Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

23.02.2020 г.

24 часа (22 UTC)