Мъгла
с използване на спътникова информация

21.04.2024 г.

Карта на мъглата в 3 часа (00 UTC)

20.04.2024 г.

Карта на мъглата в 24 часа (21 UTC)

20.04.2024 г.

Карта на мъглата в 21 часа (18 UTC)

20.04.2024 г.

Карта на мъглата в 18 часа (15 UTC)

20.04.2024 г.

Карта на мъглата в 15 часа (12 UTC)

20.04.2024 г.

Карта на мъглата в 12 часа (09 UTC)

20.04.2024 г.

Карта на мъглата в 9 часа (06 UTC)

20.04.2024 г.

Карта на мъглата в 6 часа (03 UTC)