Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

22.02.2019 г.

11 часа (09 UTC)