НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2017
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

ВИСОКИ ВОДИ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2002 г. - ЯНУАРИ 2003 г.

Силно увеличаване на речните води почти в цялата страна беше наблюдавано в началото на декември 2002.

През първото десетдневие на декември силно се повишиха нивата и преминаха високи води в средното и долното течение на р.Марица (след Пловдив), на р.Арда при Вехтино, р.Върбица при Джебел и в най-долните течения на Струма и Места. Повишението на нивата на изброените реки беше с около 2 m, на Арда при Вехтино – с почти 4 m.

Регистрираните сутринта в 8 ч. максимални протичащи водни количества през този период бяха:

  • за р.Марица в участъка Пловдив–Първомай – над 260 m3/s, при Харманли и Свиленград – над 400 m3/s;
  • за р.Арда при Вехтино – над 370 m3/s;
  • за р.Върбица при Джебел – над 185 m3/s;
  • за р.Места при Момина кула – около 230 m3/s;
  • за р.Струма при Марино поле – около 180 m3/s.