НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето


Прекратяваме нашия чисто професионален протест поради неговото политизиране и манипулиране.

ОСТАВАМЕ В ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ!

Благодарим за търпението на гражданите и съдействието на медиите!

 

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Батановци 10-11.01.2021г.
Котел 16.05.2021г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2022
Ниво/Дебит
април 2022
Норма
април 2022
324в 002T1 Слана бара Дунав BG1G0000QAL002 Qal Л.Д. Л.Д. -
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 568 575 419
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 215 219 -
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 132 145 -
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 214 210 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 556 568 391
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 328 344 108
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 188 189 -
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 370 358 349

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2022
Ниво/Дебит
април 2022
Норма
април 2022
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 287 289 229
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal 765 643 548
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 352 337 358
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 327 320 220
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 182 174 162
986S1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal 112 96 -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 363 340 -
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 261 255 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 207 208 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 398 389 378
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 320 326 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 490 503 461
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 522 516 392
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 12 20 47
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 393 347 412
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 242 196 152

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2022
Ниво/Дебит
април 2022
Норма
април 2022
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 194 174 186
578T1 Марино поле Струма BG4G000000Q002 Qal 358 358 -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 416 438 373
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 223 248 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 298 290 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 368 365 353
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 599 584 547
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 428 391 309
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 679 664 -
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 339 339 264
531б 765S1 Свиленград Марица BG3G000000Q048 Qal 488 483 -
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal 210 219 228
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr 711 726 688
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 222 223 158
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 478 476 422
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 57 61 66

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2022
Ниво/Дебит
април 2022
Норма
април 2022
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 433 436 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal 523 511 -
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal 821 807 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr 737 742 -
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 209 191 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 667 675 636

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2022
Ниво/Дебит
април 2022
Норма
април 2022
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 594 618 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 117 109 94

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2022
Ниво/Дебит
април 2022
Норма
април 2022
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal 471 473 456
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 127 126 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 145 155 106

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2022
Ниво/Дебит
април 2022
Норма
април 2022
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal 617 630 627
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 309 312 296
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 395 392 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 881 908 985
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 145 135 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 488 487 -
206б 715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 247 250 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 770 766 691
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal 560 550 596
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr 259 273 285
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 516 539 435

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2022
Ниво/Дебит
април 2022
Норма
април 2022
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 210 203 -
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 695 694 668
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 1147 1185 943
216a 777S1 Крън Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 312 317 291
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 632 633 611

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2022
Ниво/Дебит
април 2022
Норма
април 2022
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 168 174 -
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 124 124 100
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 451 461 475

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2022
Ниво/Дебит
април 2022
Норма
април 2022
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1389 1406 -
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 930 940 -

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2022
Ниво/Дебит
април 2022
Норма
април 2022
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 1903 1907 -
13а 299S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 6108 6106 -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7115 7111 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1351 1358 -
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 110 112 150
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3558 3557 -
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3922 3920 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2022
Ниво/Дебит
април 2022
Норма
април 2022
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 528 520 -
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1294 1292 1260
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1722 1722 -
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 525 504 -
249T2 Сребърна Дунав BG1G0000K1b041 K1b 707 710 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1234 1253 -
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11201 11206 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11819 11826 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8336 8292 8415
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6852 6825 6972
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 8591 8610 -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 598 596 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5438 5411 -

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2022
Ниво/Дебит
април 2022
Норма
април 2022
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 121 136 154
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 97.0 83.0 115
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 395 688 629
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 265 251 393
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 110 132 323
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 16.2 23.9 99.3
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 1495 4473 5401
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 1134 1445 986
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 23.2 154 78.9
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 2784 2920 4565
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 536 1996 1251
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 591 637 736
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 51.0 81.0 89.0
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 9.18 9.33 9.33
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 6.00 6.19 6.15
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3447 3476 3207
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 105 103 105
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 873 958 828
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 134 144 133
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 36.0 40.1 69.1
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 34.0 32.0 48.8
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 689 771 718
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 149 145 119
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 855 849 644
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 145 150 -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 23.5 22.7 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 604 613 559
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 654 723 911
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 119 601 309
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 729 1499 1294
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 352 525 704
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 746 889 382
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 3.66 3.80 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 22.0 24.0 69.3
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 481 195 228
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 619 444 325

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2022
Ниво/Дебит
април 2022
Норма
април 2022
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 119 225 270
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 8.33 10.0 8.80
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 9.32 7.32 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.