Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

04.12.2020 г.

9 часа (07 UTC)