НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Карлово 02.09.2023г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2021
подземните води 2021


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2023
Ниво/Дебит
август 2023
Норма
август 2023
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 587 597 454
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 210 230 -
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 98 160 -
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 193 184 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 437 544 528
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 281 296 254
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 125 208 -
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 385 413 399

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2023
Ниво/Дебит
август 2023
Норма
август 2023
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 312 325 273
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal 574 614 552
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 331 370 388
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 290 324 274
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 177 194 189
984T1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal 170 191 -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 350 399 -
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 350 365 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 227 248 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 457 480 379
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 343 365 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 484 508 453
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 525 527 427
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 108 138 92
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 536 548 532
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 243 250 189

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2023
Ниво/Дебит
август 2023
Норма
август 2023
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 219 233 210
578T1 Марино поле Струма BG4G000000Q002 Qal 373 390 -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 446 462 413
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 228 213 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 350 369 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 502 511 376
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 665 690 579
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 456 473 355
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 696 715 -
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 382 391 290
531б 765S1 Свиленград Марица BG3G000000Q048 Qal 544 572 -
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal 256 297 264
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr 778 834 689
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 225 234 163
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 540 586 526
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 111 123 87

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2023
Ниво/Дебит
август 2023
Норма
август 2023
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 499 507 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal 591 601 -
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal 734 802 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr 707 731 -
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 268 275 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 661 680 645

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2023
Ниво/Дебит
август 2023
Норма
август 2023
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 573 552 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 225 264 131

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2023
Ниво/Дебит
август 2023
Норма
август 2023
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal 455 417 430
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 176 210 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 212 232 184

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2023
Ниво/Дебит
август 2023
Норма
август 2023
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal Л.Д. Л.Д. 674
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 341 338 316
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 416 436 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 1013 1010 1008
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 282 260 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 535 526 -
206б 715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 312 325 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 807 796 710
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal Л.Д. Л.Д. 672
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr 367 374 319
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 540 544 485

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2023
Ниво/Дебит
август 2023
Норма
август 2023
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 212 223 -
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 693 703 682
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 1162 1250 939
216a 777S1 Крън Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 437 446 301
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 660 680 617

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2023
Ниво/Дебит
август 2023
Норма
август 2023
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 245 265 -
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 212 246 143
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 589 602 539

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2023
Ниво/Дебит
август 2023
Норма
август 2023
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1502 1488 -
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 Л.Д. 990 -

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2023
Ниво/Дебит
август 2023
Норма
август 2023
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 1986 1994 -
13 296S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 6088 6093 -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7096 7095 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1345 1348 -
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 130 139 181
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3631 3655 -
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3927 3932 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2023
Ниво/Дебит
август 2023
Норма
август 2023
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 583 591 -
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1324 1337 1296
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1683 * 1523
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 456 531 -
249T2 Сребърна Дунав BG1G0000K1b041 K1b 620 611 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1102 1195 -
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11291 11296 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 12066 12084 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8365 8375 8415
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6905 6907 6968
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 8993 9018 -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 601 617 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5502 5487 -

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2023
Ниво/Дебит
август 2023
Норма
август 2023
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 261 220 82.6
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 138 127 64.7
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 415 346 217
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 345 193 186
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 418 290 278
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 28.0 15.9 37.8
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 2278 311 1070
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 642 130 249
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 43.9 8.19 20.3
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 2201 2087 3115
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 559 170 248
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 381 110 308
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 51.0 62.0 89.0
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 8.99 8.71 9.00
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 1.17 0.96 4.36
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3535 3475 3181
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 11.9 9.32 17.2
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 101 65.7 127
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 111 32.2 50.1
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 41.8 32.4 48.6
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 19.0 16.0 41.1
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 722 659 625
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 1398 929 549
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 1871 1405 1084
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 42.1 34.0 -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 19.3 15.4 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 526 447 518
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 750 548 1181
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 164 84.2 147
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 692 560 638
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 575 285 446
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 242 279 284
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 2.75 2.70 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 20.0 18.0 46.9
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 62.0 54.6 94.5
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 257 250 223

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2023
Ниво/Дебит
август 2023
Норма
август 2023
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 140 137 203
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 0.67 0.60 1.66
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 1.49 0.63 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.