НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


НаводненияДанни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2021
подземните води 2021


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ

ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2023
Ниво/Дебит
април 2023
Норма
април 2023
381а 004S1 Дунавци Дунав BG1G0000QAL002 Qal 619 589 420
932 006T1 Добри дол Дунав BG1G0000QAL003 Qal 240 175 -
970а 017T1 Козлодуй Дунав BG1G0000QAL005 Qal 59 52 -
943б 035T1 Остров Дунав BG1G0000QAL006 Qal 193 190 -
970 054T1 Загражден Дунав BG1G0000QAL007 Qal 429 423 392
954 056T1 Дъбован Дунав BG1G0000QAL007 Qal 169 114 109
970б 082T1 Белене Дунав BG1G0000QAL008 Qal 121 98 -
342б 251Т1 Айдемир Дунав BG1G0000QAL012 Qal 480 470 350

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2023
Ниво/Дебит
април 2023
Норма
април 2023
908 011T1 Крива бара Лом BG1G0000QPL023 Qal 285 278 230
441 023S1 Владимирово Огоста BG1G0000QAL015 Qal 697 661 549
423 025S1 Хайредин Огоста BG1G0000QAL015 Qal 352 350 357
585 033S1 Мизия Скът BG1G0000QAL016 Qal 305 300 221
V-181 980T1 София - кв.Требич Искър BG1G00000NQ030 Qal 152 168 161
984T1 Нови Искър Искър BG1G00000NQ030 Qal 121 147 -
1251 047T1 Ореховица Искър BG1G0000QAL017 Qal 295 307 -
069T1 Дисевица Вит BG1G0000QAL018 Qal 351 350 -
590a 075S1 Левски Осъм BG1G0000QAL019 Qal 229 225 -
920 088T1 Поликраище Янтра BG1G0000QAL020 Qal 479 471 379
098S1 Полски Тръмбеш Янтра BG1G0000QAL020 Qal 331 330 -
386д 209T1 Попово Русенски Лом BG1G0000QAL021 Qal 515 505 461
867 371T1 Гроздьово Камчия BG2G00000Q005 Qal 521 524 394
840 468T1 Новоселци Русокастренска BG2G00000Q009 Qal 87 84 46
555 459S1 Средец Средецка BG2G0000K2034 Qal 683 670 409
847 477T1 Димчево Факийска BG2G00000Q009 Qal 260 244 152

 

ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2023
Ниво/Дебит
април 2023
Норма
април 2023
741 541T1 Коняво Струма BG4G00000QN006 Qal 202 181 185
578T1 Марино поле Струма BG4G000000Q002 Qal 381 379 -
497 585S1 Баня Места BG4G000000Q008 Qal-pr 474 436 374
704б 598S1 Гоце Делчев Места BG4G00000Q009 Qal 238 220 -
1020а 618T1 Мокрище Марица BG3G000000Q013 Qpr 342 340 -
540 622S1 Главиница Марица BG3G000000Q013 Qal 461 462 354
634 633T1 Стамболийски Марица BG3G000000Q013 Qal 656 652 548
655 655T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 472 456 311
203б 657T1 Пловдив Марица BG3G000000Q013 Qal 710 703 -
611б 627T1 Мало Конаре Марица BG3G000000Q013 Qal 398 398 266
351а 769S1 Виден Тунджа BG3G00000NQ003 Qal 257 251 226
220а 779S1 Шаново Тунджа BG3G00000NQ003 Qal+pr 755 785 684
878 796T1 Завой Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 215 220 158
557 810S1 Воденичене Тунджа BG3G00000NQ015 Qal 527 533 422
843 816T1 Ханово Тунджа BG3G000000Q017 Qal 81 80 64

 

ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2023
Ниво/Дебит
април 2023
Норма
април 2023
II-70б 920T1 Казичене Искър BG1G00000NQ030 Qal 508 506 -
VIII-108 913T1 Лозен Искър BG1G00000NQ030 Qal 581 586 -
IV-125б 962T1 Горни Богров Искър BG1G00000NQ030 Qal 808 798 -
ПХ-37а 970T1 Локорско Искър BG1G00000NQ030 Qal+pr 747 756 -
VIII-105 943T1 Лесново Искър BG1G00000NQ030 Qal 299 300 -
VIII-2 977T1 Мрамор Искър BG1G00000NQ030 Qal 689 677 634

 

ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2023
Ниво/Дебит
април 2023
Норма
април 2023
771 553T1 Сапарево Струма BG4G000000Q005 Qal 587 611 -
471 555T1 Крайници Струма BG4G000000Q005 Qal 192 196 95

 

ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2023
Ниво/Дебит
април 2023
Норма
април 2023
736 538Т1 Гирчевци Струма BG4G00000QN006 Qal 513 512 456
548S1 Долна Гращица Струма BG4G00000QN006 Qal 156 154 -
392 532S1 Пиперков чифлик Струма BG4G00000QN006 Qal-pr 255 247 105

 

ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2023
Ниво/Дебит
април 2023
Норма
април 2023
212 694S1 Садово Марица BG3G000000Q013 Qal Л.Д. Л.Д. 627
639 645T1 Йоаким Груево Марица BG3G000000Q013 Qal 321 333 295
1122а 653T1 Пловдив Марица BG3G000000N018 N2 418 415 -
1012 688S1 Куклен Марица BG3G000000Q013 Qpr 1026 1016 985
645а 674T1 Труд Марица BG3G000000Q013 Qal 221 195 -
645б 672T1 Труд Марица BG3G000000N018 N2 530 524 -
206б 715T1 Стряма Марица BG3G000000Q013 Qal +pr 294 292 -
668 726T1 Градина Марица BG3G000000Q013 Qal 808 794 693
524 739S1 Радиево Марица BG3G0000PgN019 N2+Qal 615 Л.Д. 596
530 761S1 Стара Загора Марица BG3G000000Q012 Qal +pr 291 Л.Д. 288
515 763S1 Гълъбово Марица BG3G000000Q012 Qal 559 549 437

 

ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2023
Ниво/Дебит
април 2023
Норма
април 2023
533а 606S1 Средногорие-кв.Пирдоп Марица BG3G000000Q001 Qpr 212 213 -
260 697S1 Карлово Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 713 707 668
264a 701S1 Ведраре Стряма BG3G00000NQ002 Qpr 1231 1295 948
216a 777S1 Крън Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 406 384 291
269 775S1 Казанлък Тунджа BG3G00000NQ003 Qpr 666 653 611

 

ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2023
Ниво/Дебит
април 2023
Норма
април 2023
830 792T1 Калояново Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 184 180 -
827а 786T1 Желю войвода Тунджа BG3G00000NQ015 Qal+pr 169 171 99
556 804S1 Лозенец Тунджа BG3G00000NQ015 Qpr 589 580 473

 

ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2023
Ниво/Дебит
април 2023
Норма
април 2023
631а 743T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 1425 Л.Д. -
630а 741T1 Хасково Хасковска BG3G00000NQ009 N2 944 Л.Д. -

 

ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2023
Ниво/Дебит
април 2023
Норма
април 2023
281T2 Добрич Добрудж. реки BG1G00000N1049 N1s 1968 1970 -
13а 299S2 Конаре Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s Л.Д. Л.Д. -
12а 320S2 Дъбрава Добрудж. реки BG2G000000N044 N1s 7100 7098 -
15б 308T2 Крапец Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 1353 1350 -
832 326T2 Шабла Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 123 117 149
1584 341S2 Балчик Черном.б-н BG2G000000N018 N1s 3634 3727 -
16а 317T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 3928 3925 -

 

ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2023
Ниво/Дебит
април 2023
Норма
април 2023
1503 242T2 Побит камък Топчийска BG1G0000K1b041 K1b 565 570 -
541а 218S2 Широково Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1318 1317 1260
558б 239S2 Басарбово Русенски Лом BG1G0000K1b041 K1b+Qal 1722 1722 1516
1552 266T2 Силистра Дунав BG1G0000K1b041 K1b 361 421 -
249T2 Сребърна Дунав BG1G0000K1b041 K1b 644 625 -
1506 203Т2 Русе Дунав BG1G0000K1b041 K1b 1114 1095 -
273Т2 Кочмар р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 11274 11275 -
283Т2 Добрич - кв.Рилци р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 12063 12058 -
1418 423T1 Стан Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 8348 8360 8412
1481 386T2 Плиска Провадийска BG2G000J3K1041 Kr1v 6891 6892 6968
277T2 Долина р.Суха BG1G0000J3K051 Kr1v 8886 8888 -
16 314T2 Ваклино Черном.б-н BG2G000J3K1040 Kr1v 601 592 -
1498 365T2 Васил Друмево Камчия BG2G000J3K1041 Kr1v 5478 5482 -

 

ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ)

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2023
Ниво/Дебит
април 2023
Норма
април 2023
19 123I2 Бяла Арчар BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 102 139 157
600 132I2 Стояново Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 128 170 115
332 134I2 Враца-кв.Бистрец Огоста BG1G0000TJK044 T1-3+J3 639 1027 632
340 136I2 Пали Лула Огоста BG1G0000TJK044 J3 + Kr1v 751 343 394
20 138I2 Кобиляк Огоста BG1G0000K2S037 K2m 148 300 323
468 901I2 Беренде Нишава BG1G00000TJ046 T1-3 29.7 58.9 101
30 988I2 Искрец Искър BG1G00000TJ046 T1-3 4176 4058 5465
465 992I2 гара Лакатник Искър BG1G00000TJ046 T1-3 1131 601 1015
32 146I2 Етрополе Искър BG1G0000TJK045 T1-3 24.3 115 80.1
25 152I2 Златна Панега Искър BG1G0000TJK045 J3 1597 1842 4612
24а 162I2 Голяма Желязна Вит BG1G0000TJK045 T1-3 577 1182 1279
396 188I2 Мусина Янтра BG1G00000K1040 Kr1b 131 310 738
130 248I2 Воден Чайрлък BG1G0000K1b041 Kr1b 80.0 58.0 88.9
143а 335I2 Каварна Черном.б-н BG2G000000N044 N1s 8.82 9.24 9.31
138 377I2 Дренци Провадийска BG2G00K1hb036 Kr1b 0.89 3.67 6.14
152 438I2 Девня Девня BG2G000J3K1041 Kr1v 3462 3477 3211
33 353I2 Търговище Камчия BG2G000J3K1040 Kr1v 14.1 83.9 107
48 350I2 Котел Камчия BG2G0000K2033 Kr2m 294 1127 837
75 500I2 Боснек Струма BG4G0T1T2T3037 T1-3 125 134 137
798 508I2 Горно Уйно Струма BG4G000T2T3028 T1-3 25.5 29.6 68.6
415 549I2 Мърводол Струма BG4G00000T2035 T1-3 22.0 22.0 48.4
410 579I2 Петрово Струма BG4G0000Pt1036 Pt 578 599 719
59а 584I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 185 157 119
59 581I2 Разлог Места BG4G0000Pt3031 Pt 841 832 651
412a 593I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 49.6 50.5 -
412б 595I2 Мусомища Места BG4G0000Pt1036 Pt 23.3 23.0 -
76 604I2 Велинград Чепинска BG3G0000Pt038 Pt 419 428 562
65 630I2 Три водици Марица BG3G0000Pt041 Pt 508 545 909
336 635I2 Мугла Въча BG3G0000Pt039 Pt 255 216 313
39а 637I2 Беден Въча BG3G0000Pt039 Pt 913 986 1299
67 640I2 Девин - кв.Настан Въча BG3G0000Pt039 Pt 507 563 702
66 682I2 Мулдава Чепеларска BG3G0000Pt041 Pt 146 237 384
817I2 Тополовград Тунджа BG3G0000T1234 T1+T2 3.19 3.23 -
83 471I2 Тракийци Факийска BG2G0000TJ042 T1-3+J3 22.0 24.0 68.3
376 486I2 Бръшлян Велека BG2G0000TJ042 J3 62.0 406 251
63 489I2 Малко Търново Велека BG2G0000TJ042 J3 300 476 330

 

СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ

№ на ХГНП
стар
№ на ХГНП
нов
Местоположение Водосбор Код на ПВТ Геоложки индекс Ниво/Дебит
март 2023
Ниво/Дебит
април 2023
Норма
април 2023
58 910I3 Бели Искър Искър BG4G000PzC2021 Pz 122 198 268
77 767I3 Паничково Арда BG3G0000Pg028 Pg3 5.88 4.51 8.76
824I3 Кандилка Крумовица BG3G00PTPG2023 Pt-Pg 3.55 3.41 -
Забележка:

Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:

 • S – Шахтов кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • T – Тръбен кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • I – Извор;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;
 • A – Артезиански кладенец;
  Тип води съответно: 1 – порови, 2 – карстови, 3 – пукнатинни;

Използвани съкращения:

 • Л.Д. Липсват данни;
 • * ХГНП е пресъхнал.