НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето


Прекратяваме нашия чисто професионален протест поради неговото политизиране и манипулиране.

ОСТАВАМЕ В ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ!

Благодарим за търпението на гражданите и съдействието на медиите!

 

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Батановци 10-11.01.2021г.
Котел 16.05.2021г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Усреднена месечна мътност на водата в реките за месец март 2022

No Река Пункт Мътност
(g/m3)
Мътност (норма)
(g/m3)
16800 Огоста Кобиляк 79.00 60.25
17850 Скът Мизия 60.40 91.69
14840 Лом Василовци 62.65 38.91
23850 Янтра Каранци 104.43 452.24
23100 Стара река (Лефеджа) Славовица 96.83 226.73
22800 Осъм Изгрев 172.70 192.48
21800 Вит Дисевица 69.20 52.27
18700 Искър Нови Искър 84.90 185.10
18850 Искър Ореховица 56.10 113.83
18500 Батулийска Батулия 81.20 102.01
31830 Русенски Лом Божичен 65.78 706.39
41800 Батова река Оброчище 13.06 165.75
43400 Врана Кочово 22.90 342.89
82780 Факийска Факия 11.68 86.34
71800 Марица Пазарджик 19.06 147.40
71450 Тополница Копривщица 51.69 117.17
72850 Марица Първомай 135.61 36.36
73750 Марица Харманли 37.74 680.31
73850 Марица Свиленград 59.20 154.72
72460 Чепеларска Бачково 49.88 131.76
73480 Сазлийка Гълъбово 119.84 88.77
73550 Харманлийска Харманли 73.80 504.42
74850 Тунджа Елхово 186.22 750.91
74440 Беленска гара Чумерна 41.11 142.48
74500 Мочурица Воденичене 51.48 82.68
61650 Арда Рудозем 53.23 83.79
61700 Арда Вехтино 40.49 162.75
61450 Върбица Върли дол 66.90 247.26
61500 Върбица Джебел 52.70 336.05
61550 Крумовица Крумовград 74.30 430.58
51700 Струма Ръждавица 62.10 48.89
51880 Струма Марино поле 64.34 218.65
51310 Конска Батановци 68.00 148.81
51380 Сов.Бистрица Соволяно 156.60 105.87
51430 Джерман Дупница 155.05 237.18
51590 Пиринска Бистрица Горно Спанчево 61.00 105.21
52800 Места м.Момина кула 112.30 126.40
52850 Места Хаджидимово 122.00 185.63
52400 Изток Баня 67.90 128.75
52530 Канина Огняново 61.30 63.84