НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Поради технически причини временно няма достъп до инфомацията от част от хидрологичната мрежа на НИМХ.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


НаводненияДанни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2021
подземните води 2021


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

01.04.23

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижавали. Отчетените колебания на нивата на реките Искър в средното течение (-24/+6 см) и Голяма река при Стражица са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Регистрираните изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава с до ±1 см; за водосбора на р. Лом с до -1 см; за водосбора на р. Огоста от -9 см до +7 см; за водосбора на р. Искър от -9 см до +7 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +5 см за водосбора на р. Осъм от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +2 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -3 см до +4 см; за водосбора на р. Камчия от с до ±2 см; за водосбора на р. Айтоска от -1 см до +2 см; за водосбора на р. Факийска – без изменение; за водосбора на р. Ропотамо – без изменение; за водосбора на р. Велека с до ±2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се понижавали. Регистрираните изменения на нивата на реките Тъжа при ВЕЦ Тъжа (-17/+5 см), Тополница при с. Поибрене (-14/+13 см), Въча при гр. Девин (±77 см) и р. Стряма при с. Трилистник (-12/+9 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -6 см до +12 см; за водосбора на р. Марица от -10 см до +7 см; за водосбора на р. Арда ос до ±3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места с до ±6 см; за водосбора на р. Струма от -4 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, като водните количества на реките Струма при гр. Перник и Соволянска Бистрица при с. Гърляно са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (01.04) в резултат на валежи ще се повишават речните нива в целия басейн, по-съществено във водосборите на реките Янтра и Русенски Лом. Утре нивата на наблюдаваните реки ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 03 и 04.04 ще се повишават речните нива в целия басейн, като значителни ще са повишенията във вечерните часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04 в централната и западната част от басейна.

В резултат на интензивни валежи, комбинирани със снеготопене (в местата с наличие на снежна покривка) има опасност от възникване на поройни наводнения както следва: Във вечерните часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04.2023 г. във водосборите на реките Лом, Ерма, Ябланица, Височка /Сребърна, Арчар, Цибрица, Огоста в средното и горното течение (над гр. Бойчиновци): по основната река и във водосборите на реките Превалска, Ботуня, Въртешница, Черна, Шугавица, Дългоделска, Лопушанска, Бързия, Берковска, Врещица, Златица и Мартиновска; Искър в горното течение ( във водосбора на р. Шипочница), Осъм (по основната река и във водосборите на реките Ломя, Суха, Команска и Бели Осъм), Янтра (по основната река и във водосборите на реките Студена, Елийска, Росица, Чупарата, Видима, Лопушница,и Козлята).

Черноморски басейн: Днес (01.04) и утре нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 03 и 04.04 ще се повишават речните нива в целия басейн, по-съществено през нощта срещу 04.04 във водосборите на реките южно от този на р. Камчия вкл. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (01.04) в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива основно във водосборите на реките Тунджа и Марица. Утре нивата на наблюдаваните реки ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 03 и 04.04 ще се повишават речните нива в целия басейн, като значителни ще са повишенията в следобедните и вечерни часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04.

В резултат на интензивни валежи, комбинирани със снеготопене (в местата с наличие на снежна покривка) има опасност от възникване на поройни наводнения както следва: В следобедните и вечерни часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04.2023 г. във водосборите на реките: Тунджа в горното течение (по основната река и във водосборите на реките Лешница, Акдере, Тъжа, Турийска, Саплама, Гюрля и Едровица), Марица (по основната река и във водосборите на реките Тополница, Мътивир, Луда Яна, Стряма, Каварджиклийска, Пясъчник, Сазлийка, Новоселска, Азмака, Омуровска, Солудервентска, Очушница, Гуцалска, Крива, Мътница, Стара Река, Меричлерска, Луковица, Чепинска, Чепеларска, Юговска, Сушица, Белишка, Джурковска, Девинска, Катранджи, Широколъшка, Читакдере, Чаирдере, Тенесдере, Триградска, Голяма Река, Въча, Мулдавска, Черкезица, Стара (Пещерска), Първенецка, Чинардере, Мечка, Хасковска, Коджадере, Харманлийска, Банска, Каялийска и Текирска); Арда в горното течение (по основната река и във водосборите на реките Бяла Река, Ардинска, Кьошдере, Боровинска, Есенишка, Маданска и Елховска);

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водното количество на р. Маданска при гр. Мадан ще достигне жълтия праг за предупреждение във вечерните часове на 03.04.

Западнобеломорски басейн: Днес (01.04) в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. Утре нивата на наблюдаваните реки ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 03 и 04.04 ще се повишават речните нива в целия басейн, като значителни ще са повишенията в следобедните и вечерни часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04.

В резултат на интензивни валежи, комбинирани със снеготопене (в местата с наличие на снежна покривка) има опасност от възникване на поройни наводнения както следва: В следобедните и вечерни часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04.2023 г. във водосборите на реките Струма (по основната река и във водосборите на реките Конска, Брезнишка, Треклянска, Явор, Светля, Драговищица, Ломничка, Соволянска Бистрица, Глогошка, Новоселска, Гращица, Градевска, Осеновска, Цапаревска, Лебница, Струмешница, Градешница и Петричка); Пиринска Бистрица; Места ((по основната река и във водосборите на реките Белишка, Глазна, Исток, Бабешка, Златарица, Ръждавица, Вищерица, Канина, Добринишка, Граднишка, Бистрица, Безбожка, Лъкенска, Каменица, Корнишка, Туфча, Дъбнишка, Неврокопска и Мътница); Доспат в долното течение (по основната рекат и във водосбора на р. Караджадере).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906, hydroforecast_nimh@meteo.bg – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: ас. инж. Силвия Стоянова

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.