НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Карлово 02.09.2023г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2022
подземните води 2022


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Система за оповестяване на МОСВ на случаите на прогнозирани с модела ALADIN интензивни валежи
прогнозата е валидна от 20.07.2024, 7 часа.

Карта на максимален едночасов валеж за период на прогноза 48 часа

 

Легенда:
Няма данни;
Без интензивни валежи;
Валежи от 10 до 15 mm/h;
Валежи от 15 до 30 mm/h;
Валежи над 30 mm/h;
Реки;
Водосбори.

Карта на максимален 3-часов валеж за период на прогноза 48 часа

Легенда:
Няма данни;
Без интензивни валежи;
Валежи от 10 до 15 mm/3h;
Валежи от 15 до 30 mm/3h;
Валежи над 30 mm/3h;
Реки;
Водосбори.

Карта на максимален 6-часов валеж за период на прогноза 48 часа

Легенда:
Няма данни;
Без интензивни валежи;
Валежи от 15 до 30 mm/6h;
Валежи от 30 до 60 mm/6h;
Валежи над 60 mm/6h;
Реки;
Водосбори.

Тази карта показва дали в някоя от точките на модела ALADIN е получена прогноза за интензивен или особено интензивен валеж в рамките на 48-часовата прогноза. Така прогнозата е по-подробна, отколкото ако се дават стойности за цял водосбор.