Температура [°C] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

28.02.2021 г.

Карта на температурата в 23 часа (21 UTC)

28.02.2021 г.

Карта на температурата в 20 часа (18 UTC)

28.02.2021 г.

Карта на температурата в 17 часа (15 UTC)

28.02.2021 г.

Карта на температурата в 14 часа (12 UTC)

28.02.2021 г.

Карта на температурата в 11 часа (09 UTC)

28.02.2021 г.

Карта на температурата в 8 часа (06 UTC)

28.02.2021 г.

Карта на температурата в 5 часа (03 UTC)

28.02.2021 г.

Карта на температурата в 2 часа (00 UTC)