Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

26.09.2020 г.

4 часа (01 UTC)