НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Усреднена месечна мътност на водата в реките за месец септември 2021

No Река Пункт Мътност
(g/m3)
Мътност (норма)
(g/m3)
16800 Огоста Кобиляк 62.40 60.25
17850 Скът Мизия 49.40 91.69
14840 Лом Василовци 44.20 38.91
23850 Янтра Каранци 69.90 452.24
23100 Стара река (Лефеджа) Славовица 82.30 226.73
22800 Осъм Изгрев 77.60 192.48
21800 Вит Дисевица 89.20 52.27
18700 Искър Нови Искър 124.00 185.10
18850 Искър Ореховица 42.90 113.83
18500 Батулийска Батулия 62.40 102.01
31830 Русенски Лом Божичен 40.86 706.39
41800 Батова река Оброчище 12.44 165.75
43400 Врана Кочово 18.22 342.89
82780 Факийска Факия 9.36 86.34
71800 Марица Пазарджик 10.24 147.40
71450 Тополница Копривщица 39.36 117.17
72850 Марица Първомай 74.92 36.36
73750 Марица Харманли 322.34 680.31
73850 Марица Свиленград 48.89 154.72
72460 Чепеларска Бачково 42.22 131.76
73480 Сазлийка Гълъбово 47.07 88.77
73550 Харманлийска Харманли 250.90 504.42
74850 Тунджа Елхово 116.16 750.91
74440 Беленска гара Чумерна 56.05 142.48
74500 Мочурица Воденичене 39.43 82.68
61650 Арда Рудозем 40.65 83.79
61700 Арда Вехтино 44.27 162.75
61450 Върбица Върли дол 75.00 247.26
61500 Върбица Джебел 89.80 336.05
61550 Крумовица Крумовград 31.90 430.58
51700 Струма Ръждавица 50.75 48.89
51880 Струма Марино поле 56.86 218.65
51310 Конска Батановци 94.40 148.81
51380 Сов.Бистрица Соволяно 41.20 105.87
51430 Джерман Дупница 67.00 237.18
51590 Пиринска Бистрица Горно Спанчево 49.00 105.21
52800 Места м.Момина кула 132.00 126.40
52850 Места Хаджидимово 136.65 185.63
52400 Изток Баня 49.00 128.75
52530 Канина Огняново 58.87 63.84