Карти на възможните гръмотевици
с използване на спътникова информация

07.02.2023 г.

Карта на гръмотевиците в 24 часа (22 UTC)

07.02.2023 г.

Карта на гръмотевиците в 21 часа (19 UTC)

07.02.2023 г.

Карта на гръмотевиците в 18 часа (16 UTC)

07.02.2023 г.

Карта на гръмотевиците в 15 часа (13 UTC)

07.02.2023 г.

Карта на гръмотевиците в 12 часа (10 UTC)

07.02.2023 г.

Карта на гръмотевиците в 9 часа (07 UTC)

07.02.2023 г.

Карта на гръмотевиците в 6 часа (04 UTC)

07.02.2023 г.

Карта на гръмотевиците в 3 часа (01 UTC)