Слънчева радиация във [W/m2]
с използване на спътникова информация

GMT diff = 2

07.02.2023 г.

Карта на слънчевата радиация в 24 часа (22 UTC)

GMT diff = 2

07.02.2023 г.

Карта на слънчевата радиация в 21 часа (19 UTC)

GMT diff = 2

07.02.2023 г.

Карта на слънчевата радиация в 18 часа (16 UTC)

GMT diff = 2

07.02.2023 г.

Карта на слънчевата радиация в 15 часа (13 UTC)

GMT diff = 2

07.02.2023 г.

Карта на слънчевата радиация в 12 часа (10 UTC)

GMT diff = 2

07.02.2023 г.

Карта на слънчевата радиация в 9 часа (07 UTC)

GMT diff = 2

07.02.2023 г.

Карта на слънчевата радиация в 6 часа (04 UTC)

GMT diff = 2

07.02.2023 г.

Карта на слънчевата радиация в 3 часа (01 UTC)