НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Самоков 03.07.2017 г.
С.Нивянин 05.05.2017 г.
С.Лиляче 05.05.2017 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2016
подземните води 2016


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2017
Ниво/Дебит
октомври 2017
Норма
октомври 2017
324в 002T1 Слана бара Дунав BG1G0000QAL002 Qal 36 39 -
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 432 438 482
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 270 290 220
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 231 200 156
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 337 340 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 694 624 559
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 261 339 265
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 264 232 231
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 372 388 417

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2017
Ниво/Дебит
октомври 2017
Норма
октомври 2017
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 288 279 256
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal 665 571 580
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 335 340 397
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 265 265 273
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 195 192 175
986S1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal 132 133 -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 300 323 297
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 295 301 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 230 228 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 369 450 376
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 331 310 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 494 396 462
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 488 496 439
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 119 92 88
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 629 542 555
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 206 230 193

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2017
Ниво/Дебит
октомври 2017
Норма
октомври 2017
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 227 227 218
580T1 Марино поле Струма Qal 374 394 -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 480 473 432
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 268 278 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 344 332 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 381 396 362
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 673 652 555
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 456 444 335
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 698 691 664
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 370 346 273
531б 765S1 Свиленград Марица BG3G000000Q048 Qal 481 479 -
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal 316 265 277
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr 795 782 688
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 176 186 171
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 528 529 506
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 124 82 82

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2017
Ниво/Дебит
октомври 2017
Норма
октомври 2017
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 488 489 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal 523 529 548
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal 848 856 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr 659 675 538
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 293 295 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 653 624 661

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2017
Ниво/Дебит
октомври 2017
Норма
октомври 2017
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 528 564 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 194 180 113

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2017
Ниво/Дебит
октомври 2017
Норма
октомври 2017
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal 520 521 446
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 228 223 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 251 194 198

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2017
Ниво/Дебит
октомври 2017
Норма
октомври 2017
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal 760 759 672
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 329 325 314
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 425 417 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 1013 1004 1003
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 231 213 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 526 520 -
715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 313 306 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 769 747 712
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal 632 613 674
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr 364 342 322
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 559 533 475

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2017
Ниво/Дебит
октомври 2017
Норма
октомври 2017
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 221 217 211
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 658 678 682
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 1119 1178 949
1014 773T1 Бузовград Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 267 271 246
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 641 638 625

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2017
Ниво/Дебит
октомври 2017
Норма
октомври 2017
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 199 162 179
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 174 141 139
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 532 536 549

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2017
Ниво/Дебит
октомври 2017
Норма
октомври 2017
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1415 1417 1211
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1015 1009 959

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2017
Ниво/Дебит
октомври 2017
Норма
октомври 2017
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 1631 1636 -
13а 299S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 6104 6104 -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7240 7233 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1357 1346 1352
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 158 149 178
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3395 3410 3218
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3915 3918 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2017
Ниво/Дебит
октомври 2017
Норма
октомври 2017
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 342 326 523
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1312 1252 1294
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1595 1481 1523
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 567 554 542
1550 260T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1202 1194 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1302 1280 1111
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11211 11225 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11509 11547 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8230 8238 8439
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6757 6765 6997
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 8255 8283 -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 608 610 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5336 5340 5612

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2017
Ниво/Дебит
октомври 2017
Норма
октомври 2017
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 28.6 33.3 67.5
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 48.0 47.0 68.5
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 342 459 221
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 61.4 215 207
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 104 107 269
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 14.4 7.59 35.8
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 255 398 934
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 88.2 197 207
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 5.03 2.40 10.5
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 2291 3709 2435
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 55.1 110 152
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 334 583 291
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 101 90.0 86.2
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 9.90 9.74 8.81
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 1.67 1.67 3.99
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3451 3179 3149
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 20.0 23.5 20.3
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 80.0 89.5 197
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 12.5 8.90 44.4
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 42.1 41.0 47.3
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 19.0 21.0 41.3
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 529 529 588
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 479 277 209
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 825 750 830
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 7.35 * -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 6.55 12.5 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 462 566 458
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 901 995 1148
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 99.8 114 96.8
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 392 382 492
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 191 353 364
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 217 276 253
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 2.96 3.15 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 34.0 36.0 50.8
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 83.4 223 99.0
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 261 308 221

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2017
Ниво/Дебит
октомври 2017
Норма
октомври 2017
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 132 113 195
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 0.34 3.28 0.95
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 1.23 1.13 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.