Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

07.02.2023 г.

1 часа (23 UTC)