НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Карлово 02.09.2023г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2022
подземните води 2022


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
30.05.2024 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 39 5,150 -1
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 72 11,550 2
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 68 16,681 -2
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 61 20,004 5
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 44 1,390 -20
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 74 3,476 -12
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 82 32,804 9
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 54 18,915 1
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 66 49,315 -3
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 106 56,120 -8
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 54 3,996 -4
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 99 4,928 -2
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 79 13,268 0
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 86 15,438 -6
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 25 5,460 -3
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 48 9,154 0
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 140 11,000 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 n.a. n.a. n.a.
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 130 11,700 6
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 95 4,041 -1
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 90 1,297 2
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 94 10,150 -4
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 100 21,529 0
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 22 1,107 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 146 2,511 0

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 22 0,196 1
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 170 0,795 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 15 0,992 6
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 110 1,485 0
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 62 3,448 2
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 31 0,211 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 74 0,546 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 78 0,065 2

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 26 3,245 0
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 64 4,317 0
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 9 0,162 1
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 28 2,763 -6
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 37 2,112 0
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 62 8,663 -2
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -36 15,129 -14
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 53 1,666 21
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 175 53,038 74
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -15 38,000 -4
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 56 9,069 0
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 182 85,026 -4
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 102 4,681 14
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 63 0,878 1
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 140 62,000 1
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 112 90,091 -1
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 64 3,090 1
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 59 10,262 1
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -71 6,768 14

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 112 21,452 -2
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 104 27,148 -3
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 60 2,320 -1
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 34 0,819 -2
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 64 0,633 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 44 0,520 -2
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 68 3,610 -2
51750 Струма Бобошево 1,718 21,282 215,000 114 28,202 -2
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 42 2,920 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 62 0,530 1
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 106 56,302 -5
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 22 1,255 -3
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 96 2,300 0
51880 Струма с. Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -29 81,111 -7
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 26 0,355 0

 

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие
30.05.24

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на нивата в средното течение на р. Огоста (-13/+24 см) и на р. Искър (-24/+34 см) са вследствие работата на хидротехнически съоръжения и валежи. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава от -3 см до +4 см; за водосбора на р. Лом от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Огоста от -9 см до +8 см; за водосбора на р. Искър от -13 см до +5 см; за водосбора на р. Вит от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм от -3 см до +4 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +3 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и над праговете за средни води и около праговете за високи води. Водните количества във водосбора на р. Русенски Лом са около праговете за ниски води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Краткотрайни повишения, вследствие на валежи, са регистрирани във водосбора на р. Камчия. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -5 см до +3 см; за водосбора на р. Камчия с до ±11 см; за водосбора на р. Айтоска с до +1 см; за водосбора на р. Факийска с до ±4 см; за водосбора на р. Ропотамо от -1 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили краткотрайно, в резултат на валежи. Регистрираните колебания на нивата на реките Марица в горното течение (±116 см) и Въча при гр. Девин (-75/+77 см) са вследствие работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -9 см до +12 см; за водосбора на р. Марица от -10 см до +22 см; за водосбора на р. Арда от -9 см до +16 см. Водните количества на повечето от реките в басейна са около и над праговете за средни води и около праговете за високи води. С водни количества около праговете за ниски води са реките Тунджа при гр. Елхово, Сазлийка при гр. Гълъбово и Харманлийска при гр. Харманли.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Струма от -7 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води и около праговете за високи води.

Дежурни хидролози: инж. Снежанка Балабанова, инж. Георги Кошинчанов

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.