НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2018
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

23.02.20

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -5 см до +2 см; за водосбора на р. Искър от -14 см до +8 см; за водосбора на р. Вит от -7 см до +4 см; за водосбора на р. Осъм от -18 см до +4 см; за водосбора на р. Янтра от -22 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +4 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Вит при с. Крушовица.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -7 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени промени или са се понижили. Регистрираните колебания на нивото на р. Тунджа при Павел баня (от -7 см до +7 см), на р. Въча при гр. Девин (от -90 см до +90 см) и на р. Арда при с. Китница (от -12 см до +10 см) са вследствие на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -7 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -9 см до +5 см; за водосбора на р. Арда от -6 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от -8 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (23.02) и през следващите три дни, вследствие на снеготопене, са възможни незначителни повишения на речните нива, главно в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.02.2020г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (23.02) и през следващите 3 дни речните нива, вследствие на снеготопене, са възможни незначителни повишения на речните нива в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.02.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (23.02) и през следващите 3 дни речните нива, вследствие на снеготопене, са възможни незначителни повишения на речните нива в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.02.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (23.02) и през следващите 3 дни речните нива, вследствие на снеготопене, са възможни незначителни повишения на речните нива в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25, 26, 27 и 28.02.2020г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (23.02) и през следващите 4–5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (23.02) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (23.02) и през следващите три дни, вследствие на снеготопене, са възможни незначителни повишения на речните нива, главно във водосбора на р. Арда, родопските притоци на р. Марица и водосбора на р. Тунджа над яз. Жребчево. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (23.02) и през следващите три дни, вследствие на снеготопене, са възможни незначителни повишения на речните нива, главно в рилските и пирински притоци на р. Струма и р. Места. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Валерия Йорданова


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.