НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Батановци 10-11.01.2021г.
Котел 16.05.2021г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
07.08.2022 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 19 0,586 -1
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 61 5,759 0
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 61 13,390 -1
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 11 1,997 -3
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 29 0,294 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 26 0,043 -2
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 10 7,000 0
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 6 7,184 -4
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 41 15,687 -3
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 36 1,100 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 63 0,714 -1
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 43 1,695 -1
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 65 2,200 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 0 0,900 0
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 0 0,499 -2
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 85 1,950 1
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 117 1,599 -1
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 106 2,620 0
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 70 0,600 1
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 84 0,785 -3
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 72 0,582 0
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 99 20,711 5
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 20 1,285 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 124 1,643 0

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 19 0,134 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 156 0,176 -2
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 n.a. n.a. n.a.
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 87 0,114 -1
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 65 4,514 -1
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 30 0,171 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 42 0,016 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 85 0,075 1

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 -2 0,486 1
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 64 4,737 2
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 12 0,362 1
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 21 1,454 -1
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 15 0,271 -3
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 28 0,250 -1
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -64 5,886 -7
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 56 2,428 -1
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 68 4,800 0
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -14 37,205 -4
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 28 2,226 1
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 162 47,503 0
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 132 10,399 -1
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 64 0,850 -2
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 126 50,750 -6
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 100 66,750 1
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 53 1,410 1
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 35 3,000 10
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -99 0,337 0

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 70 3,171 0
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 62 5,280 0
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 49 0,520 -5
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 20 0,025 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 34 0,125 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 27 0,025 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 48 0,350 -2
51750 Струма Бобошево 1,718 21,282 215,000 69 6,170 -3
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 32 0,950 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 63 0,642 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 21 8,968 1
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 12 0,363 0
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 86 1,657 0
51880 Струма с. Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -105 13,000 -2
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 17 0,224 0

 

07.08.22

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в долното течение на р. Огоста (-12/+14 см) и в средното течение на р. Искър (-13/+15 см) са в резултат от работа на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава с до ±1 см; за водосбора на р. Лом от -2 см до +1 см; за водосбора на р. Огоста от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Искър от -9 см до +7 см; за водосбора на р. Вит с до ±3 см; за водосбора на р. Осъм от -2 см до +4 см; за водосбора на р. Янтра от -3 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом без изменения. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Провадийска с до ±4 см; за водосбора на р. Камчия от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Айтоска с до ±1 см; за водосбора на р. Факийска без изменения; за водосбора на р. Ропотамо от -2 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на реките Тъжа при ВЕЦ Тъжа (-33/+33 см), р. Тунджа при гр. Баня (-44/+1 см), Марица при гр. Белово (-38/+42 см), Въча при м. Забрал (-94/+93 см) и при гр. Кричим (-12/+13 см) и Арда при с. Вехтино (-13/+12 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -14 см до +15 см; за водосбора на р. Арда от -7 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Марица при с. Радуил е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се понижавали. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -6 см до +6 см; за водосбора на р. Струма от -8 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (07.08) и през следващите два дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения или ще се понижават, като в резултат на валежи на 07.08 са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите източно от р. Вит. В резултат на валежи на 10.08 ще има повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р Янтра (включително). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.08.2022 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (07.08) и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменени. На 10.08 в резултат на валежи ще има повишения на нивата в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.08.2022 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (07.08) и през следващите два дни речните нива ще останат без съществени изменения. На 10.08 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.08.2022 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (07.08) и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 10.08 речните нива във водосбора ще се повишават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на р. Черни Лом на 08, 09, 10, 11 и 12.08.2022 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (07.08) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (07.08) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 07.08 са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на реките южно от гр. Бургас. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.08.2022 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (07.08) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества за водосбора на р. Факийска на 08, 09, 10, 11 и 12.08.2022 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (07.08) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 07.08 са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (07.08) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 10.08 са възможни краткотрайни повишения на речните нива в горното течение и старопланинските притоци на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за внимание

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (07.08) и през следващите два дни водните нива на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават, като в резултат на валежи днес са възможни незначителни повишения на речните нива в пиринските притоци на р. Струма и р. Места. На 10.08 в резултат на валежи ще има повишения на водните нива в горните и средни части от водосбора на р. Струма и в горните части от водосбор ан р. Места. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: гл. ас. д-р инж. Весела Стоянова

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.