Снежна покривка [cm]
с използване на спътникова информация

19.11.2019 г.

Карта на водния еквивалент в [mm] на падналия от 01.09 до момента сняг

Карта на наличния воден еквивалент в [mm] на снега в 20 часа (20 UTC)

Карта на снежната покривка в [cm] в 20 часа (20 UTC)