Карти на възможните гръмотевици
с използване на спътникова информация

08.06.2023 г.

Карта на гръмотевиците в 19 часа (16 UTC)

08.06.2023 г.

Карта на гръмотевиците в 16 часа (13 UTC)

08.06.2023 г.

Карта на гръмотевиците в 13 часа (10 UTC)

08.06.2023 г.

Карта на гръмотевиците в 10 часа (07 UTC)

08.06.2023 г.

Карта на гръмотевиците в 7 часа (04 UTC)

08.06.2023 г.

Карта на гръмотевиците в 4 часа (01 UTC)

07.06.2023 г.

Карта на гръмотевиците в 1 часа (22 UTC)

07.06.2023 г.

Карта на гръмотевиците в 22 часа (19 UTC)