Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

22.07.2019 г.

11 часа (08 UTC)