Вероятност за паднали градушки
с използване на спътникова информация

21.04.2024 г.

Карта на вероятността за градушка в 04 часа

21.04.2024 г.

Карта на вероятността за градушка в 03 часа

21.04.2024 г.

Карта на вероятността за градушка в 02 часа

21.04.2024 г.

Карта на вероятността за градушка в 01 часа

21.04.2024 г.

Карта на вероятността за градушка в 00 часа

20.04.2024 г.

Карта на вероятността за градушка в 23 часа

20.04.2024 г.

Карта на вероятността за градушка в 22 часа

20.04.2024 г.

Карта на вероятността за градушка в 21 часа

20.04.2024 г.

Карта на вероятността за градушка в 20 часа

20.04.2024 г.

Карта на вероятността за градушка в 19 часа

20.04.2024 г.

Карта на вероятността за градушка в 18 часа

20.04.2024 г.

Карта на вероятността за градушка в 17 часа

20.04.2024 г.

Карта на вероятността за градушка в 16 часа

20.04.2024 г.

Карта на вероятността за градушка в 15 часа

20.04.2024 г.

Карта на вероятността за градушка в 14 часа

20.04.2024 г.

Карта на вероятността за градушка в 13 часа

20.04.2024 г.

Карта на вероятността за градушка в 12 часа

20.04.2024 г.

Карта на вероятността за градушка в 11 часа

20.04.2024 г.

Карта на вероятността за градушка в 10 часа

20.04.2024 г.

Карта на вероятността за градушка в 09 часа

20.04.2024 г.

Карта на вероятността за градушка в 08 часа

20.04.2024 г.

Карта на вероятността за градушка в 07 часа

20.04.2024 г.

Карта на вероятността за градушка в 06 часа

20.04.2024 г.

Карта на вероятността за градушка в 05 часа