НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2021
Ниво/Дебит
октомври 2021
Норма
октомври 2021
324в 002T1 Слана бара Дунав BG1G0000QAL002 Qal Л.Д. Л.Д. -
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 580 574 480
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 272 266 225
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 212 219 -
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 219 222 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 601 659 569
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 380 386 275
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 254 289 -
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 411 420 420

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2021
Ниво/Дебит
октомври 2021
Норма
октомври 2021
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 318 296 260
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal 704 570 581
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 387 358 390
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 353 342 273
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 192 187 181
986S1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal 160 160 -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 392 370 -
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 311 302 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 257 218 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 449 466 383
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 350 351 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 509 513 461
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 521 525 442
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 124 110 88
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 651 621 556
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 182 258 197

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2021
Ниво/Дебит
октомври 2021
Норма
октомври 2021
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 226 214 218
578T1 Марино поле Струма BG4G000000Q002 Qal 391 393 -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 598 475 435
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 254 258 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 353 346 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 458 443 365
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 678 634 563
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 465 440 344
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 738 730 -
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 377 360 279
531б 765S1 Свиленград Марица BG3G000000Q048 Qal 563 556 -
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal 241 233 278
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr 743 745 695
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 195 233 171
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 493 516 505
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 88 85 83

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2021
Ниво/Дебит
октомври 2021
Норма
октомври 2021
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 327 369 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal 572 570 -
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal 808 778 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr 736 727 -
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 319 283 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 668 660 660

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2021
Ниво/Дебит
октомври 2021
Норма
октомври 2021
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 512 542 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 186 175 118

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2021
Ниво/Дебит
октомври 2021
Норма
октомври 2021
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal 479 476 448
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 205 176 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 236 252 200

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2021
Ниво/Дебит
октомври 2021
Норма
октомври 2021
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal 754 733 678
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 330 317 315
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 427 431 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 1034 1000 1004
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 231 186 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 509 489 -
206б 715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 306 279 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 774 747 715
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal 580 498 669
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr 403 262 322
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 529 467 479

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2021
Ниво/Дебит
октомври 2021
Норма
октомври 2021
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 234 231 -
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 702 654 682
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 1240 1227 962
216a 777S1 Крън Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 346 317 308
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 631 624 627

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2021
Ниво/Дебит
октомври 2021
Норма
октомври 2021
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 210 198 -
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 164 155 142
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 412 493 544

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2021
Ниво/Дебит
октомври 2021
Норма
октомври 2021
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1438 1402 -
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 951 940 -

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2021
Ниво/Дебит
октомври 2021
Норма
октомври 2021
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 1881 1891 -
13а 299S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 6096 6100 -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7125 7123 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1351 1354 -
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 136 126 174
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3569 3590 -
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3924 3926 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2021
Ниво/Дебит
октомври 2021
Норма
октомври 2021
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 518 526 -
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1304 1322 1293
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1687 1722 1528
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 555 597 -
249T2 Сребърна Дунав BG1G0000K1b041 K1b 710 726 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1248 1313 -
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11169 11176 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11741 11772 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8314 8324 8422
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6827 6834 6977
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 8386 8430 -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 599 601 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5407 5416 -

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2021
Ниво/Дебит
октомври 2021
Норма
октомври 2021
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 33.4 31.8 66.1
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 19 53 66
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 106 439 221
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 43.9 193 204
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 148 159 267
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 22.8 20.2 34
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 145 145 882
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 62.1 227 196
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 2 2.77 9.92
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 2865 3382 2394
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 65 237 147
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 148 139 300
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 85 92 87.5
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 7.92 8.51 9.01
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 5 4 3.85
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3437 3452 3150
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 10.1 15.5 20.6
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 80.9 89.4 195
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 22 22 40.8
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 34.4 33 46.3
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 24 23 39.7
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 596 577 583
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 569 392 208
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 1020 994 818
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 32.8 17.2 -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 16.5 20.6 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 462 584 464
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 835 1056 1120
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 30.8 140 94.7
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 458 693 491
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 281 697 359
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 240 389 255
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 3.52 3.58 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 18 20 48.8
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 39 22 100
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 243 262 225

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2021
Ниво/Дебит
октомври 2021
Норма
октомври 2021
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 131 132 190
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 * 2.8 0.98
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 2.02 2.5 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.