Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

18.05.2021 г.

7 часа (04 UTC)