НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Карлово 02.09.2023г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2022
подземните води 2022


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

Хидрологична прогноза, издадена на 30.05.24

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (30.05), в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна. През следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (30.05), в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна. През следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (30.05), в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна. През следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (30.05), в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна. През следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

Дежурни хидролози: инж. Снежанка Балабанова, инж. Георги Кошинчанов


Забележка:

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.