НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Карлово 02.09.2023г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2022
подземните води 2022


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2024
Ниво/Дебит
юни 2024
Норма
юни 2024
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 579 582 435
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 185 189 173
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 135 90 -
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 178 172 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 501 457 440
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 247 154 160
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 150 132 -
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 403 381 366

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2024
Ниво/Дебит
юни 2024
Норма
юни 2024
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 283 320 262
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal 723 715 539
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 347 361 365
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 292 307 238
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 166 171 172
984T1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal 136 152 -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 370 381 302
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 368 373 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 221 225 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 480 490 378
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 332 354 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 468 460 445
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 538 547 417
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 74 110 70
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 445 555 481
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 173 193 176

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2024
Ниво/Дебит
юни 2024
Норма
юни 2024
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 178 212 192
578T1 Марино поле Струма BG4G000000Q002 Qal 378 377 -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 462 464 407
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 241 205 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 339 358 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 471 483 361
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 635 740 582
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 448 450 346
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 680 693 661
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 386 389 273
531б 765S1 Свиленград Марица BG3G000000Q048 Qal Л.Д. Л.Д. -
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal 255 279 226
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr 834 893 675
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 261 266 164
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 565 574 465
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 98 137 80

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2024
Ниво/Дебит
юни 2024
Норма
юни 2024
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 514 528 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal 618 619 561
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal 735 790 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr 663 632 583
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 192 249 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 647 654 637

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2024
Ниво/Дебит
юни 2024
Норма
юни 2024
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 534 462 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 133 187 118

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2024
Ниво/Дебит
юни 2024
Норма
юни 2024
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal 504 499 449
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 156 165 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 208 212 149

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2024
Ниво/Дебит
юни 2024
Норма
юни 2024
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal 716 735 655
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 300 326 315
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 425 433 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 1038 1251 978
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 210 274 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 529 531 -
206б 715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 315 328 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 804 854 741
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal Л.Д. Л.Д. 611
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr 355 307 295
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 539 558 466

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2024
Ниво/Дебит
юни 2024
Норма
юни 2024
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 210 208 -
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 672 689 674
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 1219 1271 912
216a 777S1 Крън Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 341 420 287
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 670 685 598

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2024
Ниво/Дебит
юни 2024
Норма
юни 2024
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 178 204 -
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 166 196 149
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 658 668 477

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2024
Ниво/Дебит
юни 2024
Норма
юни 2024
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1497 1505 -
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1044 1034 -

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2024
Ниво/Дебит
юни 2024
Норма
юни 2024
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 2039 2035 -
13 296S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 6102 6099 -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7088 7088 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1337 1346 -
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 131 135 156
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3812 3782 3206
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3928 3930 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2024
Ниво/Дебит
юни 2024
Норма
юни 2024
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 630 623 457
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1330 1334 1279
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal * * 1514
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 473 437 404
249T2 Сребърна Дунав BG1G0000K1b041 K1b 640 633 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1172 1170 1052
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11369 11370 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 12366 12372 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8410 8416 8513
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6953 6960 7073
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 9265 9290 -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 617 626 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5553 5558 5638

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2024
Ниво/Дебит
юни 2024
Норма
юни 2024
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 152 99.0 120
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 150 99.0 80.1
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 745 281 401
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 205 187 313
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 153 179 280
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 38.3 23.9 52.1
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 2321 543 2147
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 469 210 666
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 99.0 63.0 52.6
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 5117 2787 4196
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 1713 250 761
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 1825 387 490
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 55.0 60.0 83.2
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 8.46 8.23 9.67
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 1.60 2.11 5.00
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3665 3841 3211
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 62.0 13.0 43.2
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 630 173 359
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 184 104 113
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 65.0 44.0 59.4
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 22.0 17.0 40.4
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 629 574 709
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 971 1165 974
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 1336 1417 1207
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt * * -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 19.0 19.0 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 566 550 615
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 800 641 974
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 253 153 179
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 920 725 920
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 657 519 575
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 148 283 401
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 1.88 3.27 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 Л.Д. Л.Д. 58.6
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 204 86.0 190
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 261 306 258

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
май 2024
Ниво/Дебит
юни 2024
Норма
юни 2024
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 354 135 294
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 5.13 3.03 4.33
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 3.66 2.12 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.