Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

21.09.2019 г.

6 часа (03 UTC)