Слънчева радиация във [W/m2]
с използване на спътникова информация

GMT diff = 3

18.05.2021 г.

Карта на слънчевата радиация в 6 часа (03 UTC)

GMT diff = 3

18.05.2021 г.

Карта на слънчевата радиация в 3 часа (00 UTC)

GMT diff = 3

17.05.2021 г.

Карта на слънчевата радиация в 24 часа (21 UTC)

GMT diff = 3

17.05.2021 г.

Карта на слънчевата радиация в 21 часа (18 UTC)

GMT diff = 3

17.05.2021 г.

Карта на слънчевата радиация в 18 часа (15 UTC)

GMT diff = 3

17.05.2021 г.

Карта на слънчевата радиация в 15 часа (12 UTC)

GMT diff = 3

17.05.2021 г.

Карта на слънчевата радиация в 12 часа (09 UTC)

GMT diff = 3

17.05.2021 г.

Карта на слънчевата радиация в 9 часа (06 UTC)