НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Батановци 10-11.01.2021г.
Котел 16.05.2021г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2021
подземните води 2021


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2022
Ниво/Дебит
август 2022
Норма
август 2022
324в 002T1 Слана бара Дунав BG1G0000QAL002 Qal Л.Д. Л.Д. -
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 597 616 452
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 264 299 -
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 220 274 -
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 212 216 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 635 718 527
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 424 439 252
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 270 350 -
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 379 411 399

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2022
Ниво/Дебит
август 2022
Норма
август 2022
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 312 315 272
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal 693 685 549
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 381 367 389
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 340 321 273
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 157 194 189
986S1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal Л.Д. 152 -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 360 347 -
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 313 330 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 259 270 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 452 466 378
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 361 364 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 503 503 452
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 517 510 425
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 127 136 91
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 598 609 530
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 192 208 189

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2022
Ниво/Дебит
август 2022
Норма
август 2022
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 232 235 210
578T1 Марино поле Струма BG4G000000Q002 Qal 369 371 -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 466 477 411
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 258 268 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 316 340 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 415 444 375
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 653 674 577
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 433 447 352
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 684 692 -
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 370 382 288
531б 765S1 Свиленград Марица BG3G000000Q048 Qal 510 536 -
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal 264 273 262
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr 813 857 688
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 212 222 163
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 480 527 527
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 71 85 88

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2022
Ниво/Дебит
август 2022
Норма
август 2022
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 440 450 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal 480 516 -
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal 801 852 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr Л.Д. 745 -
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 257 287 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 622 654 645

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2022
Ниво/Дебит
август 2022
Норма
август 2022
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 583 531 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 170 196 129

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2022
Ниво/Дебит
август 2022
Норма
август 2022
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal 374 388 430
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 165 206 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 205 236 187

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2022
Ниво/Дебит
август 2022
Норма
август 2022
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal 649 Л.Д. 673
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 336 327 315
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 397 415 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 970 981 1008
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 204 236 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 506 517 -
206б 715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 299 313 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 780 804 708
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal 611 633 674
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr 333 333 317
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 521 555 484

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2022
Ниво/Дебит
август 2022
Норма
август 2022
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 211 218 -
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 694 653 681
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 1162 1205 933
216a 777S1 Крън Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 398 429 300
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 641 651 617

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2022
Ниво/Дебит
август 2022
Норма
август 2022
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 210 238 -
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 145 179 143
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 500 503 540

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2022
Ниво/Дебит
август 2022
Норма
август 2022
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1417 1426 -
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 969 976 -

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2022
Ниво/Дебит
август 2022
Норма
август 2022
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 1936 1939 -
13а 299S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s Л.Д. Л.Д. -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7108 7105 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1357 1359 -
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 127 140 182
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3559 3575 -
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3923 3928 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2022
Ниво/Дебит
август 2022
Норма
август 2022
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 522 534 -
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1313 1322 1296
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1722 1722 -
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 595 664 -
249T2 Сребърна Дунав BG1G0000K1b041 K1b 758 776 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1283 1353 -
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11216 11225 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v Л.Д. 11924 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8320 8323 8418
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6850 6855 6972
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 8647 8668 -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 591 593 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5435 5435 -

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2022
Ниво/Дебит
август 2022
Норма
август 2022
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 82.7 43.4 83.4
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 130 34.0 65.6
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 375 279 216
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 440 388 189
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 113 106 281
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 13.5 5.94 38.1
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 758 180 1091
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 170 78.1 253
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 6.10 2.00 20.7
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 1956 1893 3130
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 147 71.0 251
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 144 121 312
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 71.0 71.0 89.8
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 8.97 8.60 9.01
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 2.92 2.68 4.35
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3306 3731 3171
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 25.8 12.5 17.4
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 146 81.8 127
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 73.1 25.5 50.7
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 30.0 29.4 49.0
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 27.0 25.0 41.6
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 674 615 626
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 1371 822 543
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 1315 1102 1083
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 132 113 -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 19.2 13.2 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 497 528 519
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 643 624 1192
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 164 142 150
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 835 563 642
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 518 417 448
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 612 434 285
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 3.43 3.01 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 22.0 20.0 47.5
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 91.0 58.7 94.5
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 261 248 222

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
юли 2022
Ниво/Дебит
август 2022
Норма
август 2022
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 157 174 204
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 6.06 4.03 1.68
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 2.39 2.01 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.