит
юни 2019
Норма
юни 2019
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 248 239 253
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal 665 555 522
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 280 284 372
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 278 280 237
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 159 175 169
986S1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal 170 172 -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 288 306 281
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 273 261 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 200 197 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 442 439 367
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 352 350 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 493 393 444
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 473 472 398
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 58 76 75
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 519 538 462
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 170 202 164

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2019
Ниво/Дебит
юни 2019
Норма
юни 2019
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 199 206 199
578T1 Марино поле Струма BG4G000000Q002 Qal 366 370 -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 462 477 391
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 238 241 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 324 333 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 436 440 358
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 672 677 558
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 438 437 320
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 699 694 652
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 363 355 265
531б 765S1 Свиленград Марица BG3G000000Q048 Qal 443 451 -
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal 225 226 232
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr 798 692 656
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 199 188 152
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 466 471 478
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 101 72 77

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2019
Ниво/Дебит
юни 2019
Норма
юни 2019
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 471 470 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal 544 540 539
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal 860 837 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr 695 696 525
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 257 163 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 644 659 644

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2019
Ниво/Дебит
юни 2019
Норма
юни 2019
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 670 640 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 128 142 108

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2019
Ниво/Дебит
юни 2019
Норма
юни 2019
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal 447 л.д. 444
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 152 150 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 161 172 136

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2019
Ниво/Дебит
юни 2019
Норма
юни 2019
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal 673 662 641
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 311 312 312
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 399 399 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 1028 1023 1006
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 172 157 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 515 504 -
715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 284 272 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 760 762 700
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal 594 590 629
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr 282 273 307
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 502 490 456

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2019
Ниво/Дебит
юни 2019
Норма
юни 2019
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 195 189 192
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 688 663 670
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 956 920 908
216a 777S1 Крън Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 303 305 287
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 644 632 600

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2019
Ниво/Дебит
юни 2019
Норма
юни 2019
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 183 165 163
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 151 180 139
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 415 420 495

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2019
Ниво/Дебит
юни 2019
Норма
юни 2019
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1409 1404 1206
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 990 981 949

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2019
Ниво/Дебит
юни 2019
Норма
юни 2019
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 1746 1744 -
13а 299S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 6075 6076 -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7180 7179 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1357 1347 1347
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 157 146 167
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3317 3336 3189
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3905 3910 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2019
Ниво/Дебит
юни 2019
Норма
юни 2019
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 318 300 487
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1254 1243 1276
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1567 1523 1512
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 394 274 390
249T2 Сребърна Дунав BG1G0000K1b041 K1b 550 526 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1170 1023 1054
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11126 11126 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11502 11508 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8198 8199 8431
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6726 6732 7006
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 7926 8001 -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 581 609 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5302 5308 5591

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2019
Ниво/Дебит
юни 2019
Норма
юни 2019
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 98.6 112 141
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 32.0 35.0 93.3
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 265 673 420
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 209 196 310
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 120 125 318
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 21.2 14.6 70.2
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 1168 1454 2264
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 175 220 663
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 19.4 92.9 49.3
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 3282 5855 4311
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 578 456 660
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 582 835 431
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 78.0 108 89.7
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 12.1 11.2 9.02
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 3.67 3.60 5.39
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3241 3267 3225
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 24.2 12.0 43.6
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 394 633 332
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 127 119 113
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 54.0 47.5 64.0
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 22.0 23.0 47.4
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 648 639 747
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 166 618 981
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 552 665 1222
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 80.9 56.9 -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 18.9 18.8 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 746 721 591
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 825 736 1047
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 308 243 166
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 1090 785 928
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 644 629 623
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 398 366 373
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 2.67 2.86 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 38.0 38.0 61.1
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 144 84.7 173
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 387 304 255

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2019
Ниво/Дебит
юни 2019
Норма
юни 2019
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 205 227 303
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 6.90 2.00 4.65
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 1.37 1.03 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.