НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини

Наводнение с.Лиляче 05.05.2017 г.


Годишни оценки на:

реките 2015
подземните води 2016


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Ежедневни данни* за отток на реките
за 24.09.17 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с.Василковци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с.Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста Бутан 2,000 18,273 735,000 57 11,214 0
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 12 0,735 -1
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 24 0,150 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 26 0,105 0
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 -12 9,118 -2
18560 Малки Искър с.Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър гр. Роман 8,000 49,874 1 102,000 n.a. n.a. n.a.
18850 Искър с.Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 42 15,582 1
21350 Черни Вит с.Черни Вит 0,270 2,673 195,000 49 0,878 -1
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 60 0,550 0
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 n.a. n.a. n.a.
21800 Вит Търнене 0,150 11,925 572,000 54 6,136 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 -2 0,630 0
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 0 0,440 0
22800 Осъм с.Изгрев 0,200 11,017 285,000 58 1,780 -2
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 134 4,616 -1
23700 Янтра В.Търново 0,259 11,656 944,000 108 6,132 1
23400 Джулюница с.Джулюница 0,070 7,044 575,000 67 1,370 3
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 76 0,317 0
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 70 1,050 2
23850 Янтра Каранци 3,400 42,043 1 925,000 76 16,500 0
31550 Черни Лом с.Широково 0,500 3,444 161,489 40 2,225 0
31830 Русенски Лом с.Божичен 0,836 5,450 63,000 170 3,405 -4

Черноморски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 18 0,177 n.a.
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 166 0,507 0
43400 Врана с.Надарево 0,480 2,922 110,000 23 1,128 1
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 n.a. n.a. n.a.
43800 Камчия с.Гроздьово 0,961 15,631 418,000 82 5,355 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -2 0,371 0
82850 Факийска река с.Зидарово 0 3,866 288,000 n.a. n.a. n.a.
83620 Ропотамо с.Веселие 0 1,366 279,000 n.a. n.a. n.a.

Източнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа c.Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 0 0,252 0
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 55 3,920 -3
71650 Марица с.Радуил 0,012 0,302 32,349 5 0,068 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 10 0,872 2
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 23 0,250 1
71480 Тополница с.Поибрене 0,400 5,761 399,897 35 1,206 1
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -65 2,500 -3
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 40 1,060 -1
72340 Въча Девин - м.Забрал 1,250 9,772 301,705 58 2,090 0
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -26 28,312 -5
72460 Чепеларска река с.Бачково 0,779 8,622 361,500 30 1,830 0
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 130 40,211 2
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 111 7,370 -1
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 71 1,563 -1
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 108 56,164 -2
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 88 66,456 -1
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 16 0,860 0
61700 Арда с.Вехтино 0,920 13,680 672,000 20 1,130 6
61500 Върбица сп.Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -90 0,340 -1

Западнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м.Момина кула 1,280 15,398 334,000 54 4,900 0
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 76 5,550 0
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 50 0,880 -1
51370 Бистрица (Соволян.) с.Гърляно 0,001 0,408 13,320 72 0,036 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с.Гърляно 0 0,280 0,770 28 0,075 28
51100 Речица с.Ваксево 0 0,332 15,280 37 0,010 0
51410 Елешница с.Ваксево 0,150 2,420 58,600 49 0,200 0
51750 Струма с.Бобошево 1,718 21,282 215,000 71 4,434 0
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 43 0,669 0
51510 Сушицка река с.Полена 0,025 0,620 18,750 21 0,112 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 20 5,900 0
51550 Лебница с.Лебница n.a. n.a. n.a. 12 0,348 0
51560 Струмешница с.Струмешница 0,050 3,679 52,400 70 1,320 0
51880 Струма с.Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -72 15,280 0
51590 Пирин.Бистрица с.Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 27 0,250 0

 

24.09.17

През изминалото денонощие водните нивата на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на водните нива (от -15 см до +28 см) във водосбора на р. Искър (Дунавски басейн), във водосборите на р. Марица и р. Арда (Източнобеломорски басейн) и във водосбора на р. Струма (Западнобеломорски басейн).

Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +11 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са повишения до +1 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +15 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +28 см.

Хидрологична прогноза:

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес (24.09) и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 26.09 и на 27.09 в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в средното и долно течение на р. Искър, както и в горните течения на реките Вит, Осъм и Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.09.2017 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (24.09) и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще се задържат без съществени изменения. През нощта на 26 срещу 27.09 са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в средните и долни части от водсобора на р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 24, 25 и 26.09.2017 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (24.09) и през следващите 2-3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 25, 26, 27 и 28.09.2017 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (24.09) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (24.09) и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 26.09 и на 27.09 в резултат на валежи ще има незначителни краткотрайни повишения на водните нива в басейна, като по-значителни е възможно да са те във водосборите на южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (24.09) и в следващите два дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. Във вечерните часове на 26.09 и на 27.09 вследствие на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на родопските притоци на р. Марица и както и във водосборите р. Арда и р. Бяла. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (24.09) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. Във вечерните часове на 26.09 и на 27.09 в резултат на валежи са възможни незначителни колебания на речните нива във водосборите на р. Доспат, р. Места и пиринските и рилските притоците на р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.