НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2017
подземните води 2017


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2018
Ниво/Дебит
октомври 2018
Норма
октомври 2018
324в 002T1 Слана бара Дунав BG1G0000QAL002 Qal 74 76 -
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 445 450 480
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 230 257 222
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 197 230 158
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 217 224 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 646 697 561
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 383 428 267
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 241 272 231
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 450 433 415

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2018
Ниво/Дебит
октомври 2018
Норма
октомври 2018
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 311 309 257
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal 528 548 579
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 212 250 396
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 243 257 273
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 181 184 175
986S1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal 161 160 -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 258 288 298
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 293 288 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 235 242 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 443 458 378
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 344 346 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 483 495 460
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 449 437 441
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 93 64 88
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 527 613 554
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 190 230 194

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2018
Ниво/Дебит
октомври 2018
Норма
октомври 2018
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 224 228 218
580T1 Марино поле Струма Qal 367 374 -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 455 467 433
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 253 288 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 331 335 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 409 430 363
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 653 644 558
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 416 421 338
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 679 686 665
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 351 342 275
531б 765S1 Свиленград Марица BG3G000000Q048 Qal 467 461 -
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal 268 274 276
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr 738 750 690
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 153 152 171
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 429 445 505
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 80 111 82

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2018
Ниво/Дебит
октомври 2018
Норма
октомври 2018
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 408 427 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal 480 500 548
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal Л.Д. 547 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr 596 615 542
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 274 281 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 593 637 660

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2018
Ниво/Дебит
октомври 2018
Норма
октомври 2018
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 387 429 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 162 154 115

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2018
Ниво/Дебит
октомври 2018
Норма
октомври 2018
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal 426 444 448
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 174 170 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 236 240 198

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2018
Ниво/Дебит
октомври 2018
Норма
октомври 2018
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal 690 687 674
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 324 321 314
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 396 402 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 1056 984 1003
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 185 178 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 489 496 -
715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 308 306 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 804 743 713
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal 654 591 673
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr 294 289 322
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 506 511 477

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2018
Ниво/Дебит
октомври 2018
Норма
октомври 2018
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 192 194 211
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 696 693 682
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 922 989 956
216a 777S1 Крън Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 307 311 307
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 646 648 626

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2018
Ниво/Дебит
октомври 2018
Норма
октомври 2018
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 195 217 178
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 226 211 139
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 350 392 549

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2018
Ниво/Дебит
октомври 2018
Норма
октомври 2018
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1404 1407 1224
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 968 974 963

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2018
Ниво/Дебит
октомври 2018
Норма
октомври 2018
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 1680 1675 -
13а 299S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 6093 6091 -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7221 7199 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1356 1364 1351
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 142 140 177
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3174 3195 3224
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3907 3905 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2018
Ниво/Дебит
октомври 2018
Норма
октомври 2018
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 328 318 518
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1284 1292 1293
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1514 1503 1524
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 589 624 542
249T2 Сребърна Дунав BG1G0000K1b041 K1b 606 592 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1143 1180 1116
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11163 11146 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11441 11448 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8205 8203 8433
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6716 6724 6990
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 7907 7954 -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 607 598 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5283 5290 5605

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2018
Ниво/Дебит
октомври 2018
Норма
октомври 2018
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 135 81.0 66.7
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 29.0 25.0 68.0
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 222 154 231
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 195 143 209
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 339 322 266
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 25.3 20.9 35.0
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 593 307 920
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 49.0 38.1 205
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 10.2 4.57 10.3
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 1773 1014 2460
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 177 73.8 152
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 422 371 299
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 110 114 86.3
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 10.0 11.1 8.84
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 2.54 2.25 3.93
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3406 3349 3136
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 21.6 20.5 21.1
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 80.0 80.0 200
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 24.9 13.2 43.4
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 50.0 50.0 47.1
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 29.0 23.0 40.8
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 590 561 586
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 533 327 208
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 899 678 827
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 31.0 20.0 -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 18.0 19.0 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 658 635 461
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 937 930 1140
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 96.0 63.4 96.7
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 749 702 489
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 454 308 363
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 450 399 254
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 3.62 3.43 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 22.0 24.0 50.4
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 80.0 89.0 103
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 277 273 224

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2018
Ниво/Дебит
октомври 2018
Норма
октомври 2018
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 122 122 193
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 0.83 0.73 1.02
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 1.19 1.00 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.