НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Карлово 02.09.2023г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2022
подземните води 2022


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

Хидрологична прогноза, издадена на 16.06.24

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Дунавски басейн: Днес (16.06) и през следващите три дни, нивата на наблюдаваните реки ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерните часове на 17.06 ще има краткотрайни повишения на речните нива във планинските части на водосборите на реките западно от р. Вит. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (16.06) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (16.06) и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерните часове на 17.06, в резултат на валежи, се очакват краткотрайни повишения на нивата на рило-родопските притоци на р. Марица и планинските притоци на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (16.06) и утре през деня речните нива в по-голямата част от басейна ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи в следобедните и вечерните часове днес са възможни незначителни повишения на речните нива в планинската част на басейна. В резултат на валежи в следобедните и вечерните часове на 17.06 ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от басейна, като по-съществени е възможно да са те в планинските части от водосбора на р. Места. На 18 и 19.06 нивата на наблюдаваните реки ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов


Забележка:

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.