НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Карлово 02.09.2023г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2022
подземните води 2022


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

Хидрологична прогноза, издадена на 29.11.23

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (29.11) и през следващите 3 дни в резултат на снеготопене ще има повишения на речните нива в целия басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (29.11) в резултат на валежи и снеготопене ще има повишения на речните нива в целия басейн. През следващите 3 дни речните нива ще се понижават, като в резултат на снеготопене са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора на р. Камчия. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (29.11) речните нива ще се понижават. През следващите 3 дни речните нива в голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на снеготопене, днес и през следващите 3 дни ще има повишения на речните нива на притоците на р. Тунджа и тези на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (29.11) речните нива в голяма част от басейна ще се понижават, а в резултат на оттичане ще се повишават нивата в средните и долни течения на р. Места и р. Струма. Днес (29.11) и през следващите 3 дни в резултат на снеготопене също ще има незначително повишение на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

За повече информация: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906, hydroforecast_nimh@meteo.bg, hydroforecast_nimh@abv.bg – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

 

Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов, инж. Силвия Стоянова


Забележка:

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.