Слънчева радиация във [W/m2]
с използване на спътникова информация

GMT diff = 3

02.07.2020 г.

Карта на слънчевата радиация в 8 часа (05 UTC)

GMT diff = 3

02.07.2020 г.

Карта на слънчевата радиация в 5 часа (02 UTC)

GMT diff = 3

01.07.2020 г.

Карта на слънчевата радиация в 2 часа (23 UTC)

GMT diff = 3

01.07.2020 г.

Карта на слънчевата радиация в 23 часа (20 UTC)

GMT diff = 3

01.07.2020 г.

Карта на слънчевата радиация в 20 часа (17 UTC)

GMT diff = 3

01.07.2020 г.

Карта на слънчевата радиация в 17 часа (14 UTC)

GMT diff = 3

01.07.2020 г.

Карта на слънчевата радиация в 14 часа (11 UTC)

GMT diff = 3

01.07.2020 г.

Карта на слънчевата радиация в 11 часа (08 UTC)