НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Самоков 03.07.2017 г.
С.Нивянин 05.05.2017 г.
С.Лиляче 05.05.2017 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2016
подземните води 2016


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Усреднена месечна мътност на водата в реките за месец юни 2017

No Река Пункт Мътност
(g/m3)
Мътност (норма)
(g/m3)
16800 Огоста Кобиляк 258,10 60.25
17850 Скът Мизия 119,80 91.69
14840 Лом Василовци 109,95 38.91
23850 Янтра Каранци 1331,56 452.24
23100 Стара река (Лефеджа) Славовица 1007,20 226.73
22800 Осъм Изгрев 179,00 192.48
21800 Вит Дисевица 307,74 52.27
18700 Искър Нови Искър 197,95 185.10
18850 Искър Ореховица 146,20 113.83
18500 Батулийска Батулия 227,65 102.01
31830 Русенски Лом Божичен 63,06 706.39
41800 Батова река Оброчище 28,54 165.75
43400 Врана Кочово 20,78 342.89
82780 Факийска Факия 23,88 86.34
71800 Марица Пазарджик 174,20 147.40
71450 Тополница Копривщица 117.17
72850 Марица Първомай 98,30 36.36
73750 Марица Харманли 232,10 680.31
73850 Марица Свиленград 190,50 154.72
72460 Чепеларска Бачково 229,20 131.76
73480 Сазлийка Гълъбово 195,60 88.77
73550 Харманлийска Харманли 185,20 504.42
74850 Тунджа Елхово 212,80 750.91
74440 Беленска гара Чумерна 129,90 142.48
74500 Мочурица Воденичене 82.68
61650 Арда Рудозем 104,10 83.79
61700 Арда Вехтино 100,20 162.75
61450 Върбица Върли дол 247.26
61500 Върбица Джебел 101,50 336.05
61550 Крумовица Крумовград 105,60 430.58
51700 Струма Ръждавица 204,90 48.89
51880 Струма Марино поле 165,25 218.65
51310 Конска Батановци 113,90 148.81
51380 Сов.Бистрица Соволяно 162,70 105.87
51430 Джерман Дупница 118,20 237.18
51590 Пиринска Бистрица Горно Спанчево 94,00 105.21
52800 Места м.Момина кула 332,10 126.40
52850 Места Хаджидимово 254,75 185.63
52400 Изток Баня 97,95 128.75
52530 Канина Огняново 102,30 63.84