НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето


Прекратяваме нашия чисто професионален протест поради неговото политизиране и манипулиране.

ОСТАВАМЕ В ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ!

Благодарим за търпението на гражданите и съдействието на медиите!

 

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Батановци 10-11.01.2021г.
Котел 16.05.2021г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

28.05.22

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки от басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на нивата на реките Огоста в средното и долно течение (от -22 см до +23 см) и в средното и долно течение на р. Искър (от -17 см до +20 см) са вследствие работа на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава от -1 см до +1 см; за водосбора на р. Лом от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Огоста от -1 см до +2 см; за водосбора на р. Искър от -5 см до +3 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +9 см; за водосбора на р. Осъм от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра от -8 см до +8 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +1 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са под праговете за средни води. Водните количества на реките Мусаленска Бистрица при лет. Боровец, Искър при с. Бели Искър и р. Черни Лом при с. Широково са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Камчия от -18 см до +2 см; за водосбора на р. Айтоска до -1 см; за водосбора на р. Факийска – без изменения; за водосбора на р. Ропотамо с до -2 см; за водосбора на р. Велека от -1 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Краткотрайни повишения, вследствие на валежи са отчетени във водосбора на р. Арда (при с. Вехтино от -50 см до +79 см). Регистрираните колебания на нивата на реките Тъжа при ВЕЦ Тъжа (от -12 см до +9 см), Тунджа при с. Баня (с до ±42 см), Марица в горното течение (от -49 см до +52 см) и Въча при гр. Девин (от -85 см до +104 см) и при гр. Кричим (от -30 см до +30 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -6 см до +10 см; за водосбора на р. Марица от -23 см до +23 см; за водосбора на р. Арда от -11 см до +22 см. Водните количества на реките в по-голяма част от басейна са около и под праговете за средни води. С водно количество над прага за средни води са р. Тунджа при гр. Павел баня, р. Марица при гр. Първомай, р. Въча при м. Забрал и р. Арда при гр. Рудозем и с. Вехтино.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -7 см до +15 см; за водосбора на р. Струма от -10 см до +11 см. Водните количества във водосбора на р. Места са около праговете за високи води. Водните количества на по-голямата част от реките във водосбора на р. Струма са около и под праговете за средни води. С водно количество около праговете за високи води са р. Струма при гр. Перник и р. Джерман при гр. Дупница.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (28.05) от следобедните часове и на 29.05 ще има повишения на речните нива в басейна, значителни ще са те във вечерните часове на 28.05 и през нощта срещу 29.05 във водосборите на реките западни от р. Осъм. На 29.05 речните нива ще са без съществени изменения, като в следобедните часове са възможни нови краткотрайни повишения във водосборите на реките западно от р. Вит, по-значителни във водосборите на р. Огоста и р. Искър. На 30 и 31.05 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на част от основните реки (р. Огоста, р. Искър, р. Вит и р. Осъм).

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 28.05.2022 г. и през нощта срещу 29.05 във водосборите на р. Ерма (р. Лишковица), р. Ябланица (по основната река), р. Габерска (по основната река), р. Нишава (р. Гинска), р. Лом (р. Лява, по основната река), р. Цибрица (р. Цибър, по основната река), р. Огоста (р. Скът, р. Бързина, р. Бързица, р. Рибене, р. Превалска, р. Ботуня, р. Въртешница, р. Черна, р. Бяла, р. Шугавица, р. Дългоделска, р. Лопушанска, р. Бързия, р. Берковска, р. Врещица, по основната река, р. Мартиновска), р. Искър (р. Гостиля, р. Искрецка, р. Блато, р. Сливнишка, по основната река), р. Вит (в долните части от водосбора по основната река), р. Осъм (р. Мечка, долните части от водосбора по основната река) , р. Дунав (по поречието на реката между градовете Козлодуй и Свищов).

В района на: обл. Видин (общ. Чупрене, обл. Монтана (общ. Монтана, общ. Бойчиновци, общ. Чипровци, общ. Георги Дамяново, общ. Берковица, общ. Вършец), обл. София-област (общ. Годеч, общ. Своге, общ. Костинброд, общ. Драгоман, общ. Сливница), обл. Враца (общ. Козлодуй, общ. Оряхово, общ. Мизия, общ. Хайредин, общ. Борован, общ. Бяла Слатина, общ. Криводол, общ. Враца, общ. Роман, общ. Мездра), обл. Плевен (общ. Плевен, общ. Долна Митрополия, общ. Гулянци, общ. Никопол, общ. Кнежа, общ. Червен бряг, общ. Долни Дъбник).

Черноморски басейн: Днес (28.05) през деня речните нива ще са без съществени изменения, като в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове ще има повишения на нивата на реките в планинските части от басейна, по-значителни във водосборите на реките южно от гр. Бургас. През следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи на 30.05 са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (28.05) в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на речните нива в по-голямата част от басейна, по-значителни във водосбора на р. Тунджа, водосборите на старопланинските и родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда. През следващите три дни речните нива в по-голямата част от басейна ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения в планинските части на водосборите в следобедните часове. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (28.05) в резултат на валежи, в следобедните и вечерни часове ще има повишения на речните нива в басейна, по-съществени в планинките части от басейна. През следващите три дни нивата ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на нивата в планинските части от басейна.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения вечерта на 28.05.2022 г. и през нощта срещу 29.05 във водосбора на р. Струма (р. Конска).

В района на: обл. Перник (общ. Брезник).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Весела Стоянова

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.