НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Карлово 02.09.2023г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2022
подземните води 2022


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
20.04.2024 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 34 3,396 -1
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 67 9,175 -4
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 67 16,246 8
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 66 23,511 -13
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 49 1,671 -3
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 66 2,836 -16
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 79 31,529 -2
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 30 3,639 -3
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 47 31,050 -18
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 93 46,053 -19
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 36 1,054 -2
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 85 2,450 -4
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 51 3,639 -8
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 74 6,242 -2
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 28 6,342 -14
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 48 9,154 -12
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 154 13,654 -95
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 134 2,706 n.a.
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 123 7,917 -11
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 111 6,601 -22
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 85 0,873 -3
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 104 18,402 -6
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 140 49,200 -14
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 22 0,965 -4
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 152 2,881 6

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 22 0,198 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 168 0,763 -6
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 n.a. n.a. n.a.
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 108 1,205 -4
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 65 4,720 1
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 30 0,250 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 70 0,430 -4
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 84 0,129 2

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 23 2,836 -2
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 52 3,453 -2
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 12 0,290 -1
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 27 2,628 -3
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 32 1,472 -6
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 38 1,200 1
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -28 18,218 -2
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 10 0,000 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 96 5,037 -77
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -11 42,752 -4
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 35 3,358 -1
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 168 63,874 12
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 87 3,209 -17
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 64 0,970 -10
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 120 41,300 -5
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 102 64,512 1
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 52 1,207 -2
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 43 5,494 -3
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -70 6,974 -10

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 121 27,121 -9
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 118 35,308 -19
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 63 2,915 -1
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 30 0,536 -2
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 62 0,589 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 51 0,913 -5
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 71 4,264 -6
51750 Струма Бобошево 1,718 21,282 215,000 102 19,004 -3
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 54 6,165 -8
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 64 0,642 -2
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 107 57,115 -11
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 22 1,255 0
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 100 3,140 1
51880 Струма с. Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -28 82,065 -13
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 38 1,499 -6

 

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие
20.04.24

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата в средното течение на р. Искър (-24/+16 см) са вследствие работата на хидротехнически съоръжения. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна, са както следва: за водосбора на р. Нишава от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Лом от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Огоста от -8 см до +11 см; за водосбора на р. Искър от -19 см до +7 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +13 см; за водосбора на р. Осъм от -95 см до +2 см; за водосбора на р. Янтра от -22 см до +5 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +7 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води и около праговете за ниски води. С водни количества около праговете за високи води са реките Искър (в горното и средното течение) и р. Росица при гр. Севлиево.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска до -6 см; за водосбора на р. Камчия от -4 см до +3 см; за водосбора на р. Айтоска – без изменения; за водосбора на р. Факийска от -4 см до +1 см; за водосбора на р. Ропотамо от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата на р. Тъжа при ВЕЦ Тъжа (-25/+22 см), р. Марица в горното и средното течение (±110 см) и р. Въча при гр. Девин (-82/+80 см) са вследствие работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -23 см до +14 см; за водосбора на р. Арда от -10 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -19 см до +5 см; за водосбора на р. Струма от -13 см до +6 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води и над праговете за средни води, като под праговете за средни води са водните количества на реките Струма при гр. Бобошево, Сушицка при с. Полена, Лебница при с. Лебница и Струмешница при с. Струмешница.

Дежурни хидролози: инж. Весела Стоянова

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.