НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето


Прекратяваме нашия чисто професионален протест поради неговото политизиране и манипулиране.

ОСТАВАМЕ В ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ!

Благодарим за търпението на гражданите и съдействието на медиите!

 

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Батановци 10-11.01.2021г.
Котел 16.05.2021г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Усреднена месечна мътност на водата в реките за месец февруари 2022

No Река Пункт Мътност
(g/m3)
Мътност (норма)
(g/m3)
16800 Огоста Кобиляк 53.40 60.25
17850 Скът Мизия 57.50 91.69
14840 Лом Василовци 48.45 38.91
23850 Янтра Каранци 157.07 452.24
23100 Стара река (Лефеджа) Славовица 145.50 226.73
22800 Осъм Изгрев 97.30 192.48
21800 Вит Дисевица 73.90 52.27
18700 Искър Нови Искър 132.60 185.10
18850 Искър Ореховица 101.00 113.83
18500 Батулийска Батулия 47.30 102.01
31830 Русенски Лом Божичен 48.16 706.39
41800 Батова река Оброчище 9.58 165.75
43400 Врана Кочово 16.66 342.89
82780 Факийска Факия 12.34 86.34
71800 Марица Пазарджик 10.13 147.40
71450 Тополница Копривщица 120.25 117.17
72850 Марица Първомай 90.12 36.36
73750 Марица Харманли 32.28 680.31
73850 Марица Свиленград 46.71 154.72
72460 Чепеларска Бачково 36.48 131.76
73480 Сазлийка Гълъбово 109.25 88.77
73550 Харманлийска Харманли 60.40 504.42
74850 Тунджа Елхово 138.63 750.91
74440 Беленска гара Чумерна 24.20 142.48
74500 Мочурица Воденичене 48.28 82.68
61650 Арда Рудозем 23.15 83.79
61700 Арда Вехтино 20.62 162.75
61450 Върбица Върли дол 50.50 247.26
61500 Върбица Джебел 34.80 336.05
61550 Крумовица Крумовград 142.95 430.58
51700 Струма Ръждавица 64.00 48.89
51880 Струма Марино поле 50.94 218.65
51310 Конска Батановци 54.50 148.81
51380 Сов.Бистрица Соволяно 56.25 105.87
51430 Джерман Дупница 63.60 237.18
51590 Пиринска Бистрица Горно Спанчево 57.60 105.21
52800 Места м.Момина кула 93.50 126.40
52850 Места Хаджидимово 162.70 185.63
52400 Изток Баня 49.30 128.75
52530 Канина Огняново 73.40 63.84