Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

19.01.2022 г.

15 часа (13 UTC)