Температура [°C] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

28.09.2022 г.

Карта на температурата в 20 часа (17 UTC)

28.09.2022 г.

Карта на температурата в 17 часа (14 UTC)

28.09.2022 г.

Карта на температурата в 14 часа (11 UTC)

28.09.2022 г.

Карта на температурата в 11 часа (08 UTC)

28.09.2022 г.

Карта на температурата в 8 часа (05 UTC)

28.09.2022 г.

Карта на температурата в 5 часа (02 UTC)

27.09.2022 г.

Карта на температурата в 2 часа (23 UTC)

27.09.2022 г.

Карта на температурата в 23 часа (20 UTC)