НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.

Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.

Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2019
подземните води 2019


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

25.10.20

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата по течението на р. Искър след гр. Нови Искър (от -16 см до +13 см) и на р. Малък Искър при гр. Етрополе (от -16 см до +10 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -5 см до +2 см; за водосбора на р. Искър от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Вит от 8 до +12 см; за водосбора на р. Осъм с до ±9 см; за водосбора на р. Янтра с до ±8 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са с до ±4 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води, като река Факийска в района на с. Зидарово е пресъхнала.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата на р. Тунджа при гр. Елхово (от -1 см до +23 см), р. Марица при гр. Белово (с до ±13 см), р. Въча при гр. Девин (с до ±91 см), р. Арда при с. Вехтино (с до ±13 см) и при с Китница (от -24 см до +31 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -3 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -6 см до +55см; за водосбора на р. Арда с до ±7 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществено изменение. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -6 см до +2 см и за водосбора на р. Струма от -8 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и утре (25 и 26.10), в резултат на валежи се очакват незначителни повишения на речните нива в басейна, както следва: след обяд на 25.10 и през нощта срещу 26.10 във водосборите на реките Огоста, Искър, р. Вит и р. Осъм, а в сутрешните и обедни часове на 26.10 – в добруджанските реки. На 27 и 28.10 нивата на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.10.2020 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (25.10) в резултат на валежи се очакват незначителни повишения на речните нива, главно във водосбора над яз. Огоста. През следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.10.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. В следобедните и вечерните часове днес (25.10), в резултат на валежи, ще има повишения на нивата на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Искрецка, р. Малък Искър, както и в средното и долно течение на основната река. През следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане на 26.10 ще има повишения на речните нива в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.10.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (25.10) в следобедните и вечерни часове и в сутрешните часове на утрешния ден (26.10) в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива, главно във водосбора на р. Росица и в планинските части от водосбора. През следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 26, 27, 28, 29 и 30.10.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (25.10) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Незначителни повишения, вследствие на валежи, са възможни днес (25.10) в следобедните и вечерни часове и през нощта срещу 26.10 в най-долната част от водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (25.10) и през следващите три дни нивата в по-голяма част наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Незначителни повишения на речните нива, в резултат на валежи, са вероятни в сутрешните и обедни часове на 26.10, в северночерноморските реки (над гр. Варна) и следобедните и вечерни часове на 28.10 във водосборите на южночерноморските реки (южно от гр. Бургас). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: В следобедните и вечерни часове днес (25.10) и сутрешните часове на 26.10, в резултат на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна, във водосбора на р. Марица над гр. Пловдив. През следващите 3 дни нивата на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 28.10, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива в долната част от водосбора на р. Марица (под гр. Първомай). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (25.10), в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в басейна, главно горната и средна част от водосбора на р. Струма. През следващите 3 дни нивата на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане през първия ден ще има незначителни повишения на речните нива в долното течение на р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.