Базова наблюдателна мрежа на НИМХ

Забележка: Моля, за увеличаване размера на картата използвайте инструментите на приложението, а не на браузера!
Ключова карта
Легенда
  Слой
Хидрометрична мрежа
Хидроложки станции
Хидрогеоложка мрежа
Кладенци
Извори
Общи слоеве
Градове
Реки
Водоеми
Водосбори
Области
Релеф
Прерисувай!
 
Размер на картата
  
Инструменти
(Изберете инструмент и кликнете върху картата)