Снежна покривка [cm]
с използване на спътникова информация

30.11.2023 г.

Карта на водния еквивалент в [mm] на падналия от 01.09 до момента сняг

Карта на наличния воден еквивалент в [mm] на снега в 1 часа (01 UTC)

Карта на снежната покривка в [cm] в 1 часа (01 UTC)