Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

17.01.2020 г.

23 часа (21 UTC)