НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2018
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

19.11.19

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Искър: от -9 см до +12 см; за водосбора на р. Вит: от -6 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм: от -5 см до +2 см; за водосбора на р. Янтра: от -10 см до +11 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -7 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивото на р. Въча при м. Забрал (с от -88 см до +92 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. В резултат на оттичане е регистрирано повишаване на водното ниво на р. Марица в долното и течение с до +21 см. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Марица: от -18 см до +13 см; за водосбора на р. Арда: от -18 см до +18 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Струма от -8 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Г.Спанчево е над прага за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (19.11) речните нива ще са без съществени изменения. В резултат на валежи от следобедните и вечерни часове утре 20.11.2019г до сутрешните часове на 21.11.2019г. са възможни незначителни повишения на водните нива на реките в басейна източно от р. Искър. На 22.11.2019г. речните нива ще са останат без изменение или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (19.11) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.11.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (19.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи във вечерните часове на 20.11 са възможни незначителни повишения на водните нива в горните и средните части на водосбора. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (19.11) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. През следващите 3 дни вследствие на валежи речните нива във водосбора ще се повишат незначително. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22, 23 и 24.11.2019 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (19.11) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (19.11) и утре нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения или ще се понижават. На 21.11 в резултат на валежи речните нива в басейна ще се повишават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (19.11) и утре през деня речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от следобедните часове утре 20.11.2019г до следобедните часове на 22.11.219г. ще има повишения на водните нива на реките в басейна, като по съществени ще са от вечерните часове на 21.11.2019г. във водосбора от долното течение на р. Марица, р.Арда и р. Бяла. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Вследствие на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 20.11.2019 г. във водосбора на р. Арда (горното течение по основната река ) и през нощта на 21.11 срещу 22.11.2019г във водосбора на р. Бяла и р Арда(р. Крумовица и р. Марешница) .

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (19.11) и утре през деня речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от следобедните часове утре 20.11.2019г ще има повишения на водните нива на реките в басейна. В следобедните часове на 21.11.219г в резултат на валежи повишения ще има в долното течение на р. Струма и във водосборите на р. Места, р. Доспат и р. Пиринска бистрица. На 22.11 нивата на реките в басейна ще се понижават или ще останат без изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Вследствие на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 20.11.2019 г. във водосборите на р. Места ( р.Неврокопска);

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Станислав Дарачев, Илия Димитров

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.