Слънчева радиация във [W/m2]
с използване на спътникова информация

GMT diff = 2

17.01.2020 г.

Карта на слънчевата радиация в 23 часа (21 UTC)

GMT diff = 2

17.01.2020 г.

Карта на слънчевата радиация в 20 часа (18 UTC)

GMT diff = 2

17.01.2020 г.

Карта на слънчевата радиация в 17 часа (15 UTC)

GMT diff = 2

17.01.2020 г.

Карта на слънчевата радиация в 14 часа (12 UTC)

GMT diff = 2

17.01.2020 г.

Карта на слънчевата радиация в 11 часа (09 UTC)

GMT diff = 2

17.01.2020 г.

Карта на слънчевата радиация в 8 часа (06 UTC)

GMT diff = 2

17.01.2020 г.

Карта на слънчевата радиация в 5 часа (03 UTC)

GMT diff = 2

17.01.2020 г.

Карта на слънчевата радиация в 2 часа (00 UTC)