Слънчева радиация във [W/m2]
с използване на спътникова информация

GMT diff = 2

29.11.2023 г.

Карта на слънчевата радиация в 1 часа (23 UTC)

GMT diff = 2

29.11.2023 г.

Карта на слънчевата радиация в 22 часа (20 UTC)

GMT diff = 2

29.11.2023 г.

Карта на слънчевата радиация в 19 часа (17 UTC)

GMT diff = 2

29.11.2023 г.

Карта на слънчевата радиация в 16 часа (14 UTC)

GMT diff = 2

29.11.2023 г.

Карта на слънчевата радиация в 13 часа (11 UTC)

GMT diff = 2

29.11.2023 г.

Карта на слънчевата радиация в 10 часа (08 UTC)

GMT diff = 2

29.11.2023 г.

Карта на слънчевата радиация в 7 часа (05 UTC)

GMT diff = 2

29.11.2023 г.

Карта на слънчевата радиация в 4 часа (02 UTC)