НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2017
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

26.03.19

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста с до ±2 см; за водосбора на р. Искър от -8 см до +10 см; за водосбора на р. Вит - понижение с до -2 см; за водосбора на р. Осъм от -2 см до +3 см; за водосбора на р. Янтра от -1 см до +0 см; за водосбора на р. Русенски Лом с до ±4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -4 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа с до ±6 см; за водосбора на р. Марица от -8 см до +4 см; за водосбора на р. Арда с до ±4 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивото на р. Въча при гр. Девин (от -129 см до +130 см) и на р. Тунджа при с. Баня с до ±49 см. Водните количества на реките Тунджа при гр. Павел Баня и Въча и при м. Забрал са около праговете за високи води. Водните количества на останалите реки в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -4 см до +7 см, а за водосбора на р. Струма от -5 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Елешница при с. Ваксево е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (26.03) и през следващите три дни водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи във вечерните часове на 26.03 са възможни незначителни повишения на водните нива във водосборите на реките източно от р. Осъм. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.03.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (26.03) и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.03.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (26.03) и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.03.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (26.03) и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 27, 28, 29, 30 и 31.03.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (26.03) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (26.03) и през следващите три дни водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (26.03) и през следващите три дни водните нива на реките в голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи във вечерните часове на 26.03 и през нощта срещу 27.03 ще има краткотрайни повишения на речните нива в Родопските притоци на р. Марица и в горните части от водосбора на р. Арда. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (26.03) и през следващите три дни водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи във вечерните часове на 26.03 и в сутрешните часове на 27.03 са възможни незначителни повишения на водните нива във водосборите на р. Места и р. Доспат. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивно снеготопене и валежи в следобедните и вечерни часове на 26.03.2019 г. има опасност от възникване на поройни наводнения във водосбора на р. Канина (приток на р. Места).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Весела Стоянова, инж. Силвия Стоянова


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.