Мъгла
с използване на спътникова информация

14.12.2017 г.

Карта на мъглата в 15 часа (13 UTC)

14.12.2017 г.

Карта на мъглата в 12 часа (10 UTC)

14.12.2017 г.

Карта на мъглата в 9 часа (07 UTC)

14.12.2017 г.

Карта на мъглата в 6 часа (04 UTC)

14.12.2017 г.

Карта на мъглата в 3 часа (01 UTC)

13.12.2017 г.

Карта на мъглата в 24 часа (22 UTC)

13.12.2017 г.

Карта на мъглата в 21 часа (19 UTC)

13.12.2017 г.

Карта на мъглата в 18 часа (16 UTC)