НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


НаводненияДанни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2021
подземните води 2021


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

27.11.22

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата на реките Малък Искър при Етрополе (-15/+15 см), Искър в средното и долното течение (-40/+6 см) и Осъм при Ловеч (-14/+10 см) са в резултат от работа на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава от -4 см до +1 см; за водосбора на р. Лом с до -2 см; за водосбора на р. Огоста от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Искър от -5 см до +5 см; за водосбора на р. Вит от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +3 см; за водосбора на р. Янтра от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -6 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -5 см до +5 см; за водосбора на р. Камчия от -3 см до +5 см; за водосбора на река Айтоска от -1 см до +1 см, за водосборите на реките Факийска и Ропотамо – без изменение; за водосбора на р. Велека от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива на реките Тъжа при ВЕЦ Тъжа (-21/+24 см), Въча при гр. Девин (-143/+142 см) и при гр. Кричим (-16/+16 см) и по цялото течение на река Марица (-20/+18 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Арда от -6 см до +6 см. Водните количества на реките в басейнa са около и под праговете за средни води и околи праговете за ниски води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на реките басейна са останали без съществени изменения или са се понижили незначително. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -6 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от -6 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (27.11) нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. През следващите 3 дни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна както следва: от следобедните часове на 28.11 и на 29.11 - главно във водосборите на реките източно от р. Осъм вкл.; на 30.11 – главно във водосборите на реките западно от р. Осъм. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 28, 29 и 30.11.2022 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (27.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 30.11, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 28, 29 и 30.11.2022 г. ще са около и под средната многогодишна стойност. Днес (27.11) и през следващите три дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. На 30.11, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в средните и долни части от водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 28, 29 и 30.11.2022 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (27.11) и през следващите три дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 28.11 и на 29.11, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на р. Черни Лом на 28, 29 и 30.11 и на 01 и 02/12.11.2022 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (27.11) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 28.11 и на 29.11, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (27.11) нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 28 и 29.11 ще се повишават речните нива в целия басейн, като значителни ще са повишенията в следобедните и вечерни часове на 28.11 и през нощта срещу 29.11 във водосборите на реките Ропотамо, Дяволска, Караагач, Лисово дере, Велека, Силистар и Резовска. На 30.11 речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават. След временно понижение през нощта на 29 срещу 30.11, в резултат на нови валежи през деня на 30.11 се очакват нови повишения на речните нива във водосборите на реките Ропотамо, Дяволска, Караагач, Лисово дере, Велека, Силистар и Резовска. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 28, 29 и 30.11.2022 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (27.11) и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от вечерните часове на 28.11 и на 29.11 се очакват незначителни повишения на речните нива във водосбора. На 30.11 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества за водосбора на р. Факийска на 28, 29 и 30.11 и на 01 и 02.12.2022 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (27.11) и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат през нощта срещу 29.11 и на 29.11 ще има незначителни повишения речните нива във водосбора. През нощта на 29 срещу 30.11 речните нива временно ще се понижават. В резултат на валежи, през деня на 30.11 и на 01 и 02.12 се очакват нови краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (27.11) нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. През следващите 3 дни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна, главно в средните и долни части от водосбора на р. Тунджа и р. Марица и във водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за внимание

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (27.11) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 30.11 са възможни краткотрайни повишения на речните нива в средните и долни части от водосбора на р. Струма и във водосборите на р. Места и р. Доспат. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906, hydroforecast_nimh@meteo.bg – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: гл. ас. д-р инж. Георги Кошинчанов


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.