НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2021
Ниво/Дебит
декември 2021
Норма
декември 2021
324в 002T1 Слана бара Дунав BG1G0000QAL002 Qal Л.Д. Л.Д. -
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 567 580 475
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 261 287 214
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 222 192 -
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 225 222 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 666 619 527
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 390 284 238
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 288 252 -
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 412 405 398

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2021
Ниво/Дебит
декември 2021
Норма
декември 2021
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 310 303 253
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal 660 627 626
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 365 345 383
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 331 320 259
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 193 125 169
986S1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal 148 40 -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 373 362 -
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 285 278 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 224 222 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 472 469 386
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 352 350 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 476 473 467
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 531 532 438
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 94 76 67
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 574 483 500
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 250 234 183

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2021
Ниво/Дебит
декември 2021
Норма
декември 2021
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 215 206 210
578T1 Марино поле Струма BG4G000000Q002 Qal 391 389 -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 467 463 417
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 250 258 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 327 322 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 423 417 358
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 628 623 556
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 439 442 339
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 720 722 -
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 354 349 276
531б 765S1 Свиленград Марица BG3G000000Q048 Qal 563 568 -
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal Л.Д. 227 260
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr Л.Д. 715 709
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 219 203 163
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 512 505 478
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 69 59 76

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2021
Ниво/Дебит
декември 2021
Норма
декември 2021
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 394 383 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal 565 540 -
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal 805 756 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr 735 712 -
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 295 266 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 669 649 664

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2021
Ниво/Дебит
декември 2021
Норма
декември 2021
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 547 566 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 151 126 103

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2021
Ниво/Дебит
декември 2021
Норма
декември 2021
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal 490 493 460
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 165 159 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 261 255 181

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2021
Ниво/Дебит
декември 2021
Норма
декември 2021
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal 692 678 660
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 326 316 307
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 418 413 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 1006 1010 1001
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 188 199 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 496 502 -
206б 715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 275 263 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 779 780 725
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal 506 511 654
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr 276 279 321
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 473 477 466

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2021
Ниво/Дебит
декември 2021
Норма
декември 2021
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 232 230 -
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 692 688 677
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 1172 1194 964
216a 777S1 Крън Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr Л.Д. 312 297
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr Л.Д. 638 623

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2021
Ниво/Дебит
декември 2021
Норма
декември 2021
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 187 170 -
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 147 137 111
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 438 438 537

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2021
Ниво/Дебит
декември 2021
Норма
декември 2021
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1407 1408 -
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 944 949 -

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2021
Ниво/Дебит
декември 2021
Норма
декември 2021
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 1884 1890 -
13а 299S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 6103 6092 -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7122 7118 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1366 1367 -
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 126 123 160
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3593 3595 -
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3925 3924 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2021
Ниво/Дебит
декември 2021
Норма
декември 2021
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 516 515 -
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1304 1292 1279
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal * * 1537
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 564 584 -
249T2 Сребърна Дунав BG1G0000K1b041 K1b 789 782 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1314 1323 -
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11181 11172 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11786 11773 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8304 8288 8430
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6824 6832 6982
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 8478 8489 -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 605 582 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5408 5397 -

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2021
Ниво/Дебит
декември 2021
Норма
декември 2021
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 44.2 43.3 83.7
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 27.0 32.0 75.0
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 145 372 332
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 129 255 257
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 111 113 252
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 Л.Д. 30.0 46.9
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 101 1534 2099
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 84.2 706 445
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 3.71 91.1 18.8
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 1692 3599 2365
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 86.1 530 234
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 127 246 394
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 60.0 66.0 87.0
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 8.44 8.56 8.98
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 3.67 4.17 3.99
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3269 3378 3181
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 16.6 32.6 51.4
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 79.7 541 499
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 25.0 59.6 66.1
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 33.0 35.4 49.0
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 23.0 23.0 40.4
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 505 479 575
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 334 256 131
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 932 982 735
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 11.4 45.9 -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 19.6 23.5 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 648 661 439
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 468 560 896
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 72.8 693 168
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 647 1416 712
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 451 574 434
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 350 257 255
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 3.32 3.62 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 20.0 26.0 54.3
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 22.0 395 185
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 262 445 296

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2021
Ниво/Дебит
декември 2021
Норма
декември 2021
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 93.0 114 191
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 1.33 0.97 2.73
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 1.89 2.42 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.