НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Система за оповестяване на МОСВ на случаите на прогнозирани с модела ALADIN интензивни валежи
прогнозата е валидна от 02.12.2021, 6 часа.

Карта на максимален едночасов валеж за период на прогноза 48 часа

 

Легенда:
Няма данни;
Без интензивни валежи;
Валежи от 10 до 15 mm/h;
Валежи от 15 до 30 mm/h;
Валежи над 30 mm/h;
Реки;
Водосбори.

Карта на максимален 3-часов валеж за период на прогноза 48 часа

Легенда:
Няма данни;
Без интензивни валежи;
Валежи от 10 до 15 mm/3h;
Валежи от 15 до 30 mm/3h;
Валежи над 30 mm/3h;
Реки;
Водосбори.

Карта на максимален 6-часов валеж за период на прогноза 48 часа

Легенда:
Няма данни;
Без интензивни валежи;
Валежи от 15 до 30 mm/6h;
Валежи от 30 до 60 mm/6h;
Валежи над 60 mm/6h;
Реки;
Водосбори.

Тази карта показва дали в някоя от точките на модела ALADIN е получена прогноза за интензивен или особено интензивен валеж в рамките на 48-часовата прогноза. Така прогнозата е по-подробна, отколкото ако се дават стойности за цял водосбор.