НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2017
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2019
Ниво/Дебит
април 2019
Норма
април 2019
324в 002T1 Слана бара Дунав BG1G0000QAL002 Qal 87 68 -
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 478 458 414
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 250 223 162
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 138 98 47
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 244 240 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 539 511 386
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 176 199 102
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 153 123 79
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 406 433 348

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2019
Ниво/Дебит
април 2019
Норма
април 2019
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 288 288 225
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal 692 720 540
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 284 285 363
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 280 280 217
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 184 176 161
986S1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal 118 109 -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 308 305 277
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 268 254 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 212 206 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 463 468 372
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 350 355 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 465 483 461
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 466 472 388
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 37 16 50
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 538 576 413
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 220 226 152

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2019
Ниво/Дебит
април 2019
Норма
април 2019
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 196 186 187
578T1 Марино поле Струма BG4G000000Q002 Qal 361 365 -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 448 412 368
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 218 243 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 325 327 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 419 425 349
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 638 654 542
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 437 444 302
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 687 702 636
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 344 364 259
531б 765S1 Свиленград Марица BG3G000000Q048 Qal 449 461 -
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal 229 243 229
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr 763 792 687
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 196 199 158
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 457 465 427
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 65 69 66

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2019
Ниво/Дебит
април 2019
Норма
април 2019
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 470 470 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal 542 540 544
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal 855 853 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr 676 687 543
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 279 273 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 647 648 639

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2019
Ниво/Дебит
април 2019
Норма
април 2019
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 636 664 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 119 130 91

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2019
Ниво/Дебит
април 2019
Норма
април 2019
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal 481 488 456
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 138 146 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 149 159 104

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2019
Ниво/Дебит
април 2019
Норма
април 2019
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal 665 664 623
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 326 324 295
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 394 397 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 1026 1033 985
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 186 172 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 515 519 -
715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 279 277 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 771 762 686
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal 598 585 597
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr 271 273 286
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 498 494 432

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2019
Ниво/Дебит
април 2019
Норма
април 2019
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 190 192 188
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 690 685 670
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 1110 1073 934
216a 777S1 Крън Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 286 287 291
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 640 642 610

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2019
Ниво/Дебит
април 2019
Норма
април 2019
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 174 179 128
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 139 137 99
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 399 411 477

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2019
Ниво/Дебит
април 2019
Норма
април 2019
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1410 1403 1196
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 992 988 928

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2019
Ниво/Дебит
април 2019
Норма
април 2019
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 1715 1725 -
13а 299S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 6077 6079 -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7183 7185 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1355 1359 1341
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 186 160 150
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3275 3293 3184
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3905 3907 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2019
Ниво/Дебит
април 2019
Норма
април 2019
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 308 302 485
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1283 1282 1260
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1571 1578 1510
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 464 414 326
249T2 Сребърна Дунав BG1G0000K1b041 K1b 555 562 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1273 1163 1042
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11136 11139 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11490 11498 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8198 8204 8430
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6724 6742 6990
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 7862 7894 -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 582 590 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5292 5300 5592

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2019
Ниво/Дебит
април 2019
Норма
април 2019
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 92.8 104 152
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 46.0 43.0 118
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 473 675 627
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 283 236 393
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 125 127 329
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 32.3 26.2 100
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 5019 2753 5507
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 832 358 1005
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 23.9 64.9 80.6
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 1364 2696 4612
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 637 798 1276
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 561 699 743
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 96.0 81.0 89.0
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 11.7 11.2 9.16
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 3.67 3.67 6.32
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3525 3407 3195
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 37.5 26.2 107
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 386 384 848
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 14.0 52.3 133
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 52.0 52.0 67.1
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 29.0 16.0 50.8
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 603 603 721
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 62.4 87.8 113
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 430 431 639
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 70.7 89.4 -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 18.0 19.3 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 663 750 547
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 882 739 914
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 312 477 319
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 1091 1442 1276
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 687 701 709
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 394 410 357
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 2.40 2.39 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 36.0 35.0 71.2
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 185 208 208
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 456 411 325

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2019
Ниво/Дебит
април 2019
Норма
април 2019
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 153 207 273
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 9.09 9.09 8.64
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 3.45 1.37 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.