Температура [°C] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

21.04.2024 г.

Карта на температурата в 4 часа (01 UTC)

20.04.2024 г.

Карта на температурата в 1 часа (22 UTC)

20.04.2024 г.

Карта на температурата в 22 часа (19 UTC)

20.04.2024 г.

Карта на температурата в 19 часа (16 UTC)

20.04.2024 г.

Карта на температурата в 16 часа (13 UTC)

20.04.2024 г.

Карта на температурата в 13 часа (10 UTC)

20.04.2024 г.

Карта на температурата в 10 часа (07 UTC)

20.04.2024 г.

Карта на температурата в 7 часа (04 UTC)