НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Поради технически причини временно няма достъп до инфомацията от част от хидрологичната мрежа на НИМХ.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


НаводненияДанни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2021
подземните води 2021


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
07.02.2023 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 n.a. n.a. n.a.
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 23 4,438 7
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 10 0,001 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 36 0,620 0
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 40 16,000 12
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 n.a. n.a. n.a.
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 n.a. n.a. n.a.
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 45 1,620 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 77 1,807 0
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 n.a. n.a. n.a.
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 78 10,479 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 8 1,807 -3
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 26 3,488 -2
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 110 4,600 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 n.a. n.a. n.a.
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 122 6,774 6
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 96 3,709 -4
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 57 0,089 2
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 80 3,239 0
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 99 20,711 -2
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 20 1,285 2
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 142 2,352 -2

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 22 0,162 -2
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 164 0,422 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 10 0,637 0
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 110 1,330 0
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 70 4,780 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 34 0,235 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 72 0,278 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 86 0,184 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 15 1,600 -2
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 66 4,966 -5
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 8 0,178 -2
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 21 1,455 4
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 15 0,271 0
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 43 2,591 -12
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -46 10,782 4
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 10 0,000 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 72 5,600 -85
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 4 62,798 14
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 40 4,350 -1
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 214 95,606 27
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 100 5,380 -1
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 71 1,413 -2
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 151 81,400 20
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 107 85,166 5
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 63 2,309 -3
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 57 8,593 -4
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -52 8,047 -6

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 90 10,784 -2
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 n.a. n.a. n.a.
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 n.a. n.a. n.a.
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 30 0,565 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 44 0,279 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 36 0,220 -2
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 59 2,049 -1
51750 Струма Бобошево 1,718 21,282 215,000 90 13,320 -2
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 35 1,340 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 60 0,443 -1
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 n.a. n.a. n.a.
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 24 1,611 0
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 104 4,188 -2
51880 Струма с. Марино поле** 3,650 58,558 575,000 n.a. n.a. n.a.
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 24 0,415 0

 

07.02.23

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Поради технически проблеми не е изготвен подробен анализ на хидрологичната обстановка в страната през изминалото денонощие!

През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения. Повишения, вследствие работа на хидротехнически съоръжения, са регистрирани на р. Въча при м. Забрал.

Водните количества на реките в по-голяма част от страната са около и под праговете за средни води и около праговете за ниски води, единствено водното количество на река Марица при гр. Първомай е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (07.02) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.02.2023 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (07.02) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.02.2023 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (07.02) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.02.2023 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (07.02) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на 08, 09, 10, 11 и 12.02.2023 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (07.02) и през следващите 4-5 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (07.02) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.02.2023 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (07.02) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества за водосбора на р. Факийска на 08, 09, 10, 11 и 12.02.2023 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (07.02) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (07.02) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (07.02) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906, hydroforecast_nimh@meteo.bg – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: гл. ас. д-р инж. Весела Стоянова, гл. ас. д-р инж. Георги Кошинчанов

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.