Температура [°C] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

19.01.2022 г.

Карта на температурата в 15 часа (13 UTC)

19.01.2022 г.

Карта на температурата в 12 часа (10 UTC)

19.01.2022 г.

Карта на температурата в 9 часа (07 UTC)

19.01.2022 г.

Карта на температурата в 6 часа (04 UTC)

19.01.2022 г.

Карта на температурата в 3 часа (01 UTC)

18.01.2022 г.

Карта на температурата в 24 часа (22 UTC)

18.01.2022 г.

Карта на температурата в 21 часа (19 UTC)

18.01.2022 г.

Карта на температурата в 18 часа (16 UTC)