НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето


Прекратяваме нашия чисто професионален протест поради неговото политизиране и манипулиране.

ОСТАВАМЕ В ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ!

Благодарим за търпението на гражданите и съдействието на медиите!

 

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Батановци 10-11.01.2021г.
Котел 16.05.2021г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
25.06.2022 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 33 2,715 -1
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 64 6,999 -3
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 69 16,011 1
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 30 6,550 -2
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 48 1,252 -4
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 38 0,748 2
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 28 11,968 -36
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 40 24,700 -17
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 91 46,401 8
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 45 1,620 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 75 1,650 0
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 51 3,634 -6
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 70 5,100 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 11 2,260 -2
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 24 3,130 -2
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 105 3,640 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 127 2,050 -5
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 117 4,500 0
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 97 3,843 -2
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 91 1,340 -2
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 82 3,988 0
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 113 29,344 0
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 34 2,059 3
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 158 3,126 4

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 34 0,350 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 n.a. n.a. n.a.
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 n.a. n.a. n.a.
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 110 1,500 1
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 87 6,938 -1
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 34 0,181 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 76 0,655 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 97 0,191 -1

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 16 1,701 -1
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 88 7,772 -6
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 11 0,315 -1
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 28 2,497 -4
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 22 0,590 2
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 60 7,220 1
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -48 10,194 -10
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 48 1,740 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 80 7,440 -2
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -5 48,300 -5
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 49 6,640 -3
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 188 69,072 -22
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 138 11,440 -6
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 67 1,047 -3
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 156 88,400 -10
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 120 120,000 0
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 73 3,677 -4
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 62 10,139 -11
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -66 3,397 -5

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 96 10,843 -4
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 91 11,308 -3
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 52 0,820 -1
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 26 0,126 -1
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 50 0,390 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 35 0,080 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 55 1,207 -1
51750 Струма с. Бобошево 1,718 21,282 215,000 79 9,930 -1
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 31 0,867 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 65 0,680 -1
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 46 20,190 -1
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 18 0,822 0
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 92 2,306 -2
51880 Струма с. Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -79 31,884 -3
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 19 0,295 0

 

25.06.22

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения или са се понижавали. Повишение, в резултат на оттичане, е регистрирано в долното течение на р. Искър. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава от -2 см до +1 см; за водосбора на р. Лом от -5 см до +3 см; за водосбора на р. Огоста от -7 см до +7 см; за водосбора на р. Искър от -35 см до +23 см; за водосбора на р. Вит от -7 см до +4 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Янтра от -12 см до +14 см; за водосбора на р. Русенски Лом -1 см до +4 см. Водни количества в по-голямата част от басейна са около и под праговете за средни води. С водно количество над прага за високи води е само р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Камчия от -6 см до +4 см; за водосбора на р. Айтоска с до ±1 см; за водосбора на р. Факийска без изменение; за водосбора на р. Ропотамо от -2 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижавали. Регистрираните колебания на реките Тъжа при ВЕЦ Тъжа (от -14 см до +10 см), Тунджа при с. Баня (с до ±45 см), в средното и долно течение на р. Марица (от -23 см до +33 см), Въча при м. Забрал (-84/+83 см) и при гр. Кричим (-30/+31 см) и Тополница при с. Поибрене (от -16 см до +16 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -8 см до +6 см; за водосбора на р. Марица от -22 см до +12 см; за водосбора на р. Арда от -11 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места до -5 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от -6 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (25.06) и през следващите 3 дни речните нива във водосборите на реките източно от р. Осъм ще са без съществени изменения. В резултат на валежи на 25 и 26.06 ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите западно от р. Янтра. На 27.06 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават, като в резултат на оттичане са възможни повишения на речните нива в долните течения на основните реки западно от р. Янтра. На 28.06 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения, главно в планинските части от водосборите западно от р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.06.2022 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (25.06) и утре в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. На 27 и 28.06 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.06.2022 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (25.06) и утре, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. На 27.06 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 28.06, в резултат на валежи, отново са възможни краткотрайни повишения на речните нива, главно в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.06.2022 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (25.06) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на валежи на 26.06 са възможни краткотрайни повишения на речните нива главно във водосбора на р. Росица и планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на р. Черни Лом на 26, 27, 28, 29 и 30.06.2022 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (25.06) и през следващите 4-5 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (25.06) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.06.2022 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (25.06) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества за водосбора на р. Факийска на 26, 27, 28, 29 и 30.06.2022 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (25.06) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (25.06) в следобедните и вечерни часове на 25.06 и на 26.06, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в старопланинските и рило-родопските притоци на р. Марица и водосбора на р. Арда. На 27.06 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 28.06, в резултат на валежи, отново са възможни краткотрайни повишения на речните нива, главно в старопланинските и рило-родопските притоци на р. Марица и водосбора на р. Арда. Водните количества в басейна ще бъдат праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за внимание

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (25.06) в следобедните и вечерни часове и на 26.06, в резултат на валежи, се очакват краткотрайни повишения на речните нива в басейна. На 27.06 и 28.06 речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове и двата дни са възможни краткотрайни повишения в пиринските притоци на р. Места и р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: гл. ас. д-р инж. Георги Кошинчанов

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.