Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

29.11.2023 г.

1 часа (23 UTC)