НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

П Р О Т Е С Т

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2016
подземните води 2017


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2018
Ниво/Дебит
юни 2018
Норма
юни 2018
324в 002T1 Слана бара Дунав BG1G0000QAL002 Qal 16 14 -
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 362 354 424
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 115 107 167
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 44 92 87
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 274 284 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 363 462 415
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 117 163 137
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 17 102 119
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 342 390 363

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2018
Ниво/Дебит
юни 2018
Норма
юни 2018
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 289 272 252
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal 532 607 521
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 250 225 374
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 206 215 237
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 175 162 169
986S1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal 117 115 -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 235 291 281
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 246 273 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 208 222 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 382 378 368
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 333 336 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 463 473 443
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 373 405 396
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 87 109 75
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 390 488 463
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 135 175 165

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2018
Ниво/Дебит
юни 2018
Норма
юни 2018
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 190 202 199
580T1 Марино поле Струма Qal 319 327 -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 430 430 390
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 213 198 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 288 301 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 394 403 357
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 610 649 556
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 388 427 317
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 654 684 650
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 323 340 262
531б 765S1 Свиленград Марица BG3G000000Q048 Qal 435 460 -
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal 245 332 233
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr 541 630 655
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 91 106 152
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 268 316 479
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 102 109 76

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2018
Ниво/Дебит
юни 2018
Норма
юни 2018
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 427 430 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal 502 495 540
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal 787 791 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr 647 647 523
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 252 259 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 571 558 645

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2018
Ниво/Дебит
юни 2018
Норма
юни 2018
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 440 392 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 135 164 107

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2018
Ниво/Дебит
юни 2018
Норма
юни 2018
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal 459 443 442
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 132 146 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 131 153 134

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2018
Ниво/Дебит
юни 2018
Норма
юни 2018
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal 655 675 639
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 321 315 312
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 379 380 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 954 965 1005
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 142 178 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 503 506 -
715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 261 278 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 740 741 698
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal 579 584 630
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr 252 278 307
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 465 472 454

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2018
Ниво/Дебит
юни 2018
Норма
юни 2018
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 197 194 191
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 674 676 670
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 946 912 909
1014 773T1 Бузовград Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 257 262 229
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 617 625 599

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2018
Ниво/Дебит
юни 2018
Норма
юни 2018
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 165 161 161
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 100 116 138
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 251 255 495

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2018
Ниво/Дебит
юни 2018
Норма
юни 2018
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1396 1387 1191
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 941 947 946

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2018
Ниво/Дебит
юни 2018
Норма
юни 2018
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 1657 1665 -
13а 299S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 6099 6094 -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7210 7216 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1332 1342 1347
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 141 138 168
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3324 3330 3184
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3897 3893 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2018
Ниво/Дебит
юни 2018
Норма
юни 2018
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 245 278 493
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1230 1269 1276
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1454 1469 1511
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 344 464 386
1550 260T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 984 1084 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 967 1113 1050
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11182 11165 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11338 11358 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8222 8209 8437
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6727 6723 7013
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 7999 7970 -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 590 586 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5291 5288 5599

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2018
Ниво/Дебит
юни 2018
Норма
юни 2018
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 150 157 142
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 49.0 39.0 94.5
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 337 472 415
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 382 376 310
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 403 346 320
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 82.5 40.4 71.4
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 1665 1113 2267
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 311 109 670
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 13.8 38.8 49.7
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 2352 3091 4303
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 180 183 641
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 467 393 430
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 103 107 89.2
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 10.5 10.2 9.00
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 4.50 4.80 5.47
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3470 3384 3234
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 49.8 30.6 43.4
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 161 126 330
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 157 139 113
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 75.6 64.2 64.0
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 38.0 39.0 48.0
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 833 742 751
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 1192 1653 980
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 855 1067 1225
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 147 101 -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 20.0 18.0 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 654 648 592
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 1029 951 1053
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 174 168 162
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 965 895 933
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 552 579 625
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 710 525 379
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 4.90 4.25 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 35.0 25.0 61.6
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 286 198 173
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 434 360 252

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2018
Ниво/Дебит
юни 2018
Норма
юни 2018
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 298 150 304
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 7.69 4.26 4.73
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 2.63 2.27 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.