Снежна покривка [cm]
с използване на спътникова информация

20.03.2018 г.

Карта на водния еквивалент в [mm] на падналия от 01.09 до момента сняг

Карта на наличния воден еквивалент в [mm] на снега в 5 часа (05 UTC)

Карта на снежната покривка в [cm] в 5 часа (05 UTC)