НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Самоков 03.07.2017 г.
С.Нивянин 05.05.2017 г.
С.Лиляче 05.05.2017 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2016
подземните води 2016


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Усреднена месечна мътност на водата в реките за месец септември 2017

No Река Пункт Мътност
(g/m3)
Мътност (норма)
(g/m3)
16800 Огоста Кобиляк 133,80 60.25
17850 Скът Мизия 119,10 91.69
14840 Лом Василовци 102,85 38.91
23850 Янтра Каранци 136,90 452.24
23100 Стара река (Лефеджа) Славовица 188,90 226.73
22800 Осъм Изгрев 171,50 192.48
21800 Вит Дисевица 93,70 52.27
18700 Искър Нови Искър 185.10
18850 Искър Ореховица 131,10 113.83
18500 Батулийска Батулия 161,10 102.01
31830 Русенски Лом Божичен 57,30 706.39
41800 Батова река Оброчище 29,52 165.75
43400 Врана Кочово 33,60 342.89
82780 Факийска Факия 86.34
71800 Марица Пазарджик 78,90 147.40
71450 Тополница Копривщица 157,25 117.17
72850 Марица Първомай 129,10 36.36
73750 Марица Харманли 456,50 680.31
73850 Марица Свиленград 106,00 154.72
72460 Чепеларска Бачково 170,25 131.76
73480 Сазлийка Гълъбово 107,10 88.77
73550 Харманлийска Харманли 517,85 504.42
74850 Тунджа Елхово 148,37 750.91
74440 Беленска гара Чумерна 142.48
74500 Мочурица Воденичене 108,10 82.68
61650 Арда Рудозем 85,40 83.79
61700 Арда Вехтино 90,50 162.75
61450 Върбица Върли дол 247.26
61500 Върбица Джебел 131,05 336.05
61550 Крумовица Крумовград 519,53 430.58
51700 Струма Ръждавица 98,25 48.89
51880 Струма Марино поле 103,10 218.65
51310 Конска Батановци 92,35 148.81
51380 Сов.Бистрица Соволяно 101,40 105.87
51430 Джерман Дупница 114,80 237.18
51590 Пиринска Бистрица Горно Спанчево 99,40 105.21
52800 Места м.Момина кула 103,40 126.40
52850 Места Хаджидимово 141,05 185.63
52400 Изток Баня 94,70 128.75
52530 Канина Огняново 107,20 63.84