Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

20.07.2024 г.

8 часа (05 UTC)