Снежна покривка [cm]
с използване на спътникова информация

28.05.2022 г.

Карта на водния еквивалент в [mm] на падналия от 01.09 до момента сняг

Карта на наличния воден еквивалент в [mm] на снега в 11 часа (11 UTC)

Карта на снежната покривка в [cm] в 11 часа (11 UTC)