НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2017
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2019
Ниво/Дебит
август 2019
Норма
август 2019
324в 002T1 Слана бара Дунав BG1G0000QAL002 Qal 62 66 -
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 457 461 450
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 214 220 205
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 94 195 161
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 232 244 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 464 598 523
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 248 350 248
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 91 213 223
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 430 490 396

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2019
Ниво/Дебит
август 2019
Норма
август 2019
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 304 314 270
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal 667 643 542
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 285 294 391
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 287 299 271
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 194 209 189
986S1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal 171 166 -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 297 327 286
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 300 305 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 207 213 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 421 435 373
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 348 356 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 465 476 450
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 490 492 420
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 106 128 89
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 583 590 525
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 228 250 185

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2019
Ниво/Дебит
август 2019
Норма
август 2019
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 217 229 209
578T1 Марино поле Струма BG4G000000Q002 Qal 378 389 -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 458 460 409
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 243 268 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 343 359 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 447 472 370
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 670 692 570
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 434 452 347
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 688 702 675
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 350 370 284
531б 765S1 Свиленград Марица BG3G000000Q048 Qal 459 465 -
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal 244 277 265
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr 773 825 676
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 186 200 152
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 500 507 527
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 86 127 86

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2019
Ниво/Дебит
август 2019
Норма
август 2019
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 407 487 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal 539 Л.Д. 532
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal 860 865 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr 698 701 518
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 214 216 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 654 660 644

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2019
Ниво/Дебит
август 2019
Норма
август 2019
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 571 487 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 178 193 125

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2019
Ниво/Дебит
август 2019
Норма
август 2019
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal 403 416 431
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 174 195 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 185 210 185

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2019
Ниво/Дебит
август 2019
Норма
август 2019
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal 672 704 670
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 332 334 314
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 396 404 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 1015 1027 1011
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 174 203 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 492 496 -
715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 277 297 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 769 764 705
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal 597 602 673
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr 294 304 316
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 510 516 481

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2019
Ниво/Дебит
август 2019
Норма
август 2019
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 189 197 213
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 655 684 681
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 920 1000 902
216a 777S1 Крън Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 306 310 297
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 635 640 615

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2019
Ниво/Дебит
август 2019
Норма
август 2019
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 119 143 183
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 174 154 141
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 454 467 529

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2019
Ниво/Дебит
август 2019
Норма
август 2019
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1410 1412 1244
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 990 994 967

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2019
Ниво/Дебит
август 2019
Норма
август 2019
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 1752 1762 -
13а 299S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 6073 6077 -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7177 7175 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1355 1365 1351
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 151 155 185
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3350 3392 3216
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3913 3919 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2019
Ниво/Дебит
август 2019
Норма
август 2019
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 352 366 502
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1300 1282 1296
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1573 1623 1516
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 504 554 522
249T2 Сребърна Дунав BG1G0000K1b041 K1b 598 669 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1198 1325 1093
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11120 11118 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v л.д. 11566 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8199 8200 8428
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6731 6734 6983
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 7982 7965 -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 590 599 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5316 5322 5586

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2019
Ниво/Дебит
август 2019
Норма
август 2019
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 58.5 31.5 84.6
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 34.0 27.0 67.1
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 216 101 221
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 168 146 189
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 119 116 283
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 18.6 14.6 39.6
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 602 348 1104
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 138 33.2 262
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 85.9 13.7 20.1
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 3097 2975 3078
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 91.9 19.5 234
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 527 388 315
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 110 122 89.1
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 11.1 11.3 8.84
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 3.60 3.60 4.42
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3235 3433 3172
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 8.35 3.60 17.8
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 477 111 127
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 113 9.06 50.3
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 42.7 40.7 49.9
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 20.0 20.0 42.8
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 595 566 630
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 723 461 546
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 801 781 1090
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 32.9 18.4 -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 19.0 18.0 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 675 605 522
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 799 896 1203
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 149 103 112
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 686 538 649
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 613 450 449
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 233 215 286
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 2.71 2.59 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 38.0 32.0 48.5
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 78.9 65.4 86.3
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 276 242 221

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2019
Ниво/Дебит
август 2019
Норма
август 2019
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 154 133 206
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 1.90 0.32 1.74
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 0.99 0.87 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.