НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Карлово 02.09.2023г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2022
подземните води 2022


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


ПОДОБРЯВАНЕ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ПРОГНОЗИРАНЕТО НА НАВОДНЕНИЯ В БАСЕЙНА НА РЕКА ДУНАВ — ПРОЕКТ НА ЕС

DANUBE RIVER BASIN ENHANCED FLOOD FORECASTING COOPERATION (DAREFFORT) – DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME

Новини и събития

Откриваща среща 13-14.09.2018 г., Будапеща

В периода 13-14.09.2018г., в гр. Будапеща, Унгария, беше проведена откриващата среща за проекта DAREFFORT, на която официално бе даден старт на работата по проекта. На срещата бяха представени всички партньори, участващи в проекта, и бяха обсъдени задачите по работните пакети.

Първа среща, 4-6.02.2019 г., Виена

В периода 4-6.02.2019 г. в гр. Виена, Австрия, беше проведена първата периодична среща по проекта DAREFFORT. На срещата бяха представени доклади от партньорите по проекта относно текущото изпълнение на задачите и бяха обсъдени постигнатите резултати.

Втора среща, 28-29.05.2019 г., Букурещ

В периода 28-29.05.2019 г. в гр. Букурещ, Румъния, беше проведена втората периодична среща по проекта DAREFFORT. На срещата бяха обсъдени административни и финансови въпроси, както и изпълнението на задачите по работните пакети в съответствие с предварителния план на проекта.

Представяне на проекта, 31.10.2018 г., София

На 31.10.2018 г. в гр. София, България, на младежката научно – приложна сесия в УАСГ, организирана по случай националното честване на деня на народните будители, беше представен проекта DAREFFORT с презентация "Подобряване на сътрудничеството в областта на прогнозирането на наводнения в басейна на река Дунав“.

Семинар – представяне на проекта DAREFFORT

На 25.07.2019 г., в читалището на гр. Никопол се проведе информационна кампания с цел представяне и популяризиране на проекта DAREFFORT и дейността на секция „хидрологични прогнози“. На срещата присъстваха над 40 души заинтересовани лица.

Експертен семинар по проекта DAREFFORT

На 25 септември 2019 г. в гр. Плевен, България се проведе работна среща по проект DAREFFORT. Докторанти от секция Хидрологични прогнози изнесоха презентация на тема „Хидрологични прогнози, прогностични системи и системи за ранно предупреждение в НИМХ" и представиха информация за проекта и постигнатите резултати до момента пред ключови експерти от водния сектор, МВР и други в рамките на работна среща.

Трета среща - 19-20.11.2019 в Братислава, Словакия

На тази среща участниците се споразумяха да се съсредоточат върху разработването, както на процеси за обмен на данни за предложеното приложение, така и върху подготовката на модулите за електронно обучение. Те ще подпомогнат прилагането и правилното използване на услугите за предупреждения за наводнения в реално време.

Четвърта среща - 26-27.06.2020 в Любляна, Словения

Предвид ситуацията с разпространението на COVID-19, срещата се проведе дистанционно чрез приложението Webex. На срещата ръководителите на работните пакети докладваха постигнатите резултати за изминалия период и представиха плановете за следващия. Проведе се семинар за обмен на данни и формат на данните. Тъй като проектът Dareffort привършва втората си година, общата платформа за обмен на национални прогнозни и хидрологични данни е вече добре очертана. Паралелно с това се подготвя и материал за електронно обучение, който ще служи като ръководство за потребителите.

Пета среща - 5-6.11.2020 в Загреб, Хърватия

Първоначално 5-тата периодична среща по проекта трябваше да се проведе през октомври в Загреб, столицата на Хърватия, последвана от Дунавския форум за прогнозиране (DAFF) на същото място. Партньори и ръководители на проекти се договориха да организират онлайн конференция за периодичната среща на проекта, като същевременно отложиха сесията на DAFF за 2021 г.

Петата периодична среща на проекта се проведе на 5-6 ноември 2020 г. с помощта на приложението Webex. Тъй като 5-ият период беше един от най-натоварените, с много дейности по основните задачи на проекта (софтуер EnviroNet, обща визия за сътрудничество, курс за електронно обучение, анализ на икономическото въздействие), на срещата бяха представени и дискутирани резултатите от извършената работа.

Повече информация за ENVIRONET

Един от най-важните резултати от проекта Dareffort е ENVIRONET. Това е безплатен софтуер, с отворен код под GNU General Public License.  Представлява обща платформа за обмен на данни. През 2020 г. той е разработен, за да служи като техническа основа за DanubeHIS, подържан от ICPDR. Обменът на хидрологични и метеорологични данни между страните в Дунавския водосбор чрез EnviroNet е от съществено значение, за да се обединят различните национални данни в общ формат и да се прехвърлят от националните доставчици на данни към платформата.

Важно изискване за приемането на EnviroNet и бъдещия DanubeHIS е да се намери най-лесният и ефективен начин за прехвърляне на данните към платформата. В същото време обаче той трябва да отговаря на високи стандарти за наличност и качество на данните. За да се постигне това, по време на внедряването на софтуера за всеки национален доставчик на данни правилата и процедурите за преобразуване бяха определени и разработени индивидуално. Тези филтри за преобразуване са доставени заедно с необходимите софтуерни компоненти на EnviroNet до националните доставчици на данни през втората половина на 2020 г. С всеки доставчик на данни са проведени уеб срещи за конфигуриране на трансфера на данни според техните нужди и изисквания.

За целите на тестовете и за да се даде възможност на партньорите по проекта да имат най-съвременен изглед на данните, достъпни чрез платформата EnviroNet, е създаден вътрешен уебсайт на проекта с интерактивна карта на Дунавския водосбор. Извършени са първоначални тестове и корекции на грешки, за да се постигне гладка и безупречна работа на платформата.

След тези първоначални тестове през септември и октомври миналата година, този уебсайт заедно с платформата EnviroNet работи в непрекъснато в продължение на около 90 дни.

През това време данните от над 600 хидрологични и метеорологични измервателни станции в Дунавския водосбор се доставят поне ежедневно, но в повечето случаи на час до платформата EnviroNet. 

Минималният набор от данни, дефинирани за доставяне до DanubeHIS, ще бъдат хидрологичните параметри, като нивото на водата, водно количество и температурата на водата, както и важен метеорологичен параметър, валежите.

 

По време на непрекъсната работа възникнаха само незначителни проблеми, които можеха да бъдат отстранени за кратко време. Първите три месеца от работата на платформата EnviroNet показват, че с общата концепция за обмен на данни и софтуерът, разработен в проекта Dareffort, е способен да работи на практика в реално време. В момента се правят последни незначителни подобрения и платформата е готова да бъде предадена на ICPDR за изпълнението на DanubeHIS.