Снежна покривка [cm]
с използване на спътникова информация

03.04.2020 г.

Карта на водния еквивалент в [mm] на падналия от 01.09 до момента сняг

Карта на наличния воден еквивалент в [mm] на снега в 8 часа (08 UTC)

Карта на снежната покривка в [cm] в 8 часа (08 UTC)