НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

П Р О Т Е С Т

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Самоков 03.07.2017 г.
С.Нивянин 05.05.2017 г.
С.Лиляче 05.05.2017 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2016
подземните води 2017


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2018
Ниво/Дебит
април 2018
Норма
април 2018
324в 002T1 Слана бара Дунав BG1G0000QAL002 Qal 27 11 -
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 412 356 414
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 283 109 161
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 26 5 45
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 214 208 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 401 277 382
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 17 28 98
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 1 /+/27 77
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 276 268 347

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2018
Ниво/Дебит
април 2018
Норма
април 2018
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 260 254 224
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal 370 460 538
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 227 258 364
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 182 190 216
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 88 154 161
986S1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal 25 91 -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 275 239 276
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 218 210 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 190 193 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 382 413 372
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 283 312 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 383 372 461
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 424 339 386
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 10 1 51
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 219 230 414
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 74 58 153

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2018
Ниво/Дебит
април 2018
Норма
април 2018
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 130 151 187
580T1 Марино поле Струма Qal 345 328 -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 502 500 366
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 198 208 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 309 299 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 408 395 349
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 595 579 539
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 415 363 298
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 661 636 634
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 309 301 256
531б 765S1 Свиленград Марица BG3G000000Q048 Qal 429 424 -
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal 121 177 228
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr 701 519 686
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 63 54 157
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 220 115 426
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 0 0 66

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2018
Ниво/Дебит
април 2018
Норма
април 2018
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 456 424 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal 513 498 546
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal 762 739 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr 687 662 542
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 77 191 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 453 482 639

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2018
Ниво/Дебит
април 2018
Норма
април 2018
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 561 478 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 121 108 90

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2018
Ниво/Дебит
април 2018
Норма
април 2018
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal 499 469 455
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 112 117 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 84 67 102

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2018
Ниво/Дебит
април 2018
Норма
април 2018
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal 719 651 622
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 307 265 295
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 389 383 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 988 918 984
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 148 130 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 509 495 -
715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 263 248 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 770 751 683
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal 588 522 597
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr Л.Д. 224 286
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 471 474 430

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2018
Ниво/Дебит
април 2018
Норма
април 2018
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 198 187 189
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 647 627 670
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 1171 996 931
1014 773T1 Бузовград Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 243 231 233
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 609 604 609

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2018
Ниво/Дебит
април 2018
Норма
април 2018
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 86 132 126
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 62 56 98
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 377 373 478

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2018
Ниво/Дебит
април 2018
Норма
април 2018
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1401 1381 1183
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 994 940 924

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2018
Ниво/Дебит
април 2018
Норма
април 2018
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 1640 1647 -
13а 299S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 6104 6101 -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7219 7215 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1340 1338 1341
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 125 154 151
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3359 3312 3178
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3909 3901 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2018
Ниво/Дебит
април 2018
Норма
април 2018
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 210 218 491
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1231 1222 1259
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1431 1423 1508
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 304 174 322
1550 260T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 955 814 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1017 815 1039
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11193 11194 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11199 11185 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8225 8227 8436
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6757 6740 6997
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 8177 8054 -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 577 588 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5318 5300 5600

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2018
Ниво/Дебит
април 2018
Норма
април 2018
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 189 204 151
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 68.0 70.0 119
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 1083 713 629
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 739 569 396
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 324 452 328
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 207 213 102
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 10197 6224 5604
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 1424 766 1025
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 54.1 48.2 80.8
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 6203 4931 4653
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 1611 723 1294
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 1780 937 750
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 103 98.0 88.1
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 10.4 10.5 9.13
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 5.33 5.00 6.34
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3269 3310 3192
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 290 179 108
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 1930 850 856
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 164 183 133
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 65.2 75.3 67.4
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 24.0 42.0 51.2
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 571 808 725
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 185 412 109
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 701 721 635
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 24.0 152 -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 17.0 20.0 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 683 768 551
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 876 1027 920
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 287 187 304
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 1906 1675 1279
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 650 673 713
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 659 886 360
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 4.73 5.29 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 58.0 56.0 70.0
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 1483 964 202
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 200 223 322

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2018
Ниво/Дебит
април 2018
Норма
април 2018
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 208 297 274
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 14.3 11.1 8.73
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 2.47 2.74 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.