НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


НаводненияДанни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2021
подземните води 2021


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
27.11.2022 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 36 3,757 -2
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 67 8,438 -1
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 53 11,000 -9
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 19 3,522 -2
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 24 0,150 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 36 0,620 0
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 10 7,000 -40
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 31 17,414 -2
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 71 31,662 -8
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 32 0,898 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 67 1,012 2
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 50 3,400 0
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 72 6,336 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 -1 0,757 0
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 12 1,388 2
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 94 2,339 -6
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 121 1,764 0
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 109 2,900 -1
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 76 1,228 -1
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 67 0,211 1
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 74 1,180 2
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 78 10,600 -1
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 22 1,400 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 142 2,352 -6

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 18 0,126 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 160 0,270 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 n.a. n.a. n.a.
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 100 0,366 0
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 69 4,684 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 32 0,202 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 48 0,033 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 86 0,184 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 -8 0,200 -2
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 65 4,851 0
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 8 0,178 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 15 0,876 -1
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 17 0,332 2
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 31 0,419 -1
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -62 6,387 -10
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 10 0,000 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 70 5,200 0
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 0 56,360 6
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 28 2,226 -2
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 166 50,670 -24
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 77 2,780 -3
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 66 0,975 0
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 135 60,400 -14
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 106 82,531 3
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 54 1,485 -4
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 40 4,000 -3
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -74 3,053 -5

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 90 10,784 -3
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 83 14,064 -5
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 52 0,820 0
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 24 0,161 -2
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 48 0,352 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 30 0,067 -1
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 55 1,411 -1
51750 Струма Бобошево 1,718 21,282 215,000 85 10,564 -2
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 35 1,340 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 57 0,362 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 49 21,908 -3
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 19 0,861 -1
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 94 2,048 0
51880 Струма с. Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -75 35,438 -3
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 18 0,210 0

 

27.11.22

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата на реките Малък Искър при Етрополе (-15/+15 см), Искър в средното и долното течение (-40/+6 см) и Осъм при Ловеч (-14/+10 см) са в резултат от работа на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава от -4 см до +1 см; за водосбора на р. Лом с до -2 см; за водосбора на р. Огоста от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Искър от -5 см до +5 см; за водосбора на р. Вит от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +3 см; за водосбора на р. Янтра от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -6 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -5 см до +5 см; за водосбора на р. Камчия от -3 см до +5 см; за водосбора на река Айтоска от -1 см до +1 см, за водосборите на реките Факийска и Ропотамо – без изменение; за водосбора на р. Велека от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива на реките Тъжа при ВЕЦ Тъжа (-21/+24 см), Въча при гр. Девин (-143/+142 см) и при гр. Кричим (-16/+16 см) и по цялото течение на река Марица (-20/+18 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Арда от -6 см до +6 см. Водните количества на реките в басейнa са около и под праговете за средни води и околи праговете за ниски води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на реките басейна са останали без съществени изменения или са се понижили незначително. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -6 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от -6 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (27.11) нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. През следващите 3 дни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна както следва: от следобедните часове на 28.11 и на 29.11 - главно във водосборите на реките източно от р. Осъм вкл.; на 30.11 – главно във водосборите на реките западно от р. Осъм. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 28, 29 и 30.11.2022 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (27.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 30.11, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 28, 29 и 30.11.2022 г. ще са около и под средната многогодишна стойност. Днес (27.11) и през следващите три дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. На 30.11, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в средните и долни части от водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 28, 29 и 30.11.2022 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (27.11) и през следващите три дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 28.11 и на 29.11, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на р. Черни Лом на 28, 29 и 30.11 и на 01 и 02/12.11.2022 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (27.11) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 28.11 и на 29.11, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (27.11) нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 28 и 29.11 ще се повишават речните нива в целия басейн, като значителни ще са повишенията в следобедните и вечерни часове на 28.11 и през нощта срещу 29.11 във водосборите на реките Ропотамо, Дяволска, Караагач, Лисово дере, Велека, Силистар и Резовска. На 30.11 речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават. След временно понижение през нощта на 29 срещу 30.11, в резултат на нови валежи през деня на 30.11 се очакват нови повишения на речните нива във водосборите на реките Ропотамо, Дяволска, Караагач, Лисово дере, Велека, Силистар и Резовска. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 28, 29 и 30.11.2022 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (27.11) и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от вечерните часове на 28.11 и на 29.11 се очакват незначителни повишения на речните нива във водосбора. На 30.11 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества за водосбора на р. Факийска на 28, 29 и 30.11 и на 01 и 02.12.2022 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (27.11) и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат през нощта срещу 29.11 и на 29.11 ще има незначителни повишения речните нива във водосбора. През нощта на 29 срещу 30.11 речните нива временно ще се понижават. В резултат на валежи, през деня на 30.11 и на 01 и 02.12 се очакват нови краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (27.11) нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. През следващите 3 дни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна, главно в средните и долни части от водосбора на р. Тунджа и р. Марица и във водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за внимание

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (27.11) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 30.11 са възможни краткотрайни повишения на речните нива в средните и долни части от водосбора на р. Струма и във водосборите на р. Места и р. Доспат. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906, hydroforecast_nimh@meteo.bg – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: гл. ас. д-р инж. Георги Кошинчанов

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.