НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето


Прекратяваме нашия чисто професионален протест поради неговото политизиране и манипулиране.

ОСТАВАМЕ В ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ!

Благодарим за търпението на гражданите и съдействието на медиите!

 

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Батановци 10-11.01.2021г.
Котел 16.05.2021г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2022
Ниво/Дебит
май 2022
Норма
май 2022
324в 002T1 Слана бара Дунав BG1G0000QAL002 Qal Л.Д. Л.Д. -
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 575 562 414
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 219 213 -
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 145 124 -
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 210 213 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 568 530 393
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 344 284 116
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 189 161 -
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 358 368 358

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2022
Ниво/Дебит
май 2022
Норма
май 2022
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 289 300 240
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal 643 714 541
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 337 358 354
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 320 326 223
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 174 186 163
986S1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal 96 111 -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 340 360 -
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 255 266 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 208 204 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 389 395 374
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 326 334 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 503 493 462
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 516 519 397
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 20 74 63
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 347 488 443
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 196 152 158

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2022
Ниво/Дебит
май 2022
Норма
май 2022
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 174 191 189
578T1 Марино поле Струма BG4G000000Q002 Qal 358 357 -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 438 453 393
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 248 228 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 290 287 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 365 378 355
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 584 605 557
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 391 408 316
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 664 661 -
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 339 346 267
531б 765S1 Свиленград Марица BG3G000000Q048 Qal 483 490 -
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal 219 222 229
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr 726 730 685
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 223 224 162
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 476 485 445
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 61 75 72

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2022
Ниво/Дебит
май 2022
Норма
май 2022
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 436 444 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal 511 523 -
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal 807 825 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr 742 744 -
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 191 259 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 675 672 638

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2022
Ниво/Дебит
май 2022
Норма
май 2022
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 618 601 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 109 122 102

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2022
Ниво/Дебит
май 2022
Норма
май 2022
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal 473 477 445
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 126 137 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 155 170 115

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2022
Ниво/Дебит
май 2022
Норма
май 2022
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal 630 634 630
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 312 316 302
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 392 388 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 908 913 989
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 135 155 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 487 491 -
206б 715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 250 267 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 766 769 698
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal 550 534 613
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr 273 277 301
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 539 530 450

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2022
Ниво/Дебит
май 2022
Норма
май 2022
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 203 202 -
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 694 698 673
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 1185 1194 924
216a 777S1 Крън Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 317 332 291
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 633 614 605

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2022
Ниво/Дебит
май 2022
Норма
май 2022
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 174 180 -
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 124 127 119
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 461 467 470

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2022
Ниво/Дебит
май 2022
Норма
май 2022
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1406 1400 -
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 940 965 -

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2022
Ниво/Дебит
май 2022
Норма
май 2022
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 1907 1921 -
13а 299S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 6106 Л.Д. -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7111 7111 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1358 1354 -
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 112 114 154
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3557 3549 -
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3920 3920 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2022
Ниво/Дебит
май 2022
Норма
май 2022
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 520 518 -
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1292 1283 1265
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1722 1722 -
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 504 501 -
249T2 Сребърна Дунав BG1G0000K1b041 K1b 710 708 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1253 1202 -
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11206 11206 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11826 11828 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8292 8331 8427
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6825 6852 6981
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 8610 8623 -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 596 593 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5411 5431 -

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2022
Ниво/Дебит
май 2022
Норма
май 2022
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 136 115 141
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 83.0 45.0 91.2
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 688 465 430
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 251 263 308
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 132 171 311
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 23.9 Л.Д. 67.0
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 4473 2673 2190
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 1445 804 644
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 154 45.2 51.4
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 2920 2449 4295
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 1996 620 670
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 637 398 438
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 81.0 71.0 90.3
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 9.33 9.13 9.20
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 6.19 Л.Д. 5.26
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3476 3604 3237
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 103 57.6 43.4
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 958 598 338
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 144 159 113
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 40.1 40.9 64.4
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 32.0 36.0 45.7
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 771 807 737
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 145 520 986
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 849 958 1202
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 150 154 -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 22.7 22.9 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 613 608 601
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 723 673 1029
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 601 357 170
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 1499 1209 921
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 525 469 620
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 889 980 387
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 3.80 3.85 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 24.0 22.0 58.9
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 195 116 181
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 444 348 260

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2022
Ниво/Дебит
май 2022
Норма
май 2022
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 225 193 296
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 10.0 14.6 4.57
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 7.32 6.32 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.