НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2017
подземните води 2017


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2018
Ниво/Дебит
декември 2018
Норма
декември 2018
324в 002T1 Слана бара Дунав BG1G0000QAL002 Qal 79 83 -
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 464 467 475
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 261 264 211
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 229 192 111
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 282 234 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 719 667 521
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 408 356 233
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 275 262 195
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 460 440 393

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2018
Ниво/Дебит
декември 2018
Норма
декември 2018
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 311 299 250
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal 667 704 620
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 272 270 389
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 273 271 258
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 178 181 168
986S1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal 129 110 -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 320 280 300
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 272 267 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 226 230 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 463 460 381
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 350 348 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 465 463 468
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 426 455 436
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 50 17 69
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 659 478 501
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 225 171 181

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2018
Ниво/Дебит
декември 2018
Норма
декември 2018
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 222 214 209
578T1 Марино поле Струма Qal 377 377 -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 478 458 414
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 293 268 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 330 325 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 418 407 356
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 638 627 551
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 416 406 334
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 686 676 657
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 336 341 272
531б 765S1 Свиленград Марица BG3G000000Q048 Qal 455 450 -
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal 266 253 263
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr 772 734 707
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 175 184 161
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 450 450 478
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 96 103 73

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2018
Ниво/Дебит
декември 2018
Норма
декември 2018
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 444 448 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal 513 514 563
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal 842 830 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr 622 626 564
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 257 259 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 654 652 663

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2018
Ниво/Дебит
декември 2018
Норма
декември 2018
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 498 512 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 137 131 100

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2018
Ниво/Дебит
декември 2018
Норма
декември 2018
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal 440 443 460
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 165 151 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 237 234 178

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2018
Ниво/Дебит
декември 2018
Норма
декември 2018
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal 693 687 659
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 293 301 307
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 398 395 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 987 971 1001
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 186 187 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 503 500 -
715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 301 293 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 746 751 722
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal 599 590 656
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr 280 274 322
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 507 499 463

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2018
Ниво/Дебит
декември 2018
Норма
декември 2018
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 190 189 191
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 700 676 677
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 1079 1082 955
216a 777S1 Крън Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 306 301 297
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 645 638 622

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2018
Ниво/Дебит
декември 2018
Норма
декември 2018
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 203 186 137
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 198 178 108
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 385 383 542

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2018
Ниво/Дебит
декември 2018
Норма
декември 2018
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1416 1418 1221
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 966 973 958

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2018
Ниво/Дебит
декември 2018
Норма
декември 2018
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 1688 1684 -
13а 299S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 6089 6088 -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7199 7197 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1363 1362 1353
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 140 128 161
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3207 3230 3229
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3907 3906 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2018
Ниво/Дебит
декември 2018
Норма
декември 2018
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 319 298 514
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1292 1292 1278
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1591 1581 1534
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 574 584 461
249T2 Сребърна Дунав BG1G0000K1b041 K1b 598 580 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1303 1310 1102
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11161 11140 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11467 11449 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8208 8193 8442
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6726 6716 6995
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 7963 7946 -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 595 593 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5298 5294 5604

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2018
Ниво/Дебит
декември 2018
Норма
декември 2018
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 56.0 55.4 85.9
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 31.0 45.0 76.5
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 142 204 340
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 159 257 260
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 212 122 258
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 23.1 20.2 48.7
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 127 293 2069
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 59.7 122 468
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 2.65 7.33 19.5
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 937 1072 2421
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 49.0 52.5 245
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 405 585 393
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 92.0 104 86.5
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 11.8 11.9 8.79
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 2.92 2.60 4.07
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3396 3399 3144
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 17.4 18.1 53.6
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 97.4 119 519
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 12.8 13.0 69.3
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 48.0 48.0 50.1
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 30.0 27.0 41.4
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 533 511 580
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 177 150 133
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 655 680 736
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 23.0 21.0 -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 19.0 18.0 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 617 568 439
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 876 907 900
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 84.8 99.4 172
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 668 730 712
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 317 354 435
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 327 290 250
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 2.98 2.69 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 36.0 44.0 55.1
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 100 186 188
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 280 623 287

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2018
Ниво/Дебит
декември 2018
Норма
декември 2018
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 75.0 85.0 197
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 0.53 3.39 2.72
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 0.93 0.98 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.