Мъгла
с използване на спътникова информация

22.07.2019 г.

Карта на мъглата в 11 часа (08 UTC)

22.07.2019 г.

Карта на мъглата в 8 часа (05 UTC)

22.07.2019 г.

Карта на мъглата в 5 часа (02 UTC)

21.07.2019 г.

Карта на мъглата в 2 часа (23 UTC)

21.07.2019 г.

Карта на мъглата в 23 часа (20 UTC)

21.07.2019 г.

Карта на мъглата в 20 часа (17 UTC)

21.07.2019 г.

Карта на мъглата в 17 часа (14 UTC)

21.07.2019 г.

Карта на мъглата в 14 часа (11 UTC)