Карти на възможните гръмотевици
с използване на спътникова информация

15.12.2018 г.

Карта на гръмотевиците в 2 часа (00 UTC)

14.12.2018 г.

Карта на гръмотевиците в 23 часа (21 UTC)

14.12.2018 г.

Карта на гръмотевиците в 20 часа (18 UTC)

14.12.2018 г.

Карта на гръмотевиците в 17 часа (15 UTC)

14.12.2018 г.

Карта на гръмотевиците в 14 часа (12 UTC)

14.12.2018 г.

Карта на гръмотевиците в 11 часа (09 UTC)

14.12.2018 г.

Карта на гръмотевиците в 8 часа (06 UTC)

14.12.2018 г.

Карта на гръмотевиците в 5 часа (03 UTC)