НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

П Р О Т Е С Т

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Самоков 03.07.2017 г.
С.Нивянин 05.05.2017 г.
С.Лиляче 05.05.2017 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2016
подземните води 2017


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

21.05.18

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения, като вследствие на оттичане е регистрирано повишение в долното течение на р. Янтра, с до +12 см. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на р. Огоста и в средното и долно течение на р. Искър от -21 см до +18 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -24 см до +7 см. Водните количества във водосборите на р. Искър и р. Янтра са около и под праговете за високи води, а в останалите реки от басейна водните количества са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения или са се понижили незначителни. Регистрирани са понижения до -10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи са регистрирани по-значителни колебания на речните нива на р. Мочурица с -1/18 см и на р. Бяла при гр. Смолян с -28/+37 см. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на р. Марица с до -118/+116 см. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -13 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на гр. Пазарджик и на р. Сазлийка при гр. Гълъбово са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания в басейна са от -9 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (21.05) речните нива в по-голямата част от басейна ще останат без съществени изменения. През деня се очакват нови краткотрайни повишения на речните нива в басейна главно в планинските части от водосборите на р. Лом, р. Огоста, р. Искър, р. Вит, както и във водосборите на р. Ерма, р. Габерска, р. Нишава и р. Височка (сребърна). През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, в следобедните часове, в резултат на валежи, са възможни повишения в горните течение на р. Лом и р. Огоста, както и във водосборите на р. Ерма, р. Габерска, р. Нишава и р. Височка (сребърна). Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.05.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (21.05) и утре (22.05) в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите: над яз. Искър и р. Малък Искър. На 23 и 24.05 в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосбора: над яз. Искър. На 25 и 26.05 речните нива ще спадат, като повишение в резултат на оттичане ще има в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 22, 23 и 24.05.2018 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (21.05) и през следващите три дни речните нива в целия водосбор ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 21, 22, 23 и 24.05.2018 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. През следващите 3-4 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (21.05) и през следващите три дни, водните нива на реките ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Днес 21.05 в следобедните часове са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива в северната част от басейна, в резултат на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре (21 и 22.05) в резултат на валежи, са възможни краткотрайни повишения на речните нива в следобедните часове в рилските и родопските притоци на р. Марица и в горните части от водосбора на р. Арда (в притоците ѝ над яз. Кърджали), по-значителни ще са те на 21.05. От следобедните часове на 23.05 и на 24.05 повишения на речните нива ще има отново в рилските и родопските притоци на р. Марица и в горните части от водосбора на р. Арда, като по значителни ще са те на 24.05. В останалата част от басейна речните нива ще са без съществени изменения през целия период. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

- Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

- Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и утре (21и 22.05) речните нива в басейна ще се повишават краткотрайно в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи. От следобедните часове на 23.05 и на 24.05 речните нива в басейна ще се повишават, вследствие на валежи. По - значителни ще са повишенията в сутрешните часове на 24.05 в средните и долни части от водосборите на р. Места и р. Струма и в следобедните часове на 24.05 във водосборите на рилските и пиринските им притоци. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Весела Стоянова, инж. Станислав Дарачев


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.