НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


НаводненияДанни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2021
подземните води 2021


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

08.06.23

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат на работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани колебания на речните нива в средното и долно течение на р. Искър (-51/+28 см). В резултат на оттичане е регистрирано повишение в долното течение на р. Скът. Регистрираните изменения на речните нива в останалата част басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава от -2 см до +1 см; за водосбора на р. Лом от -5 см до +5 см; за водосбора на р. Огоста от -15 см до +19 см; за водосбора на р. Искър от -10 см до +7 см; за водосбора на р. Вит от -12 см до +3 см; за водосбора на р. Осъм от -29 см до +3 см; за водосбора на р. Янтра от -16 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -7 см до +1 см. Водните количества на повечето реки в басейна са над праговете за високи води. Водните количества на р. Джулюница при с. Джулюница, р. Голяма река при гр. Стражица, р. Черни Лом при с. Широково и р. Русенки Лом при с. Божичен са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Камчия от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Айтоска от -1 см до +1 см; за водосборите на р. Факийска и р. Ропотамо без изменение; за водосбора на р. Велека от -4 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили незначително в резултат на валежи. Регистрираните изменения на нивата на реките Тъжа при ВЕЦ Тъжа (-14/+10 см), Тунджа при гр. Баня (-45/+45 см), Марица при гр. Белово (-60/+61 см), р. Тополница при с. Поибрене (-15/+14 см) и Въча при гр. Девин (-75/+73 см) и Сазлийка при гр. Гълъбово (-22/+12 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +5 см; за водосбора на р. Марица от -13 см до +11 см; за водосбора на р. Арда с от -4 см до +4 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са р. Марица при гр. Белово и гр. Пазарджик, р. Въча при гр. Девин и р. Тунджа при гр. Павел баня.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -8 см до +7 см; за водосбора на р. Струма от -6 см до +3 см. Водните количества на повечето реки в басейна са около и над праговете за високи води, единствено водните количества на р. Сушицка при с. Полена и р. Струмешница при с. Струмешница са под прага за средни води.

ХИДРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (08.06) и през следващите 2 дни нивата на реките в голяма част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи в следобедните и вечерните часове на 09 и 10.06 ще има краткотрайни повишения в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър и Вит. В следобедните и вечерни часове на 11.06, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Русенски Лом.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

- В обедните и следобедни часове на 10.06.2023 г.: в горната част от водосбора на р. Искър (във водосборите на реките Урдина, Бели Искър и Леви Искър).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 09, 10 и 11.06.2023 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (08.06) нивата на реките ще се понижават. В резултат на валежи през следващите 3 дни, в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на речните нива, главно в планинските части от водосбора. Водните количества във водосбора са под праговете за внимание само водното количество на р. Огоста при с. Кобиляк е все още около него.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 09, 10 и 11.06.2023 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (08.06) нивата на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В следобедните часове на 09.06 и на 10.06, в резултат на прогнозирани валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите: над. яз. Панчарево. В следобедните и вечерните на 11.06, в резултат на прогнозирани валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия водосбор, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Батулийска, р. Искрецка и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 09, 10 и 11.06.2023 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (08.06) и през следващите два дни нивата на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 11.06 ще има повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на 09, 10, 11, 12 и 13.06.2023 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (08.06) и през следващите 3 дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 12 и 13.06 ще има повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (08.06) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 09, 10 и 11.06.2023 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (08.06) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на 09, 10, 11, 12 и 13.06.2023 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (08.06) и през следващите 4-5 дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (08.06) и утре речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 09.06, ще има краткотрайни повишения на речните нива в рило-родопските притоци на р. Марица. В резултат на валежи на 10 и 11.06, в следобедните и вечерни часове, ще има краткотрайни повишения на речните нива горните части от водосбора на р. Марица, старопланинските и родопските ѝ притоци и водосбора на р. Арда.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

• В обедните и следобедните часове на 10.06.2023 г.:

- в горната част от водосбора на р. Марица (по основната река и във водосборите на реките Чаирска, Крива и Яденица);

- в горната част от водосбора на р. Въча (по основната река и във водосбора на р. Читакдере).

• Във вечерните часове на 10.06.2023 г.:

- в горната част от водосбора на р. Въча (по основната река и във водосбора на р. Читакдере).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (08.06) речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове са възможни краткотрайни повишения в рилските и пирински притоци на р. Места и р. Струма. През следващите 3 дни, в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн, като по-съществени ще бъдат те в рилските и пирински притоци на р. Места и р. Струма на 10 и 11.06.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

• В следобедните и вечерни часове на 08.06.2023 г:

- в средната част от водосбора на р. Места (във водосборите на реките Бяла, Бъндерица и Демяница);

- в средната част от водосбора на р. Струма (във водосбора на р. Влахинска).

• В обедните и следобедните часове на 09.06.2023 г.:

- в горната част от водосбора на р. Места (във водосборите на реките Бяла Места, Торишка и Вотрачка).

• В сутрешните и обедните часове на 10.06.2023 г.:

- в горните и средните части от водосбора на р. Места (във водосборите на реките Леевещица, Даутица, Бяла Места, Торишка, Демяница, Безбожка, Ретиже, Лъкенска, Каменица, Костена и Туфча).

• В следобедните и вечерни часове на 10.06.2023 г.:

- в средната част от водосбора на р. Струма (във водосбора на р. Рилска);

- във водосбора на р. Места ( по основната река и във водосборите на реките Софан, Леевещица, Даутица, Бяла места, Торишка, Вотрачка, Демяница, Канина, Добринишка, Безбожка, Ретиже, Лъкенска, Бистрица, Каменица, Костена, Корнишка, Туфча, Дъбнишка и Честна);

- в долната част от водосбора на р. Доспат (по основната река и във водосборите на реките Караджадере, Осиковска и Жижовска).

Моделът за водосбора на р. Струма прогнозира: Прогнозираните водни количества на 09, 10 и 11.06.2023 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (08.06) речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В следобедните часове на 09 и 10.06, в резултат на прогнозирани валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските части на водосбора. В следобедните и вечерните часове на 11.06, в резултат на прогнозирани валежи, ще има повишение на речните нива в целия водосбор, като по-съществени ще бъдат повишенията в планинските части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906, hydroforecast_nimh@meteo.bg, hydroforecast_nimh@abv.bg – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов, инж. Силвия Стоянова

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.