Мъгла
с използване на спътникова информация

15.10.2018 г.

Карта на мъглата в 16 часа (13 UTC)

15.10.2018 г.

Карта на мъглата в 13 часа (10 UTC)

15.10.2018 г.

Карта на мъглата в 10 часа (07 UTC)

15.10.2018 г.

Карта на мъглата в 7 часа (04 UTC)

15.10.2018 г.

Карта на мъглата в 4 часа (01 UTC)

14.10.2018 г.

Карта на мъглата в 1 часа (22 UTC)

14.10.2018 г.

Карта на мъглата в 22 часа (19 UTC)

14.10.2018 г.

Карта на мъглата в 19 часа (16 UTC)