НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Карлово 02.09.2023г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2021
подземните води 2021


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

04.10.23

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата в средните и долните течения на р. Огоста (-20/+22 см) и р. Искър (-24/+30 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава от -2 см до +3 см; за водосбора на р. Лом от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Огоста от -1 см до +2 см; за водосбора на р. Искър от -7 см до +9 см; за водосбора на р. Вит от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +12 см; за водосбора на р. Янтра от -2 см до +3 см; за водосбора на р. Русенски Лом до +20 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Камчия от -2 см до +3 см; за водосбора на р. Айтоска от -1 см до +1 см; за водосбора на р. Факийска – без изменение; за водосбора на р. Ропотамо – до -2 см; за водосбора на р. Велека oт -3 до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата на р. Тъжа при ВЕЦ „Тъжа“ (-30/+30 см), Синаповска при с. Синапово (-17/+17 см) и р. Въча при Кричим (-37/+36 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -8 см до +14 см; за водосбора на р. Марица от -18 см до +20 см; за водосбора на р. Арда от -8 см до +11 см. Водните количества на повечето реки в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Струма от -6 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

ХИДРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (04.10) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.10.2023 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (04.10) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.10.2023 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (04.10) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Вит прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.10.2023 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (04.10) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.10.2023 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (04.10) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на 05, 06, 07, 08 и 09.10.2023 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (04.10) и през следващите пет дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (04.10) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.10.2023 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (04.10) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на 05, 06, 07, 08 и 09.10.2023 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (03.10) и през следващите пет дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (04.10) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, в следобедните и вечерните часове на 06.10, са възможни краткотрайни повишения на речните нива в горните части от водосбора на р. Арда и родопските притоци на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (04.10) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Струма прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.10.2023 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (04.10) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906, hydroforecast_nimh@meteo.bg, hydroforecast_nimh@abv.bg – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов, инж. Силвия Стоянова


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.