НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Карлово 02.09.2023г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2022
подземните води 2022


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
19.07.2024 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 18 0,520 -1
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 65 8,278 3
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 60 13,500 6
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 3 0,692 0
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 18 0,105 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 24 0,055 4
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 60 23,666 1
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 21 2,076 1
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 22 11,916 -1
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 53 21,199 7
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 31 0,700 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 63 0,490 -1
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 43 1,893 -3
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 66 2,273 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 -4 0,513 0
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 0 0,510 0
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 39 0,640 2
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 123 1,323 5
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 110 3,000 0
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 66 0,447 -5
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 92 1,499 3
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 80 3,239 6
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 79 12,200 0
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 10 0,614 -1
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 104 1,063 0

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 12 0,063 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 158 0,636 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 0 0,330 0
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 78 0,036 -2
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 50 2,650 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 18 0,063 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 34 0,001 2
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 64 0,001 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 -4 0,445 0
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 40 2,971 0
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 7 0,101 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 19 1,703 6
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 19 0,342 2
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 29 0,660 4
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -56 8,391 16
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 56 1,910 1
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 86 3,141 -2
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 6 66,329 18
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 24 2,050 -4
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 132 35,000 9
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 93 3,727 -1
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 57 0,380 -2
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 102 27,437 -1
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 92 34,908 0
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 40 0,050 0
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 23 1,808 0
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -120 0,146 -2

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 65 4,070 3
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 47 2,750 0
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 50 0,855 1
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 18 0,019 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 30 0,064 -2
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 22 0,041 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 48 0,615 0
51750 Струма Бобошево 1,718 21,282 215,000 67 2,849 -1
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 19 0,920 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 54 0,235 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 17 7,758 0
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 82 0,360 0
51880 Струма с. Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -103 14,445 0
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 24 0,285 0

 

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие
19.07.24

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения, като в резултат на валежи има незначителни повишения на нивата в отделни измервателни пунктове. Регистрираните колебания на нивата в долното течение на р. Огоста (-21/+22 см), в средното и долното течение на р. Искър (-46/+49 см) и на р. Осъм при гр. Ловеч (-12/+13) са вследствие работата на хидротехнически съоръжения. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна, са както следва: за водосбора на р. Нишава от -1 см до +1 см; за водосбора на р. Лом от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Огоста от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Искър от -9 см до +12 см; за водосбора на р. Вит от -7 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм от -7 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -8 см до +12 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -1 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води. С водно количество над прага за средни води е р. Искър при гр. Нови Искър.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска – без изменения; за водосбора на р. Камчия от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Айтоска – без изменения; за водосбора на р. Факийска от -5 см до +2 см; за водосбора на р. Ропотамо до -1 см; за водосбора на р. Велека от -2 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата на р. Тунджа при с. Баня (-50/+50 см), р. Калница при с. Крумово (-25/+25 см), на р. Марица в горното и средното течение (-71/+79 см), р. Въча при гр. Девин (-88/+88 см) и при гр. Кричим (-32/+31 см) и р. Арда при с. Вехтино (-12/+13 см) са вследствие работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна, са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -9 см до +5 см; за водосбора на р. Марица от -11 см до +14 см; за водосбора на р. Арда от -6 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води, само на р. Марица при гр. Пловдив е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -7 см до +10 см; за водосбора на р. Струма от -8 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов, инж. Весела Стоянова

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.