НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.

Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.

Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

01.07.20

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижили или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -15 см до +17 см; за водосбора на р. Искър от -11 см до +14 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +10 см; за водосбора на р. Янтра от -9 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -7 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, с изключение на р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец, р. Искър при с. Бели Искър, р. Малък Искър при с. Своде и р. Джулюница при с. Джулюница, където водните количества са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -4 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата на р. Тунджа при с. Баня (с до ±43 см), р. Марица при гр. Белово (от -77 см до +75 см), гр. Пазарджик (от -25 см до +27 см) и гр. Пловдив (от -15 см до +23 см), р. Въча при гр. Кричим (от -25 см до +27 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Регистрираните колебания на р. Марица при гр. Първомай (от -15 см до +19 см) и гр. Димитровград (от -5 см до +19 см) са в резултата на оттичане. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -10 см до +8 см; за водосбора на р. Арда от -15 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили или останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -4 см до +2 см и за водосбора на р. Струма от -10 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (01.07) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. На 04.07 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на реките Лом, Огоста, Искър, Вит и Осъм. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 01, 02 и 03.07.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (30.06) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 03.07 незначителни повишения са възможни в горните части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 02, 03 и 04.07.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (01.06) през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 02, 03 и 04.07.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (01.07) и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 02, 03, 04, 05 и 06.07.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (01.07) и през следващите 4-5 дни нивата в по-голяма част от водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (01.07) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (01.07) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. На 04.07 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива на Средногорско-Старопланинските и Рило-Родопските притоци на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (01.07) и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 03 и на 04.07, в резултат на валежи, са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките от водосборите на р. Струма, р. Места и р. Доспат. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Силвия Стоянова, Илия Димитров


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.