Снежна покривка [cm]
с използване на спътникова информация

23.02.2020 г.

Карта на водния еквивалент в [mm] на падналия от 01.09 до момента сняг





Карта на наличния воден еквивалент в [mm] на снега в 23 часа (23 UTC)





Карта на снежната покривка в [cm] в 23 часа (23 UTC)