НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Самоков 03.07.2017 г.
С.Нивянин 05.05.2017 г.
С.Лиляче 05.05.2017 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2016
подземните води 2017


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

19.03.18

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили, вследствие на валежи. Регистрираните колебания са от -50 см до +104 см. По-значителни изменения на водните нива са регистрирани на р. Искър при гр. Нови Искър (-50/+104 см), както и във водосбора на р. Янтра (притока й р. Джулюница при гр. Джулюница - -36/+98 см) Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се повишили, вследствие на валежи. Регистрирани са повишения до +85 см на р. Луда Камчия при с. Бероново. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива в басейна са се повишили, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива във водосбора на р. Арда са от -26 см до +109 см, във водосбора на р. Тунджа - -47 до +75 см, а във водосбора на р. Марица -16 см до +35 см. По-значителния изменения на речните нива във водосбора на р. Марица, вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани на в средното и горно течение на р. Марица и в притока ѝ р. Въча при гр. Девин (-57/+62 см). Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили, вследствие на валежи. Значително колебание на речното ниво е регистрирано на р. Струма при гр. Перник - -90/+121 см. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са -17 см до +76 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води.

Хидрологична прогноза издадена на 19.03.2018 г.:

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес (19.03) речните нива в басейна временно ще се понижат, но все още ще останат високи, като повишения ще има в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. От следобедните часове на 19 и на 20.03 в резултат на валежи от дъжд и сняг ще има нови повишения на речните нива в басейна в горните и средните части от водосборите на основните реки, като по-значителни ще са повишенията във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и добруджанските реки. От вечерните часове на 20 и на 21 ще започне процес на понижение на речните нива в басейна, като в резултат на оттичане значителни повишения ще има в долните течения на основните реки. На 21.03 в следобедните и вечерните часове в резултат на валежи и частично снеготопене ще има нови незначителни повишения на речните нива в целия басейн. От 22.03 ще започне процес на понижение на водните нива на реките в басейна.

Ниска вероятност за поройни наводнения има:

• В следобедните и вечерни часове на 19.03.2018 г. – във водосборите на р. Нишавав притока ѝ р. Ерма;

• В следобедните и вечерните часове на 21.03.2018 г. – в горното течение на р. Огоста над с. Гаврил Геново.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.03.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (19.03) в резултат на валежи ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато и р. Искрецка. На 20.03 и ще има незначителни повишения на речните нива. На 21.03 в резултат на валежи и снеготопене ще има по- значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато. На 22.03 речните нива на притоците на р. Искър ще се понижават или ще останат без изменения. Водните нива на основната река в средното течение ще се повишават до 21.03, а в долното течение ще се повишават до 22.03. Водните количества ще са под праговете за внимание, но водните количества на р. Искър при гр. Нови Искър и на р. Искър при с. Ореховица ще бъдат около и над прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 20, 21 и 22.03.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес водните нива в горните части от водосбора временно ще се понижават, а в долните части на основната река ще се повишават, вследствие оттичане. От следобедните часове днес (19.03) и на 20.03, вследствие на валежи от дъжд и сняг, се очакват нови повишения във водосбора. На 21.03 и 22.03 речните нива във водосбора ще се понижават като в сутрешните часове на 21.03 все още ще има повишения в долните части на основната река, вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22 и 23.03.2018 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (19.03) и в периода до 22.03 ще има повишения във водосбора, вследствие на валежи. В периода от следобедните часове на 19.03 до вечерните часове на 21.03 има вероятност за локални разливи в ниските части на р. Русенски Лом след сливането на р. Бели и Черни Лом. От вечерните часове на 19.03 водното количество в р. Русенски Лом ще бъде около прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (19.03) речните нива в басейна временно ще се понижават, като повишения ще има в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. В сутрешните часове на 20.03 в резултат на валежи се очакват нови повишения на водните нива в басейна, като по-значителни ще бъдат във водосборите на р. Батова, р. Провадийска, р. Камчия и в горните течения от водосборите на р. Двойница, р. Хаджидере, р. Ахелой, р. Айтоска, р. Чукарска, р. Русокастренска и р. Средецка. На 21 и 22.03 речните нива в целия басейн ще се понижават, като повишения ще има само в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане.

Източнобеломорски басейн: Днес (19.03) ще има временни понижения на речните нива в горните и средните части от водосборите на основните реки, а в долните течения все още водните нива ще се повишават, вследствие на оттичане. От вечерните часове на 19 и на 20.03 в резултат на валежи се очакват нови повишения на речните нива в басейна, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосбора на р. Тунджа и в долните течения на р. Марица и р. Арда. От вечерните часове на 20 и на 21.03 речните нива в басейна ще започнат да се понижават, но ще останат високи, като в резултата на оттичане ще има повишения в средните и долни течения на основните реки. На 22.03 вследствие на валежи от дъжд и сняг са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна.

Ниска вероятност за поройни наводнения има:

• Във вечерните часове на 19.03.2018 г. – във водосборите на р. Асеновска и р. Мочурица (притоци на р. Тунджа).

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

- Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол има вероятност да премине над жълтия праг за предупреждение във вечерните часове на 20.03.2018 г..

- Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово ще се задържи над жълтия праг за предупреждение през следващите дни, като във вечерните часове на 22.03.2018 г. има вероятност водното ниво да достигне до оранжевия праг за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

- Водното количество на р. Върбица при гр. Златоград има вероятност да премине над жълтия праг за внимание в сутрешните часове на 20.03.2018 г..

Западнобеломорски басейн: Днес (19.03) речните нива в горните течения на основните реки временно ще се понижават, като в средните и долните течения на реките все още ще има повишения на водните нива вследствие на оттичане. Нови повишения на нивата в целия басейн ще има от следобедните часове днес (19.03) и на 20.03 сутринта, вследствие на валежи. От обедните часове на 20 и на 21.03 ще започне процес на понижение на нивата на реките в басейна, но те ще се задържат високи, като повишения ще има в средните и долни течения на основните реки, вследствие на оттичане. На 22.03 процесът на понижение на речните нива ще продължи в горните и средните течения на основните реки в басейна, но в долните течения нивата на реките ще се повишат незначително вследствие на валежи.

Вероятност за поройни наводнения има:

- В следобедните и вечерни часове на 19.03.2018 г. – в долното течение на р. Места в притоците ѝ р. Бабешка, р. Златарица, р. Туфча и р. Неврокопска, в средното и долното течение на р. Струма в притоците ѝ р. Елешница, р. Джерман, р. Копривен, р. Лисийска, р. Логодашка, р. Стара река, р. Сушичка, р. Цапаревска и в горното течение на р. Струмешница (в притока ѝ р. Градешница).

- В обедните часове на 21.03.2018 г. – в горното течение на р. Струма и в притоците ѝ р. Драговищица и р. Соволянска Бистрица.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ-БАН.

Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов, инж. Валерия Йорданова

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.