НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Карлово 02.09.2023г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2022
подземните води 2022


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2023
Ниво/Дебит
октомври 2023
Норма
октомври 2023
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 602 624 483
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 234 260 -
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 180 232 -
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 187 191 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 546 656 571
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 351 402 276
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 237 299 -
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 462 470 420

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2023
Ниво/Дебит
октомври 2023
Норма
октомври 2023
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 328 333 262
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal 654 689 585
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 375 384 389
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 345 349 276
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 196 192 182
984T1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal 185 174 -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 393 395 -
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 376 386 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 260 253 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 498 507 387
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 373 375 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 503 510 464
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 525 574 447
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 114 102 89
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 598 694 561
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 260 260 200

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2023
Ниво/Дебит
октомври 2023
Норма
октомври 2023
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 236 240 218
578T1 Марино поле Струма BG4G000000Q002 Qal 407 412 -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 475 486 437
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 228 260 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 375 376 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 515 521 369
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 686 686 567
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 469 475 349
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 703 706 -
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 392 389 283
531б 765S1 Свиленград Марица BG3G000000Q048 Qal Л.Д. Л.Д. -
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal 297 306 277
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr 858 859 699
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 243 247 173
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 592 598 507
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 127 126 84

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2023
Ниво/Дебит
октомври 2023
Норма
октомври 2023
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 516 526 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal 606 618 -
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal 820 845 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr 735 723 -
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 291 290 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 691 698 660

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2023
Ниво/Дебит
октомври 2023
Норма
октомври 2023
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 533 568 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 273 277 122

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2023
Ниво/Дебит
октомври 2023
Норма
октомври 2023
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal 427 427 448
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 225 226 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 258 249 202

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2023
Ниво/Дебит
октомври 2023
Норма
октомври 2023
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal Л.Д. Л.Д. 681
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 340 328 315
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 448 450 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 1023 Л.Д. 1004
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 248 248 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 516 523 -
206б 715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 339 337 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 788 810 718
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal 640 682 665
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr 351 390 323
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 559 583 480

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2023
Ниво/Дебит
октомври 2023
Норма
октомври 2023
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 220 222 -
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 713 705 682
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 1269 1302 975
216a 777S1 Крън Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 456 * 311
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 697 710 628

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2023
Ниво/Дебит
октомври 2023
Норма
октомври 2023
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 248 210 -
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 268 244 143
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 646 645 544

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2023
Ниво/Дебит
октомври 2023
Норма
октомври 2023
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1466 1522 -
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1010 1019 -

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2023
Ниво/Дебит
октомври 2023
Норма
октомври 2023
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 1999 2002 -
13 296S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 6090 6083 -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7095 7094 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1349 1369 -
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 143 146 172
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3793 3887 -
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3934 3935 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2023
Ниво/Дебит
октомври 2023
Норма
октомври 2023
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 608 614 -
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1334 1342 1295
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal * * 1528
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 527 606 -
249T2 Сребърна Дунав BG1G0000K1b041 K1b 623 633 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1240 1290 -
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11307 11320 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 12092 12229 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8382 8389 8415
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6918 6924 6969
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 9051 9083 -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 623 617 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5524 5539 -

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2023
Ниво/Дебит
октомври 2023
Норма
октомври 2023
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 178 119 64.4
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 108 80.0 65.1
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 265 229 228
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 102 89.2 202
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 180 148 260
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 12.7 15.5 32.9
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 227 147 866
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 38.2 26.3 195
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 2.45 2.00 9.85
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 2220 1641 2419
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 98.3 44.5 160
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 93.8 93.4 293
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 54.0 54.0 88.8
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 8.74 8.71 9.00
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 0.73 0.37 3.77
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3492 3816 3164
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 9.26 9.00 20.2
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 62.0 61.5 190
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 17.2 12.5 41.9
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 26.9 32.0 45.6
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 14.0 20.0 38.6
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 631 593 577
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 553 318 211
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 1042 838 826
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 43.6 35.9 -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 18.2 19.7 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 343 458 468
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 553 559 1122
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 52.3 39.0 95.7
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 481 406 498
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 345 261 365
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 319 252 257
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 2.65 2.67 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 22.0 20.0 47.5
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 72.0 53.8 97.5
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 259 250 228

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
септември 2023
Ниво/Дебит
октомври 2023
Норма
октомври 2023
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 125 61.0 188
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 * * 1.00
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 1.01 0.93 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.