НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Карлово 02.09.2023г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2022
подземните води 2022


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Индекс на засушаване SRI — месец март 2024 г.

 

Архив на индексите на засушаване (в нов прозорец)

 

Стандартизираният индекс на оттока SRI е хидроложки индекс, служещ за определяне на наличието и степента на засушаване в определен речен басейн.

Той изразява стандартизираната оценка на дисперсията на речния отток спрямо средната стойност с определена времева стъпка, зависеща от характеристиките на речния басейн. Аналогичен по тип е на Стандартизираният индекс на валежа SPI, като изчислението на SRI се извършва на база данните за речния отток.

За условията на Р. България изчисленията се извършват в месечен разрез SRI1 с данни от оперативната мониторингова мрежа на НИМХ по басейни в национален мащаб. Получените резултати се представят пространствено на картата на Р. България, по примера на The U.S. National Weather Service: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/Drought/Monitoring/sri3.shtml

Степента на засушаване се определя по скала в зависимост от достигнатите прагови стойности. Използваната скала за идентификация е препоръчана от Европейската експертната група по „Недостиг на вода и засушаване” към ЕК.