НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2017
подземните води 2017


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

14.11.18

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -10 см до +13 см; за водосбора на р. Вит от -9 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +3 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +5 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -2 см до +3 см. Водните количества в реките от басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -7 см до +8 см; за водосбора на р. Арда от -7 см до +8 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средното течение на р. Марица от -89 см до +88 см и в притока ѝ р. Въча от -92 см до +92 см, както и по р. Арда от -24 см до +39 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само на р. Въча в местността Забрал и на р. Марица при градовете Пазарджик и Пловдив са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -6 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (14.11) речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Утре (15.11) и в сутрешните часове на 16.11, вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосборите на р. Вит, р.Осъм, р. Янтра и р. Русенски Лом. На 16 и 17.11 водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.11.2018 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (14.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.11.2018 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (14.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 15, 16 и 17.11.2018 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (14.11) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Утре (15.11) и на 16.11, вследствие на валежи ще има незначителни повишения на речните нива в притоците и по основната река над гр. Габрово. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 15, 16, 17 и 18.11.2018 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (14.11) и през следващите 3-4 дни водните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (14.11) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 15.11 вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосборите на южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (14.11) и през следващите три дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. На 15.11 са възможни незначителни повишения на речните нива в Родопските и Старопланинските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Тунджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (14.11) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Валерия Йорданова


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.