НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Батановци 10-11.01.2021г.
Котел 16.05.2021г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2021
подземните води 2021


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
28.09.2022 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 33 2,715 5
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 67 8,438 0
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 64 14,268 -5
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 29 6,208 9
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 30 0,330 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 36 0,620 6
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 44 17,447 -60
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 22 1,925 6
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 45 29,206 39
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 50 19,697 7
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 38 1,207 5
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 82 2,227 14
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 47 2,674 1
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 66 2,764 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 10 2,100 8
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 14 1,600 14
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 94 2,339 1
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 120 1,720 1
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 109 2,900 1
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 79 1,589 2
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 82 0,672 0
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 72 0,582 0
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 79 10,805 0
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 22 1,400 2
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 130 1,870 2

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 16 0,109 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 156 0,176 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 15 0,878 11
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 114 0,783 0
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 90 0,167 2
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 70 4,780 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 30 0,171 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 36 0,005 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 84 0,177 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 -4 0,380 -1
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 64 4,737 -10
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 15 0,531 3
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 29 2,667 7
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 16 0,300 2
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 53 5,302 -1
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -58 7,429 -6
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 20 0,223 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 68 4,800 -24
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -17 34,451 -6
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 29 2,388 1
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 170 54,000 8
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 97 5,008 -3
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 70 1,311 0
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 124 48,700 3
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 100 66,750 2
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 48 1,064 1
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 34 2,848 0
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -96 0,451 -1

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 88 7,548 8
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 81 8,491 8
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 56 1,375 -3
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 22 0,048 -2
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 38 0,182 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 26 0,014 1
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 58 1,713 10
51750 Струма Бобошево 1,718 21,282 215,000 80 7,980 6
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 38 2,120 9
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 57 0,538 1
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 50 22,500 13
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 20 1,050 3
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 92 1,660 0
51880 Струма с. Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -89 22,822 4
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 19 0,262 2

 

28.09.22

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са се повишили вследствие на валежи. Без изменение останаха нивата във водосборите на реките източно от р. Янтра. Съществени повишения, вследствеие на валежи, са регистрирани в средното течение на р. Искър с до +148 см при Нови Искър. Регистрираните колебания на нивата на реките Малък Искър при Етрополе (-18/+20 см) и Осъм при гр. Ловеч (-16/+15 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения и валежи. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава от -10 см до +49 см; за водосбора на р. Лом с до +5 см; за водосбора на р. Огоста от -13 см до +25 см; за водосбора на р. Искър от -23 см до +98 см; за водосбора на р. Вит от -11 см до +21 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +12 см; за водосбора на р. Янтра от -12 см до +14 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -1 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата в по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без изменения. Краткотрайни повишения, вследствие на валежи, са отчетени в северночерноморските реки. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -28 см до +28 см; за водосбора на р. Камчия от -3 см до +11 см; за водосбора на р. Айтоска – без изменения; за водосбора на р. Факийска – без изменения; за водосбора на р. Ропотамо от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Велека от -2 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Незначителни повишения, вследствие на валежи, са регистрирани в горните части от водосбора на р. Тунджа и родопските притоци на р. Марица. Регистрираните колебания на нивата на реките Тъжа при ВЕЦ Тъжа (-34/+35 см), Тунджа при с. Баня (±44 см), Калница при с. Крумово (-43/+11 см), Марица при гр. Белово (-30/+34 см), Тополница при с. Поибрене (-9/+9 см), Въча при м. Забрал (-93/+95 см) и Арда при с. Вехтино (-12/+12 см) са в резултат от работа на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -6 см до +9 см; за водосбора на р. Марица от -8 см до +12 см; за водосбора на р. Арда от -6 см до +7 см. Водните количества на реките в басейнa са около и под праговете за средни води и около праговете за ниски води. С водно количество около прага за високи води е река Марица при с. Радуил.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна са се повишили незначително, вследствие на валежи. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -3 см до +11 см; за водосбора на р. Струма от -11 см до +22 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (28.09) и през следващите 3 дни речните нива в голяма част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като днес (28.09) в резултат на оттичане ще има повишения на нивата в долните течения на основните реки западно от р. Вит. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 01.10 са възможни повишения на речните нива във водосбора на р. Искър над яз. Искър и планинските части от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Поради технически причини няма прогнозни водни количества от модела за водосбора на река Огоста.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 29, 30 и 01.10.2022 ще са около и под средната многогодишна стойност. Днес (28.09) и през следващите 3 дни речните нива ще се понижават, като през първия ден в резултат на оттичане ще има повишения в долното течение на основната река. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 01.10 са възможни повишения на речните нива във водосбора над яз. Искър. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 29, 30 и 01.10.2022 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (28.09) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на р. Черни Лом на 29 и 30.09 и на 01, 02 и 03.10.2022 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (28.09) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (28.09) и през следващите 3 дни речните нива в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 01.10 и през нощта срещу 02.10, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива, главно в южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества за водосбора на р. Айтоска на 29, 30 и 01.10.2022 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (28.09) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества за водосбора на р. Факийска на 29 и 30.09 и на 01, 02 и 03.10.2022 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (28.09) и през следващите 2-3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменени. В следобедните и вечерни часове на 01.10 и през нощта срещу 02.10, в резултат на валежи, са възможни повишения на речните нива във водосбора. На 03.10 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (28.09) и през следващите 3 дни речните нива в голяма част басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В следобедните и вечерни часове на 01.10, в резултат на валежи, са възможни повишения на речните нива в рило-родопските и старопланинските притоци на река Марица и горните части от водосбора на р. Тунджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за внимание

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (28.09) и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като днес (28.09) в резултат на оттичане са възможни повишения на нивата в долните течения на реките Струма и Места. В следобедните и вечерни часове на 01.10, в резлтат на валежи, ще има повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: гл. ас. д-р инж. Георги Кошинчанов, гл.ас. Весела Стоянова

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.