НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Карлово 02.09.2023г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2022
подземните води 2022


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


ПОДОБРЯВАНЕ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ПРОГНОЗИРАНЕТО НА НАВОДНЕНИЯ В БАСЕЙНА НА РЕКА ДУНАВ — ПРОЕКТ НА ЕС

DANUBE RIVER BASIN ENHANCED FLOOD FORECASTING COOPERATION (DAREFFORT) – DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME

Резултати от проекта

DAREFFORT – електронно обучение

Страницата на електронното обучение е https://dflearn.environ.hu/

 

Списък на модулите в елетронното обучение
(При кликане върху съответния модул можете да видите кратко описание на модула и връзка към него. )

 

Модул 1. Въведение в прогнозирането на наводненията и ледови явления в басейна на река Дунав

Връзка към Модул 1.

В този модул можете да намерите интересна информация за практиките за прогнозиране на наводнения и ледови явления в басейна на река Дунав и кратко въведение в проекта DAREFFORT, който даде възможност за създаването на този курс за електронно обучение. Този модул не изисква никакви предварителни познания по темата. Препоръчва се на всеки, който търси повече разбиране относно прогнозирането на наводнения и ледови явления в басейна на река Дунав, защо е важно то и как работи.

Учители: Ласло Балатони, Тамас Беловай, Илдико Чегледи, Ищван Филутас, Тимеа Дженей-Правда, Дора Сомбати

 

Модул 2. Системи за прогнозиране и предупреждение за наводнения

Връзка към Модул 2.

Представени са основни концепции за прогнозиране и предупреждения за наводнения (защо прогнозиране и защо предупреждения) и какво е необходимо за прогнозиране на наводнения (модели, данни и т.н.).

Учители: Nejc Bezak, Мира Коболд, Шрай Мойца, Сасо Петан

 

Модул 3. Хидрологичен и метеорологичен мониторинг и събиране на данни

Връзка към Модул 3.

Основни понятия по хидрологично и метеорологично наблюдение, събиране на данни, обработката и разпространението на данни са представени в рамките на този курс.

Курсът е посветен на професионалисти и студенти с базови познания за основните хидрологични и метеорологични процеси.

Учители: Nejc Bezak, Мира Коболд, Шрай Мойца, Сасо Петан

 

Модул 4. Прогнозиране на образуването и еволюцията на ледовите явления по реките

Връзка към Модул 4.

 • Въведение, минали ледови явления по река Дунав
 • Речни ледови явления
 • Мониторинг на ледената покривка в басейна на река Дунав
 • Теоретична основа на прогнозирането на речния лед
  • Образуване на лед
  • Воден енергиен баланс
  • Замръзване на речен лед
  • Разпадане на ледената покривка
  • Изчезване на леда
 • Прогнози за речен лед на Националната служба по хидрологични прогнози
 • Разпространение на резултатите

Учител: Клаудия Сабо

 

Модул 5. Прогнозиране и предупреждение за наводнение

Връзка към Модул 5.

 • Особености на механизмите за генериране на поройни наводнения.
 • Системи за ранно предупреждение за прогнозиране на наводнения.
 • Бъдещи нужди и изследователски приоритети за подобряване на системите за мониторинг и прогнозиране, за по-добра подкрепа на процеса на предупреждение за наводнения.

Учител: Мариус Матреата

 

Модул 6. Проверка на хидрологичните прогнози

Връзка към Модул 6.

Общи понятия и методи за процеса на проверка на хидрологичните прогнози.

Учител: Мариус Матреата

 

Модул 7. Система за обмен на данни EnviroNet

Връзка към Модул 7.

 • Основни понятия
 • Услуги на Userland (възли за данни, централна уеб услуга)
 • Услуги за разработчици (възли за разпространение, възли на клиенти, API система и други)
 • Експлоатация на услуга - стартиране на разпределителен възел

Учител: Берталан Хайс

 

Модул 8. Жизнен цикъл на данните

Връзка към Модул 8.

Този курс се занимава с жизнения цикъл на данните. Той е адресиран до целевите групи от обществеността, професионалистите и образованието.

Учител: Филип Лидл

 

Модул 9. Представителни национални системи за прогнозиране и предупреждение за наводнения в басейна на река Дунав

Връзка към Модул 9.

Представителни национални системи за прогнозиране и предупреждение за наводнения в басейна на река Горни Дунав - общо описание; входни данни; моделиращи компоненти; основни хидрологични прогнози и предупредителни продукти; нужди и планове за развитие.

Учител: Мариус Матреата

 

Модул 10. Представителни регионални системи за прогнозиране и предупреждение за наводнения в басейна на река Дунав

Връзка към Модул 10.

 • Европейска система за информиране за наводненията (EFAS) - концепции и основни цели; входни данни; моделиращи компоненти; Основни продукти; текущи и бъдещи планове за развитие.
 • Система за прогнозиране и предупреждение за наводнения за басейна на река Сава (Sava FFWS) - концепции и основни цели; входни данни; моделиращи компоненти; основни продукти; текущи и бъдещи планове за развитие.
 • Система за ръководство за наводнения за Югоизточна Европа (SEE-FFGS) - концепции и основни цели; входни данни; моделиращи компоненти; Основни продукти; текущи и бъдещи планове за развитие.
 • Консултативна система за ранно предупреждение за много опасности в Югоизточна Европа (SEE-MHEWS-A) - концепции и основни цели; текущо състояние и план за изпълнение.

Учител: Мариус Матреата