НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

П Р О Т Е С Т

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2016
подземните води 2017


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

22.07.18

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи е регистрирано краткотрайно повишение по р. Черни лом с до +18 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани колебания от -13 см до +10 см в средното и долно течение на р. Искър. Регистрираните колебания в останалата част басейна са от -9 до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества в средното и долно течение на р. Искър са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в останалата част басейна са от -2 до +8 см.Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води само водното количество на р. Провадийска при с. Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие, водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. По-значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на р. Марица(-42 см до +43 см), на р. Тополница (-14 см до +33 см), на р. Въча при гр. Девин (-81 см до +80 см), на р. Чепеларска при с. Бачково (-28 см до +28 см). Регистрираните колебания на водните нива в останалата част от басейна са от -25 см до +24 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -8 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (22.07) речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от вечерните часове на 23.07, повишения на водните нива се очакват в целият водосбор, като по-значителни ще са във водосборите на реките западно от р. Огоста, р. Огоста р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. В резултат на валежи през деня на 25.07, речните нива в басейна краткотрайно ще се повишат.Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:

• През нощта на 23 срещу 24.07.2018 г. и в сутрешните часове на 24.07.2018 г. – в планинските части от водосбора на р. Янтара (р. Дряновска, р. Плачковска, р. Еньовица, р. Белица, р. Райковска, р. Веселина, р. Златаришка и по основната река).

• През деня на 24.07.2018 г. – във водосбора от горното течение на р. Ботуня (приток на р. Огоста).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.07.2018 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (22.07) и утре речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 23.07 и през нощта срещу 24.07 ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Косматица, р. Златна Панега и в долното течение на основната река. От следобедните часове на 24.07 и през нощта срещу 25.07 ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над. яз. Панчарево, р. Батулийска, р. Малък Искър, р. Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. В следобедните часове на 25.07 ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над. яз.Искър, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка и в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 23, 24 и 25.07.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (22.07) и утре водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Вследствие на валежи от вечерта на 23.07 се очаква водните нива от водосбора да се повишават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 23, 24, 25 и 26.07.2018 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (22.07) и утре нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерта на 23.07 в следствие на валежи речните нива ще започнат да се повишават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (22.07), и през следващите три дни в резултат на валежи речните нива в басейна краткотрайно ще се повишават. По-значителни ще са повишенията в старопланинските и странджански притоци на южночерноморските реки и р. Камчия. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:

• През нощта на 23 срещу 24.07.2018 г. и в сутрешните часове на 24.07.2018 г. – във старопланинските водосбори на южночерноморските реки (от долното течение на р. Луда Камчия до р. Чукарска). Във водосборите от горното течение на р. Русокастренска, р. Средецка.

Източнобеломорски басейн: Днес (22.07) и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В следобедните часове днес (22.07), в резултат на валежи, са възможни краткотрайни повишения на реките в горното течение на р. Арда. От следобедните и вечерни часове утре 23.07 в резултат на валежи, повишения на речните нива ще има в целият водосбор на р. Арда. От вечерните часове на 23.07 и сутрешните часове на 24.07 в резултат на валежи, повишения на речните нива ще има в целият водосбор на р. Марица и р. Тунджа. В резултат на валежи, речните нива в басейна краткотрайно ще се повишат на 25.07 през деня.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:

• Във вечерните часове на 23.07.2018 г. и в сутрешните часове на 24.07.2018 г. – във родопските притоци от водосбора на р. Марица (р. Първенецка, р.Чепеларска, р. Черкезица, р. Мечка, р. Каялийска, р. Банска, р. Харманлийска и в долното течение на основната река). Във водосбора на р. Сазлийка (р. Овчарица, р. Соколица, р. Главанска). Във водосбора н а р. Тунджа (р. Радова, р. Топлата, р. Беленска, р. Мочурица, р. Боа, р. Дереорман, р. Коюнбунар, р. Азмак, р. Синаповска и по основната река от яз. Жребчево до гр. Елхово). Във водосбора на р. Арда ( по основната река, р. Елховска, р. Чамдере, р. Кьошдере, р. Върбица, р. Перперек, р. Бюйюкдере, р. крумовица и Кулиджийска) .

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водното количество на р. Черна река при гр. Смолян е възможно да достигне жълтия праг на внимание във вечерните часове утре (23.07.2018 г.).

• Водното количество на р. Елховска при гр. Рудозем е възможно да достигне жълтия праг на внимание в сутрешните часове на 24.07.2018 г.

• Водното количество на р. Маданска при гр. Мадан е възможно да достигне жълтия праг на внимание през деня на 24.07.2018 г.

• Водното количество на р. Ардинска при гр. Ардино ще премине жълтия праг в сутрешните часове на 24.07. Възможно да достигне оранжевият праг на внимание през деня на 24.07.2018 г.

• Водното количество на р. Арда при с. Долно Черковище е възможно да достигне жълтия праг на внимание в сутрешните часове на 25.07.2018 г.

• Водното количество на р. Върбица при гр. Златоград е възможно да достигне жълтия праг на внимание през деня на 24.07.2018 г.

• Водното количество на р. Върбица при с. Груево е възможно да достигне жълтия праг на внимание във вечерните часове на 24.07.2018 г.

• Водното количество на р. Крумовица при гр. Крумовград е възможно да достигне жълтия праг на внимание в сутрешните часове на 24.07.2018 г.

• Водното количество на р. Елсабандере при гр. Крумовград ще премине жълтия праг на внимание и е възможно да достигне червен праг на внимание в сутрешните часове на 24.07.2018 г.

• Водното количество на р. Крумовица при с. Горна Кула е възможно да достигне жълтия праг на внимание в сутрешните часове на 24.07.2018 г.

Западнобеломорски басейн: Днес (22.07) п през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, речните нива в басейна краткотрайно ще се повишават от вечерта на 23.07, като по-значителни ще са повишенията в пиринските притоци на р. Места и р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:

• Във вечерните часове на 23.07.2018 г. и в сутрешните часове на 24.07.2018 г. – във пиринските притоци от водосбора на р. Сртума (р. Бистрица /санданска/ и р. Мелнишка).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Станислав Дарачев

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.