НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Усреднена месечна мътност на водата в реките за месец юни 2021

No Река Пункт Мътност
(g/m3)
Мътност (норма)
(g/m3)
16800 Огоста Кобиляк 80.10 60.25
17850 Скът Мизия 69.60 91.69
14840 Лом Василовци 80.45 38.91
23850 Янтра Каранци 187.40 452.24
23100 Стара река (Лефеджа) Славовица 195.00 226.73
22800 Осъм Изгрев 169.70 192.48
21800 Вит Дисевица 144.26 52.27
18700 Искър Нови Искър 88.60 185.10
18850 Искър Ореховица 67.80 113.83
18500 Батулийска Батулия 78.20 102.01
31830 Русенски Лом Божичен 242.60 706.39
41800 Батова река Оброчище 15.74 165.75
43400 Врана Кочово 15.20 342.89
82780 Факийска Факия 16.72 86.34
71800 Марица Пазарджик 15.36 147.40
71450 Тополница Копривщица 85.44 117.17
72850 Марица Първомай 59.27 36.36
73750 Марица Харманли 257.11 680.31
73850 Марица Свиленград 79.22 154.72
72460 Чепеларска Бачково 58.01 131.76
73480 Сазлийка Гълъбово 106.39 88.77
73550 Харманлийска Харманли 501.55 504.42
74850 Тунджа Елхово 73.10 750.91
74440 Беленска гара Чумерна 52.59 142.48
74500 Мочурица Воденичене 77.71 82.68
61650 Арда Рудозем 40.11 83.79
61700 Арда Вехтино 38.51 162.75
61450 Върбица Върли дол 68.60 247.26
61500 Върбица Джебел 51.20 336.05
61550 Крумовица Крумовград 68.00 430.58
51700 Струма Ръждавица 59.55 48.89
51880 Струма Марино поле 97.36 218.65
51310 Конска Батановци 74.73 148.81
51380 Сов.Бистрица Соволяно 75.90 105.87
51430 Джерман Дупница 140.15 237.18
51590 Пиринска Бистрица Горно Спанчево 79.07 105.21
52800 Места м.Момина кула 85.95 126.40
52850 Места Хаджидимово 153.15 185.63
52400 Изток Баня 80.10 128.75
52530 Канина Огняново 73.00 63.84