Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

17.06.2018 г.

23 часа (20 UTC)