НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


НаводненияДанни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2021
подземните води 2021


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
08.06.2023 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 75 26,662 0
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 144 103,952 -6
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 160 97,577 -10
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 70 26,550 2
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 51 1,474 -1
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 48 1,390 -8
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 84 33,665 -6
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 58 15,772 -7
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 75 57,923 -12
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 136 90,549 -12
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 62 4,567 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 110 6,100 -6
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 95 20,202 -10
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 102 28,961 -2
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 40 11,000 -7
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 60 16,000 -8
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 188 20,066 -28
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 152 5,339 -16
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 134 14,464 -6
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 104 5,406 -3
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 89 1,150 0
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 106 20,338 -6
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 163 69,228 -3
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 35 2,060 -3
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 162 3,353 -6

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 26 0,268 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 174 0,873 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 12 0,848 0
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 116 2,679 -3
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 72 5,674 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 32 0,288 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 70 0,430 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 84 0,129 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 36 3,991 -2
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 86 6,746 -2
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 10 0,270 -1
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 80 15,180 -4
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 29 1,205 0
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 65 8,650 4
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -18 22,522 0
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 41 0,900 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 102 12,113 -2
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -19 33,653 1
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 57 9,021 -3
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 182 58,659 0
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 139 10,797 -2
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 70 1,600 -1
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 144 68,339 -2
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 112 90,972 -2
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 62 2,130 0
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 46 6,690 -1
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -91 0,846 -2

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 132 34,839 -4
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 128 38,122 -4
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 63 2,915 0
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 38 1,109 -4
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 64 0,633 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 46 0,620 -1
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 70 4,042 0
51750 Струма Бобошево 1,718 21,282 215,000 114 28,202 -5
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 42 3,364 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 60 0,470 -1
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 107 57,115 -6
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 42 4,698 -4
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 104 4,062 -2
51880 Струма с. Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -16 93,980 -5
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 27 0,583 -1

 

08.06.23

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат на работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани колебания на речните нива в средното и долно течение на р. Искър (-51/+28 см). В резултат на оттичане е регистрирано повишение в долното течение на р. Скът. Регистрираните изменения на речните нива в останалата част басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава от -2 см до +1 см; за водосбора на р. Лом от -5 см до +5 см; за водосбора на р. Огоста от -15 см до +19 см; за водосбора на р. Искър от -10 см до +7 см; за водосбора на р. Вит от -12 см до +3 см; за водосбора на р. Осъм от -29 см до +3 см; за водосбора на р. Янтра от -16 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -7 см до +1 см. Водните количества на повечето реки в басейна са над праговете за високи води. Водните количества на р. Джулюница при с. Джулюница, р. Голяма река при гр. Стражица, р. Черни Лом при с. Широково и р. Русенки Лом при с. Божичен са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Камчия от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Айтоска от -1 см до +1 см; за водосборите на р. Факийска и р. Ропотамо без изменение; за водосбора на р. Велека от -4 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили незначително в резултат на валежи. Регистрираните изменения на нивата на реките Тъжа при ВЕЦ Тъжа (-14/+10 см), Тунджа при гр. Баня (-45/+45 см), Марица при гр. Белово (-60/+61 см), р. Тополница при с. Поибрене (-15/+14 см) и Въча при гр. Девин (-75/+73 см) и Сазлийка при гр. Гълъбово (-22/+12 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +5 см; за водосбора на р. Марица от -13 см до +11 см; за водосбора на р. Арда с от -4 см до +4 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са р. Марица при гр. Белово и гр. Пазарджик, р. Въча при гр. Девин и р. Тунджа при гр. Павел баня.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -8 см до +7 см; за водосбора на р. Струма от -6 см до +3 см. Водните количества на повечето реки в басейна са около и над праговете за високи води, единствено водните количества на р. Сушицка при с. Полена и р. Струмешница при с. Струмешница са под прага за средни води.

ХИДРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (08.06) и през следващите 2 дни нивата на реките в голяма част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи в следобедните и вечерните часове на 09 и 10.06 ще има краткотрайни повишения в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър и Вит. В следобедните и вечерни часове на 11.06, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Русенски Лом.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

- В обедните и следобедни часове на 10.06.2023 г.: в горната част от водосбора на р. Искър (във водосборите на реките Урдина, Бели Искър и Леви Искър).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 09, 10 и 11.06.2023 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (08.06) нивата на реките ще се понижават. В резултат на валежи през следващите 3 дни, в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на речните нива, главно в планинските части от водосбора. Водните количества във водосбора са под праговете за внимание само водното количество на р. Огоста при с. Кобиляк е все още около него.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 09, 10 и 11.06.2023 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (08.06) нивата на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В следобедните часове на 09.06 и на 10.06, в резултат на прогнозирани валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите: над. яз. Панчарево. В следобедните и вечерните на 11.06, в резултат на прогнозирани валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия водосбор, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Батулийска, р. Искрецка и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 09, 10 и 11.06.2023 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (08.06) и през следващите два дни нивата на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 11.06 ще има повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на 09, 10, 11, 12 и 13.06.2023 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (08.06) и през следващите 3 дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 12 и 13.06 ще има повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (08.06) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 09, 10 и 11.06.2023 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (08.06) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на 09, 10, 11, 12 и 13.06.2023 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (08.06) и през следващите 4-5 дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (08.06) и утре речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 09.06, ще има краткотрайни повишения на речните нива в рило-родопските притоци на р. Марица. В резултат на валежи на 10 и 11.06, в следобедните и вечерни часове, ще има краткотрайни повишения на речните нива горните части от водосбора на р. Марица, старопланинските и родопските ѝ притоци и водосбора на р. Арда.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

• В обедните и следобедните часове на 10.06.2023 г.:

- в горната част от водосбора на р. Марица (по основната река и във водосборите на реките Чаирска, Крива и Яденица);

- в горната част от водосбора на р. Въча (по основната река и във водосбора на р. Читакдере).

• Във вечерните часове на 10.06.2023 г.:

- в горната част от водосбора на р. Въча (по основната река и във водосбора на р. Читакдере).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (08.06) речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове са възможни краткотрайни повишения в рилските и пирински притоци на р. Места и р. Струма. През следващите 3 дни, в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн, като по-съществени ще бъдат те в рилските и пирински притоци на р. Места и р. Струма на 10 и 11.06.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

• В следобедните и вечерни часове на 08.06.2023 г:

- в средната част от водосбора на р. Места (във водосборите на реките Бяла, Бъндерица и Демяница);

- в средната част от водосбора на р. Струма (във водосбора на р. Влахинска).

• В обедните и следобедните часове на 09.06.2023 г.:

- в горната част от водосбора на р. Места (във водосборите на реките Бяла Места, Торишка и Вотрачка).

• В сутрешните и обедните часове на 10.06.2023 г.:

- в горните и средните части от водосбора на р. Места (във водосборите на реките Леевещица, Даутица, Бяла Места, Торишка, Демяница, Безбожка, Ретиже, Лъкенска, Каменица, Костена и Туфча).

• В следобедните и вечерни часове на 10.06.2023 г.:

- в средната част от водосбора на р. Струма (във водосбора на р. Рилска);

- във водосбора на р. Места ( по основната река и във водосборите на реките Софан, Леевещица, Даутица, Бяла места, Торишка, Вотрачка, Демяница, Канина, Добринишка, Безбожка, Ретиже, Лъкенска, Бистрица, Каменица, Костена, Корнишка, Туфча, Дъбнишка и Честна);

- в долната част от водосбора на р. Доспат (по основната река и във водосборите на реките Караджадере, Осиковска и Жижовска).

Моделът за водосбора на р. Струма прогнозира: Прогнозираните водни количества на 09, 10 и 11.06.2023 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (08.06) речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В следобедните часове на 09 и 10.06, в резултат на прогнозирани валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските части на водосбора. В следобедните и вечерните часове на 11.06, в резултат на прогнозирани валежи, ще има повишение на речните нива в целия водосбор, като по-съществени ще бъдат повишенията в планинските части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906, hydroforecast_nimh@meteo.bg, hydroforecast_nimh@abv.bg – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов, инж. Силвия Стоянова

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.