НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ),,,,,,,,,,

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2021
Ниво/Дебит
септември 2021
Норма
септември 2021
324в,002T1,Слана бара,Дунав,BG1G0000QAL002,Qal,54,Л.Д. ,-,,
381а,004S1,Дунавци,Дунав,BG1G0000QAL002,Qal,564,580,466,,
932,006T1,Добри дол,Дунав,BG1G0000QAL003,Qal,257,272,227,,
970а,017T1,Козлодуй,Дунав,BG1G0000QAL005,Qal,184,212,-,,
943б,035T1,Остров,Дунав,BG1G0000QAL006,Qal,221,219,-,,
970,054T1,Загражден,Дунав,BG1G0000QAL007,Qal,553,601,563,,
954,056T1,Дъбован,Дунав,BG1G0000QAL007,Qal,333,380,265,,
970б,082T1,Белене,Дунав,BG1G0000QAL008,Qal,211,254,-,,
342б,251Т1,Айдемир,Дунав,BG1G0000QAL012,Qal,402,411,415,,
,,,,,,,,,,

 

"ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ",,,,,,,,,,

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2021
Ниво/Дебит
септември 2021
Норма
септември 2021
908,011T1,Крива бара,Лом,BG1G0000QPL023,Qal,321,318,268,,
441,023S1,Владимирово,Огоста,BG1G0000QAL015,Qal,655,704,580,,
423,025S1,Хайредин,Огоста,BG1G0000QAL015,Qal,378,387,391,,
585,033S1,Мизия,Скът,BG1G0000QAL016,Qal,325,353,277,,
V-181,980T1,София - кв.Требич,Искър,BG1G00000NQ030,Qal,188,192,190,,
,986S1,Нови Искър,Искър,BG1G00000NQ030,Qal,102,160,-,,
1251,047T1,Ореховица,Искър,BG1G0000QAL017,Qal,373,392,-,,
,069T1,Дисевица,Вит,BG1G0000QAL018,Qal,307,311,-,,
590a,075S1,Левски,Осъм,BG1G0000QAL019,Qal,245,257,-,,
920,088T1,Поликраище,Янтра,BG1G0000QAL020,Qal,430,449,377,,
,098S1,Полски Тръмбеш,Янтра,BG1G0000QAL020,Qal,348,350,-,,
386д,209T1,Попово,Русенски Лом,BG1G0000QAL021,Qal,513,509,458,,
867,371T1,Гроздьово,Камчия,BG2G00000Q005,Qal,524,521,441,,
840,468T1,Новоселци,Русокастренска,BG2G00000Q009,Qal,124,124,94,,
555,459S1,Средец,Средецка,BG2G0000K2034,Qal,601,651,561,,
847,477T1,Димчево,Факийска,BG2G00000Q009,Qal,186,182,193,,
,,,,,,,,,,

 

"ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ",,,,,,,,,,

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2021
Ниво/Дебит
септември 2021
Норма
септември 2021
741,541T1,Коняво,Струма,BG4G00000QN006,Qal,224,226,215,,
,578T1,Марино поле,Струма,BG4G000000Q002,Qal,374,391,-,,
497,585S1,Баня,Места,BG4G000000Q008,Qal-pr,482,598,428,,
704б,598S1,Гоце Делчев,Места,BG4G00000Q009,Qal,258,254,-,,
1020а,618T1,Мокрище,Марица,BG3G000000Q013,Qpr,346,353,-,,
540,622S1,Главиница,Марица,BG3G000000Q013,Qal,449,458,368,,
634,633T1,Стамболийски,Марица,BG3G000000Q013,Qal,685,678,571,,
655,655T1,Пловдив,Марица,BG3G000000Q013,Qal,463,465,350,,
203б,657T1,Пловдив,Марица,BG3G000000Q013,Qal,729,738,-,,
611б,627T1,Мало Конаре,Марица,BG3G000000Q013,Qal,379,377,282,,
531б,765S1,Свиленград,Марица,BG3G000000Q048,Qal,545,563,-,,
351а,769S1,Виден,Тунджа,BG3G00000NQ003,Qal,382,241,278,,
220а,779S1,Шаново,Тунджа,BG3G00000NQ003,Qal+pr,749,743,691,,
878,796T1,Завой,Тунджа,BG3G00000NQ015,Qal,173,195,162,,
557,810S1,Воденичене,Тунджа,BG3G00000NQ015,Qal,469,493,515,,
843,816T1,Ханово,Тунджа,BG3G000000Q017,Qal,84,88,80,,
,,,,,,,,,,

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА,,,,,,,,,,

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2021
Ниво/Дебит
септември 2021
Норма
септември 2021
II-70б,920T1,Казичене,Искър,BG1G00000NQ030,Qal,422,327,-,,
VIII-108,913T1,Лозен,Искър,BG1G00000NQ030,Qal,605,572,-,,
IV-125б,962T1,Горни Богров,Искър,BG1G00000NQ030,Qal,835,808,-,,
ПХ-37а,970T1,Локорско,Искър,BG1G00000NQ030,Qal+pr,733,736,-,,
VIII-105,943T1,Лесново,Искър,BG1G00000NQ030,Qal,288,319,-,,
VIII-2,977T1,Мрамор,Искър,BG1G00000NQ030,Qal,642,668,657,,
,,,,,,,,,,

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА,,,,,,,,,,

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2021
Ниво/Дебит
септември 2021
Норма
септември 2021
771,553T1,Сапарево,Струма,BG4G000000Q005,Qal,453,512,-,,
471,555T1,Крайници,Струма,BG4G000000Q005,Qal,195,186,128,,
,,,,,,,,,,

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА,,,,,,,,,,

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2021
Ниво/Дебит
септември 2021
Норма
септември 2021
736,538Т1,Гирчевци,Струма,BG4G00000QN006,Qal,440,479,437,,
,548S1,Долна Гращица,Струма,BG4G00000QN006,Qal,188,205,-,,
392,532S1,Пиперков чифлик,Струма,BG4G00000QN006,Qal-pr,227,236,199,,
,,,,,,,,,,

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА,,,,,,,,,,

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2021
Ниво/Дебит
септември 2021
Норма
септември 2021
212,694S1,Садово,Марица,BG3G000000Q013,Qal,732,754,679,,
639,645T1,Йоаким Груево,Марица,BG3G000000Q013,Qal,336,330,317,,
1122а,653T1,Пловдив,Марица,BG3G000000N018,N2,412,427,-,,
1012,688S1,Куклен,Марица,BG3G000000Q013,Qpr,1014,1034,1016,,
645а,674T1,Труд,Марица,BG3G000000Q013,Qal,236,231,-,,
645б,672T1,Труд,Марица,BG3G000000N018,N2,513,509,-,,
206б,715T1,Стряма,Марица,BG3G000000Q013,Qal +pr,319,306,-,,
668,726T1,Градина,Марица,BG3G000000Q013,Qal ,770,774,710,,
524,739S1,Радиево,Марица,BG3G0000PgN019,N2+Qal,597,580,674,,
530,761S1,Стара Загора,Марица,BG3G000000Q012,Qal +pr,393,403,324,,
515,763S1,Гълъбово,Марица,BG3G000000Q012,Qal ,524,529,485,,
,,,,,,,,,,

 

" ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ",,,,,,,,,,

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2021
Ниво/Дебит
септември 2021
Норма
септември 2021
533а,606S1,Средногорие-кв.Пирдоп,Марица,BG3G000000Q001,Qpr,236,234,-,,
260,697S1,Карлово,Стряма,BG3G00000NQ002,Qpr,705,702,682,,
264a,701S1,Ведраре,Стряма,BG3G00000NQ002,Qpr,1162,1240,949,,
216a,777S1,Крън,Тунджа,BG3G00000NQ003,Qpr,344,346,308,,
269,775S1,Казанлък,Тунджа,BG3G00000NQ003,Qpr,642,631,624,,
,,,,,,,,,,

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА,,,,,,,,,,

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2021
Ниво/Дебит
септември 2021
Норма
септември 2021
830,792T1,Калояново,Тунджа,BG3G00000NQ015,Qal+pr,220,210,-,,
827а,786T1,Желю войвода,Тунджа,BG3G00000NQ015,Qal+pr,172,164,152,,
556,804S1,Лозенец,Тунджа,BG3G00000NQ015,Qpr,488,412,549,,
,,,,,,,,,,

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН,,,,,,,,,,

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2021
Ниво/Дебит
септември 2021
Норма
септември 2021
631а,743T1,Хасково,Хасковска,BG3G00000NQ009,N2,1431,1438,-,,
630а,741T1,Хасково,Хасковска,BG3G00000NQ009,N2,947,951,-,,
,,,,,,,,,,

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ,,,,,,,,,,

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2021
Ниво/Дебит
септември 2021
Норма
септември 2021
9г,281T2,Добрич,Добрудж. реки,BG1G00000N1049,N1s,1868,1881,-,,
13а,299S2,Конаре,Добрудж. реки,BG2G000000N044,N1s,6090,6096,-,,
12а,320S2,Дъбрава,Добрудж. реки,BG2G000000N044,N1s,7126,7125,-,,
15б,308T2,Крапец,Черном.б-н,BG2G000000N044,N1s,1350,1351,-,,
832,326T2,Шабла,Черном.б-н,BG2G000000N044,N1s,128,136,181,,
1584,341S2,Балчик,Черном.б-н,BG2G000000N018,N1s,3546,3569,-,,
16а,317T2,Ваклино,Черном.б-н,BG2G000000N044,N1s,3920,3924,-,,
,,,,,,,,,,

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ,,,,,,,,,,

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2021
Ниво/Дебит
септември 2021
Норма
септември 2021
1503,242T2,Побит камък,Топчийска,BG1G0000K1b041,K1b,509,518,-,,
541а,218S2,Широково,Русенски Лом,BG1G0000K1b041,K1b+Qal,1295,1304,1296,,
558б,239S2,Басарбово,Русенски Лом,BG1G0000K1b041,K1b+Qal,1683,1687,1520,,
1552,266T2,Силистра,Дунав,BG1G0000K1b041,K1b,556,555,-,,
,249T2,Сребърна,Дунав,BG1G0000K1b041,K1b,645,710,-,,
1506,203Т2,Русе,Дунав,BG1G0000K1b041,K1b,1193,1248,-,,
,273Т2,Кочмар,р.Суха,BG1G0000J3K051, Kr1v,11163,11169,-,,
,283Т2,Добрич - кв.Рилци,р.Суха,BG1G0000J3K051, Kr1v,Л.Д.,11741,-,,
1418,423T1,Стан,Провадийска,BG2G000J3K1041,Kr1v,8309,8314,8427,,
1481,386T2,Плиска,Провадийска,BG2G000J3K1041,Kr1v,6819,6827,6978,,
,277T2,Долина,р.Суха,BG1G0000J3K051,Kr1v,8349,8386,-,,
16,314T2,Ваклино,Черном.б-н,BG2G000J3K1040,Kr1v,592,599,-,,
1498,365T2,Васил Друмево,Камчия,BG2G000J3K1041,Kr1v,5398,5407,-,,
,,,,,,,,,,

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ),,,,,,,,,,

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2021
Ниво/Дебит
септември 2021
Норма
септември 2021
19,123I2,Бяла,Арчар,BG1G0000TJK044,J3 + Kr1v,52.3,33.4,66.1,,
600,132I2,Стояново,Огоста,BG1G0000TJK044,T1-3+J3,30.0,19.0,58.4,,
332,134I2,Враца-кв.Бистрец,Огоста,BG1G0000TJK044,T1-3+J3,78.8,106,208,,
340,136I2,Пали Лула,Огоста,BG1G0000TJK044,J3 + Kr1v,48.4,43.9,179,,
20,138I2,Кобиляк,Огоста,BG1G0000K2S037,K2m ,161,148,281,,
468,901I2,Беренде,Нишава,BG1G00000TJ046,T1-3,26.1,22.8,32.3,,
30,988I2,Искрец,Искър,BG1G00000TJ046,T1-3,184,145,637,,
465,992I2,гара Лакатник,Искър,BG1G00000TJ046,T1-3,80.0,62.1,192,,
32,146I2,Етрополе,Искър,BG1G0000TJK045,T1-3,3.03,2.00,14.2,,
25,152I2,Златна Панега,Искър,BG1G0000TJK045,J3,2813,2865,2547,,
24а,162I2,Голяма Желязна,Вит,BG1G0000TJK045,T1-3,147,65.0,168,,
396,188I2,Мусина,Янтра,BG1G00000K1040,Kr1b,147,148,309,,
130,248I2,Воден,Чайрлък,BG1G0000K1b041,Kr1b,58.0,85.0,84.9,,
143а,335I2,Каварна,Черном.б-н,BG2G000000N044,N1s,8.69,7.92,9.00,,
138,377I2,Дренци,Провадийска,BG2G00K1hb036,Kr1b,5.00,5.00,3.99,,
152,438I2,Девня,Девня,BG2G000J3K1041,Kr1v,3569,3437,3191,,
33,353I2,Търговище,Камчия,BG2G000J3K1040,Kr1v,10.4,10.1,20.9,,
48,350I2,Котел,Камчия,BG2G0000K2033,Kr2m,131,80.9,142,,
75,500I2,Боснек,Струма,BG4G0T1T2T3037,T1-3,28.0,22.0,33.1,,
798,508I2,Горно Уйно,Струма,BG4G000T2T3028,T1-3,36.0,34.4,46.1,,
415,549I2,Мърводол,Струма,BG4G00000T2035,T1-3,23.0,24.0,40.8,,
410,579I2,Петрово,Струма,BG4G0000Pt1036,Pt,567,596,606,,
59а,584I2,Разлог,Места,BG4G0000Pt3031,Pt,972,569,314,,
59,581I2,Разлог,Места,BG4G0000Pt3031,Pt,1268,1020,910,,
412a,593I2,Мусомища,Места,BG4G0000Pt1036,Pt,44.0,32.8,-,,
412б,595I2,Мусомища,Места,BG4G0000Pt1036,Pt,16.4,16.5,-,,
76,604I2,Велинград,Чепинска,BG3G0000Pt038,Pt,500,462,491,,
65,630I2,Три водици,Марица,BG3G0000Pt041,Pt,750,835,1181,,
336,635I2,Мугла,Въча,BG3G0000Pt039,Pt,36.8,30.8,92.5,,
39а,637I2,Беден,Въча,BG3G0000Pt039,Pt,502,458,538,,
67,640I2,Девин - кв.Настан,Въча,BG3G0000Pt039,Pt,375,335,381,,
66,682I2,Мулдава,Чепеларска,BG3G0000Pt041,Pt,242,240,269,,
,817I2,Тополовград,Тунджа,BG3G0000T1234,T1+T2,3.55,3.52,-,,
83,471I2,Тракийци,Факийска,BG2G0000TJ042,T1-3+J3,20.0,18.0,45.4,,
376,486I2,Бръшлян,Велека,BG2G0000TJ042,J3,47.2,39.0,82.3,,
63,489I2,Малко Търново,Велека,BG2G0000TJ042,J3,247,243,201,,
,,,,,,,,,,

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ,,,,,,,,,,

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2021
Ниво/Дебит
септември 2021
Норма
септември 2021
58,910I3,Бели Искър,Искър,BG4G000PzC2021,Pz,146,131,191,,
77,767I3,Паничково,Арда,BG3G0000Pg028,Pg3,0.86,*,0.87,,
,824I3,Кандилка,Крумовица,BG3G00PTPG2023,Pt-Pg,2.76,2.02,-,,
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.