Карти на възможните гръмотевици
с използване на спътникова информация

16.10.2021 г.

Карта на гръмотевиците в 18 часа (15 UTC)

16.10.2021 г.

Карта на гръмотевиците в 15 часа (12 UTC)

16.10.2021 г.

Карта на гръмотевиците в 12 часа (09 UTC)

16.10.2021 г.

Карта на гръмотевиците в 9 часа (06 UTC)

16.10.2021 г.

Карта на гръмотевиците в 6 часа (03 UTC)

16.10.2021 г.

Карта на гръмотевиците в 3 часа (00 UTC)

15.10.2021 г.

Карта на гръмотевиците в 24 часа (21 UTC)

15.10.2021 г.

Карта на гръмотевиците в 21 часа (18 UTC)