Слънчева радиация във [W/m2]
с използване на спътникова информация

GMT diff = 3

21.04.2024 г.

Карта на слънчевата радиация в 4 часа (01 UTC)

GMT diff = 3

20.04.2024 г.

Карта на слънчевата радиация в 1 часа (22 UTC)

GMT diff = 3

20.04.2024 г.

Карта на слънчевата радиация в 22 часа (19 UTC)

GMT diff = 3

20.04.2024 г.

Карта на слънчевата радиация в 19 часа (16 UTC)

GMT diff = 3

20.04.2024 г.

Карта на слънчевата радиация в 16 часа (13 UTC)

GMT diff = 3

20.04.2024 г.

Карта на слънчевата радиация в 13 часа (10 UTC)

GMT diff = 3

20.04.2024 г.

Карта на слънчевата радиация в 10 часа (07 UTC)

GMT diff = 3

20.04.2024 г.

Карта на слънчевата радиация в 7 часа (04 UTC)