Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

03.04.2020 г.

10 часа (07 UTC)