На 18.09.2018 г., след подписване на Споразумение между Българската академия на науките (БАН), Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“–КНСБ („ВОН“–КНСБ) и Министерството на образованието и науката (МОН), се постави началото на разрешаване на кризата в НИМХ. Споразумението очертава пътя за извеждане на НИМХ от структурата на БАН и преминаване директно към МОН.

Считано от 19.09.2018 г., проф. Пламен Нинов е назначен за временно изпълняващ длъжността директор на НИМХ, което осигурява нормализиране на административните дейности в Института към момента.

Щабът на протеста на НИМХ благодари за подкрепата на обществеността, както и за разбирането и обективното отразяване от медиите на проблемите, възникнали при нас.

Благодарим на МОН и „ВОН“–КНСБ за оказаното съдействие при сключване на Споразумението.

Благодарим на всички колеги от НИМХ за активната позиция и действия, подпомогнали дейността на Щаба.

Оставаме в режим на протестна готовност, включително и за ефективни протестни действия, до окончателното извеждане на НИМХ от структурата на БАН.

 

ПОДКРЕПЕТЕ НИМХ

Влизане в сайта