Температура [°C] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

29.11.2023 г.

Карта на температурата в 1 часа (23 UTC)

29.11.2023 г.

Карта на температурата в 22 часа (20 UTC)

29.11.2023 г.

Карта на температурата в 19 часа (17 UTC)

29.11.2023 г.

Карта на температурата в 16 часа (14 UTC)

29.11.2023 г.

Карта на температурата в 13 часа (11 UTC)

29.11.2023 г.

Карта на температурата в 10 часа (08 UTC)

29.11.2023 г.

Карта на температурата в 7 часа (05 UTC)

29.11.2023 г.

Карта на температурата в 4 часа (02 UTC)