Мъгла
с използване на спътникова информация

03.04.2020 г.

Карта на мъглата в 8 часа (05 UTC)

03.04.2020 г.

Карта на мъглата в 5 часа (02 UTC)

02.04.2020 г.

Карта на мъглата в 2 часа (23 UTC)

02.04.2020 г.

Карта на мъглата в 23 часа (20 UTC)

02.04.2020 г.

Карта на мъглата в 20 часа (17 UTC)

02.04.2020 г.

Карта на мъглата в 17 часа (14 UTC)

02.04.2020 г.

Карта на мъглата в 14 часа (11 UTC)

02.04.2020 г.

Карта на мъглата в 11 часа (08 UTC)