НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2018
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2019
Ниво/Дебит
октомври 2019
Норма
октомври 2019
324в 002T1 Слана бара Дунав BG1G0000QAL002 Qal 111 121 -
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 502 516 480
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 283 289 223
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 224 240 161
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 235 284 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 675 710 565
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 390 422 271
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 260 287 233
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 540 552 416

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2019
Ниво/Дебит
октомври 2019
Норма
октомври 2019
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 317 315 258
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal 684 665 579
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 298 300 392
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 303 302 273
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 209 209 175
986S1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal 170 160 -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 315 340 297
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 318 322 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 263 259 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 440 476 380
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 357 345 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 427 463 461
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 490 488 441
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 101 84 88
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 625 573 556
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 258 256 195

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2019
Ниво/Дебит
октомври 2019
Норма
октомври 2019
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 235 232 218
578T1 Марино поле Струма BG4G000000Q002 Qal 404 407 -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 470 475 434
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 298 338 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 370 368 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 413 376 365
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 703 685 560
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 464 464 340
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 706 710 666
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 381 373 277
531б 765S1 Свиленград Марица BG3G000000Q048 Qal 462 447 -
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal 297 308 281
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr 835 805 692
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 196 225 170
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 534 528 505
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 93 112 82

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2019
Ниво/Дебит
октомври 2019
Норма
октомври 2019
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 485 493 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal * 575 546
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal 869 872 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr 701 702 544
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 224 223 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 682 686 660

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2019
Ниво/Дебит
октомври 2019
Норма
октомври 2019
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 559 557 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 203 198 116

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2019
Ниво/Дебит
октомври 2019
Норма
октомври 2019
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal 457 483 448
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 225 221 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 232 253 199

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2019
Ниво/Дебит
октомври 2019
Норма
октомври 2019
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal 733 752 676
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 344 329 315
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 418 426 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 1030 1036 1003
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 214 198 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 503 510 -
715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 312 314 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 764 767 714
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal 607 614 670
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr 312 335 322
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 518 523 477

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2019
Ниво/Дебит
октомври 2019
Норма
октомври 2019
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 212 207 211
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 690 689 682
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 1103 1165 948
216a 777S1 Крън Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 311 337 307
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 642 661 626

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2019
Ниво/Дебит
октомври 2019
Норма
октомври 2019
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 173 168 180
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 163 179 141
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 492 500 545

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2019
Ниво/Дебит
октомври 2019
Норма
октомври 2019
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1409 1416 1235
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 993 986 963

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2019
Ниво/Дебит
октомври 2019
Норма
октомври 2019
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 1768 1769 -
13а 299S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 6070 6077 -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7173 7170 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1356 1372 1352
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 157 150 176
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3402 3420 3223
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3918 3917 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2019
Ниво/Дебит
октомври 2019
Норма
октомври 2019
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 378 396 513
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1293 1302 1293
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1631 1635 1523
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 594 634 545
249T2 Сребърна Дунав BG1G0000K1b041 K1b 686 722 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1354 1385 1118
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11124 11122 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11565 11589 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8211 8203 8427
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6741 6724 6983
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 7978 7992 -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 601 594 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5328 5290 5596

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2019
Ниво/Дебит
октомври 2019
Норма
октомври 2019
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 22.9 25.0 66.9
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 30.0 31.0 66.9
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 22.0 24.0 227
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 37.2 64.0 207
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 123 120 265
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 16.0 10.5 34.6
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 160 80.0 901
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 13.0 15.1 200
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 4.06 4.00 10.2
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 2061 1993 2453
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 16.3 9.97 150
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 359 384 299
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 110 109 87.0
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 11.9 11.0 8.90
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 2.90 2.60 3.88
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3391 3479 3155
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 3.00 3.00 20.8
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 80.0 80.0 195
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 1.00 * 42.6
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 36.7 38.0 47.0
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 15.0 15.0 40.3
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 498 469 585
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 164 81.4 210
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 717 600 824
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 12.0 10.1 -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 18.0 18.5 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 554 624 471
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 950 953 1134
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 30.0 53.3 95.2
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 499 525 493
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 325 263 363
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 212 162 257
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 2.57 2.65 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 32.0 12.0 49.8
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 54.0 54.7 102
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 221 205 225

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2019
Ниво/Дебит
октомври 2019
Норма
октомври 2019
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 138 139 191
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 * * 1.01
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 0.88 0.84 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.