НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Карлово 02.09.2023г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2021
подземните води 2021


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
04.10.2023 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 22 0,825 -1
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 67 6,813 2
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 62 13,685 3
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 2 0,715 0
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 15 0,143 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 26 0,080 0
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 24 10,752 6
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 17 1,560 0
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 5 7,000 -3
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 34 13,470 -6
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 36 1,103 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 61 1,082 0
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 39 1,597 -2
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 66 4,300 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 -7 0,293 0
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 0 0,500 0
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 50 0,720 -1
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 120 1,144 1
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 105 2,530 -1
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 75 1,092 0
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 71 0,267 0
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 70 0,242 0
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 76 11,000 -1
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 12 0,499 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 126 1,706 20

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 10 0,036 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 147 0,526 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 1 0,364 0
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 108 0,402 -1
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 83 0,030 0
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 70 5,395 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 26 0,180 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 38 0,044 -2
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 74 0,018 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 -9 0,270 0
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 58 3,853 -10
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 6 0,090 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 15 1,050 -3
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 18 0,530 -7
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 28 0,615 -1
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -66 5,576 6
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 26 0,264 2
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 84 6,577 -3
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -35 18,272 0
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 22 1,502 -1
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 140 36,751 0
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 86 3,168 -1
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 62 0,750 -1
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 104 28,600 1
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 90 45,550 0
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 47 0,628 0
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 24 2,095 0
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -120 0,390 0

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 68 4,680 0
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 60 6,705 0
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 48 0,770 2
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 16 0,003 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 31 0,095 -1
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 26 0,024 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 49 0,753 0
51750 Струма Бобошево 1,718 21,282 215,000 67 3,920 0
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 29 0,713 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 54 0,228 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 15 7,300 0
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 12 0,180 0
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 88 0,980 0
51880 Струма с. Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -108 14,331 0
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 22 0,250 -1

 

04.10.23

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата в средните и долните течения на р. Огоста (-20/+22 см) и р. Искър (-24/+30 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава от -2 см до +3 см; за водосбора на р. Лом от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Огоста от -1 см до +2 см; за водосбора на р. Искър от -7 см до +9 см; за водосбора на р. Вит от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +12 см; за водосбора на р. Янтра от -2 см до +3 см; за водосбора на р. Русенски Лом до +20 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Камчия от -2 см до +3 см; за водосбора на р. Айтоска от -1 см до +1 см; за водосбора на р. Факийска – без изменение; за водосбора на р. Ропотамо – до -2 см; за водосбора на р. Велека oт -3 до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата на р. Тъжа при ВЕЦ „Тъжа“ (-30/+30 см), Синаповска при с. Синапово (-17/+17 см) и р. Въча при Кричим (-37/+36 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -8 см до +14 см; за водосбора на р. Марица от -18 см до +20 см; за водосбора на р. Арда от -8 см до +11 см. Водните количества на повечето реки в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Струма от -6 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

ХИДРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (04.10) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.10.2023 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (04.10) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.10.2023 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (04.10) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Вит прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.10.2023 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (04.10) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.10.2023 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (04.10) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на 05, 06, 07, 08 и 09.10.2023 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (04.10) и през следващите пет дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (04.10) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.10.2023 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (04.10) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на 05, 06, 07, 08 и 09.10.2023 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (03.10) и през следващите пет дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (04.10) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, в следобедните и вечерните часове на 06.10, са възможни краткотрайни повишения на речните нива в горните части от водосбора на р. Арда и родопските притоци на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (04.10) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Струма прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.10.2023 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (04.10) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906, hydroforecast_nimh@meteo.bg, hydroforecast_nimh@abv.bg – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов, инж. Силвия Стоянова

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.