НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Карлово 02.09.2023г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2022
подземните води 2022


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2024
Ниво/Дебит
май 2024
Норма
май 2024
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 588 579 423
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 173 185 173
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 105 135 -
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 177 178 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 473 501 410
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 213 247 130
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 151 150 -
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 416 403 354

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2024
Ниво/Дебит
май 2024
Норма
май 2024
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 301 283 247
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal 762 723 547
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 362 347 356
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 301 292 223
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 177 166 162
984T1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal 127 136 -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 381 370 296
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 362 368 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 230 221 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 482 480 381
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 333 332 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 503 468 454
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 544 538 409
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 77 74 60
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 416 445 462
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 142 173 165

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2024
Ниво/Дебит
май 2024
Норма
май 2024
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 210 178 180
578T1 Марино поле Струма BG4G000000Q002 Qal 488 378 -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 475 462 402
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 235 241 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 350 339 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 497 471 352
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 646 635 572
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 446 448 331
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 698 680 651
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 385 386 265
531б 765S1 Свиленград Марица BG3G000000Q048 Qal Л.Д. Л.Д. -
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal 281 255 224
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr 885 834 690
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 263 261 166
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 560 565 435
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 91 98 73

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2024
Ниво/Дебит
май 2024
Норма
май 2024
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 537 514 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal 636 618 566
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal 823 735 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr 658 663 576
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 218 192 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 657 647 631

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2024
Ниво/Дебит
май 2024
Норма
май 2024
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 613 534 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 189 133 103

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2024
Ниво/Дебит
май 2024
Норма
май 2024
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal 520 504 457
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 162 156 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 252 208 129

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2024
Ниво/Дебит
май 2024
Норма
май 2024
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal 710 716 644
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 319 300 304
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 426 425 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 1040 1038 980
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 213 210 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 533 529 -
206б 715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 317 315 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 805 804 728
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal Л.Д. Л.Д. 600
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr 370 355 284
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 546 539 456

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2024
Ниво/Дебит
май 2024
Норма
май 2024
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 216 210 -
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 692 672 673
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 1310 1219 915
216a 777S1 Крън Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 440 341 290
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 707 670 602

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2024
Ниво/Дебит
май 2024
Норма
май 2024
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 180 178 -
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 156 166 128
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 660 658 454

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2024
Ниво/Дебит
май 2024
Норма
май 2024
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1485 1497 -
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1035 1044 -

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2024
Ниво/Дебит
май 2024
Норма
май 2024
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 2017 2039 -
13 296S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 6091 6102 -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7081 7088 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1341 1337 -
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 135 131 152
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3840 3812 3193
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3929 3928 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2024
Ниво/Дебит
май 2024
Норма
май 2024
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 618 630 452
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1329 1330 1268
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal * * 1515
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 426 473 373
249T2 Сребърна Дунав BG1G0000K1b041 K1b 645 640 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1118 1172 1043
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11368 11369 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 12362 12366 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8399 8410 8519
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6942 6953 7067
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 9244 9265 -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 621 617 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5550 5553 5637

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2024
Ниво/Дебит
май 2024
Норма
май 2024
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 152 152 141
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 129 150 98.9
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 432 745 463
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 175 205 346
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 123 153 284
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 20.4 38.3 73.7
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 1118 2321 3197
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 226 469 886
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 74 99 67.1
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 2344 5117 4436
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 288 1713 979
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 819 1825 472
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 28 55 81
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 8.56 8.46 9.55
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 2.11 1.6 5.2
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3568 3665 3239
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 13 62 52.6
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 268 630 522
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 136 184 134
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 40 65 67.4
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 18 22 42.7
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 601 629 725
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 800 971 553
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 1088 1336 846
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt * * -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 21 19 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 501 566 616
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 559 800 918
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 170 253 248
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 865 920 1164
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 545 657 645
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 179 148 440
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 3.15 1.88 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 21 Л.Д. 66.4
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 148 204 196
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 331 261 295

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
април 2024
Ниво/Дебит
май 2024
Норма
май 2024
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 242 354 338
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 2.39 5.13 6.1
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 4.17 3.66 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.