Мъгла
с използване на спътникова информация

19.11.2019 г.

Карта на мъглата в 20 часа (18 UTC)

19.11.2019 г.

Карта на мъглата в 17 часа (15 UTC)

19.11.2019 г.

Карта на мъглата в 14 часа (12 UTC)

19.11.2019 г.

Карта на мъглата в 11 часа (09 UTC)

19.11.2019 г.

Карта на мъглата в 8 часа (06 UTC)

19.11.2019 г.

Карта на мъглата в 5 часа (03 UTC)

19.11.2019 г.

Карта на мъглата в 2 часа (00 UTC)

18.11.2019 г.

Карта на мъглата в 23 часа (21 UTC)