НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2017
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

21.07.19

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Огоста при с. Бутан (-19/+12 см) и на р. Искър по основната река при с. Ребърково (-30/+2 см) и при гр. Роман (-31/+30 см). Отчетените колебания на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Искър от -15 см до +20 см; за водосбора на р. Вит от -5 см до +8 см, за водосбора на р. Осъм от -7 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -7 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Въча при гр. Девин с -43/+41 см и на р. Тунджа при с. Баня (Сливенско) с -43/+43. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -11 см до +10 см; за водосбора на р. Марица от -25 см до +21 см; за водосбора на р. Арда от -16 см до +19 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -8 до +3 см; за водосбора на р. Струма от -8 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (21.07) и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през нощта на 23 срещу 24.07 и на 24.07 са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките Осъм и Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.07.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (21.07) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 24.07 в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.07.2019 ще бъдат подсредномногогодишните стойности. Днес (21.07) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за22, 23 и 24.07.2019г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (21.07) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 21, 22, 23, 24 и 25.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (20.07) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре (21 и 22.07) речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи повишения на речните нива ще има в реките от целия басейн на 23.07 и във водосборите на южночерноморските реки на 24.07. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (21.07) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 23.07 в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива на реките в долните части от водосбора на р. Тунджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (21.07) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Весела Стоянова


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.