Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

02.07.2020 г.

8 часа (05 UTC)