Мъгла
с използване на спътникова информация

07.02.2023 г.

Карта на мъглата в 1 часа (23 UTC)

07.02.2023 г.

Карта на мъглата в 22 часа (20 UTC)

07.02.2023 г.

Карта на мъглата в 19 часа (17 UTC)

07.02.2023 г.

Карта на мъглата в 16 часа (14 UTC)

07.02.2023 г.

Карта на мъглата в 13 часа (11 UTC)

07.02.2023 г.

Карта на мъглата в 10 часа (08 UTC)

07.02.2023 г.

Карта на мъглата в 7 часа (05 UTC)

07.02.2023 г.

Карта на мъглата в 4 часа (02 UTC)