НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини

Наводнение с.Лиляче 05.05.2017 г.


Годишни оценки на:

реките 2015
подземните води 2016


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Проекти и публикации

DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

24.09.17

През изминалото денонощие водните нивата на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на водните нива (от -15 см до +28 см) във водосбора на р. Искър (Дунавски басейн), във водосборите на р. Марица и р. Арда (Източнобеломорски басейн) и във водосбора на р. Струма (Западнобеломорски басейн).

Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +11 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са повишения до +1 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +15 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +28 см.

Хидрологична прогноза:

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес (24.09) и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 26.09 и на 27.09 в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в средното и долно течение на р. Искър, както и в горните течения на реките Вит, Осъм и Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.09.2017 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (24.09) и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще се задържат без съществени изменения. През нощта на 26 срещу 27.09 са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в средните и долни части от водсобора на р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 24, 25 и 26.09.2017 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (24.09) и през следващите 2-3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 25, 26, 27 и 28.09.2017 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (24.09) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (24.09) и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 26.09 и на 27.09 в резултат на валежи ще има незначителни краткотрайни повишения на водните нива в басейна, като по-значителни е възможно да са те във водосборите на южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (24.09) и в следващите два дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. Във вечерните часове на 26.09 и на 27.09 вследствие на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на родопските притоци на р. Марица и както и във водосборите р. Арда и р. Бяла. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (24.09) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. Във вечерните часове на 26.09 и на 27.09 в резултат на валежи са възможни незначителни колебания на речните нива във водосборите на р. Доспат, р. Места и пиринските и рилските притоците на р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.