Карти на възможните гръмотевици
с използване на спътникова информация

18.05.2021 г.

Карта на гръмотевиците в 5 часа (02 UTC)

17.05.2021 г.

Карта на гръмотевиците в 2 часа (23 UTC)

17.05.2021 г.

Карта на гръмотевиците в 23 часа (20 UTC)

17.05.2021 г.

Карта на гръмотевиците в 20 часа (17 UTC)

17.05.2021 г.

Карта на гръмотевиците в 17 часа (14 UTC)

17.05.2021 г.

Карта на гръмотевиците в 14 часа (11 UTC)

17.05.2021 г.

Карта на гръмотевиците в 11 часа (08 UTC)

17.05.2021 г.

Карта на гръмотевиците в 8 часа (05 UTC)