НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Поради технически причини временно няма достъп до инфомацията от част от хидрологичната мрежа на НИМХ.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


НаводненияДанни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2021
подземните води 2021


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2022
Ниво/Дебит
декември 2022
Норма
декември 2022
324в 002T1 Слана бара Дунав BG1G0000QAL002 Qal Л.Д. Л.Д. -
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 649 641 476
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 320 312 -
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 210 154 -
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 205 200 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 675 610 529
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 379 194 239
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 322 267 -
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 476 456 398

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2022
Ниво/Дебит
декември 2022
Норма
декември 2022
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 293 291 255
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal 759 755 630
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 374 398 383
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 328 331 261
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 193 172 170
986S1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal Л.Д. Л.Д. -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 348 349 -
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 354 352 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 252 257 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 493 498 388
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 355 345 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 501 478 469
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 520 515 441
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 102 83 67
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 710 643 504
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 240 232 185

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2022
Ниво/Дебит
декември 2022
Норма
декември 2022
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 234 229 210
578T1 Марино поле Струма BG4G000000Q002 Qal 385 387 -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 498 489 419
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 258 263 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 347 342 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 461 440 361
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 653 642 559
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 462 455 342
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 710 706 -
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 374 376 278
531б 765S1 Свиленград Марица BG3G000000Q048 Qal 584 Л.Д. -
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal 293 287 261
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr 833 844 708
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 227 216 165
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 555 546 480
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 93 84 77

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2022
Ниво/Дебит
декември 2022
Норма
декември 2022
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 473 477 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal 551 533 -
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal 850 834 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr 751 754 -
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 292 269 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 686 691 664

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2022
Ниво/Дебит
декември 2022
Норма
декември 2022
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 539 557 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 193 193 106

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2022
Ниво/Дебит
декември 2022
Норма
декември 2022
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal 441 480 461
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 190 178 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 263 268 182

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2022
Ниво/Дебит
декември 2022
Норма
декември 2022
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal Л.Д. Л.Д. 662
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 327 329 308
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 425 424 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 1006 1011 1002
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 235 230 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 518 522 -
206б 715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 316 309 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 785 808 726
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal 619 610 654
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr 314 297 324
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 547 548 468

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2022
Ниво/Дебит
декември 2022
Норма
декември 2022
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 208 207 -
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 718 688 678
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 1248 1217 971
216a 777S1 Крън Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 420 405 299
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 682 674 623

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2022
Ниво/Дебит
декември 2022
Норма
декември 2022
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 223 200 -
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 248 230 111
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 551 532 539

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2022
Ниво/Дебит
декември 2022
Норма
декември 2022
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1432 1439 -
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 939 945 -

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2022
Ниво/Дебит
декември 2022
Норма
декември 2022
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 1955 1958 -
13а 299S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s Л.Д. Л.Д. -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7103 7102 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1366 1357 -
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 141 132 159
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3613 3623 -
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3932 3932 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2022
Ниво/Дебит
декември 2022
Норма
декември 2022
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 521 530 -
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1318 1342 1280
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1722 1722 -
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 638 512 -
249T2 Сребърна Дунав BG1G0000K1b041 K1b 830 818 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1356 1303 -
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11256 11256 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11974 11994 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8329 8328 8426
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6870 6862 6978
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 8748 8788 -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 603 599 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5441 5457 -

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2022
Ниво/Дебит
декември 2022
Норма
декември 2022
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 29.4 31.8 83.1
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 109 107 74.0
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 281 432 331
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 462 615 257
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 98.7 93.6 248
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 4.87 14.4 45.8
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 1237 3707 2085
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 68.1 185 444
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 2.00 2.00 18.9
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 1360 1351 2371
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 55.1 113 240
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 107 116 392
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 30.0 38.0 87.7
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 8.40 9.66 8.99
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 1.88 1.44 3.90
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3649 3610 3192
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 8.77 11.5 50.5
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 65.5 72.0 500
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 20.0 97.4 65.0
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 35.0 33.5 48.6
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 21.0 25.0 39.7
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 563 543 569
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 200 294 130
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 1022 1093 739
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 40.4 39.3 -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 22.5 23.3 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 423 425 438
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 569 591 889
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 41.2 59.5 168
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 547 597 710
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 342 376 433
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 223 145 254
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 3.07 3.16 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 20.0 20.0 53.6
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 22.0 107 181
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 258 396 295

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
ноември 2022
Ниво/Дебит
декември 2022
Норма
декември 2022
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 125 129 190
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 0.26 0.90 2.66
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 1.29 1.32 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.