НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2018
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2019
Ниво/Дебит
септември 2019
Норма
септември 2019
324в 002T1 Слана бара Дунав BG1G0000QAL002 Qal 66 111 -
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 461 502 468
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 220 283 226
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 195 224 169
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 244 235 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 598 675 560
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 350 390 262
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 213 260 241
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 490 540 412

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2019
Ниво/Дебит
септември 2019
Норма
септември 2019
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 314 317 267
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal 643 684 577
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 294 298 394
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 299 303 277
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 209 209 184
986S1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal 166 170 -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 327 315 293
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 305 318 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 213 263 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 435 440 375
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 356 357 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 476 427 458
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 492 490 440
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 128 101 94
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 590 625 558
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 250 258 192

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2019
Ниво/Дебит
септември 2019
Норма
септември 2019
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 229 235 214
578T1 Марино поле Струма BG4G000000Q002 Qal 389 404 -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 460 470 427
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 268 298 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 359 370 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 472 413 367
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 692 703 568
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 452 464 347
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 702 706 671
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 370 381 279
531б 765S1 Свиленград Марица BG3G000000Q048 Qal 465 462 -
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal 277 297 283
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr 825 835 685
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 200 196 159
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 507 534 514
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 127 93 80

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2019
Ниво/Дебит
септември 2019
Норма
септември 2019
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 487 485 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal * * 539
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal 865 869 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr 701 701 529
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 216 224 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 660 682 656

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2019
Ниво/Дебит
септември 2019
Норма
септември 2019
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 487 559 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 193 203 126

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2019
Ниво/Дебит
септември 2019
Норма
септември 2019
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal 416 457 438
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 195 225 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 210 232 199

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2019
Ниво/Дебит
септември 2019
Норма
септември 2019
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal 704 733 677
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 334 344 316
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 404 418 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 1027 1030 1011
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 203 214 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 496 503 -
715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 297 312 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 764 764 707
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal 602 607 674
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr 304 312 324
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 516 518 484

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2019
Ниво/Дебит
септември 2019
Норма
септември 2019
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 197 212 207
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 684 690 682
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 1000 1103 927
216a 777S1 Крън Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 310 311 308
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 640 642 624

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2019
Ниво/Дебит
септември 2019
Норма
септември 2019
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 143 173 190
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 154 163 151
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 467 492 550

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2019
Ниво/Дебит
септември 2019
Норма
септември 2019
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1412 1409 1240
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 994 993 965

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2019
Ниво/Дебит
септември 2019
Норма
септември 2019
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 1762 1768 -
13а 299S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 6077 6070 -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7175 7173 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1365 1356 1355
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 155 157 183
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3392 3402 3226
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3919 3918 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2019
Ниво/Дебит
септември 2019
Норма
септември 2019
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 366 378 511
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1282 1293 1297
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1623 1631 1517
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 554 594 559
249T2 Сребърна Дунав BG1G0000K1b041 K1b 669 686 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1325 1354 1102
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11118 11124 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11566 11565 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8200 8211 8433
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6734 6741 6984
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 7965 7978 -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 599 601 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5322 5328 5591

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2019
Ниво/Дебит
септември 2019
Норма
септември 2019
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 31.5 22.9 66.8
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 27.0 30.0 59.2
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 101 22.0 216
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 146 37.2 181
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 116 123 279
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 14.6 16.0 32.9
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 348 160 648
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 33.2 13.0 196
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 13.7 4.06 14.6
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 2975 2061 2588
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 19.5 16.3 171
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 388 359 308
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 122 110 84.2
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 11.3 11.9 8.86
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 3.60 2.90 4.02
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3433 3391 3201
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 3.60 3.00 21.1
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 111 80.0 141
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 9.06 1.00 33.8
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 40.7 36.7 46.9
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 20.0 15.0 41.5
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 566 498 607
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 461 164 310
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 781 717 915
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 18.4 12.0 -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 18.0 18.0 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 605 554 499
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 896 950 1192
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 103 30.0 92.6
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 538 499 539
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 450 325 383
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 215 212 270
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 2.59 2.57 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 32.0 32.0 45.7
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 65.4 54.0 83.3
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 242 221 200

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
август 2019
Ниво/Дебит
септември 2019
Норма
септември 2019
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 133 138 193
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 0.32 * 0.89
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 0.87 0.88 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.