НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Самоков 03.07.2017 г.
С.Нивянин 05.05.2017 г.
С.Лиляче 05.05.2017 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2016
подземните води 2016


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

17.11.17

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се задържали без съществени изменения. Вследствие на валежи са регистрирани незначителни повишения във водосборите на р. Ропотамо (Черноморски басейн) и р. Струма (Западнобеломорски басейн).

Водните количества на наблюдаваните реки в страната са под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +14 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -3 см до +12 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +9 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +8 см.

Хидрологична прогноза:

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес (17.11) и през следващите три дни в резултат на валежи са възможни колебания на водните нива в планинските части от водосборите на реките в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20.11.2017 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (17.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 17, 18 и 19.11.2017 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. От вечерните часове днес до 19.11 в резултат на валежи се очакват повишения на водните нива в целия водосбор. По-съществени е възможно да бъдат повишенията в основаната река при гр. Габрово и във водосбора на притока ѝ р. Лефеджа. От 19.11 ще започне процес на понижение на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 18, 19, 20 и 21.11.2017 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (17.11) нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 18-20.11 са възможни краткотрайни незначителни повишения във водосбора вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре (17 и 18.11) речните нива ще останат без съществени изменения. Във следобедно-вечерните часове на 19-ти и на 20.11 в резултат на валежи са възможни повишения в средните и долните течения на реките в басейна, като по-съществени се очаква да бъдат повишенията във водосборите на южночерноморските реки - р. Факийска, р. Велека и р. Резовска. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре (17 и 18.11) в резултат на валежи се очакват повишения на водните нива във водосборите на родопските притоци на р. Марица, а на 19 и 20.11 в долните течения на р. Тунджа и р. Марица, както и във водосборите на р. Арда и р. Бяла река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и утре (17 и 18.11) в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения в долните течения на р. Места и р. Струма. На 19.11 ще започне процес на понижение на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906.

Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов, инж. Анна Гърдева


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.