Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

20.03.2018 г.

6 часа (04 UTC)