Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

08.06.2023 г.

20 часа (17 UTC)