Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

28.02.2021 г.

23 часа (21 UTC)