НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2019
подземните води 2019


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

ВИСОКИ ВОДИ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2002 г. - ЯНУАРИ 2003 г.

Силно увеличаване на речните води почти в цялата страна беше наблюдавано в началото на декември 2002.

През първото десетдневие на декември силно се повишиха нивата и преминаха високи води в средното и долното течение на р.Марица (след Пловдив), на р.Арда при Вехтино, р.Върбица при Джебел и в най-долните течения на Струма и Места. Повишението на нивата на изброените реки беше с около 2 m, на Арда при Вехтино – с почти 4 m.

Регистрираните сутринта в 8 ч. максимални протичащи водни количества през този период бяха:

  • за р.Марица в участъка Пловдив–Първомай – над 260 m3/s, при Харманли и Свиленград – над 400 m3/s;
  • за р.Арда при Вехтино – над 370 m3/s;
  • за р.Върбица при Джебел – над 185 m3/s;
  • за р.Места при Момина кула – около 230 m3/s;
  • за р.Струма при Марино поле – около 180 m3/s.