НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Поради технически причини временно няма достъп до инфомацията от част от хидрологичната мрежа на НИМХ.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


НаводненияДанни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2021
подземните води 2021


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


NIMH Sofia

Ежедневни данни за снежната покривка в 166 станции от мрежата на НИМХ
за 7.02.2023

No Станция Вид Валеж
Количество [mm*10]| вид | снежна покривка [cm]
1010 Ново село климатична | . |
1020 Видин климатична | . |p%2
1030 Грамада климатична | . | 16
1040 Белоградчик климатична | . | 25
1460 Кула валежомерна
2015 Монтана климатична | . | 4
2020 Д-р Йосифово климатична
2030 Вършец климатична | . | 25
2050 Бъзовец климатична | . | 3
2060 Лом климатична | . | 26
2401 Чипровци валежомерна 1|n.a|n.a
2430 Берковица валежомерна
3010 Враца климатична | . | 15
3040 Кнежа климатична | . | 11
3050 Оряхово климатична | . | 5
3401 Бяла Слатина валежомерна
3440 Борован валежомерна
3530 Роман валежомерна
4010 Плевен климатична | . | 2
4020 Сомовит климатична
4040 Новачене климатична | . |P%1
4060 Николаево климатична | . | 8
4430 Пордим валежомерна
4500 Ореховица валежомерна
4590 Левски валежомерна
5010 Ловеч климатична 3| * | 7
5020 Борима климатична 12| * | 21
5030 Тетевен климатична 34| * | 21
5040 Троян климатична
5080 Дерманци климатична | . | 8
5401 Луковит валежомерна
5460 Рибарица валежомерна 8| * | 23
5490 Чифлик валежомерна 15| * | 32
5510 Черни Осъм валежомерна 13| * | 27
5520 Априлци валежомерна 27| * | 28
6010 Севлиево климатична 14| * | 9
6020 Габрово климатична 53| * | 26
6470 Трявна валежомерна 30| * | 18
7010 Велико Търново климатична 33| * | 12
7020 Павликени климатична 5| * | 2
7040 Елена климатична 65| * | 15
7440 Костел валежомерна 62| * | 24
7470 Кесарево валежомерна 21| * | 7
7580 Полски Тръмбеш валежомерна 6| * |n.a
21010 Русе-АППД климатична 7| s*| 1
21020 Две могили климатична 40| * | 8
21030 Образцов чифлик климатична 6| * | 1
22010 Търговище климатична 17| * | 3
22020 Омуртаг климатична 20| * | 18
22030 Славяново климатична 33| * | 3
22480 Врани кон валежомерна
22520 Надарево валежомерна 5| * | 2
23010 Разград климатична 27| * | 5
23020 Самуил климатична
23030 Исперих климатична 18| * | 4
23480 Цар Калоян валежомерна 18| * | 3
23490 Кубрат валежомерна 9| * | 4
24010 Силистра - АППД климатична 3| s*|
24020 Алфатар климатична 2| * | 2
24030 Главиница климатична 5| * | 2
24430 Тутракан валежомерна
25010 Шумен климатична 9| * | 2
25040 Царев брод климатична
25401 Преслав валежомерна 1| * |
25410 Нови пазар валежомерна
25420 Върбица валежомерна 16| * | 13
25500 Риш валежомерна 0| * | 2
26010 Добрич климатична 2| x | 5
26020 Шабла климатична 3| * |
26030 Калиакра климатична | . |
26060 Крушари климатична 14| * | 5
26080 Генерал Тошево климатична
26630 Оброчище валежомерна
27010 Варна климатична 0| * |
27020 Старо Оряхово климатична
27030 Горен чифлик климатична | . |
27050 Суворово климатична 22| * |
27070 Дългопол климатична | . |
27460 Белослав валежомерна
27490 Нова шипка валежомерна
28010 Бургас климатична 0| s |
28021 Ахтопол климатична | . |
28040 Карнобат климатична 0| * |
28045 Сунгурларе климатична 8| * |p%2
28050 Люляково климатична 6| * | 1
28060 Средец климатична | . |
28120 Резово климатична
28150 Малко Търново климатична | . | 16
28510 Веселие валежомерна
28550 Кости валежомерна 7| * | 12
28610 Факия валежомерна
28630 Зидарово валежомерна
29010 Ямбол климатична 0| * |
29020 Елхово климатична | [ |
29060 Тополовград климатична | . |
29465 Странджа валежомерна
41010 Сливен климатична 0| * | 0
41030 Садиево климатична | . |
41040 Котел климатична 42| * | 14
41430 Злати войвода валежомерна
41530 Градец валежомерна 8| * | 5
42010 Стара Загора - инст климатична 0| * |
42020 Чирпан климатична | [ |
42030 Казанлък климатична | . |
42042 Раднево климатична | . |
42420 Дълбоки валежомерна 3| * | 3
42450 Пчелиново валежомерна 25| * | 25
42470 Шипка валежомерна 5| * | 5
43010 Хасково климатична 0| * |
43040 Любимец климатична | [ |
43420 Симеоновград валежомерна
43520 Царева поляна валежомерна
44010 Кърджали климатична | . |
44020 Джебел климатична | . |
44030 Крумовград климатична 0| * |
44040 Ивайловград климатична | [ |
44540 Ардино валежомерна
44470 Момчилград валежомерна
44510 Кирково валежомерна
45030 Чепеларе климатична 6| * | 20
45040 Райково климатична | . | 10
45070 Златоград климатична | . |
45120 Рожен климатична 15| * | 67
45130 Девин климатична | . | 2
45450 Мугла валежомерна
45480 Барутин валежомерна
45530 Манастир валежомерна
45541 Михалково валежомерна
46011 Пловдив климатична | . |
46020 Садово климатична | [ |
46030 Асеновград климатична | . |
46060 Карлово климатична | . |
46090 Вр. Ботев климатична 113| v*|172
46440 Първомай валежомерна
46680 Свежен валежомерна
46760 Клисура валежомерна
47010 Пазарджик климатична | [ |
47040 Велинград климатична
47050 Панагюрище климатична | . |
47070 Пещера климатична | . |
47570 Батак валежомерна
47590 Фотиново валежомерна
47640 Сърница валежомерна
61010 Благоевград климатична | [ |
61040 Банско климатична | [ |
61100 Сандански климатична | . |
61111 Първомай климатична | [ |
61420 Якоруда валежомерна
61570 Сатовча валежомерна
61600 Гайтаниново валежомерна
61631 Полена валежомерна
61695 С. Пирин валежомерна
62010 Кюстендил климатична | . |
62050 Дупница климатична | . |
63010 Перник климатична | . | 5
63406 Чуйпетлово валежомерна
64132 Златица климатична | . | 5
64201 София климатична 0| *^| 4
64205 Черни връх климатична 21| v*| 86
64210 Вр. Мургаш климатична | . | 16
64215 Вр. Мусала климатична | v |
64235 Самоков климатична 0| * | 12
64305 Божурище климатична | . |
64310 Драгоман климатична | . | 7
64315 Банкя климатична
64420 Етрополе валежомерна 2| * | 19

Легенда

Всяко отделно поле, което се отнася за отделна станция и дата, съдържа 3 вида информация. Трите отделни подполетата са разделени с вертикална черта. В средното подполе има информация за вид на валеж според легенда 1: В лявото подполе има информация за измерено количество валеж в „линии” (десети от милиметър или десети от литър на квадратен метър). За да се получи количеството валеж в милиметри или литри на квадратен метър, трябва намеренето в лявото подполе число да се раздели на 10. Когато в лявото подполе няма число, няма валеж. В дясното подполе има информация за височина на снежната покривка в сантиметри или специален символ според легенда 2.

За климатичните станции се подава информация всеки ден. В случай че липсва информация за дадена дата, в средното подполе се изписва |n.a|.

За валежомерните станции по принцип се подава информация само за дните с измерено количество валеж >=0.5 mm, но е възможно да има и дни с информация за валеж с количество <0.5 mm и това не е грешно. За тези станции е възможно да има дни, в които има валеж, но не е подадена информация. За такъв тип станция, празно поле означава че не е постъпила инормация за съответната дата. Също за такъв тип станция, информация от типа n.a|n.a|n.a означава, че за тази дата е постъпила грешна информация, която е коригирана.

Легенда 1: Използвани символи за вид на валеж в средно подполе.
Символ Вид на валежа
| . |няма явления
|n.a|няма данни
| p |роса
| o |дъжд
| = |мокреща мъгла
| " |ръмеж
| [ |слана
| v |скреж
| * |сняг
| ~ |поледица
| ^ |суграшица
| / |ледени игли
| x |снежни зърна
| ) |леден дъжд
| r |краткотраен дъжд
| s |краткотраен сняг
| G |град
|err|грешка

 

Легенда 2: Специални символи за снежна покривка в дясно подполе.
СимволСнежна покривка
p%Nна по-малко от половината земна повърхност, където N е средна височина на снежната покривка в cm, когaто е <10 cm, или N=A, когато е >=10cm
P%Nна повече от половината земна повърхност, където N е средна височина на снежната покривка в cm, когaто е <10 cm, или N=A, когато е >=10cm
n.aима петна снежна покривка, с неизмерима височина
errгрешка
Забележка 1: Това са неверифицирани оперативни данни за валежа и снежната покривка в три вида станции: синоптични, климатични, валежомерни.
Забележка 2: На високопланинска станция Мусала не се измерва снежна покривка.