НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини

Наводнение с.Лиляче 05.05.2017 г.


Годишни оценки на:

реките 2015
подземните води 2016


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

16.08.17

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

През изминалото денонощие водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания (от -14 см до +16 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на р. Огоста, р. Искър, р. Марица и р. Арда.

Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -21 см до +16 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания с до -2 до +1 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -14 см до +10 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +8 см.

Хидрологична прогноза:

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес (16.08) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Краткотрайни колебания са възможни във вечерните часове на 16-ти и през нощта срещу 17.08 във водосборите на реките, разположени на запад от р. Вит. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.08.2017 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (16.08) и през следващите 3 дни нивата в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 17, 18 и 19.08.2017 ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (16.08) и през следващите три дни речните нива ще се задържат без изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 17, 18, 19 и 20.08.2017 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (16.08) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (16.08) и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. Краткотрайни колебания са възможни във вечерните часове на 16-ти и през нощта срещу 17.08 във водосборите на южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (16.08) и през следващите три дни нивата в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (16.08) и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Дежурни хидролози: инж. Анна Гърдева, инж. Георги Кошинчанов


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.