НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини

Наводнение с.Лиляче 05.05.2017 г.


Годишни оценки на:

реките 2015
подземните води 2016


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Ежедневни данни* за отток на реките
за 16.08.17 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с.Василковци 0,079 4,898 233,000 37 3,841 -3
16800 Огоста с.Кобиляк 3,099 16,480 560,000 56 5,767 0
16850 Огоста Бутан 2,000 18,273 735,000 58 11,299 -1
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 19 1,466 1
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 30 0,365 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 28 0,148 -4
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 14 17,513 6
18560 Малки Искър с.Своде 0,649 9,186 650,000 18 1,546 0
18800 Искър гр. Роман 8,000 49,874 1 102,000 26 19,695 -3
18850 Искър с.Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 61 23,846 -21
21350 Черни Вит с.Черни Вит 0,270 2,673 195,000 50 0,900 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 70 0,875 -1
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 39 1,330 0
21800 Вит Търнене 0,150 11,925 572,000 54 6,136 2
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 3 1,385 0
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 16 1,944 -2
22800 Осъм с.Изгрев 0,200 11,017 285,000 80 2,550 1
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 130 3,460 -1
23700 Янтра В.Търново 0,259 11,656 944,000 109 6,350 0
23400 Джулюница с.Джулюница 0,070 7,044 575,000 71 1,700 -2
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 83 0,431 0
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 74 1,650 -2
23850 Янтра Каранци 3,400 42,043 1 925,000 92 29,264 1
31550 Черни Лом с.Широково 0,500 3,444 161,489 50 2,950 0
31830 Русенски Лом с.Божичен 0,836 5,450 63,000 174 3,449 -4

Черноморски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 20 0,205 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 168 0,712 1
43400 Врана с.Надарево 0,480 2,922 110,000 27 1,308 -1
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 114 0,760 0
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 90 0,110 0
43800 Камчия с.Гроздьово 0,961 15,631 418,000 82 5,355 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -4 0,338 -2
82850 Факийска река с.Зидарово 0 3,866 288,000 54 0,147 0
83620 Ропотамо с.Веселие 0 1,366 279,000 56 0,129 0

Източнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа c.Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 8 0,725 -2
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 56 4,036 -2
71650 Марица с.Радуил 0,012 0,302 32,349 10 0,250 -1
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 20 1,800 0
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 21 0,200 -1
71480 Тополница с.Поибрене 0,400 5,761 399,897 40 2,000 1
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -58 2,000 -2
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 50 1,592 1
72340 Въча Девин - м.Забрал 1,250 9,772 301,705 64 2,399 1
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -30 26,000 -2
72460 Чепеларска река с.Бачково 0,779 8,622 361,500 34 2,340 -2
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 132 41,100 -2
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 115 8,063 -4
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 72 1,640 -1
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 114 59,009 2
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 90 69,200 1
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 23 1,466 -5
61700 Арда с.Вехтино 0,920 13,680 672,000 33 3,586 -2
61500 Върбица сп.Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -90 0,340 0

Западнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м.Момина кула 1,280 15,398 334,000 56 5,300 -2
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 79 6,094 -1
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 58 1,661 4
51370 Бистрица (Соволян.) с.Гърляно 0,001 0,408 13,320 70 0,009 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с.Гърляно 0 0,280 0,770 30 0,094 0
51100 Речица с.Ваксево 0 0,332 15,280 38 0,011 0
51410 Елешница с.Ваксево 0,150 2,420 58,600 52 0,650 2
51750 Струма с.Бобошево 1,718 21,282 215,000 84 13,485 8
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 44 0,800 -4
51510 Сушицка река с.Полена 0,025 0,620 18,750 21 0,112 -4
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 30 9,100 7
51550 Лебница с.Лебница n.a. n.a. n.a. 10 0,250 -2
51560 Струмешница с.Струмешница 0,050 3,679 52,400 70 1,320 0
51880 Струма с.Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -67 6,908 -3
51590 Пирин.Бистрица с.Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 30 0,355 1

 

16.08.17

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

През изминалото денонощие водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания (от -14 см до +16 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на р. Огоста, р. Искър, р. Марица и р. Арда.

Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -21 см до +16 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания с до -2 до +1 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -14 см до +10 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +8 см.

Хидрологична прогноза:

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес (16.08) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Краткотрайни колебания са възможни във вечерните часове на 16-ти и през нощта срещу 17.08 във водосборите на реките, разположени на запад от р. Вит. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.08.2017 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (16.08) и през следващите 3 дни нивата в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 17, 18 и 19.08.2017 ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (16.08) и през следващите три дни речните нива ще се задържат без изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 17, 18, 19 и 20.08.2017 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (16.08) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (16.08) и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. Краткотрайни колебания са възможни във вечерните часове на 16-ти и през нощта срещу 17.08 във водосборите на южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (16.08) и през следващите три дни нивата в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (16.08) и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Дежурни хидролози: инж. Анна Гърдева, инж. Георги Кошинчанов

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.