НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с решението на Народното събрание на Р. България за въвеждане на извънредно положение на територията на цялата страна и мерките срещу разпространението на COVID-19, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.

Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.

Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредното положение.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2018
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Система за оповестяване на МОСВ на случаите на прогнозирани с модела ALADIN интензивни валежи
прогнозата е валидна от 03.04.2020, 7 часа.

Карта на максимален едночасов валеж за период на прогноза 48 часа

 

Легенда:
Няма данни;
Без интензивни валежи;
Валежи от 10 до 15 mm/h;
Валежи от 15 до 30 mm/h;
Валежи над 30 mm/h;
Реки;
Водосбори.

Карта на максимален 3-часов валеж за период на прогноза 48 часа

Легенда:
Няма данни;
Без интензивни валежи;
Валежи от 10 до 15 mm/3h;
Валежи от 15 до 30 mm/3h;
Валежи над 30 mm/3h;
Реки;
Водосбори.

Карта на максимален 6-часов валеж за период на прогноза 48 часа

Легенда:
Няма данни;
Без интензивни валежи;
Валежи от 15 до 30 mm/6h;
Валежи от 30 до 60 mm/6h;
Валежи над 60 mm/6h;
Реки;
Водосбори.

Тази карта показва дали в някоя от точките на модела ALADIN е получена прогноза за интензивен или особено интензивен валеж в рамките на 48-часовата прогноза. Така прогнозата е по-подробна, отколкото ако се дават стойности за цял водосбор.