НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Самоков 03.07.2017 г.
С.Нивянин 05.05.2017 г.
С.Лиляче 05.05.2017 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2016
подземните води 2017


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Усреднена месечна мътност на водата в реките за месец декември 2017

No Река Пункт Мътност
(g/m3)
Мътност (норма)
(g/m3)
16800 Огоста Кобиляк 139,60 60.25
17850 Скът Мизия 44,70 91.69
14840 Лом Василовци 266,73 38.91
23850 Янтра Каранци 172,82 452.24
23100 Стара река (Лефеджа) Славовица 91,28 226.73
22800 Осъм Изгрев 68,70 192.48
21800 Вит Дисевица 99,91 52.27
18700 Искър Нови Искър 28,75 185.10
18850 Искър Ореховица 139,60 113.83
18500 Батулийска Батулия 61,40 102.01
31830 Русенски Лом Божичен 46,68 706.39
41800 Батова река Оброчище 11,92 165.75
43400 Врана Кочово 61,68 342.89
82780 Факийска Факия 51,10 86.34
71800 Марица Пазарджик 38,70 147.40
71450 Тополница Копривщица 105,35 117.17
72850 Марица Първомай 164,70 36.36
73750 Марица Харманли 358,65 680.31
73850 Марица Свиленград 275,60 154.72
72460 Чепеларска Бачково 236,10 131.76
73480 Сазлийка Гълъбово 74,00 88.77
73550 Харманлийска Харманли 364,20 504.42
74850 Тунджа Елхово 113,63 750.91
74440 Беленска гара Чумерна 93,10 142.48
74500 Мочурица Воденичене 131,70 82.68
61650 Арда Рудозем 81,35 83.79
61700 Арда Вехтино 416,25 162.75
61450 Върбица Върли дол 247.26
61500 Върбица Джебел 272,44 336.05
61550 Крумовица Крумовград 874,82 430.58
51700 Струма Ръждавица 91,63 48.89
51880 Струма Марино поле 388,73 218.65
51310 Конска Батановци 103,00 148.81
51380 Сов.Бистрица Соволяно 971,60 105.87
51430 Джерман Дупница 358,00 237.18
51590 Пиринска Бистрица Горно Спанчево 568,10 105.21
52800 Места м.Момина кула 367,70 126.40
52850 Места Хаджидимово 203,20 185.63
52400 Изток Баня 829,75 128.75
52530 Канина Огняново 108,87 63.84