НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Самоков 03.07.2017 г.
С.Нивянин 05.05.2017 г.
С.Лиляче 05.05.2017 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2016
подземните води 2016


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

19.01.18

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие, вследствие на оттичане и снеготопене речните нива в по-голямата част от басейна са се повишили. Регистрирани са колебания от -18 см до +39 см. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна са около праговете за високи и средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижили. По-значителни колебания, вследствие на оттичане и снеготопене, са регистрирани на р. Велека при с. Граматиково (-41/+48 см), р. Факийска при с. Зидарово (понижение с до -50 см) и р. Ропотамо при с. Веселие (повишение с до +15 см). Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -4 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Факийска река при с Зидарово, чието водно количество е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -18 см до +10 см. Водните количества в басейна са под праговете за средни води с изключение на водното количество в горното течение на р. Арда, което е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от -24 см до +10 см. Водните количества в басейна са около праговете за средни води, като само водното количество на р. Елешница при с. Ваксево е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза:

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре (19 и 20.01) речните нива в басейна ще се повишават незначително, следствие на частично снеготопене. На 21 и 22.01 водните нива в на реките от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.01.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (19.01) и през следващите три дни речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 20, 21 и 22.01.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (19.01) и в следващите 2-3 дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22 и 23.01.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (19.01) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Незначителни повишения са възможни днес (19.01) в долните течения на реките, вследствие оттичане. В периода 21-23.01 са възможни незначителни повишения вследствие валежи от дъжд и сняг. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре (19 и 20.01) водните нива в реките от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 20 и на 21 и 22.01 г., следствие на валежи от дъжд, водните нива в целия басейн ще се повишават, като по-съществени ще са повишенията в южночерноморските реки – р. Русокастренска, р. Средецка, р. Факийска, р. Изворска, р. Ропотамо, р. Дяволска, р. Караагач, р. Велека, р. Силистар и р. Резовска. В сутрешните часове на 22.01 има вероятност за поройни наводнения в долните части от водосбора на р Камчия, и във водосборите на р. Ахелойска, р. Айтоска, р. Чукарска, р. Русокастренска, р.Средецка и р. Велека.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре (19 и 20.01) водните нива на реките в басейна ще бъдат без съществени изменения. Във вечерните часове на 20.01 са възможни незначителни и краткотрайни повишения в долните части от водосборите на р. Тунджа и р. Марица и в целите водосбори на р. Арда и р. Бяла. От вечерните часове на 21.01 и на 22.01, вследствие на валежи от дъжд, ще се повишават водните нива в средните и долни части от водосбора на р. Тунджа, както и в долните части от водосборите на р. Марица, р. Арда и р. Бяла.

Системи за ранно предупреждение

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

- Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

- Според последните симулации на модела водното количество на р. Върбица при гр. Златоград няма да достигне жълтия праг за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (19.01) водните нива в басейна ще останат без съществени изменения. През следващите два дни са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива във водосбора на р. Струма, следствие на валежи от дъжд. На 22.01 водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906.

Дежурни хидролози: инж. Весела Стоянова, инж. Георги Кошинчанов


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.